Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Inställd

    Start: VT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-42877

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning

Program 180 högskolepoäng

Vill du jobba med att förbättra andra människors kommunikation i tal och skrift? Retorikkonsultprogrammet passar dig som vill arbeta med att utbilda och coacha företag, organisationer och politiska partier i kommunikationsfrågor och att hjälpa uppdragsgivare att anpassa budskap i ett samhälle med ständiga flöden av information.

Utbildningens innehåll

Det som är utmärkande för programmet är att du lär dig hur du påverkar opinionen i aktuella samhällsfrågor på ett ansvarsfullt och etiskt försvarbart sätt. Utbildningen ger god teoretisk och praktisk kunskap om hur muntlig, skriftlig och visuell kommunikation kan skapa betydelse i olika kommunikationssituationer. Samtidigt som du lär dig att argumentera och debattera välgrundat får du lära dig att analysera och kritiskt värdera kommunikationsformer av olika slag samt att resonera kring etiska och demokratiska förhållningssätt till påverkansarbete.

När du arbetar med retorik som ditt främsta verktyg måste du ha bred förståelse av kommunikation. Vi lägger därför stor vikt vid att variera utbildningens innehåll. Fokus ligger på retorik, men du läser också om politisk ideologi och samtidshistoria, hur demokratin fungerar i praktiken samt om medias roll i vårt samhälle. Situationsanpassning och mottagaranalys är centrala utgångspunkter för den praktiska retoriken. Du får kunskaper om hur samhället och medierna fungerar, liksom hur du använder olika medier för att få ut ett budskap. Meningen är att du i din framtida yrkesroll ska kunna söka fram information, sätta in den i sitt sammanhang, värdera och föra den vidare i en retoriskt övertygande form för att skapa opinion.

Dessutom har utbildningen arbetslivsanknutna inslag. Till exempel gör du studiebesök och genomför projektarbeten i mindre grupper. Du möter också gästföreläsare som arbetar med opinionsbildning. Efter utbildningen kommer du att vara väl förberedd att såväl självständigt som i arbetslag arbeta med att föra ut idéer för att åstadkomma samhällsförändring. Retorikkonsultprogrammet är en krävande utbildning där du ska utvecklas till expert inom kommunikationsområdet. Utbildningen ger dig därför många utmaningar där du får omsätta dina ämneskunskaper i praktisk handling. Den passar dig som behärskar svenska språket väl i tal och skrift och gillar att kommunicera, men också att lyssna på andra och ompröva och kritiskt granska både den omgivande kulturens och dina egna invanda tankar.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik

Efter utbildningen

Efter studierna har du kunskap och verktyg för att vara en effektiv retoriker som kan vara med och förändra samhället. Du har kunskap och förmåga att skapa debatt och utbyte av idéer, du får folk att lyssna, reagera och agera. Du kan arbeta för politiska partier, sociala rörelser och ideella organisationer eller vid myndigheter, kommunikationsbyråer och inom media. Du kan arbeta lokalt, nationellt eller globalt som rådgivare och coach i retorik med specialinriktning mot opinionsbildande verksamheter. Tänkbara yrken och uppdrag efter utbildningen är talskrivare, utredare, omvärldsanalytiker och debattör.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Retorik ARetorik B
År 2Termin 3Termin 4
Samhälle, politik, påverkanRetorik, offentlighet och medborgarskap
År 3Termin 5Termin 6
Att leda retorikprojekt – påverkan och opinionsbildningRetorik C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

"På Södertörns högskola får alla synas"

"På Södertörns högskola får alla synas"

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.