Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng huvudområdet i svenska eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Inställd

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-42813

Masterprogram i svenska

Program 120 högskolepoäng

Dagens samhälle präglas av globalisering och teknologisering, av migration och flerspråkighet och har kallats ett granskningssamhälle. Det kräver delvis nya kommunikativa kompetenser. Detta är en utmaning för den som sysslar med strategisk kommunikation eller med språk, lärande och bedömning. Masterprogrammet i svenska förbereder för kvalificerat språkarbete eller forskning.

Du ska tidigare ha läst minst 90 högskolepoäng svenska eller annat språk eller lärarutbildning. Utbildningen passar särskilt bra för kommunikatörer och lärare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av fyra terminslånga kurser om 30 högskolepoäng. Den första terminen fördjupar dina kunskaper i text- och samtalsanalys, och innebär samtidigt en inriktning mot språkanvändning i specifika verksamheter samt en specialisering inom språk i arbetslivet. En kurs i akademisk engelska ingår också. Den andra terminen ger möjlighet till fördjupning inom två delområden som du själv väljer. Du gör praktik på en arbetsplats och får därmed en förståelse för vilka språkliga och kommunikativa problem en verksamhet kan rymma, liksom hur en språkvetares arbetsfält kan se ut. Den tredje terminen innebär mångvetenskaplig breddning. Du fördjupar dina kunskaper i kommunikationsanalys från första terminen och genomför en pilotstudie inför masteruppsatsen. Därtill får du träning i forskningsdialog, det vill säga i att återkoppla resultaten till verksamheten som studerats – något som är centralt inom tillämpad eller praxisorienterad språkforskning. Den sista terminen skriver du ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet svenska

Efter utbildningen

Programmet ger kompetens för kvalificerat arbete med språk, kommunikation och utbildning. En masterutbildning i svenska ger god förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera språkvetenskapliga problem, särskilt utifrån ett samhällsperspektiv. Du lär dig arbeta med kvalificerade frågeställningar liksom med återkoppling och tillämpning. Programmet ger behörighet för forskarutbildning i svenska.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Språkforskning i praktiken, avancerad nivå, 30hpTematiska studier och praktik, 30hp
År 2Termin 3Termin 4
Mångvetenskaplig forskning och dialog, avancerad nivå, 30hpMasteruppsats, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.