Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

Samhällskunskap

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34838

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34858

Engelska

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34831

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34859

Filosofi

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34832

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34860

Geografi

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34834

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34861

Religionskunskap

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34837

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34862

Företagsekonomi

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34833

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34863

Svenska

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34839

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34864

Historia

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34835

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34865

Biologi

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34830

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34866

Psykologi

 • Stängd...

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34836

 • 2019-03-15

  Start: HT19100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34867

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Program 90 högskolepoäng

Har du ämneskunskaper som du vill förmedla till andra? Vill du jobba med någonting viktigt? Kompletterande pedagogisk utbildning är till för dig som redan har ämnesstudier från högskola eller universitet och vill komplettera studierna med en ämneslärarexamen. Ämneslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningens innehåll

Ämneskraven för KPU

Detta är en till största delen nätbaserad distansutbildning på heltid om sammanlagt 90 högskolepoäng. Den innehåller kurser som ger allmänna lärarkunskaper (utbildningsvetenskaplig kärna) och verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller bland annat kurser om lärande och bedömning i flerspråkiga klassrum, betygssättning, konflikthantering, ledarskap, pedagogiska tanketraditioner och didaktisk forskning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av 20 veckors praktik fördelat på tre perioder, en under varje termin på utbildningen, förlagd till särskilda grund- och gymnasieskolor. Under dessa praktikperioder följer du en lärares arbetsdagar och provar på läraryrket. Du utvecklar de generella och praktiska kompetenser som det kommande yrket kräver med stöd av en handledare. Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter närvaro på heltid.

De interkulturella inslagen i utbildningen sätter kunskaper om kultur, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar i fokus; kunskaper som är avgörande i den kulturella mångfald som präglar dagens skola.

Programmet passar dig som brinner för ämneskunskaper och älskar att arbeta med ungdomar. Som student är du nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du själv tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan även skönlitteratur.

Vid Södertörns högskola finns möjligheten att bli antagen till utbildningen inom skolämnena biologi, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap och svenska.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för ämneslärare är fortsatt god. Efterfrågan på ämneslärare kommer att öka. Enligt Länsstyrelsen kommer det att fattas 3 700 ämneslärare i Stockholmsregionen år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018 (Inriktning:Svenska)

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 högskolepoäng , verksamhetsförlagd utbildning 4,5 högskolepoängUtbildningsvetenskaplig kärna 15 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning 15 högskolepoäng
År 2Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna 19,5 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning 10,5 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Intervju med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen

Intervju med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.