Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

Samhällskunskap

 • Anmälan

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav:GrundEnBShBMaB
  (Områdesbehörighet 6 c).
  Eller:
  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2 (Områdesbehörighet A6 c).

  Anmälningskod: SH-34840

Engelska

 • Anmälan

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav:GrundEnBShA
  (Områdesbehörighet 6 c).
  Eller:
  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

  Anmälningskod: SH-34841

Religionskunskap

 • Anmälan

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav:GrundEnBShAHiA
  (Områdesbehörighet 6 c).
  Eller:
  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

  Anmälningskod: SH-34842

Svenska

 • Anmälan

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav:GrundEnBShA
  (Områdesbehörighet 6 c).
  Eller:
  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

  Anmälningskod: SH-34843

Historia

 • Anmälan

  Start: HT18100%Dag

  Behörighetskrav:GrundEnBShAHiA
  (Områdesbehörighet 6 c).
  Eller:
  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

  Anmälningskod: SH-34844

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan

Program 300 högskolepoäng

Trivs du i rollen som mentor för ungdomar? Tror du på bildning som samhällsförändrande kraft? Som ämneslärare spelar du en viktig roll. Ditt uppdrag är att förmedla nyfikenhet och stötta ungdomars kunskapsutveckling. Genom vår interkulturella profil får du också de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola.

Utbildningens innehåll

För dig som väljer Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan väntar en god arbetsmarknad. Genom programmet får du också ämnesbehörighet för att undervisa i årskurs 7-9. Eleverna i skolorna har idag olika bakgrund och olika erfarenheter, vilket ställer speciella krav på lärarkåren. Därför är våra två profiler viktiga: Den interkulturella profilen genomsyrar alla terminer och förbereder dig för den kulturella mångfald som präglar dagens skola. Vår bildningsprofil innebär att du får möjlighet att diskutera och reflektera kring innehållet i kurserna, din egen utveckling och uppdraget som lärare.

Du får genom programmet fördjupande ämneskunskaper i två ämnen, liksom allmänna lärarkunskaper som gör dig väl förberedd för arbetet som ämneslärare.

Du väljer ditt första ämne när du söker programmet och ditt andra ämne senare i utbildningen. Observera att du själv måste se till att du är behörig till det ämne du tänkt läsa som andra ämne (se information på antagning.se). Ditt ingångsämne (ämne 1) samt ämnena svenska och samhällskunskap kräver alltid 120 högskolepoäng.

Följande ämnen kan du läsa på Södertörns högskola:

 • Engelska 120 hp eller 90 hp
 • Historia 120 hp eller 90 hp
 • Religion 120 hp eller 90 hp
 • Samhällskunskap 120 hp
 • Svenska 120 hp
Programmet består av tio eller elva terminer, beroende på ämnesval, och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

De utbildningsvetenskapliga kurserna ger generella lärarkunskaper. Ämnesstudierna består av fyra terminer i ett första ämne och tre terminer i ett andra ämne. Studier i samhällskunskap och svenska omfattar alltid fyra terminer. Ämnesstudierna innehåller även ämnesdidaktik. Du skriver ett självständigt arbete i vardera ämne, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av cirka 20 veckors praktik med stöd av handledare, i början, mitten och slutet av utbildningen. Här får du prova på läraryrket i skolan och utveckla de generella och praktiska kompetenser som det kommande yrket kräver.

Programmet passar dig som brinner för ämneskunskaper och älskar att arbeta med ungdomar. Som student är du nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du själv tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan även skönlitteratur.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan med interkulturell profil

Efter utbildningen

Efterfrågan på ämneslärare kommer att öka. Enligt Länsstyrelsen kommer det att fattas 3 700 ämneslärare i Stockholmsregionen år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018 (Inriktning:Svenska)

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Utbildningsvetenskap I, VFUÄmne 1:I
År 2Termin 3Termin 4
Ämne 1:IIÄmne 2:I
År 3Termin 5Termin 6
Ämne 2:IIUtbildningsvetenskap II, VFU
År 4Termin 7Termin 8
Ämne 2:III inklusive självständigt arbeteÄmne 1:III
År 5Termin 9Termin 10
Utbildningsvetenskap III avancerad nivå, VFU IIIÄmne 1:IV inklusive självständigt arbete, avancerad nivå
År 6Termin 11
Eventuellt ämne 2: avancerad nivå

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Anna har gått från skoltrött elev till blivande gymnasielärare

Anna har gått från skoltrött elev till blivande gymnasielärare

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.