Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41819

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41841

Magisterprogram i idéhistoria

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i idéhistoria är ett ettårigt program på avancerad nivå, som är nödvändigt för den som vill söka vidare till forskarutbildning i ämnet. Det ger även en god grund för yrken av utredande karaktär. Vissa delkurser ges i mångvetenskaplig samverkan inom forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Utbildningens innehåll

Inom programmet tränas förmågan att söka information och göra kunskapsöversikter med mera. Magisterprogrammet sträcker sig över två terminer där höstterminen ägnas åt fyra tematiska kurser om vardera 7,5 högskolepoäng och vårterminen är vikt för arbete med magisteruppsats om 30 högskolepoäng. De tematiska kurserna är: Introduktion till området Historiska studier, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå, Att skriva forskningsöversikter samt Vetenskapsteori.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet idéhistoria

Efter utbildningen

Programmet förbereder för olika slags arbeten av utredande karaktär där stora textmassor ska bearbetas och där det aktuella forskningsläget preciseras. Programmet förbereder även för verksamhet inom kultursektorn, där förmåga att överblicka och analysera idéer och komplexa texter är meriterande.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå, 7,5 hp, Att skriva forskningsöversikter, 7,5 hp, Vetenskapsteori, 7,5 hp.Magisteruppsats 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.