Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41817

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41848

Magisterprogram i arkeologi

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i arkeologi förbereder dig för framtida forskningsuppgifter. Du utvecklar din analytiska förmåga och ditt kreativa tänkande. Programmet ger en bred vetenskaplig orientering med fördjupade kunskaper i hur du kan förstå människor som levt i andra kulturella sammanhang. Vissa delkurser ges i mångvetenskaplig samverkan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är ett magisterprogram med arkeologi som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att studenten efter avslutad utbildning ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till arkeologin angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition. Ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap ingår i samarbetet och gemensamma kurser och seminarier anordnas.

I magisterprogrammet ingår två delkurser gemensamma för forskarutbildningsområdet "Historiska studier" om vardera 7,5 högskolepoäng (Introduktion till området Historiska studier och Vetenskapsteori) och två delkurser inom arkeologi. Kurserna är forskningsanknutna och förbereder studenten för det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) och ger breda kunskaper inom forskningsfältet.

Termin 2 ägnas åt ett självständigt vetenskapligt arbete (magisteruppsats) som omfattar 30 högskolepoäng.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet arkeologi

Efter utbildningen

Magisterprogrammet i arkeologi ger dig kompetens som är användbar både för dig som vill forska vidare och för dig som vill arbeta som arkeolog inom kulturarvssektorn, på museer eller inom kulturmiljövården.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng; Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng; Aktuell forskning inom arkeologi, 7,5 högskolepoäng; Vetenskapteori, 7,5 högskolepoängMagisteruppsats arkeologi, 30 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.