Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-41804

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-41837

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik

Program 180 högskolepoäng

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det: Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet. Här får du både en gedigen yrkesutbildning till arkivarie och specialistkunskaper i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Utbildningens innehåll

Under programmets första två år läser du fristående kurser på A- och B-nivå, först i arkivvetenskap och sedan i journalistik. Det första året får du lära dig om arkivvetenskapens grunder, både i ett historiskt och i ett informationsteknologiskt perspektiv. Du övar dig i att värdera information: vad behöver bevaras för framtiden? Vad kan undvaras, alltså gallras? Du utvecklar yrkesfärdigheter som arkivarie och lär dig att på egen hand ordna arkiv och beskriva dem. Du lär dig behärska arkivmaterial av alla format – från klassiska pappersdokument till elektronisk information – så att det kan organiseras och bevaras på bästa sätt. Dessutom får du goda kunskaper i juridiska frågor om offentlighet och sekretess.

När du läser journalistik under andra året får du breda kunskaper i ett ämne som har många beröringspunkter med arkivvetenskapen, exempelvis när det handlar om informationsvärdering, källkritik och offentlighetslagstiftningen.

Det tredje årets första termin består av en kurs som är specifik för programmet: Informationsförvaltning. Där förenas teoretiska teman inom arkivvetenskap och samhällsvetenskap, men kursen innehåller även moment som projektledning och presentation inför publik. Du får också möjlighet att ordna en kortare praktikperiod. Sista terminen går du C-kursen i antingen journalistik eller arkivvetenskap, beroende på vad du vill ha för huvudområde i kandidatexamen. Om du går C-kursen i arkivvetenskap har du även där chansen att göra ytterligare en praktikperiod.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkivvetenskap eller journalistik

Efter utbildningen

Programmet ger dig framför allt möjlighet att arbeta som arkivarie. För det brukar krävas studier i arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng och en kandidatexamen. ArkInfo är särskilt anpassat för en typ av arkivarie som blir allt vanligare – där du framför allt arbetar med att styra och hantera information inom en organisation. Den mesta information som skapas idag är i elektronisk form, något som innebär stora utmaningar. Att hantera och lagra dokument måste planeras mer genomgripande än förr. Arkivariens roll blir därför betydligt mer central. Du blir den som ansvarar för att information hanteras på ett ordnat sätt från första början, och du kommer att arbeta i nära samarbete med organisationens ledning och stödfunktioner.

Genom programmet får du samtidigt en fullgod utbildning för alla andra typer av arkivariejobb – även sådana där det till stor del handlar om att ta hand om äldre arkivmaterial. Du kan också söka dig till angränsande yrken såsom registrator.

Samtidigt kan utbildningen leda fram till jobb som informatör eller journalist. Den är exempelvis utmärkt om du tänker bli grävande journalist, då du lär dig mycket om offentlighetslagstiftning och hur information hanteras inom organisationer. Dessutom utvecklar du din förmåga att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text. Det bär du med dig om du väljer att efter programmet läsa vidare på masternivå inom det valda huvudområdet.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Arkivvetenskap AArkivvetenskap B
År 2Termin 3Termin 4
Journalistik AJournalistik B
År 3Termin 5Termin 6
InformationsförvaltningValbart: Journalistik C eller Arkivvetenskap C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.