Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-42818

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42827

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning

Program 180 högskolepoäng

Om du är intresserad av att förbättra andra människors kommunikation i tal och skrift är Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning, något för dig. Som retorikkonsult fungerar du som expert på kommunikationsfrågor i en värld där utbytet av information får allt större betydelse.

Utbildningens innehåll

Idag är frågor som rör kommunikation, information och kunskap centrala inom alla samhällets områden. Genom att läsa Retorikkonsultprogrammet blir du retorikspecialist och kan arbeta på exempelvis företag, myndigheter eller organisationer med rådgivning och utbildning inom kommunikation, information och kunskapsutveckling. Utbildningen ger god teoretisk och praktisk kunskap om hur muntlig, skriftlig och visuell kommunikation kan fungera och skapa betydelse i olika situationer. Därför får du bland annat lära dig att analysera kommunikationssituationer och arbeta med att anpassa texter och bilder, tal och samtal till olika situationer.

Ett centralt mål med utbildningen är att förstå hur retoriska perspektiv kan bidra till kritiskt tänkande, kunskapsutveckling och etiska förhållningssätt till kommunikation samt att kunna använda denna förståelse i praktiska sammanhang.

Under utbildningen kombinerar du studier i retorik, språkvetenskap och vuxenpedagogik med programspecifika praktiska moment som textcoachning, talarträning och projektledning. Praktiskt ger utbildningen dig god träning i att planera och genomföra retorikprojekt, undervisa i tal och skrift samt lösa olika typer av konsultuppgifter som exempelvis att få interna och externa kommunikationsprocesser att fungera effektivt.

Retorikkonsultprogrammet är en krävande utbildning där du ska utvecklas till expert med både bredd och djup inom kommunikationsområdet. Utbildningen ger dig därför många utmaningar där du får omsätta dina ämneskunskaper i praktiskt arbete. Den passar dig som behärskar svenska språket väl i tal och skrift och gillar att kommunicera, men också att lyssna på andra och ompröva och kritiskt granska både den omgivande kulturens och dina egna invanda tankar.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik

Efter utbildningen

Retorikkonsultprogrammet utbildar konsulter för företag, organisationer och myndigheter. Du kan till exempel arbeta med rådgivning i kommunikations- och språkfrågor, som utbildare i skriftlig och muntlig framställning eller som talskrivare, redaktör, utredare eller informatör.

En retorikkonsult ska kunna framställa situationsanpassade texter och textunderlag, liksom utforma bildmanus och grafiska produkter. Som utredare och problemlösare bidrar retorikkonsulten med olika metoder för kunskaps- och idéutveckling. En retorikkonsult kan också arbeta med personlig kommunikationsträning, varumärkesbyggande, samtalsledning, copywriting och liknande uppdrag.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Retorik ARetorik B
År 2Termin 3Termin 4
Språk, makt och samhälleSpråkbruk i teori och praktik
År 3Termin 5Termin 6
Att leda retorikprojektRetorik C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

"På Södertörns högskola får alla synas"

"På Södertörns högskola får alla synas"

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.