Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

Samhällskunskap

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34821

Engelska

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34814

Filosofi

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34815

Geografi

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34817

Religionskunskap

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34820

Företagsekonomi

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34816

Svenska

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34822

Historia

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34818

Biologi

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34813

Psykologi

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

  Anmälningskod: SH-34819

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Program 90 högskolepoäng

Har du ämneskunskaper som du vill förmedla till andra? Vill du jobba med någonting viktigt? Kompletterande pedagogisk utbildning är till för dig som redan har ämnesstudier från högskola eller universitet och vill komplettera studierna med en ämneslärarexamen. Ämneslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningens innehåll

Ämneskraven för KPU

Den ett och ett halvt år långa utbildningen innehåller kurser som ger allmänna lärarkunskaper (utbildningsvetenskaplig kärna) samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av cirka 20 veckors praktik med stöd av handledare, fördelat på tre perioder, en under varje termin på utbildningen. Här får du prova på läraryrket i skolan och utveckla de generella och praktiska kompetenser som det kommande yrket kräver.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller bland annat kurser om lärande och bedömning i flerspråkiga klassrum, betygssättning, konflikthantering, ledarskap, pedagogiska tanketraditioner och didaktisk forskning.

De interkulturella inslagen i utbildningen sätter kunskaper om kultur, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar i fokus; kunskaper som är avgörande i den kulturella mångfald som präglar dagens skola. Undervisningsformerna är varierade med mycket tillfälle till diskussion och reflektion kring innehållet i kurserna, din egen utveckling och uppdraget som lärare.

Programmet passar dig som brinner för ämneskunskaper och älskar att arbeta med ungdomar. Som student är du nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du själv tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan även skönlitteratur.

Vid Södertörns högskola finns möjligheten att bli antagen till utbildningen inom undervisningsämnena biologi, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap och svenska.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för ämneslärare är fortsatt god. Efterfrågan på ämneslärare kommer att öka. Enligt Länsstyrelsen kommer det att fattas 3 700 ämneslärare i Stockholmsregionen år 2020.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2017 (Inriktning:Svenska)

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Utbildningsvetenskaplig kärna 24 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning 6 högskolepoängUtbildningsvetenskaplig kärna 15 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning 15 högskolepoäng
År 2Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna 21 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Intervju med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen

Intervju med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.