Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i estetik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42804

Masterprogram i estetik

Program 120 högskolepoäng

Vill du arbeta med estetiska uttryck? Våren 2017 startade vi ett masterprogram
i estetik. Det förbereder för ett arbete inom kulturområdet, samtidigt som det ger en forskningsförberedande examen. Estetik på Södertörns högskola är ett filosofiskt och kulturhistoriskt ämne, som också är väl förankrat i kulturlivet.

Utbildningens innehåll

Vårt samhälle är idag mättat av sinnesintryck. Överallt möts vi av estetiska uttryck av olika slag. Ämnet estetik är därför alltid aktuellt. Begreppet estetik betyder ungefär "sinnlighetslära" och kopplas till de sköna konsterna och filosofin, men också till sinnliga erfarenheter i vidare mening. På Södertörns högskola belyser vi estetikens ursprungliga betydelse i ett nutida sammanhang. Estetiken studerar ett brett fält av uttryck som film, konst, litteratur, media, miljöestetik och vardagens estetik. Vi lägger stor vikt vid den kritiska teoribildningen. Vilken plats har konsten i vid mening i vårt samhälle? Vad innebär det att arbeta med kultur idag?

Under det första året på programmet studeras estetikens traditioner ur ett historiskt, filosofiskt och kritiskt perspektiv. Du fördjupar dina kunskaper om estetiska frågeställningar och estetiska fenomen genom kurser som är tematiskt upplagda. Du skriver även en uppsats. Under hela programmet ges du insyn i ämnets forskning och utveckling genom ett löpande forskningsseminarium. Du har möjlighet att avsluta dina studier efter första året med en magisterexamen.

Det andra året har en inriktning mot arbetsliv och praktik. Kurserna behandlar kultur och politik, kritiken och det offentliga samtalet, forskningsmetoder i teorin och praktiken samt projektledning. Här varvas teoretiska och historiska perspektiv med yrkesorienterade diskussioner. Du ges tillfälle att engagera dig i en forskningsanknuten praktik i arbetslivet. Du kan också välja att ge din utbildning en teoretisk inriktning. År två genomförs i samarbete med ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola.

Mer information om programmet finns på sh.se/estetik

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet estetik

Efter utbildningen

Efter studierna arbetar många av våra studenter inom olika delar av kulturområdet, på konsthallar, gallerier, muséer, förlagshus och andra kulturinstitutioner. Efter masterprogrammet har du behörighet att söka forskarutbildning (gäller redan efter utbildningens första år). Ämnet estetik har examensrätt till doktorsgraden och utbildar doktorander inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori på högskolan.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2018

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Estetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hpEstetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hp
År 2Termin 3Termin 4
Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hp.Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.