Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT17100%Dag

    Anmälningskod: SH-43941

Management med IT

Program 180 högskolepoäng

Management med IT är en utbildning som förenar ekonomi och IT. Management handlar om att kunna styra ett företag eller en organisation mot ett uppsatt mål. IT är idag en nödvändig förutsättning för framgångsrikt företagande inom alla branscher. Genom att kunna en kombination av management och IT står du väl rustad för att verka i en modern organisation.

Utbildningens innehåll

Utbildningen passar dig som vill integrera IT i affärsverksamheten på ett professionellt sätt, behärska två kompetensområden samtidigt och omsätta dessa kunskaper i realistiska projekt. Programmet ger dig den kompetens som behövs för att kunna förena IT och ekonomi, vilket är en grundläggande kunskap som efterfrågas inom de flesta yrkesområden idag – både inom offentlig sektor och i privata företag.

Management med IT passar dig som är nyfiken på och intresserad av att hantera och lösa komplexa problem. Utbildningen kommer att ge dig förmågan att utveckla lösningar utifrån både organisationens ekonomiska och IT-relaterade perspektiv. Utbildningen består av företagsekonomi som huvudområde (90 högskolepoäng), informatik med inriktning mot nätbaserade informationssystem (60 högskolepoäng) samt en tematermin (30 högskolepoäng).

Studierna i företagsekonomi ger dig bland annat kunskaper om ekonomisk teori, redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Den ger dig även kunskaper inom marknadsundersökningar, marknadsplaner, ledarskap samt organisation. Grunden läggs för att strukturera och analysera företagsekonomiska problem och du får en förståelse för hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar påverkar effektiviteten.

Inom nätbaserade informationssystem studerar du hur IT och webbteknik används och utvecklas. Kurserna har en inriktning mot e-business och e-handel. Du lär dig grunderna inom webbteknik, hur man hanterar ”krav” genom behovsanalys, design av nätbaserade system och informationshantering. På B-nivå fördjupar du dig inom business intelligence och kunskapsorganisation – tekniker som hjälper dig analysera komplexa och omfattande informationsflöden till exempel vid omvärldsbevakning. Utbildningen ger dig även grundläggande kunskaper inom webbutveckling och programmering.

Utbildningens två perspektiv – företagsekonomi och IT – vävs samman i termin 5, Tema: MIT. Här läser du om entreprenörskap, reflekterar och sammanfogar kunskaper från tidigare terminer samt förbereder dig inför sista terminen och kandidatuppsats. Management med IT har utvecklats i en nära dialog med potentiella arbetsgivare inom privata och offentliga organisationer. Flertalet av lärarna har varit verksamma inom näringslivet och kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Många av studenterna från Management med IT arbetar idag som projektledare, beställare av ekonomi- och IT-tjänster, beställare av teknikutveckling, som systemutvecklare eller systemförvaltare inom informations- och e-handelssystem. Andra arbetar med verksamhets- och affärsutveckling som controllers, produktchefer eller marknadsförare. Arbetsgivare finns inom både privat och offentlig sektor där du kan arbeta som anställd eller konsult, men du kan lika gärna arbeta som egen företagare. Efter avlagd examen är du behörig till studier på magister- och masternivå i företagsekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2014

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Nätbaserade informationssystem AFöretagsekonomi A
År 2Termin 3Termin 4
Nätbaserade informationssystem BFöretagsekonomi B
År 3Termin 5Termin 6
Tema MITFöretagsekonomi C, inklusive kandidatuppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Gagan vill vara en bro mellan Ekonomi och IT

Gagan vill vara en bro mellan Ekonomi och IT

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.