Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43847

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43891

Sport Management

Program 180 högskolepoäng

Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisation? Om du är intresserad av idrottsfrågor och vill ha en examen i företagsekonomi kan du gå Sport Management på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Södertörns högskola (SH).

Utbildningens innehåll

Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar. Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering och kommersialisering. Därför startade Södertörns högskola i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som kan vara med och utveckla framtidens idrott. Programmet Sport Management innehåller också idrottsvetenskap, vilket gör att du får djupgående kunskaper om idrottens förutsättningar samtidigt som du får ekonomiska kunskaper.

Programinnehållet motsvarar de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn; företagsekonomi, juridik med inriktning mot idrottssektorn och ledarskapskompetens. Sport Management-programmet utbildar framtidens ledare i att organisera, leda och förvalta. Det övergripande syftet med programmet är att utveckla kompetenser för en ledarfunktion inom såväl den kommersiella som ideella idrottsorganisationen samt yrkeslivet i stort.

Programmet ges i samverkan mellan Södertörns högskola och GIH. Södertörns högskola ansvarar för den företagsekonomiska och GIH för den idrottsvetenskapliga delen. Under de fem första terminerna varvas kurser vid Södertörns högskola och GIH. Den sista terminen, som bland annat innefattar kandidatuppsats i företagsekonomi, läses helt vid Södertörns högskola.

Huvudområdet inom utbildningen är företagsekonomi. Därtill kommer idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Inom det idrottsvetenskapliga området läser du bland annat om organisation och samhälle, idrott och medier, etik och socialt ansvar samt idrott och event.

Programmet söker du vid Södertörns högskola och examen ges i företagsekonomi.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Med kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys har du vad som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som den ideella idrottssektorn. Du tillgodoser arbetsmarknadens efterfrågade kompetens inom den nya snabbväxande idrottssektorn och även näringslivet i stort.

Efter utbildningen i Sport Management har du behörighet att fortsätta studierna inom företagsekonomi eller idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller masterexamen.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Idrott, organisation och samhälle (GIH), Idrott och medier (GIH), Samhälle, marknad och företagande (SH), Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)Organisation och ledarskap I (GIH), Ekonomisk vetenskap och metodlära (SH), Idrottsjuridik I (GIH), Idrott, etik och socialt ansvar (GIH)
År 2Termin 3Termin 4
Organisation och ledarskap II (GIH), Idrottsjuridik II (GIH), Redovisning och beskattning (SH), Ekonomistyrning (SH)Strategisk marknadsföring (SH), Investering och finansiering (SH), Event inom idrotten (GIH), Hållbart ledarskap (GIH)
År 3Termin 5Termin 6
Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH), Tillämpat projektarbete (GIH), Grundläggande organisationsteori (SH), B-uppsats (SH)Företagsekonomi C, innefattar teorikurs, profilkurs och kandidatuppsats (SH)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Fanny Wallén läser programmet Sport management på Södertörns högskola

Fanny Wallén studerar Sport Management

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

GIH

Programmet ges i samverkan med GIH