Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43845

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43893

Ekonomi, teknik och design

Program 180 högskolepoäng

Programmet Ekonomi, teknik och design varvar ekonomi, teknik och kultur- och designhistoria med studier i ”färg och form” samt ger insikt i hur designade värden skapas i både det fysiska och det virtuella rummet. Programmet passar dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och som siktar på en framtid som yrkesverksam inom detta område.

Utbildningens innehåll

Design blir ett allt viktigare globalt konkurrensmedel. Producenter designar antingen produkter, tjänster eller upplevelser, eller så skapar producenter designade ”värden”. Med värden menas något som är både produkt och tjänst på samma gång, eller rentav produkt, tjänst och upplevelse på samma gång. Värden kan skapas i en fysisk och/eller i en virtuell värld.

Programmet Ekonomi, teknik och design ger dig som student kunskap om hur produkter, tjänster, upplevelser eller värden kan utvecklas genom design. Vidare får du kunskap om hur nya affärsområden kan skapas genom design. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och utformad utifrån tre synsätt på design:

• Som differentieringsfaktor handlar design om att skapa känslor och göra produkter, tjänster, upplevelser och värden attraktiva.

• Design som innovationsfaktor handlar om att skapa ändamålsenliga produkter, tjänster, upplevelser och värden från ett marknadsperspektiv.

• Den förändringsdrivande kraften handlar om att skapa, leda och driva företag som genomsyras av design på ett strategiskt sätt.

Halva utbildningen utgörs av klassiska företagsekonomiska kurser. Utbildningen inleds med designhistoria i kursen Vad är design?. Du läser även immaterialrätt, idéhistoria och projektorganisering. Kurserna ger viktig kunskap för alla typer av designprojekt. Kurser i design management och designstrategi ingår också.

Lärarna på de teoretiska kurserna är i regel disputerade och har därmed djupa ämneskunskaper. Lärarna på de mer praktiskt inriktade kurserna har sin bakgrund i näringslivet. Inom ramen för seminarieserierna på de programspecifika kurserna erbjuds i möjligaste mån verkliga problemställningar i samverkan med det omgivande samhället. Genomgående under utbildningen förväntas seminarieuppgifter täcka in både praktiska och teoretiska aspekter på givna problem.

Programmet erbjuder även två kurser inom det tekniska området, Material- och produktionsteknik samt Produktionsteknik för design. Studier bedrivs även inom ramarna för det konstnärliga utbildningsområdet i form av kurserna Färg och form och Designmetodik som båda ges av yrkesinriktade lärare med konstnärlig spetskompetens.

Digitala medier är också viktiga för designföretag och inom ramen för kursen Visualisering för kommunikation och interaktiv design får du bland annat grundkunskap i Photoshop. I ditt kommande yrkesliv kan din förmåga att formulera dig och tala för dina idéer vara avgörande för hur du lyckas. Därför finns tillämpningar i retorik på schemat.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för att verka på ett brett arbetsfält inom designområdet, inom allt från det kreativa till produktion och administration. Efter utbildningen har du möjlighet att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande. Du kan jobba för ett globalt industriföretag såväl som för ett internationellt varumärke, tjänsteföretag, modeföretag eller företag inom upplevelseindustrin.

Att kunna fungera som länk mellan olika yrkesgrupper är något som du kommer att ha stor användning av i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som designstrateg på ett designföretag eller som designmanager inom en global designintensiv verksamhet.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Vad är design?, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och modernitetenSamhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Visualisering för kommunikation och interaktiv design
År 2Termin 3Termin 4
Strategisk marknadsföring, Designstrategi och Design Management i praktiken, Grundläggande organisationsteori, Immaterialrättsliga avtalFärg och form, Material- och produktionsteknik, Produktionsteknik för design, Ekonomistyrning
År 3Termin 5Termin 6
Designmetodik, Investering och finansiering, Designstrategi och Design Management i teorin, B-uppsatsFöretagsekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Janina Tarrasdotter Samuelsson har läst Ekonomi, teknik och design

Janina Tarrasdotter Samuelsson har läst Ekonomi, teknik och design

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.