Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Stängd...

    Start: HT17100%Dag

    Anmälningskod: SH-43967

Internationellt magisterprogram i journalistik

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i journalistik riktar sig till studenter som kommer direkt från kandidatutbildningen i journalistik, men också till yrkesverksamma journalister med en tidigare akademisk utbildning som vill fördjupa sina kunskaper, både ur ett professionellt och ett vetenskapligt perspektiv.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i journalistik fördjupar kunskaper om journalistik, såväl när det gäller journalistisk produktion som journalistiska uttrycksformer och publikens roll. Det ger också möjlighet till egna vetenskapliga undersökningar av journalistikens innehåll, redaktionella processer och journalistiska yrkesfrågor.

Den första terminen består av kurser som fördjupar kunskapen om journalistik utifrån aktuell svensk och internationell forskning. Kurserna består av såväl föreläsningar som seminarier och övningar med egna undersökningar. Det är också möjligt att under halva första terminen välja en särskild inriktning mot journalistik och internationella konflikter (kursen ges på engelska). Den andra terminen inriktas på ett självständigt magisterarbete i journalistik och inleds med forskningsdesign inklusive både kvantitativa och kvalitativa metoder. Magisterarbetet kan göras antingen som en uppsats med egen undersökning inom journalistik eller som ett fördjupande journalistisk arbete i kombination med en teorianknuten reflektionsrapport.

Som helhet ger magisterprogrammet i journalistik fördjupade kunskaper om journalistik både som profession och som samhällsinstitution samtidigt som du tränas i systematiska undersökningar och analytisk förmåga.

Utbildningen omfattar två terminers heltidsstudier med ett eller två undervisningstillfällen i veckan. Uppsatsarbetet görs självständigt under handledning.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Programmet innehåller inte någon grundutbildning i journalistiska arbetsmetoder, men ger den som har en journalistisk grund bättre förutsättningar för kvalificerat journalistiskt arbete. Programmet ger även en grund för vidare forskning och forskarutbildning i journalistik.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Journalistik avancerad nivå, 30 hpJournalistik avancerad nivå - uppsatstermin, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

International Master's Programme in Journalism

Från och med höstterminen 2015 ges magisterprogrammet i journalistik även på engelska för svenska och internationella studenter. Det engelska programmet skiljer sig innehållsmässigt från det svenska. Utbildningsplanen hittar du här.
För ansökan och mer information, klicka här.