Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4). Matematik C kan ersättas av Matematik B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43841

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43906

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Program 180 högskolepoäng

Ekonomiska kunskaper efterfrågas inom allt fler områden i samhället. Programmet ger dig bred kunskap i ekonomiska ämnen och en stabil grund för såväl yrkesliv som fortsatta studier. Inom ramen för programmet har du möjlighet att ge din utbildning en egen profil med studier utomlands eller studier i ett annat ämne under en termin.

Utbildningens innehåll

Nationalekonomi är det dominerande ämnet inom programmet som omfattar sex terminers heltidsstudier. Innehållet i programmet är som en klassisk och bred utbildning för ekonomer.

De två första åren utgörs av ett sammanhållet basblock som du läser tillsammans med samtliga andra studenter på programmet. I basblocket ingår företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik för ekonomer.

Den femte terminen har du stor frihet att påverka din utbildningsprofil med valfria kurser. Du kan välja att läsa ett annat ämne eller vidga dina vyer och kunskaper om andra kulturer genom att studera utomlands. Under utbildningen erbjuds du också möjligheter till fördjupning inom något nationalekonomiskt problemområde. Det kan till exempel handla om finansiell ekonomi, internationell handel, miljöekonomi, offentlig upphandling eller villkoren på en specifik marknad. Den avslutande terminen ägnas till stor del åt en kandidatuppsats där du på ett vetenskapligt och professionellt sätt undersöker ett samhällsekonomiskt problem.

Examen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi

Efter utbildningen

Ekonomer innehar eftertraktad kompetens och återfinns i många olika yrkesroller i både privat och offentlig sektor. Utbildningen ger dig en stabil grund för att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. I den privata sektorn anställs ekonomer av banker och övriga företag inom den finansiella sektorn. Ekonomer arbetar också i konsultföretag och andra företag som är i behov av samhällsekonomisk kompetens. Inom den offentliga sektorn återfinns ekonomer på departement, myndigheter och Riksbanken. Som nationalekonom kan du också finna en framtid inom den kommunala förvaltningen samt i nationella och internationella organisationer. Efter avlagd examen är du behörig till studier på magister- eller masterprogram i nationalekonomi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2016

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Nationalekonomi AFöretagsekonomi A
År 2Termin 3Termin 4
Ekonomisk statistik, HandelsrättNationalekonomi B eller Valbara kurser
År 3Termin 5Termin 6
Nationalekonomi B eller Valbara kurserNationalekonomi C

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Jacob Runströmer har läst Ekonomiekandidatprogrammet på Södertörns högskola

Jacob Runströmer har läst Ekonomiekandidatprogrammet på Södertörns högskola

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.