Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43834

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-43867

Magisterprogram i sociologi

Program 60 högskolepoäng

Intresserad av samhällsfrågor? Magisterprogrammet i sociologi ger dig fördjupade möjligheter att förstå mekanismerna bakom det som händer i samhället, likaså att förklara förändringar i samhället och deras konsekvenser.

Utbildningens innehåll

Inom programmets ram får du studera inflytelserika teoretiska strömningar och analysinriktningar som anknyter till aktuell sociologisk forskning. I ett större självständigt arbete har du möjlighet att specialisera dig på frågeställningar du är särskilt intresserad av. Dessa kunskaper kan du använda i yrkesverksamhet som kräver kvalificerad analytisk förmåga eller i forskarutbildning i sociologi. Magisterprogrammet i sociologi skiljer sig från den sociologiska grundutbildningen, dels genom sin tonvikt på självständig analys och dels genom sin starka forskningsanknytning. Delkurserna anknyter till aktuell forskning, ofta den som lärarna själva bedriver.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

Magisterexamen i sociologi ger en bra grund för kvalificerat handläggnings-, utrednings- och analysarbete inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och näringslivets organisationer. Studenterna har också goda möjligheter att söka till forskarutbildning i sociologi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Sociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoderMagisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.