Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/engelska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Inställd

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43825

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43980

Masterprogram i sociologi

Program 120 högskolepoäng

Steget före? Våga lite mera! Utgrävningen av framtiden startar på Södertörns högskola - sedan kan du ta dig ut i världen vart du vill, utrustad med alla de färdigheter och kunskaper en samhällsexpert behöver.

Utbildningens innehåll

Samhället är större än staten, rikare än marknaden och mer mångfacetterat än kulturen. Med sociologiska angreppssätt kan du få grepp om den värld du lever i och vart den är på väg. Det tvååriga masterprogrammet i sociologi ger dig en både bred och djup ingång i olika samhällsvetenskapliga analysinriktningar: generell samhällsteori om allt från ekonomi till kultur och vardag inklusive "intersektionalitet" - etnicitet, genus, klass, sexualitet, identiteter - och specifika metoder från kvalitativa intervjuer till multipel regressionsanalys varvas med olika tematiska inriktningar. Det könade arbetslivet, Europa, regionalisering och globalisering, frivilligorganisationernas renässans i det (o)hållbara samhället, hälsa och ohälsa, organisationstänkandet i välfärdssamhället/staten, urbanitet - är några av de analytiska inriktningar som ingår i masterprogrammets kursutbud. Därtill kan du välja ett antal kurser i andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

Examen

Filosofie masterexamen med huvudområdet sociologi

Efter utbildningen

En masterexamen i sociologi ger en mycket bra grund för kvalificerat handläggnings-, utrednings- och analysarbete inom offentlig förvaltning, olika myndigheter och näringslivets organisationer. Studenterna har också möjligheter att söka till forskarutbildning i sociologi.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2017

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Hållbar utveckling ur individ-, organisations- och nätverksperspektiv; Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and Sexuality, Health and Social Change, Politics TodaySociologisk teori och aktuell forskning, Quantitative Research Methods, Sociologiska analysinriktningar, Kvalitativa metoder
År 2Termin 3Termin 4
Valbara kurserUppsatskurs

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.