Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen från högskola eller universitet.

Urval: I ett första steg ett ansökningsbrev där kvalitet och kvantitet på tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet beaktas. I andra steget genom ett urvalsprov som testar förmågan till urval och skriftlig framställning.

  • Inställd

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43848

Magisterprogram i praktisk journalistik

Program 60 högskolepoäng

Detta ettåriga magisterprogram vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen och som vill komplettera din examen med en i huvudsak praktiskt inriktad magister i journalistik.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i praktisk journalistik ger en bred kompetens inom områden som är grundläggande för journalister och deras arbetsfält. En viktig del berör journalistikens arbetsmetoder, som exempelvis nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete, samt mediernas betydelse i samhället.

Studenterna tränar sin förmåga att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i olika medieformer. De arbetar både i webbaserade medier och i traditionella medier som dagspress, radio och tv. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering. Stor vikt läggs också vid researchmetoder och gestaltning av materialet.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Efter magisterprogrammet kan du söka en termins praktik på ett medieföretag. Programmet ger även en grund för vidare forskning och forskarutbildning i journalistik.

Utbildningsplanen är ännu inte beslutad. När planen är beslutad kommer en länk till den att publiceras här.

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Journalistik för akademiker, 30 högskolepoängJournalistik i olika medieformat, 15 högskolepoäng, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.