Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c)

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43907

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-43908

Journalistik och digitala medier

Program 180 högskolepoäng

Programmet Journalistik och digitala medier (JDM) tar journalistiken ett steg vidare och ger dig den kompetens som medieföretagen efterfrågar idag och kommer att behöva i framtiden. Du får en solid grund i god traditionell journalistik, med förankring i digital medieteknik.

Utbildningens innehåll

Programmet Journalistik och digitala medier (JDM), som bygger på det tidigare programmet Journalistik och multimedia (JMM), ger dig en bred kompetens. Kombinationen av journalistik och medieteknik gör att du blir attraktiv för många medieföretag och för flera olika typer av arbetsuppgifter. Våra lärare har erfarenhet från såväl yrkeslivet som från forskning kring journalistik och digitala medier.

Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i ett flertal journalistiska kanaler. Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor är ett genomgående tema i utbildningen.

Du övar dig i nyhetsvärdering, källkritik och research, och arbetar med journalistiska genrer som aktualitetsjournalistik, reportage, kultur- och opinionsjournalistik. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering.

Till detta kommer kunskaper i digitala medier. På utbildningen får du lära dig att utnyttja teknikens möjligheter att förmedla journalistik i sociala, mobila och webbaserade kanaler. Datajournalistik är ett spetsområde för journalistiken på Södertörns högskola, och återkommer i utbildningen vid flera tillfällen.

De kunskaper du förvärvar under utbildningen får du även fördjupa i ett projektarbete, gärna i nära samarbete med ett medieföretag. Programmet avslutas med en längre praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb inom medieområdet, såväl på traditionella medier som till exempel press, radio och tv, men också på nya innovativa arbetsplatser inom det digitala medieområdet.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Journalistik A, 30 hpJournalistik B, 30 hp
År 2Termin 3Termin 4
Mediegestaltning och Medieteknik, 30 hpMediegestaltning och Medieteknik, 30 hp
År 3Termin 5Termin 6
Journalistik C, 30 hpInnovation och journalistisk praktik, 30 hp

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Sharzads mål och drömmar är hennes drivkrafter

Sharzads mål och drömmar är hennes drivkrafter

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.