Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 3).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A3).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43978

Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö

Program 180 högskolepoäng

En journalist befinner sig mitt i flödet av händelser som präglar dagens samhälle. Därför behöver en journalist både kunskaper om samhället och om journalistik. Spetskunskaper i miljöfrågor efterfrågas alltmer inom dagens journalistik:
- Vad händer om havsytan stiger med en meter?
- Vad har vi för nytta av stamcellsforskning?

Allt fler nyhetsredaktioner efterfrågar journalister med kunskap om natur och miljö. De senaste rönen behöver förklaras, larmrapporterna måste kunna granskas kritiskt. Programmet kombinerar journalistik och miljövetenskap och ger en bra grund för samhällsinriktad journalistik.

Utbildningens innehåll

Programmet Journalistik med samhällsstudier (JMS) inleds med två terminers studier i miljövetenskap som följs av tre terminers studier i huvudområdet journalistik.

Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor utgör ett genomgående tema i utbildningen. Praktiska kunskaper i radio-, tv- och webbjournalistik ingår. Du får träna dig i journalistiska arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik och research. Andra viktiga moment är kunskap och färdighetsträning i journalistikens olika genrer som aktualitetsjournalistik, reportage, kultur- och opinionsjournalistik.

Den sista och avslutande terminen på programmet kan du välja en fördjupande kurs i medieproduktion för digitala medier, en längre journalistisk praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Det går också att välja kurser i journalistik utomlands.

De kombinerade studierna i miljövetenskap och journalistik ger dig en bred kompetens som är efterfrågad av medieföretag och myndigheter idag. Utbildningen ger dig verktyg att tolka och skildra vår tids komplexa miljöfrågor och områden som demokrati och samhällsutveckling.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Utbildningen lägger grunden för arbete som journalist med naturvetenskaplig inriktning i olika medieformer, från tryckta medier till radio, tv och webb. Med din samhällskompetens är du också attraktiv för arbeten på myndigheter, förvaltning, företag och intresseorganisationer.

Efter programmet är det möjligt att läsa vidare på avancerad nivå i journalistik. Det är också möjligt att efter programmet bygga på med en hel termins praktik som journalist.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till hållbar utveckling, Utvecklingsteori, Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, valbara Befolkning, kultur och miljö eller Miljörätt alla 7,5 hpMiljöekonomi och ekologisk ekonomi båda 7,5 hp, Ekofysiologi, 7,5 hp Naturens processer 15 hp
År 2Termin 3Termin 4
Journalistik AJournalistik B
År 3Termin 5Termin 6
Journalistik CValbar kurs

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.