Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-43909

  • 2019-09-15

    Start: VT20100%Dag

    Anmälningskod: SH-43910

Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi

Program 180 högskolepoäng

Därför behöver en journalist både kunskaper om samhället och om journalistik. Spetskunskaper i samhällsfrågor efterfrågas alltmer inom dagens journalistik. Inom programmet kombineras därför journalistik och etnologi för att ge en bra grund för en samhällsinriktad journalistik.

Utbildningens innehåll

Programmet Journalistik med samhällsstudier (JMS) inleds med två terminers studier i etnologi som följs av tre terminers studier i huvudområdet journalistik.

Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor utgör ett genomgående tema i utbildningen. Praktiska kunskaper i radio-, tv- och webbjournalistik ingår men tonvikten ligger på textmedier. Du får träna dig i journalistiska arbetsmetoder som nyhetsvärdering, källkritik och research. Andra viktiga moment är kunskap och färdighetsträning i journalistikens olika genrer som aktualitetsjournalistik, reportage, kultur- och opinionsjournalistik.

Den sista och avslutande terminen på programmet kan du välja en fördjupande kurs i medieproduktion för digitala medier, en längre journalistisk praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Det går också att välja kurser i journalistik utomlands.

Genom att läsa både journalistik och etnologi får du en bred och eftertraktad kompetens i arbetslivet. Såväl samhällsperspektivet som det journalistiska perspektivet används för att förstå mediernas roll i vår omvärldsuppfattning, liksom i frågor om demokrati och sociala förhållanden. Du får verktyg att tolka och skildra den komplexa samhällsutvecklingen med egna fördjupade kunskaper inom etnologi.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Efter utbildningen

Utbildningen lägger grunden för arbete som journalist i olika medieformer, från tryckta medier till radio, tv och webb. Med din samhällskompetens är du också attraktiv för arbeten på myndigheter, organisationer och företag.

Efter programmet är det möjligt att läsa vidare på avancerad nivå i journalistik. Studenten kan även läsa en C-kurs i etnologi, vilket möjliggör att även ta ut en Filosofie kandidatexamen med detta huvudområde.

Det är också möjligt att efter programmet bygga på med en hel termins praktik som journalist.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Etnologi AEtnologi B
År 2Termin 3Termin 4
Journalistik AJournalistik B
År 3Termin 5Termin 6
Journalistik CValbar kurs

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.