Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet krävs för tillträde till programmet och huvudområdet turismvetenskap. Inom vissa av programmets biämnen krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet. Se under Behörighetskrav vid övriga huvudområdens/biämnens A-kurser vilka särskilda förkunskaper dessa kräver.

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-44809

Turismprogrammet

Program 180 högskolepoäng

Turism är en av världens och Sveriges mest expansiva näringar. Detta märks i ökningen av antal resenärer, antal som arbetar med turism och omsättning i turistföretag. I Sverige är turismen störst till Storstäder och den ökar också snabbast i Stockholmsregionen. Södertörns högskolas turismprogram är inriktat mot både privat- och affärsresande i storstadsregioner, vilket vi är ensamma om i Sverige.

Utbildningens innehåll

Programmet består av huvudämnet turismvetenskap (90 hp), biämne (minst 60 hp) och turismrelaterat ämne (30hp). Det första året skaffar du dig grundläggande kunskaper i turismvetenskap.

Under termin tre och fyra läser du biämne. Under programmets femte termin kan du välja mellan: biämnets tredje termin, utlandsstudier, praktiktermin, internationella kurser i turismvetenskap på Södertörns högskola eller studera annat turismrelaterat ämne. Under programmets sista termin avslutas studierna i turismvetenskap.

Programmets biämnen som ges vid Södertörns högskola är företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi. För dessa garanterar högskolan en plats, dock inte med garanti på förstahandsval. Du kan även begära att få läsa ett annat lämpligt biämne vid högskolan eller annat nationellt eller internationellt lärosäte. Det är då Södertörns högskola som avgör om ett föreslaget alternativt biämne är lämpligt eller inte. För alternativt biämne ges inte platsgaranti, utan du söker detta på samma villkor som fristående studenter. Om Södertörns högskola bedömt ämnet som lämpligt garanterar högskolan att det kan användas som biämne i programexamen. Biämnen kan ha särskilda behörighetskrav - se rubriken Anmälningsfakta ovan.

Programmets biämnen: Företagsekonomi handlar om service, marknadsföring, organisering, affärsutveckling, ekonomisk redovisning och bedömning samt entreprenörskap. Historieinriktningen ger dig kunskap att skapa och marknadsföra kulturhistoriska turismprodukter. Sociologiinriktningen ger möjlighet att förstå hur grupper fungerar i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar om att utveckla kommunikationsförmågan, särskilt i interaktiva medier och digital teknik. Antal platser till respektive biämne kan vara begränsat. Platserna fördelas enligt turordningsregler i utbildningsplanen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap. Student som skriver C-uppsats i företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi kan även ta ut en kandidatexamen med detta huvudområde

Efter utbildningen

I den växande turismnäringen finns goda utvecklingsmöjligheter för välutbildade. Dina framtida arbetsuppgifter beror på val av biämne samt övriga inriktningsval.

Exempel på yrken och arbetsområden som utbildningen kan leda till är:

— Turistföretag: marknadsförare, företagsledare, chef, controller, säljare, serviceutförare eller egenföretagare.

— Upplevelseturism: konsulter för utveckling och drift av upplevelseattraktioner, utvecklare av historiska turer eller guide.

— Destinationsutveckling: samhällsplanerare med inriktning mot utveckling av turism och turismaspekter eller destinationsutvecklare.

— Kommunikation: informatör, marknadsförare eller omvärldsbevakare.

— Mötesindustrin: projektledare, säljare eller arrangör på mötesföretag, destinationers mötesarrangörsföretag, hotell-, mäss- eller konferensanläggningar.

— Turismkunskapsutveckling: projektassistent, projektledare, konsult, utredare.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2015

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap & metod, Integrerad kommunikation & turism, Turismens historiaTurismvetenskap B: Hållbar destination & lokal samhällspåverkan, Individ, turism & kulturmöten, Utveckling & management av besöksattraktioner, Turistföretaget
År 2Termin 3Termin 4
Valt biämne A-nivåValt biämne, B-nivå
År 3Termin 5Termin 6
Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola eller studier i annat turismrelaterat ämneTurismvetenskap C: Destinations- & affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism & professionella möten, Kandidatuppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

”Jag är inte samma person idag som när jag började på Södertörn”

”Jag är inte samma person idag som när jag började på Södertörn”

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Vill du veta mer om vad du blir efter att ha läst programmet?

Läs fler intervjuer med alumner här!

Det finns fortfarande platser kvar på Turismprogrammet till hösten 2018. Sök snarast på studera.nu.