Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-44844

Utveckling och internationellt samarbete

Program 180 högskolepoäng

Programmet behandlar dagens viktiga och komplexa utvecklingsfrågor. Det är utformat för att ge dig den breda och nödvändiga kompetens som behövs för att bedriva kvalificerat utvecklingsarbete.

Utbildningens innehåll

Programmet ger en stor bredd och ett betydande tematiskt djup i huvudområdet utveckling och internationellt samarbete och behandlar dagens komplexa utvecklingsfrågor. Programmet ger studenterna bred och nödvändig kompetens inom studieområdet.

Programmets första två år består av mångvetenskapliga kurser om utvecklingsteorier, globalisering, politik, ekonomi, försörjning, hälsa, miljö, naturresurser och mänskliga rättigheter utifrån ett utvecklingsperspektiv. Dessutom ges kurser i kvalitativ metod, GIS (Geografiska informationssystem), statistik och uppsatsskrivande.

Under de två sista terminerna läses valbara kurser på C-nivå omfattande 45 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Inom programmet ges möjligheter till praktik, fältarbete och utbytesstudier. Programmet är tvärvetenskapligt och innehåller samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet utveckling och internationellt samarbete.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du de teoretiska och praktiska färdigheter som behövs för att arbeta med utvecklingsfrågor på myndigheter, internationella organisationer och företag. Programmet ger en unik kunskapsbredd som efterfrågas av arbetsgivare och biståndsorganisationer. Genom att läsa kursen Vägledd yrkespraktik efter programmet kan du öka din anställningsbarhet och med studiemedel praktisera under ett halvår på en myndighet, ett företag eller en biståndsorganisation i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. HT 2019

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Introduktion till hållbar utveckling (7,5 hp), Politik för hållbar regional och global utveckling (7,5 hp), Befolkning, kultur och miljö (7,5 hp), Utvecklingsteori (7,5 hp)Ekonomi och utveckling (7,5 hp), Kvalitativ metod (7,5 hp), Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier (7,5 hp), Demokrati och mänskliga rättigheter (7,5 hp)
År 2Termin 3Termin 4
Hälsa miljö och utveckling (15), Försörjning, Landsbygdsutveckling och matproduktion (7,5 hp), B-uppsats (7,5 hp)Nutrition, hunger och hälsa (7,5 hp), Global hälsa (15 hp), Internationellt samarbete (7,5 hp)
År 3Termin 5Termin 6
Valbara kurser på C-nivåValbara kurser på C-nivå, examensarbete (15 hp)

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.