Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-43811

Masterprogram i företagsekonomi

Program 120 högskolepoäng

Omvärldsförändringar, såväl institutionella som ekologiska, teknologiska, ekonomiska, politiska och demografiska sker i allt snabbare takt. Detta leder till bland annat ökad osäkerhet och gör företagen sårbara för en global konkurrens, även på hemmaplan. Men omvärldsförändringar medför inte bara hot utan också möjligheter.

Programsamordnare

Besrat Tesfaye
Docent
Lektor
Företagsekonomi, ENTER forum

Administration

Tobias Pettersson
Institutionssekreterare
Företagsekonomi. Entreprenörprogrammet (EPP), Internationell ekonomutbildning (INTEK), Ek.kand programmet

Studievägledare

Malin Eckervald
Studie- och karriärvägledare

Undervisande lärare

Erik Borg
Professor
Företagsekonomi
Marcus Box
Docent
Lektor
Företagsekonomi
Malin Gawell
Docent
Proprefekt
Företagsekonomi
Karl Gratzer
Professor
Företagsekonomi
Tommy Larsson Segerlind
Fil dr
Lektor
avdelningen för företagsekonomi
Mikael Lönnborg
Professor
Företagsekonomi
Paulina Rytkönen
Lektor
Lektor/Docent
Yohanan Stryjan
Professor
Företagsekonomi
Cheick Wagué
Professor
Rektorsråd för Samverkan, Internationella ekonomprogrammet
Karin Winroth
Docent
Lektor
Företagsekonomi
Jan Öhrming
Professor
Företagsekonomi