Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i estetik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-42804

Masterprogram i estetik

Program 120 högskolepoäng

Vill du arbeta med estetiska uttryck? Våren 2017 startade vi ett masterprogram
i estetik. Det förbereder för ett arbete inom kulturområdet, samtidigt som det ger en forskningsförberedande examen. Estetik på Södertörns högskola är ett filosofiskt och kulturhistoriskt ämne, som också är väl förankrat i kulturlivet.

Programsamordnare

Åsa Arketeg
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor
Programsamordnare för estetikprogrammet

Programsekreterare

Eva Albinsson
Institutionssekreterare
Estetik, e-post: estetik@sh.se; Filosofi, e-post: filosofi@sh.se