Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 5).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: VT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-43801

 • 2018-03-15

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-43837

 • 2018-09-17

  Start: VT19100%Dag

  Anmälningskod: SH-43838

Socionomprogrammet med storstadsprofil

Program 210 högskolepoäng

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom- den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och för hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är det här utbildningen för dig.

Programsamordnare

Magdalena Elmersjö
Lektor
Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom.

Administration

Sabine Walter
Institutionssekreterare
Socialt arbete. Intern miljörevisor

Lärare

Ali Hajighasemi
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningen för offentlig rätt, socialt arbete och statsvetenskap. IMER
Per Carlson
Professor
Lektor
Socialt arbete
Welat Songur
Fil dr
Lektor
Hélène Lagerlöf
Lektor
Fil dr, Socialt arbete
Inger Linblad
Lektor
Socialt arbete
Lisa Kings
Fil dr
Lektor
Socialt arbete
Sylwia Koziel
Lektor
Fil dr Socialt arbete
Jonas Lindström
Fil dr
Lektor
Socialt arbete. Sociologi
Sofia Ågren
Adjunkt
Socialt arbete
Hassan Sharif
Adjunkt
Socialt arbete
Minoo Alinia
Docent
Lektor
Socialt arbete

Praktiksamordnare

Dave Lewis
Adjunkt
Praktikenheten, Offentlig organisation och ledning, Socialt arbete