About us / Subjects

Social Work

Graphic element for the subject of Social work

Loneliness, homelessness, substance abuse and vandalism. These types of problems are found everywhere, but are more apparent in urban areas.

Social work is the right subject for people with a commitment to social issues and who want to find solutions by changing the social environment.

Publications

Publications from the DiVA publications database are listed here on an ongoing basis.
Publications

Nordic Social Work Research 2018, : -.

The purpose of this article is to describe and analyse the principle of help to self-help in care work and the representations of and norms on old age and care needs supporting the principle in relation to moral and ethical aspects. The article is based on the results of a study conducted in a small rural Swedish municipality in 2006–2008 and a study conducted in a big city in 2014 and 2015. The material consists of interviews with first line managers, care workers and care receivers. The results of this article show that the principle of help to self-help in the care of older people exists in both public sector home care in a small municipality and a home care system in a major city with customer choice system. The results also show that representations of and norms on old age and care needs highlight the normative value of help to self-help, which has both ethical and moral dimensions. In the care of older people this is translated into care receivers maintaining their mental and physical strength which challenges the value of care receivers’ self-determination.

AuthorPublishing yearSubject
Magdalena Elmersjö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Organisation & Samhälle 2018, 2 : -.

AuthorPublishing yearSubject

E. Sundin

Magdalena Elmersjö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Socialvetenskaplig tidskrift 2018, 25 (1): 87-89.

AuthorPublishing yearSubject
Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Manifest. Lund : Studentlitteratur AB, 2018. 213-224.

AuthorPublishing yearSubject

Nazem Tahvilzadeh

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Styra och leda med tillit. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2018. 197-220.

AuthorPublishing yearSubject

Elisabeth Sundin

Magdalena Elmersjö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys 2018, 9 : 103-128.

I Nazem Tahvilzadeh och Lisa Kings artikel diskuteras orsakerna till den uppståndelse, eller ”kaos” för att använda aktivisternas egna ord, som organisationen Megafonen skapade inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Järvalyftet i Husby. Med inspiration från teorier om hur samtycke till ojämlikhet grundläggs på fabriksgolvet utvecklas två begrepp för att synliggöra den politiska ordningen i förorten och dess konkreta aktiviteter: urbana styrregimer och demokratiska spel. Studien visar hur Megafonens avhopp och sedermera kritik av Järvalyftet och förortspolitiken bröt mot den etablerade politiska ordningen i relationerna mellan stat och civilsamhälle i den urbana periferin. Aktivisternas handlingar kom därför att betraktas som ”skandalösa” av delar av det politiska etablissemanget. Megafonen vägrade att spela enligt spelets regler och synliggjorde således ojämlikheterna i förortspolitikens demokratiska spel med medborgarna. Underlaget för studien baseras på processpårande och etnografisk metod som empiriskt återskapar den förortspolitiska satsningen Järvalyftet och dess logiker samt Megafonens roll 2006–2013.

AuthorPublishing yearSubject

Nazem Tahvilzadeh

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys 2018, 9 : 7-25.

AuthorPublishing yearSubject

Magnus Dahlstedt

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Samhällsarbete. Lund : Studentlitteratur AB, 2018. 299-319.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

-

ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys 2018, 9 : 77-102.

Lisa Kings artikel studerar individer som fungerat som så kallade brobyggare mellan äldre civilsamhällesorganisationer och en ny förortsrörelse i Sverige. Materialet utgörs primärt av intervjuer med professionellt verksamma i tre etablerade civilsamhällesorganisationer. Analysen visar att brobyggarnas roll och position har använts för att stödja förortsrörelsens uppstart, men att brobyggarnas kamp i förlängningen handlat om att förändra och (re)vitalisera den egna organisationen. I ljuset av detta illustrerar behovet av brobyggare den distans och asymmetriska relation som finns mellan civilsamhällets centrum och periferi. Avslutningsvis diskuteras det om betydelsen av brobyggare kan ses som en övergripande trend som bottnar i ett alltmer uppdelat civilsamhälle i Sverige.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Socionomens Forskningssupplement 2018, 43 : 20-29.

AuthorPublishing yearSubject
Magdalena Elmersjö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Tullinge : FOU Södertörn, 2018. (FoU Södertörns skriftserie ; 160)

I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering av ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, syskon, andra anhöriga och närstående. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner. Stödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården. Erfarenheter från placerade barn har också funnits med som en grund. Utvärderingen har genomförts av FoU Södertörn och Södertörns högskola på uppdrag av Socialstyrelsen. Utvärderingen bygger på en enkätundersökning och på fokusgruppsintervjuer med barn- och familjehemssekreterare som under en avgränsad period har prövat att använda bedömningsstödet i sitt arbete med att göra bedömningar av barnets bästa i umgängesfrågan.

AuthorPublishing yearSubject

Ann-Sofie Bergman

Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

European Journal of Social Work 2018, 21 (1): 74-85.

Research investigating what shapes young people’s drinking habits is of great importance. This study aimed to analyse the relation between close social networks and adolescents’ drinking habits and the extent to which close social networks may explain differences in binge drinking among social groups. Data from the ‘Stockholm Survey 2012’ were analysed. The Stockholm Survey was a census survey administered to students in academic years 9 and 11, with a response rate of 76%. Ordered logit models were used to estimate relations between the frequency of binge drinking and the independent variables. Parental educational level is associated with adolescent binge drinking, as students with more highly educated parents are more frequent binge drinkers. Parents’ willingness to offer their teenagers alcohol and peers’ drinking habits are also associated with adolescent binge drinking, with a more permissive parental attitude and a prevalence of drinking among peers increasing the risk. Both parents’ willingness to provide alcohol and peers’ drinking habits may statistically explain a large portion of the observed differences in adolescent drinking by parental education. Close social networks are an important factor influencing adolescent binge drinking, and they may explain a large portion of the differences between social groups.

AuthorPublishing yearSubject
Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Skolsocialt arbete. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2017. 89-100.

AuthorPublishing yearSubject
Hélène Lagerlöf

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: På väg. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2017. 241-246.

AuthorPublishing yearSubject
Ali Hajighasemi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Reimagineering the Nation. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2017. 327-350.

This chapter discusses the 2013 riots in Stockholm in the perspective of a range of urban rebellions in disadvantaged metropolitan neighbourhoods of the North-Atlantic region over the past three decades of neoliberal transformation. The authors examine consequences of securitisation and police repression, institutional racism, the corrosion of citizenship and the structuring of inequality in Swedish cities and they ask whether the Stockholm uprising could possibly open space for new political voices.

AuthorPublishing yearSubject

C. -U Schierup

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Skolsocialt arbete. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2017. 53-66.

AuthorPublishing yearSubject

Åsa Backlund

Inger Linblad

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Reimagining Home in the 21st Century. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. 135-149.

AuthorPublishing yearSubject

Aleksandra Ålund

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Great regional awakening. : .

Suburbs represent an essential subject for regional studies and have a rapidly increasing economic significance within wider metropolitan regions (Phelps 2010). It is necessary to create inclusive suburbs with a stronger identity. The current growth of populations in major cities requires an ability to reorganize existing cities and a massive restructuring of urban infrastructure (Modarres and Kirby 2010). The interpretation of the needs of suburbs have previously called for a transdisciplinary and collaborative strategy (Després et al. 2004). We look at entrepreneurship and different types of 21 businesses as a source of vitalization of suburbs. These ventures are studied in the context of the diversity of the population of suburb. Entrepreneurial investments, the establishment of high impact enterprises as well as networking among local and migrant businesses represent elements that can vitalize previously marginalized suburbs. Enterprises that are clustered in suburban neighborhoods reflect the different impacts of suburban and city spatial forms. Newly arrived citizens draw upon the critical mass of ethnic members to form a niche market for ethnic business (Fong et al. 2007). Minorities may have limited access to financial capital in the larger urban economy, but ethnic enclaves may provide a source of a unique competitive advantage (Cummings 1999). Entrepreneurship rooted in a suburban surrounding represent a specific opportunity to become embedded in an economic and spatial dimension. The migrant may be seen as representing a diversity capital which penetrate specific market conditions located in ethnically diverse neighborhoods situated in the suburbs of major cities. The spatial and entrepreneurial dimension of ethnic business can thereby be given a relevant context for interpretation.

AuthorPublishing yearSubject
Ali HajighasemiBesrat TesfayeErik BorgMalin Gawell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

ENTER forumSchool of Social Sciences
Business AdministrationSocial Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: På väg. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2017. 229-239.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Labor history 2017, 58 (1): 67-90.

This paper discusses how recruitment practices have changed over time. Networks and contacts are more important today for labor market entry than was the case in the latter half of the twentieth century. There may be two explanations for this: the short-run explanation and the long-run explanation. The short-run explanation derives from fluctuations in unemployment. When unemployment is high, competition for every vacancy is tougher and networks become more important for the job seeker. This has been the case in Sweden since 1991, when unemployment increased to new levels not experienced since the 1930s. In the long run, there has been a change in recruitment practices due to institutional change. A clear pattern is that the importance of social networks has increased, while the significance of public institutions (i.e. the Public Employment Service) has decreased.

AuthorPublishing yearSubject

P. Håkansson

Caroline Tovatt


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds 2016, IX (4): 12-22.

This article examines the policies on drug control and regulation in Russia. We demonstrate that, although agencies involved in drug con-trol and regulation are important for the reproduction of differentiated practices of drug use, they formulate a rather homogeneous image of a drug user as an unhealthy deviant and criminal, and an unequivocal threat to society. At the same time, in the process of policy realization, the most vulnerable groups of users become the main target of public intervention. As a result, stigmatization and violence against these groups becomes institutionalized and legitimized. Moreover, drug control and regulation resonate with a broader range of public policies and spill over into parts of society not associated with illicit drug use.

AuthorPublishing yearSubject

Alexandra Dmitieva

Zhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Class, Sex and Revolutions. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Sven Hort

Lisa KingsZhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Skolans möte med nyanlända. Stockholm : Liber, 2016. 92-110.

AuthorPublishing yearSubject
Hassan Sharif

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

BMC Psychology 2016, 4 (1): -.

BACKGROUND: Depression is a major health problem worldwide, especially among women. The condition has been related to a number of factors, such as alcohol consumption, economic situation and, more recently, to social capital. However, there have been relatively few studies about the social capital-depression relationship in Eastern Europe. This paper aims to fill this gap by examining the association between different forms of social capital and self-rated depression in Moscow. Differences between men and women will also be examined, with a special focus on women.METHODS: Data was obtained from the Moscow Health Survey, which was conducted in 2004 with 1190 Muscovites aged 18 years or above. For depression, a single-item self-reported measure was used. Social capital was operationalised through five questions about different forms of social relations. Logistic regression analysis was undertaken to estimate the association between social capital and self-rated depression, separately for men and women.RESULTS: More women (48 %) than men (36 %) reported that they had felt depressed during the last year. An association was found between social capital and reported depression only among women. Women who were divorced or widowed or who had little contact with relatives had higher odds of reporting depression than those with more family contact. Women who regularly engaged with people from different age groups outside of their families were also more likely to report depression than those with less regular contact.CONCLUSIONS: Social capital can be a mixed blessing for women. Different forms of social relations can lead to different health outcomes, both positive and negative. Although the family is important for women's mental health in Moscow, extra-familial relations across age groups can be mentally distressing. This suggests that even though social capital can be a valuable resource for mental health, some of its forms can be mentally deleterious to maintain, especially for women. More research is needed on both sides to social capital. A special focus should be placed on bridging social relations among women in order to better understand the complex association between social capital and depression in Russia and elsewhere.

AuthorPublishing yearSubject

Olga Kislitsyna

Andrew Stickley

Ilkka Henrik Mäkinen

Per CarlsonSara FerlanderTanya Jukkala

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

SCOHOSTSchool of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

-

Drug And Alcohol Dependence 2016, 166 : 243-248.

AuthorPublishing yearSubject

Ylva B. Almquist

Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Solidarity without Borders. London : Pluto Press, 2016. 186-202.

AuthorPublishing yearSubject

Aleksandra Ålund

Lisa Kings

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Challenges to European Welfare Systems. : Springer, 2016. 671-691.

This paper examines the challenges to the Swedish welfare state after the credit crunch of 2008 focusing on several major challenges: the government’s reaction to the fiscal and economic crisis and its outcomes, the (re)balance of welfare policies addressing risks and opportunities. While the situation is almost excellent from a purely fiscal point of view, the outstanding private debt, unemployment, especially among youth, pressures on the pension, health and education systems are prominent concerns. They have led to the revitalization of the social investment paradigm, strict budgetary policies, increased number of welfare-to-work programmes and focus on using tax reductions as a means of stimulating the labour market. In this context, the main demographic concerns and social integration have come to the fore to an unprecedented extent.

AuthorPublishing yearSubject
Lisa Kings

Sven E. O. Hort

Zhanna Kravchenko

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Social Sciences
Social WorkSociology

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Social Welfare 2016, 25 (1): 69-77.

AuthorPublishing yearSubject
Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

SCOHOSTSchool of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

In: Sociologi genom litteratur. Lund : Arkiv förlag & tidskrift, 2015. 285-292.

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Lindström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2015

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

-

Addiction 2013, 108 (11): 1915-1915.

AuthorPublishing yearSubject
Per Carlson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2013

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: The Iranian community in Sweden. Stockholm : Mångkulturellt centrum, 2012. 65-93.

The Iranian community in Sweden has undergone major changes in different aspects of social life. One of the most important changes has been the gradual de-radicalization in political view that the group has experienced. While at the beginning of the period a majority of Iranian immigrants identified with revolutionary positions, time spent in Sweden has meant led to a gradual change in political values ​​and a move towards a more liberal and reformist approach. Integration into Swedish society and familiarization with Swedish social and political culture which is based on consensus and compromise seem to explain the changing political perceptions, views and attitudes. Moreover, the openness of the political system in the new country, the ease with which immigrants attain citizenship and having the right to vote made it easy for the Iranian community to be involved in the political process. As a result, the political commitment to the Swedish establishment has increased markedly. Furthermore, over the years, Iranians in Sweden have begun to support not only leftist, but also more right wing political parties. 

AuthorPublishing yearSubject
Ali Hajighasemi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2012

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Social Protection in Europe. : Policy Press, 2006. 135-170.

AuthorPublishing yearSubject

Cecilie Wehner

Ali Hajighasemi

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2006

School/Centre

School of Social Sciences
Social Work

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society