About us / Schools

Culture and Education

Interior from Södertörn UniversityThe School of Culture and Education includes the following subjects: English, Aesthetics, Aesthetic Learning Processes, Philosophy, Gender Studies, Art History, Comparative Literature, Media and Communication Studies, Education, Rhetoric and Swedish, as well as Teacher Education and the Centre for Studies in Practical Knowledge.

Teachers and researchers at the school largely work across subject boundaries, and Teacher Education involves teachers from a number of subjects at the school and from other academic schools at the university.

Publications

Publications from the DiVA publications database are listed here on an ongoing basis.
Publications

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies

Teacher Education

EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryHistorical Studies

Cham : Palgrave Macmillan, 2018.

This book explores narrative imagination and emotion as resources for learning critical meta-reflection. The author examines the learning trajectories of several students as they engage in learning to think critically through a new approach to creative writing, and details how learning through writing is linked to new discoursal identities which are trialled in the writing process. In doing so, she analyses the processes of expansion and change that result from the negotiations involved in learning through writing. This volume offers a completely new approach to creative writing, including useful practical advice as well as a solid theoretical base. It is sure to appeal to students of creative writing and discourse analysis as well as applied linguistics and language as identity.

AuthorPublishing yearSubject
Helene Edberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Katalys – Institut för facklig idéutveckling, 2018. (Katalys ; 42)

I denna rapport redovisas resultat från den existerande forskningen – både i Sverige och internationellt – kring relationerna mellan samhällsklass och medier. Bland annat ser vi att arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och osynliggjord – den undanhålls både röst och erkännande – i svenska medier och att avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna. Vidare ser vi att klasserna är betydligt mer ”segregerade” i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan; arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället huvudsakligen i film, drama och reality-program. Just reality-tv ger dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass – för att skapa narrativ dramatik – och förnekar eller undertrycker frågan om klass och klasskonflikter. Inte minst gestaltas personer från arbetarklassen på ett stereotypt, nedsättande och hånfullt sätt. Avsaknad av röst och erkännande kan blockera formeringen av klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera sig och formera sig för politisk kamp. Vad gör dagens svenska arbetarrörelse på detta område?

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik StiernstedtPeter Jakobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Stockholm : Thales, 2018.

AuthorPublishing yearSubject
Anders BurmanSven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies
History of IdeasPhilosophy

Research area for doctoral studies

-

In: History, Memory and Nostalgia in Literature and Culture. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018. 136-156.

AuthorPublishing yearSubject
Liz Kella

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. This thesis explores how certain forms of white femininity, depending on their locus, are privileged while others are seen as broken according to a hierarchy of white femininityKey to the dissertation are fashion-oriented white Russian women living in Stockholm, St. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by controlling their sensory expressions and thus that which white subjectivity has a long history of trying to transcend: the body. An example of this is the attempt to control smell, which works as a reminder of the primitive, animal, and outdated parts of the human being.Instead of investigating the making of the modern body-controlled white femininity through discourses, representations or articulated thoughts, the thesis focuses on how white femininity is inscribed in racialized perceptions through the level of bodily habits – or more specifically bodily habituations of norms and body schedules. This is done through a multisensory method that centers the ways smell, the visual, the haptic and the tactile are used as a way to experience and express modernities. Another important factor is how white femininity never articulates itself alone, but is instead always-already intimately connected to other bodies and objects. Thus, white femininity must always be seen as an intercorporal exchange. 

AuthorPublishing yearSubject

Jenny Sundén

Maria Lönn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 101-122.

AuthorPublishing yearSubject
Jessica Holmdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Under tidigmodern tid i Sverige utvecklades på universiteten föregångarna till dagens akademiska avhandlingar. Dessa så kallade dissertationer speglar den dåtida normen för vetenskapligt skrivande och utgör lärdomsprov från den akademiska världen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.I fokus står två dissertationer, framlagda vid Uppsala universitet av magister Olof Lindbom, med professor Petrus Ekerman som preses. Det rör sig om två separata tryck från 1700-talets första hälft, vilka tillsammans tar sig an att diskutera retorikens historia. I den första delen (1743) avhandlas den gamla retoriken, det vill säga den klassiska grekiska och romerska traditionen och exempelvis Platon, Aristoteles och Cicero. I den andra delen (1746) tar framställningen avstamp i 1500-talet och retorikern och filosofen Petrus Ramus och presenterar sedan den senare retoriska traditionen.Dessa avhandlingar tillgängliggörs här i form av en utgåva av den latinska texten tillsammans med en översättning. Författarens egna noter till texten förklaras i en kommentar. I ett inledande avsnitt diskuteras dissertationernas kontext och även de källor som används i dissertationerna. Denna bok vill, utöver att tillgängliggöra texterna, även ge insyn i den dåtida bilden av retorik som lära och också synliggöra hur dessa dissertationer skrevs.

AuthorPublishing yearSubject

Olof Lindbom

Annika Ström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

American Studies in Scandinavia 2018, 50 (1): 181-184.

AuthorPublishing yearSubject
Liz Kella

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Critical Discourse Studies 2018, : -.

In Critical Discourse Studies (CDS) and in other linguistics oriented scholarly journals we now see more research which draws upon multimodality as part of carrying out analyses of how texts make meaning, in order to draw out the ideologies which they carry. However, much of multimodality is itself based closely on one theory of language called Systemic Functional Linguistics (SFL). And despite calls from some scholars there has been no real interrogation of the concepts and models drawn from this theory as regards how suitable they are both for analyzing different forms of communication and for answering concrete research questions of the nature asked in CDS. In this paper we assess the core principles, taken from SFL into multimodality. Using examples we consider which are more or less suitable for the kinds of work we do in CDS. We make a case that SFL has a narrow notion of ‘texts’ and a weak notion of context. We show how we can address such problems to deal with what we call the ‘materiality’ of multimodal communication.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

In: Russia's Regional Identities. London : Routledge, 2018. 248-263.

AuthorPublishing yearSubject
Yulia Gradskova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: International Yearbook of Futurism Studies. Berlin/Boston : De Gruyter, 2018. 107-128.

This essay examines how Italian Futurism could be converted into new cultural capital, transferred intooutjer countries and employed as a strategy in the early 1910s within the early Nordic avant-garde. Around the years 1910-101. the Italian artist Arturo Ciacelli (1883-1966) spent time in Paris in the circle of Robert and Sonia Delaunay before movint north with Elsa Ström, a Swedish artist he had married in 1909. Ciacelli sought to establish himself in Scandinavia not only as an artist, but also as an editor of the new journal Ny Konst (New Art, 1915) and as the director of a gallery for contemporary art. His Nya Konstgalleriet (New Art Gallery), founded in Stockholm in 1915, promoted Nordic and international avant-garde painting until 1921. Ciacelli's embrace of Futurism was less evident in his panterly work that in his theoretical statements, the most important of which was an incomplete translation of La pittura futurista: Manifesto tecnico (1910), based on the French edition of 1912 in the Berhheim-Jeune catalogue, entitled "Manifeste des peintres futuristes". The chapter presents Ciacelli's activities in Stockholm, Lund and Copnehagen, and discusses the artist's strategies for forestering trans-national migrations of avant-garde formations and discuss his Futurist-Målarnes Manifest of 1913.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Artistic Visions of the Anthropocene North. New York : Routledge, 2018. 97-109.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Media and austerity. Abingdon : Routledge, 2018. 226-236.

The economic crisis of 2007/2008 constitutes a moment of rupture not only for the financial markets, but also in terms of political engagement. In reaction to the crisis thousands took to the streets and squares in order to express their critique of the current political and economic system. The critical juncture also highlighted the role of media technologies for political organization and participation, which is reflected in comments on protests related to the financial crisis often over-emphasizing digital social media. This chapter provides an alternative way of engaging with crisis-related protest that moves beyond notions such as networked protests and connected action. Instead the chapter suggests reinvigorating more traditional methods of narrative analysis and critical hermeneutics in order to make sense of representations of protest mobilizations in reaction to the financial crisis. The financial crisis and protest that emerged in response serve as backdrop in order to further the theoretical argument about what role narrative mediation plays in the construction of social reality.

AuthorPublishing yearSubject

Maria Francesca Murru

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Wittgenstein and Naturalism. New York : Routledge, 2018. 223-240.

My aim in this paper is to use the later Wittgenstein to argue against what I call the continuity-view of human and animal expression. Further, I will show that skepticism about animal expression is not the only alternative to the continuity-view. The paper has three sections. In the first section, I articulate the central commitments of the continuity-view: 1) There is a significant overlap in expressive behavior between humans and animals 2) Adding new expressive repertoire to include linguistic expression does not fundamentally alter the entire spectrum of expressive behavior. In the second section, I develop some passages in Wittgenstein into an argument against those commitments. Reflections on the temporal dimension of expressions and the interplay between non-verbal and verbal expression are central to this argument. In the third and more tentative section, I turn to how to avoid skepticism about animal expression, specifically in the form of claiming that the word “expression” is ambiguous. I discuss two ways of preserving conceptual unity while avoiding the continuity-view: categorial generality (which I find in John McDowell’s view on the human-animal relation) and family resemblance (which I associate with Wittgenstein).

AuthorPublishing yearSubject
Stina Bäckström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Early Childhood 2018, 50 (1): 1-14.

This article explores how constructions of identity, race and difference permeate and are challenged in a Swedish preschool class. The study is informed by theories of phenomenology and critical whiteness. Data are drawn from a larger ethnographic study conducted in an ethnically diverse preschool. The purpose of the study was to explore how preschool teachers manage and reflect upon the construction of children’s social identity within the institution of a preschool. This report considers one incident relating to racial identity. It began with a child’s representation, the boy named Stanley, in a self-portrait: ‘I want to be white and blonde when I grow up… I want to be like Oscar, not a black boy’. Within this article we consider teachers’ reflections on this incident, discussing how ‘whiteness’ is performed, constructed and interrogated by young children and adults in the preschool and uncovering a certain institutional ‘colour blindness’. In this example ‘race’ announces itself and the children make it visible as an existing category in their everyday life. Children’s drawings and narratives reveal much about the implicit understandings and norms that surround them, pointing to teachers’ responsibilities for exploring the possibilities and limitations offered in preschool education to deal with these understandings.

AuthorPublishing yearSubject
Beatriz LindqvistEva Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies
EthnologyStudies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Feminist Media Studies 2018, : 1-14.

This article explores shamelessness as a feminist tactic of resistance to online misogyny, hate and shaming within a Nordic context. In our Swedish examples, this involves affective reclaiming of the term “hagga” (hag), which has come to embody shameless femininity and feminist solidarity, as well as the Facebook event “Skamlös utsläckning” (shameless extinction), which extends the solidarity or the hag to a collective of non-men. Our Finnish examples revolve around appropriating derisive terms used of women defending multiculturalism and countering the current rise of nationalist anti-immigration policy and activism across Web platforms, such as “kukkahattutäti” (aunt with a flower hat) and “suvakkihuora” (“overtly tolerant whore”). Drawing on Facebook posts, blogs and discussion forums, the article conceptualizes the affective dynamics and intersectional nature of online hate against women and other others. More specifically, we examine the dynamics of shaming and the possibilities of shamelessness as a feminist tactic of resistance. Since online humor often targets women, racial others and queers, the models of resistance that this article uncovers add a new stitch to its memetic logics. We propose that a networked politics of reclaiming is taking shape, one using collective imagination and wit to refuel feminist communities.

AuthorPublishing yearSubject

S. Paasonen

Jenny Sundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: NERA 2018 - 46th CONGRESS Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. Oslo : University of Oslo.

Title: “They shouldn’t work all by themselves!” Supervisors’ understandings of student independence in undergraduate projectsAuthors: Maria Zackariasson, professor, Södertörn University & Jenny Magnusson, lecturer, Södertörn UniversityThat independence is a concept of scholarly interest in relation to higher education, is evident within the research field on independent learning, as well as in research on supervision within higher education (eg Broad 2006; Cukurova et al 2017; Gurr 2010; Lau 2017; Lee 2008). That it also in other ways constitutes a significant concept within the academic context, is evident for instance in how independence in the Swedish Higher Education Ordinance is described as one of the main goals of higher education (Swedish Council for Higher Education 1993).At the same time, independence is characterized by a certain conceptual ambiguity, and, consequently, tends to be understood differently in different academic contexts, both nationally, internationally and interdisciplinary. This may pose a problem not least in relation to the supervision of undergraduate projects. In this paper we examine how supervisors understand the concept independence and how their understandings might influence their attitude to and practice of supervision of undergraduate projects. The analysis is based on focus group interviews with supervisors from two education programs, teacher education and journalism, in two countries, Sweden and Russia.In our findings we highlight and discuss several understandings of independence that were evident in our material, and in which phases of the undergraduate project these were regarded to be most significant. The theoretical framework for the paper connects to how a number of concepts that are central within higher education, such as criticality/critical thinking, learner autonomy and independent learning, tend to be characterized by conceptual ambiguity (cf Borg and Al-Busaidi 2012; Gardner 2007; Moore 2011). Using Wittgenstein’s ideas on family resemblances, we discuss how the concept independence may be understood in relation to such associated concepts (Wittgenstein 1958).The paper is of relevance to Nordic educational research through its focus on a concept that is rarely discussed and defined, even though it is most significant within higher education and for supervisors’ attitudes and didactic choices.  ReferencesBorg, Simon, and Saleh Al-Busaidi. 2012. "Teachers’ beliefs and practices regarding learner autonomy." ELT Journal 66(3):283-92.Broad, James. 2006. "Interpretations of independent learning in further education." Journal of Further and Higher Education 30(2):119-43.Cukurova, Mutlu, Judith Bennett, and Ian Abrahams. 2017. "Students’ knowledge acquisition and ability to apply knowledge into different science contexts in two different independent learning settings." Research in Science & Technological Education:1-18.Gurr, Geoff. 2010. "Negotiating the "Rackety Bridge" — a Dynamic Model for Aligning Supervisory Style with Research Student Development." Higher Education Research & Development:81-92.Lau, Ken. 2017. "‘The most important thing is to learn the way to learn: evaluating the effectiveness of independent learning by perceptual changes." Assessment & Evaluation in Higher Education 42(3):415-30.Lee, Anne. 2008. "How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision." Studies in Higher Education 33(3):267-81.Moore, Tim John. 2011. "Critical thinking and disciplinary thinking: a continuing debate." Higher Education Research & Development 30(3).Swedish Council for Higher Education 1993. "The Higher Education Ordinance" Ministry of Education and Research. Accessed 2017-04-11. https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/The-Higher-Education-Ordinance/.Wittgenstein, Ludwig. 1958. Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny MagnussonMaria Zackariasson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies

Teacher Education

EthnologySwedish

Research area for doctoral studies

-

In a time when the very last Holocaust witnesses will soon be gone, a possible route for commemoration is to ask what testimony images can give. This book seeks to answer the question of how images can bear witness by examining them as multifaceted entities produced, reproduced, and resituated in conflicting political and historical situations. In three archive-based films by Harun Farocki, Yael Hersonski, and Eyal Sivan, the moving image is reactivated and reinterpreted. Footage produced as internal Nazi propaganda and the video recordings of a politically charged trial in the aftermath of the Holocaust have accrued new meaning. The archival status, context, and conditions for production, and the means of representation, offer a framework for an analysis through which the testimony of images can be understood. 

AuthorPublishing yearSubject

Cecilia Sjöholm

Rebecka Thor

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Learning, Culture and Social Interaction 2018, : -.

This paper examines how children explore the concept of spinning during a preschool project. It takes a cultural-historical approach, and analyzes how artifacts can be used in development of abstract concepts. In line with the pedagogical goals teachers employ these in learning activities during the project in line with their pedagogical goals. Children encounter the activities with different linguistic and perceptual means; there is, however, across the project a shift towards learning activities that promote verbal explanations. The interrelation of verbal and perceptual means, suggest ways in how children dynamically develop abstract concepts out of perceptual knowledge in activities with appropriate artifacts and teacher scaffolding.

AuthorPublishing yearSubject
Robin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Explorations in Ethnography, Language and Communication . Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 101-125.

Based on a three-year long research project, with a focus on medical doctors’ second language acquisition, the aim of the article is to problematise methodological issues in the process of collecting data. The model for data collection is a combination of participant observation and staged activities that provide opportunities for doctors to speak Swedish in a professional role and reflect on their language learning process. Data has been collected during visits to a medical Swedish language course in Poland and consists of role plays, interviews and focus group discussions. A second part of the data collection consists of recordings of some of the doctor’s real occurring interaction at work in the Swedish context.

AuthorPublishing yearSubject

Mihaela Oana Romanitan

Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

The term linguistic ethnography was introduced at the beginning of the millennium to describe a large number of studies that made use of ethnographic methods of data collection and analysis to talk about context when studying language use, practices and ideologies.The six chapters in this edited collection were among the forty papers presented in the Sixth Conference on Explorations in Ethnography, Language and Communication, at Södertörn University in 2016 and they all have a focus on methodology. A preface is included written by Karin Tusting, convenor of the Linguistic Ethnography Forum at Lancaster University.This volume is the seventh edition, and first to include contributions written in English, in the Södertörn Discourse Studies series (Text- och samtalsstudier) from Södertörn University.

AuthorPublishing yearSubject
Stina HållstenZoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Visual Communication 2018, : -.

This article uses a social semiotic approach to look at the representations and designs of kitchens in the IKEA catalogue from 1975 until 2016. The authors find a shift from function to lifestyle of the order observed by scholars of advertising. But using Fairclough’s concepts of ‘technologization’ in Discourse and Social Change (1992) and Van Leeuwen’s New Writing (2006) concept, they are able to dig deeper to show that there are four stages of kitchen that become, they argue, more and more codified, with increasing prescription over the meaning of space and also regarding what takes place there. Such coding aligns with the ideas, values and identities of neoliberalism: ‘flexible’, ‘dynamic’, ‘creative’, ‘solutions’ and ‘self-management’. The authors show how the features of New Writing allow a suppression of actual causalities and context, and permit symbolic and indexical meanings to take over. Domestic life itself becomes technologized, coded and stripped down to a number of symbols and indexical meanings which assemble easily into the requirements of the neoliberal order.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 5-7.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 9-36.

This article deals with the concept of critique by discussing and tracing theoretical definitions and epistemological implications of critique within three influential fields of discourse studies: Critical Linguistics, Critical Discourse Studies and Discourse Linguistics (Diskurslingvistik). The intention of the article stems from an observation regarding how discourse studies – at least in a Swedish context – tend to align with a critical perspective, yet without explicating it. Consequently, the article examines the following questions: What does it mean to conduct critical studies as a linguist? What traditions and theoretical contexts are the understandings of critique anchored in? What critical traditions have inspired discourse studies in Sweden? Drawing on the conceptual conflict between postmodern notions of knowledge on the one hand and populist and post-truth views on the other, the article concludes by arguing for the contemporary importance of linguistic critique. 

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 123-142.

This article uses a Multimodal Critical Discourse Analysis approach to look at the communication of kitchens in the IKEA catalogue from 1975 until 2016, where we see a predictable shift from function to lifestyle. Using Fairclough’s (1992) concept of ‘technologization’ and van Leeuwen’s (2008) concept of ‘New Writing’, we are able to dig deeper to show that there are four stages of kitchens, which become more and more codified, with increasing prescription over the meaning of space, and also regarding what takes place there. Such coding aligns with the ideas, values and identities of neoliberalism: ‘dynamic’, ‘creative’, ‘solutions’ and ‘selfmanagement’. The features of New Writing, we show, allow a suppression of actual causalities and context and permit symbolic and indexical meanings to take over. Domestic life itself becomes stripped down to a number of symbols and indexical meanings which assemble easily into the requirements of the neoliberal order.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education

-


Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Huddinge : Södertörns högskola, 2018.

Hur kan kritik förstås i ett språkvetenskapligt sammanhang? Vad innebär det att inta en kritisk forskarposition som språkvetare? Vad kan man som text- och diskursanalytiker rikta sin kritik mot?Denna antologi tar ett samlat och bredare grepp om konceptet kritik inom språkvetenskaplig text- och diskursanalys med ett särskilt fokus på en svenskspråkig kontext. Boken innehåller såväl teoretiska diskussioner av kritikbegreppet som kritiska empiriska analyser. De teoretiska diskussionerna tar sig an kritikbegreppets innebörd, dess historia och vetenskapliga implikationer. Här bidrar bokens artiklar också med teoretiska utvecklingar av kritikbegreppet i relation till exempelvis genre, motdiskurser, tystnad och frånvaro. I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv. De empiriska analyserna bygger på vitt skilda skriftspråkliga såväl som multimodala material. Bland annat presenteras kritiska analyser av nationella prov för gymnasiet, reklam för banker, IKEA-kataloger, vårdprogram för ätstörningar och synen på samiska barns språkundervisning. Boken ger en samlad bild av aktuell kritisk text- och diskursanalytisk forskning och avser även att bidra till den teoretiska utvecklingen av fältet.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotta Seiler Brylla

Daniel WojahnGustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and the Soviet Union. London : Palgrave Macmillan, 2018. 117-131.

This chapter examines the work of the Commission for the Improvement of the Work and Everyday Life of Women (KUTBZh), focusing on the intersection of Soviet policies on women’s emancipation with the politics of emancipation of nations, starting with those who were classified before 1917 as inorodtsy. The chapter examines in particular detail the work of KUTBZh in the Volga-Urals region. KUTBZh held a very unstable position, vacillating between the role of offering choices and new opportunities for women and serving as a state-directed vehicle for forced Sovietisation. As time went by, it was the latter role that dominated. © The Author(s) 2018.

AuthorPublishing yearSubject
Yulia Gradskova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018, : -.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: ЖУРНАЛИСТИКА В 2017 ГОДУ [Journalism in 2017]. Moscow : MediaMir, Faculty of Journalism, Moscow State University.

С развитием цифровых технологий и онлайн-среды профессии фотожурналистов был брошен вызов. Несмотря на то, что использование любительских фотографий, монтаж и редактирование изображений появились в журналистике не сегодня, по мнению некоторых исследователей, нынешняя ситуация позволяет говорить не просто об изменениях, а о смене парадигм (Solaroli 2015). Одним из аспектов смены парадигм является распространенность гражданской фотожурналистики и моментальность распространения снимков; другим – легкость пост-продакшна, где редактирование фотографий является скорее правилом, чем исключением (Stiegler 2002, Van Dijck 2008). Более того, мы живем в эпоху, когда социальные медиа стали центральным источником новостей, что привело ко все возрастающему недоверию к фактам и элитам. Эти факторы бросают вызов профессиональному журналистскому сообществу и его методам освещения ситуации в мире, идеалам объективности и реалистичности (Mäenpää 2014). Тем не менее, среди множества голосов в цифровом медиа-ландшафте остается необходимость в профессиональном фотографе как надежном источнике интерпретации реальности (Åker 2012).В эпоху “пост-правды” и “альтернативных” фактов особенно важно понимать возможности и ограничения фотожурналистики в том, что касается правдивого освещения общественной ситуации. В данной презентации мы представляем исследовательский проект, целью которого является изучение изменений и вызовов профессии. Объектом исследования являются образовательные программы для будущих фотожурналистов в России и Швеции. Данные программы представляют собой пространство, в котором будущие профессиональные фотографы, преподаватели и опытные фотографы встречаются и формируют дискурсы и практики «фотографического реализма» (Schiller 1977, Barnhurst & Nerone 2000). Для их изучения мы используем теории о фотографической правдивости, культурах (фото)журналистики и визуальной грамотности (Messaris 1998, 2012). Сравнительный исследовательский проект отталкивается от предыдущих исследований, демонстрирующих, что российская и шведская журналистские культуры отличаются в подходах к объективности и реалистичности (Nygren et al 2015, Voronova 2014). Выбор данных двух контекстов может помочь в поиске как отличий, которые бросают вызов представлениям об универсальности журналистских идеалов, так и схожих характеристик.

AuthorPublishing yearSubject
Liudmila VoronovaPatrik Åker

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2018

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismMedia and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

European Journal of Cultural Studies 2018, : -.

Since the late 1990s, nation branding has attracted a lot of attention from academics, professional consultants and government actors. The ideas and practices of nation branding are frequently presented by branding advocates as necessary and even inevitable in the light of changing dynamics of political power and influence in a globalised and media-saturated world. In this context, some have argued that nation branding is a way to reduce international conflict and supplant ethno-nationalism with a new form of market-based, national image management. However, a growing body of critical studies has documented that branding campaigns tend to produce ahistorical and exclusionary representations of the nation and advance a form of ‘commercial nationalism’ that is problematic. Importantly, the critical scholarship on nation branding has relied primarily on sociological and anthropological theories of nationhood, identities and markets. By contrast, the role of the media – as institutions, systems and societal storytellers – has been undertheorised in relation to nation branding. The majority of the existing literature tends to treat the media as ‘neutral’ vehicles for the delivery of branding messages to various audiences. This is the guest editors’ introduction to the Special Issue ‘Theorizing Media in Nation Branding’, which seeks to problematise this overly simplistic view of ‘the media’ and aims to articulate the various ways in which specific media are an integral part of nation branding. It adopts an interdisciplinary approach and problematises both the enabling and the inhibiting potentialities of different types of media as they perpetuate nation branding ideas, images, ideologies, discourses and practices.

AuthorPublishing yearSubject

G. Miazhevich

Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2018, 2 : 16-21.

AuthorPublishing yearSubject
Gustav Westberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Atlas, 2018.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Elite discourse. London and New York : Routledge, 2018. 81-92.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Southern Literary Review 2018, February 14 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kerstin Shands

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Life Sciences, Society and Policy 2018, 14 (1): -.

This paper argues that phenomenological insights regarding selfhood are relevant to the informed consent process in the treatment of depression using electro-convulsive therapy (ECT). One of the most significant side-effects associated with ECT is retrograde amnesia. Unfortunately, the current informed consent model does not adequately appreciate the full extent in which memory loss disturbs lived-experience. Through the philosophy of Merleau-Ponty, it is possible to appreciate the way in which memory loss affects a person's self-experience, with emphasis given to one's pre-reflective and embodied, relationship with things in the world. This paper aims to demonstrate that proper informed consent should acknowledge the extent to which repeated ECT treatments affect a patient's sense self.

AuthorPublishing yearSubject
Patrick Seniuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Life 2018, 14 (1): -.

In this article we explore how diagnostic and therapeutic technologies shape the lived experiences of illness for patients. By analysing a wide range of examples, we identify six ways that technology can (trans)form the experience of illness (and health). First, technology may create awareness of disease by revealing asymptomatic signs or markers (imaging techniques, blood tests). Second, the technology can reveal risk factors for developing diseases (e.g., high blood pressure or genetic tests that reveal risks of falling ill in the future). Third, the technology can affect and change an already present illness experience (e.g., the way blood sugar measurement affects the perceived symptoms of diabetes). Fourth, therapeutic technologies may redefine our experiences of a certain condition as diseased rather than unfortunate (e.g. assisted reproductive technologies or symptom based diagnoses in psychiatry). Fifth, technology influences illness experiences through altering social-cultural norms and values regarding various diagnoses. Sixth, technology influences and changes our experiences of being healthy in contrast and relation to being diseased and ill. This typology of how technology forms illness and related conditions calls for reflection regarding the phenomenology of technology and health. How are medical technologies and their outcomes perceived and understood by patients? The phenomenological way of approaching illness as a lived, bodily being-in-the-world is an important approach for better understanding and evaluating the effects that medical technologies may have on our health, not only in defining, diagnosing, or treating diseases, but also in making us feel more vulnerable and less healthy in different regards.

AuthorPublishing yearSubject

Bjørn Hofmann

Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

This case presents and discusses ethnography-inspired methods for studying emerging phenomena related to big data such as the practice of data center waste heat recycling. It suggests a twofold methodology that is based on treating the contemporary Web as a multi-modal resource for creating cultural, ethnographic-like accounts of emerging data-related practices, as well as on tracing online the cultural biographies of objects. The case suggests some ways in which the Web can be used as a resource to understand data-related practices as they develop and extend in the offline world, rather than as they unfold and modify online spheres of social and cultural activity. The present methodology can be regarded as appropriate to produce knowledge for the initial stages of a potentially larger research project.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

London : Sage Publications, 2018.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Studies in the Educational Sciences

Feministiskt perspektiv 2018, 24 januari : -.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta KorolczukJenny Gunnarsson Payne

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

CBEESSchool of Culture and EducationSchool of Historical and Contemporary Studies
EthnologyGender Studies

Research area for doctoral studies

-

Nordicom Review 2018, : -.

This paper presents an analysis of how social class is constructed as a moral category on Swedish mainstream television. Practices of categorisation by the media is an important area of study since these practices are part of a process of co-construction of social categories that are offered to media users as cognitive tools and frames for navigating the social landscape. Based on a content analysis of television in Sweden, we show that the medium of television categorises people appearing on television along the social divisions of class and constructs class as a moral category, with a lower moral value assigned to the working class in comparison to the middle and upper class

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik StiernstedtPeter Jakobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Journal of Aging Studies 2018, 45 : 25-31.

Despite person-centred approaches increasingly focusing on looking at the person in dementia instead of the pathology, the role of gender in dementia has been little explored. This article discusses how pervasive discourses on a loss of self and dementia as abject are interwoven with a de-gendering of persons with dementia. The cultural anxiety that dementia evokes in terms of loss of bodily and cognitive control could also be linked to a failure to normatively and intelligibly express gender when living with dementia. As a way to sustain personhood for people with dementia and challenge discourses on people with dementia as ‘non-people’, person-centred approaches have emphasised the collaborative work of carers, relatives and persons with dementia. Often implicitly, this also involves a ‘re-gendering’ of persons with dementia where gendered biographies and pasts are upheld and gendered embodied selfhood is maintained through, for example, dress, hair and other aspects of appearance. This re-gendering could be of great significance for people with dementia to become intelligible as persons. Still, dementia studies must further consider non-normative expressions of gender and involve feminist theorising on gender as a power asymmetry since some embodiments and selves are more likely to be sustained in dementia than others.

AuthorPublishing yearSubject
Linn Sandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Stina Bengtsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

This case describes the development and implementation of the Future workshops method (Jungk and Müllert 1987), as part of a mixed methodology in a PhD project about media technologies and future imaginaries in school art education. The workshop method described here is an attempt to visualize media infrastructures in teaching and the imaginaries surrounding them, thereby making them possible for the research participants to discuss and critique. The practical lessons learned from this case are that designing a functioning research workshop resembles the pedagogic planning done in teaching. Ritual aspects and emotional labor are highlighted as necessary in the process, as well as staying sensitive to the context where the workshops are performed, and to my role as a researcher in this context. Discussing some of the shortcomings of creative methods, the study concludes that workshop methods benefit from being combined with other methods to include, for example, historical perspectives in the analysis. The messiness and non-linearity of the research process is described in the text as a simultaneous development of research questions, theoretical concepts, experiences, and methods.

AuthorPublishing yearSubject
Ingrid Forsler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Barnkulturens gränsland. Stockholm : Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2018. -.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Rameaus brorson / Denis Diderot. Stockholm : Faethon, 2018. 9-17.

Förord till nyutgåva av Diderots Rameaus brorson

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Contemporary Approaches to Ethnographic Research. New Delhi : Sage Publications, 2018. -.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Bengtsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Medicine, Health care and Philosophy 2018, 21 (1): 77-87.

In this article I investigate the ways in which phenomenology could guide our views on the rights and/or wrongs of abortion. To my knowledge very few phenomenologists have directed their attention toward this issue, although quite a few have strived to better understand and articulate the strongly related themes of pregnancy and birth, most often in the context of feminist philosophy. After introducing the ethical and political contemporary debate concerning abortion, I introduce phenomenology in the context of medicine and the way phenomenologists have understood the human body to be lived and experienced by its owner. I then turn to the issue of pregnancy and discuss how the embryo or foetus could appear for us, particularly from the perspective of the pregnant woman, and what such showing up may mean from an ethical perspective. The way medical technology has changed the experience of pregnancy-for the pregnant woman as well as for the father and/or other close ones-is discussed, particularly the implementation of early obstetric ultra-sound screening and blood tests (NIPT) for Down's syndrome and other medical defects. I conclude the article by suggesting that phenomenology can help us to negotiate an upper time limit for legal abortion and, also, provide ways to determine what embryo-foetus defects to look for and in which cases these should be looked upon as good reasons for performing an abortion.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

The European Journal of Women's Studies 2018, 25 (1): 71-85.

In the past decades a large number of students have taken courses and degrees in Gender Studies around Europe and proceeded to find employment. This article is based on a quantitative and qualitative study carried out in 2012 of Gender Studies students in Sweden, their education and employment. The design of the study was inspired by a large European research project investigating Women’s Studies in Europe and concerned with the motives for doing Gender Studies among Swedish students, as well as who the students were, how they evaluated their Gender Studies education and what work they proceeded to after they left the university. In this article the results are discussed in terms of dilemmas: between Gender Studies’ critique of neoliberalism,employability and the former students’ wishes to be employed, and their evaluation of their studies and employment. The Swedish study is also compared with previous research in order to understand general and particular traits in Swedish Gender Studies education and employment. Analysis points to interesting contradictions within Gender Studies in relation to the labor market, student groups and employability.

AuthorPublishing yearSubject

Anna Lundberg

Ann Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2018

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Architecture and Culture 2017, 5 (3): 401-405.

NUESTRAS MADRES is an artwork by the art collective IDA performed at the AHRA Architecture and Feminisms Conference (2016), which consisted of a collective ritual and a poetry reading. The ritual created a safe space where a group of participants sat around a table taking turns in sharing their stories about their mothers while embroidering their names on a single tablecloth. These were synthesized into a poem and presented the following day. IDA investigates issues in private and public space connected to knowledge production and gender normativity. Even though the role of mothers and their knowledge is usually connected to the private sphere, the knowledge of our mothers and their mothers shared en la mesa - over the table - is important in the construction of political subjects. How has this knowledge helped us survive in society as women, queer, indigenous, working class, Muslim, immigrant - as human beings?

AuthorPublishing yearSubject

E. Burga


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Studier i Pædagogisk Filosofi 2017, 6 (1): 25-38.

Taking its point of departure in the connotations to war and violence inherent in what is here called the ‘language of crisis’ (Jantzen), the purpose of this article is to explore what it might mean to reassess the language of educational change and policy reform in the imagery of natality and birth (Arendt). If the task in a ‘crisis’ is to fight against the crisis, effectively and forcefully, the argument of the paper is that the root metaphors of natality and birth puts into play an imagery that makes possible a relational language for educational change and reform. If the language we use has performative consequences, the question explored is what a ‘language of natality’ can make possible as a language of struggle for education.

AuthorPublishing yearSubject
Lovisa Bergdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology. Cham : Palgrave Macmillan, 2017. 49-75.

This chapter explores the relation between Heidegger, Rudolf Bultmann and Hans Jonas, through the figure of Paul. Bultmann was Heidegger’s friend and colleague from Marburg who used an existential ontology to reinvent Lutheran theology. Hans Jonas was a student of both of them, who left Germany for USA in 1933. For Heidegger, Paul was a voice of original facticity and historicity, but also a source for his choice of National Socialism and anti-Judaism. For Bultmann, Paul and Christianity served as a defence against totalitarian temptations. Jonas’s return to Paul in his later years is both a response to Heidegger’s betrayal and a celebration of his original interpretation in a reinvention of Paul as a Jewish existential thinker. © The Author(s) 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology. Cham : Palgrave Macmillan, 2017. 191-210.

Departing from a reading of the Black Notes, I will present and discuss Heidegger’s apocalyptical vision at the basis of his concept of the History of Being. I will follow his figuration of the end as endless end and its relation to the thoughts of the other beginning as the main point in his conflictive relation to theology and Christianity and compare to his later thoughts on the end, presented in the later essay about the end of philosophy and the task of thinking. This discussion about the Apocalypse of Heidegger is in my view an important path to understand both his Anti-Semitism and anti-Christianism. © The Author(s) 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Mission Afghanistan. [Stockholm] : CSMS, Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society : The Swedish Association for Military history, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

[Stockholm] : CSMS, Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society : The Swedish Association for Military history, 2017.

Every soldier has a story. They have, in their professional and everyday lives, gained experience from many different areas. The soldiers we meet in this book have ended up in various places and situations and have encountered people with dissimilar values and different kinds of knowledge. They have been in numerous situations and have visited a variety of places. Their involvement in different contexts has taught them how concepts are shaped in interaction with others. Their prosperity and adversity have enabled them over time to develop military professionalism based on memories, experience and knowledge. All of this has formed them into the unique individuals and professionals they are today. Still, the question remains: what and how can we learn from these examples?

AuthorPublishing yearSubject

Peter Tillberg

Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2017, 9 (3): 335-341.

This paper is an expression of the social anthropologist's frustration with not being there, and an attempt to deal with my own chronic disciplinary identity crisis and my "it's complicated" relationship with participant observation.1 I have worked for a long time now in an interdisciplinary setting, and although I sometimes characterize myself as an interdisciplinary bastard, I have retained a rather strong identification as an anthropologist. This identification is perhaps paradoxical as one of my main reasons for applying to an interdisciplinary PhD program was to get away from social anthropology. As a master's student, I became increasingly frustrated with anthropology and its insistence on ethnographic fieldwork as the one (and only) way to do research. I remember my annoyance with my supervisor's question, 'but how is this anthropology' as she was reading my proposals, until I finally included a passage on participant observation, which appeased her. I remember reading master's thesis upon master's thesis where it seemed to me that participant observation was actually quite ill-suited for investigating the issues at hand. And then, finally, I remember my relief when one of our professors tried to instil in us, that there are 'other ways of knowing about the world' than participant observation. I came to my PhD studies with a thematic I wanted to study: the memory and commemoration of the Second World War in Russia. It was a topic I far from exhausted in my master's thesis, and a doctoral dissertation later I could easily devote a few more years to it. I also had a vague idea on how to go about studying it. Participant observation was to be a part of it, but I did not envisage it as the main part. Through serendipity, I happened upon the search for fallen soldiers, and ended up doing far more anthropological fieldwork than I would ever have imagined. It was quite literally field work, where I took part in work on the former battlefields to locate the remains of soldiers, fallen but often officially listed as missing in action. It was heavy, dirty, cold (or sometimes too hot) and very participatory, even hands-on. It was in many ways life-changing; allowing me close. 

AuthorPublishing yearSubject
Johanna Dahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Division/Review 2017, 17 : 54-.

AuthorPublishing yearSubject
Jakob Staberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Leda med tillit. Stockholm : Idealist förlag, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Samlaren 2017, 38 : 104-122.

AuthorPublishing yearSubject

Sam Holmqvist


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Ikaros, tidskrift om människan och vetenskapen 2017, 14 (2): 37-39.

Ett projekt som inleddes som en studie i nation branding i Ukraina kom efter Majdanrevolten 2013-14 att övergå i en undersökning av hur ukrainska myndigheter och medier hanterar information i konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Ryssland antas ha en mäktig propagandaapparat, men hur agerar Ukraina i informationskriget mot Ryssland?

AuthorPublishing yearSubject
Per Ståhlberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2017. 113-131.

AuthorPublishing yearSubject

Isak Benyamine

Liza Haglund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: (Mis)Understanding Political Participation. Abingdon : Routledge, 2017. 181-195.

AuthorPublishing yearSubject

J. Uldam

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Revolutionary Russia 2017, 30 (2): 247-267.

Studies on Soviet culture have treated the aesthetics of the sublime predominantly in terms of the Soviet sublime as manifested in Stalinist culture. This article will argue that the sublime cannot, in its impact on Soviet aesthetics, be delimited to imperial representations. The aesthetics of the sublime in Romanticism and its continuation into modernism in European Literatures arose from a problematization of the very notion of representation in art, in the mind and in politics. The legacy of this aesthetics in Soviet literature can be linked to the paradoxical quest for a means of representing or writing the breakdown in the understanding of the world that occurred after the Revolution. As will be shown in examples from 1920s Soviet literature, the people appear as an immense natural force that demands a different means of presentation.

AuthorPublishing yearSubject
Tora Lane

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

Kindergarten heute 2017, 47 (9): 10-14.

AuthorPublishing yearSubject
Christine Farhan

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

In: Lychnos. Göteborg : Lärdomshistoriska Samfundet, 2017. 11-26.

One of the most original voices in British post-revolutionary philosophy belongs to the third Earl of Shaftesbury (1671–1713). Rather than supporting the Hobbesian and Lockean idea of modern political society as an artificially formed creation, Shaftesbury perceives society as a beneficial outcome of nature and natural rationality. Shaftes­bury’s understanding of natural society is furthermore entwined with aesthetic mat­ters. The aim of the following article is twofold. First, due to the fact that Shaftesbury’s ideas rarely are analysed in any detail by Swedish scholars, it offers an introduction to Shaftesbury’s take on the complex relation between society and poetry to readers of eighteenth-century intellectual history in general, and readers of the history of literature in particular. Second, given that Shaftesbury is frequently regarded as the first modern advocate of aesthetic autonomy, I wish to problematize such an account by showing how Shaftesbury opposes the idea that poetry holds an instrumental value for society, while he simultaneously maintains the inseparability of poetical truth, artistic whole, and political naturalism. As this article shows, the Promethean myth of creativity is central for Shaftesbury’s understanding of the relation between society and poetry.

AuthorPublishing yearSubject
Karl Axelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

In: Digital Technologies and Generational Identity. Abingdon, Oxon : Routledge, 2017. 23-36.

Introduction Time and again, it is said that we are living in an era of rapid technological change, or even one of increased acceleration (Rosa, 2013 [2005]). This idea of accelerating technological change, especially that involving media technologies, also serves as a basis for contemporary theories of ‘media generations’. These theories argue that in contrast to previous generations who were socialised into print media culture, those born over the past 50−60 years have seen a much more rapid transformation of technologies, impacting more strongly on the formation of generational identity. According to Gary Gumpert and Robert Cathcart, the faster pace of technological change leads to the formation of distinct media generations.

AuthorPublishing yearSubject
Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Newsletter of the Gypsy Lore Society 2017, 40 (4): 7-8.

AuthorPublishing yearSubject
Julieta RotaruKimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Newsletter of the Gypsy Lore Society 2017, 40 (2): 5-6.

AuthorPublishing yearSubject
Julieta RotaruKimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Dialog-Pheniben 2017, 23 : 22-23.

AuthorPublishing yearSubject
Kimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Vienna : European Union Agency for Fundamental Rights, 2017. ( ; )

During the last decade, Roma from Eastern Europe have moved to other countries of the European Union as a response to the complex forms of exclusion and poverty they face in their countries of origin. Such movement also became visible in Finland from 2004, and sparked considerable public discussion. The majority of the Roma EU migrants face challenges in accessing the right to residency in Finland, which also affects the fulfilment of their key civil, political, economic and social rights.The present report provides an overview of the participatory action research, Local Engagement for Roma Inclusion (LERI), which was implemented in Helsinki from November 2015 to 31 October 2016. The research worked with Roma EU citizens’ communities, most of whom lacked the right to residency in Helsinki. The aim was to generate knowledge and practices about their everyday experiences of exclusions and inclusion as regarding various areas of life. The project engaged Roma communities and local stakeholders in planning, implementing and evaluating community interventions. Sets of local interventions were implemented in the areas of generating income and employment, women’s participation and mobilisation, anti-Gypsyism, and community action. Data on the human rights situation of the Roma migrants and their experiences of exclusion was collected through participatory observation, participatory photography, focus groups and interviews.The key exclusions that Roma EU mobile citizens emphasised during the research included: the scarcity of income-generating activities and the challenges in accessing the labour market in Finland, in the home countries and generally in Europe; the lack of housing in Finland versus the difficulties registering one’s house in the country of origin; harassment in public spaces; and ethnic profiling.Participatory research and participatory community interventions can provide tools for the engagement of the Roma in the process of community and local actions – engagement that is tremendous for sustainable change. For LERI Helsinki, the flexibility of the research structure and the LERI’s culture of ‘learning by doing’ were central to realising successful interventions. The solid knowledge on the local social, economic and political context also positively affected the project’s implementation. On the other hand, the research identified that, in order to engage the communities in genuine participatory processes at all stages of project implementation, it required a resolute and sustained effort to train and strengthen the local capacity of the communities.

AuthorPublishing yearSubject

Anca Enache

Kimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: Beyond the Roma Holocaust. Krakow : Universitas, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Kimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: Das amen godi pala Lev Čerenkov. Romani historija, čhib taj kultura. Graz : Grazer Linguistische Monographien / GLMGRAZER ROMANI PUBLIKATIONEN, 2017. 221-237.

AuthorPublishing yearSubject
Kimmo Granqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Medijska Istrazivanja 2017, 23 (2): 133-153.

The purpose of this article is to analyze some recent changes in labor market policy and labor law in order to show how changes in this kind of regulation have had consequences for work in the media industries. Even though a considerable amount of research has been performed on media work during the last decade, it is quite uncommon within critical media studies to relate such research to policy and regulation. The point I want to make with this article is that the increasing precariousness and de-professionalization that are occurring within media work, as documented in previous research, must be understood against a background of policy change and political decisions, rather than only being seen as an effect of economic or technological shifts within the media industry. This article hence contributes to the current knowledge of the relationship between labor market policy and the media industry in Sweden; as such, it more generally contributes to the current knowledge of such a relationship in a Nordic welfare state, with all its specifi cities and differences from other parts of Europe and the world. Nevertheless, the results and discussions in this article are related – and relevant – to more general European tendencies in the area of labor market policy as it relates to the media.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Stiernstedt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Europe-Asia Studies 2017, 69 (10): 1678-1680.

AuthorPublishing yearSubject

Glen Grant

Olena PodolianRoman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Media and Communication StudiesPolitical Science

Research area for doctoral studies

-

In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Karlstad : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.

AuthorPublishing yearSubject
Christine Farhan

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

In: Dauerkämpfe. Frankfurt/Main : Campus Verlag, 2017. 111-121.

AuthorPublishing yearSubject
Teresa Kulawik

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: The Palgrave Handbook of Affect Studies and Textual Criticism. Cham : Palgrave Macmillan, 2017. 653-669.

In The Passions of the Soul (1649) Descartes discarded the Stoic idea that affects are primarily to be dealt with from a moral framework through the application of reason. Instead, he considered affects and emotions neither as good nor bad, but as part of the “aesthetic machine” of the body and as aspects of the soul. What is new is not the concept that emotions, sensations, or affects can be conjoined to the acquisition to new knowledge. After all, this is what Aristotle argued already in the Poetics . What is new is rather the fact that Descartes defines this kind of knowledge in relation to modern epistemology. Revisiting the question of mind–body dualism, Descartes in The  Passions argues that affects may change both our perception of the world and our thoughts about it. The agitation of the mind is not necessarily detrimental to thought; on the contrary, it may enhance or refine  it. Arts that produce emotions allow us to experience new sensations that stimulate the mind. To this end, we need art and literature. By exploring how the theater, fables and poetry may evoke emotions, we can learn what passions are, what they do to us, and how they may serve to produce new knowledge.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Handbuch Literatur & Psychoanalyse. Berlin : Walter de Gruyter, 2017. 305-319.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Mediestudiers årsbok. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2017. 32-73.

Allt färre journalister producerar innehållet i det dagliga nyhetsflödet. De senaste två åren har redaktionerna krympt med sju procent, totalt ca 370 färre journalister producerar nyheter 2017 jämfört med 2015 på de 150 redaktioner som svarat på årets studie av de redaktionella villkoren för svensk nyhetsjournalistik.Men utvecklingen är ojämn. De stora regionala dagstidningarna har tappat nästan var femte journalist på två år, minus 18 procent. Storstadstidningar har lyckats behålla sina redaktioner bättre, bara en minskning med några få procent. Inom public service stärker både SVT och SR sina redaktioner med fler journalister och större resurser.Trots detta är det fortfarande dagspressen som har de största resurserna för nyhetsproduktion – tre av fyra journalister som arbetar med nyheter finns på kommersiella medieföretag, de allra flesta på redaktioner med sin ekonomiska tyngdpunkt i papperstidningen.Även om det blir färre redaktionella medarbetare, så är det fler journalister inblandade i produktionen av varje enskilt nyhetsflöde. Redaktionerna förvandlas till noder i nätverk där innehåll flödar mellan utgåvorna – inom koncernerna och från utomstående producenter som nyhetsbyråer och produktionsbolag. Genom denna nätverksproduktion kan medierna delvis kompensera de minskade resurserna. Gemensamma ”fabriker” för sidproduktion, webbdeskar och innehåll som ”recyclas” i många tidningar är några exempel.

AuthorPublishing yearSubject
Gunnar NygrenKarolina Olga Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismMedia and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Språk & Stil 2017, 27 : 189-220.

To stand out as modern is an ambition shared by many Swedish public authorities. In the Swedish Transport Administration modernity is a core value, and the word modern is used frequently in the Administration’s strategic as well as informal organizational communication. The aim of this study is to complement earlier studies of strategic documents codifying organizational core values in the Swedish public sector, by focusing on co-workers’ sense-making in relation to buzzwords. This study is at the same time a discourse-analytical and social-semiotic concept analysis, focusing on the concept modern in a specific organizational context. The research questions are: How (in terms of use of communicative strategies) do co-workers in the Transport Administration make sense of the word modern? What content do they ascribe to the word, and what image of the authority does this create? To answer these questions discussions with three focus groups were arranged, transcribed and analyzed. The results show that the co-workers used both semiotic and material resources to make sense of the word modern. Some of the communicative strategies used were metaphors, direct quotations, comparisons, contrasts, legitimations and definitions. Furthermore, in the focus groups meaning was created interdiscursively and in an interplay between different contexts, resulting in the Swedish Transport Administration appearing as an organization trapped between partially conflicting discourses. In other words, the Swedish Transport Administration stands out as a public authority which partially tries to emulate a company.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Studies in the Educational Sciences

In: . : .

Digitaliseringens omvandlingar har jämförts med alfabetiseringens (Goody & Watt 1963), och skiftet mellan 1800- och 1900-talens ”nedskrivningssystem” (Kittler 2012). Konsekvenserna för skolan är i så fall betydande. Medan skolans medieekologi (Erixon 2014) traditionellt utgår från alfabetisering, boken och ”den typografiska människan” (McLuhan 1962), vistas den idag av skolan fostrade medborgaren (Dewey 1916/1999) i en online/offline värld av smarta telefoner, internet, sociala medier (Boyd 2014, Forsman 2014, Turkle 2011). Skolans uppgift att reproducera kunskaps- och värdegrunder över generationer (Bourdieu & Passeron 2008) utmanas i grunden, om elevernas färdigheter i informationssamhällets tekniker överträffar lärargenerationens (Österud 2004).Under de senaste 10–15 åren har skolpolitiska aktörer (kommuner, lärarfack, SKL) samverkat med kommersiella intressenter (Apple, Google, läromedelsförlag) i satsningar på IKT (informations- och kommunikationsteknologi): en läroplatta per elev (Grönlund 2013), implementering av lärplattformar, online-undervisning, molntjänster, e-läromedel, och utvecklande av ”morgondagens klassrum”. Därtill har Digitaliseringskommissioner i olika omgångar betonat vikten av en ökad digitalisering av skolan. Skolans (medie)literacitet(er) (Bagga-Gupta 2013) har även knutits till frågor om demokrati, yttrandefrihet och källkritik, under begreppet medie- och informationskunnighet (MIK); genom riktlinjer från Unesco (Wilson 2011 m.fl.) och en ”MIK-läroplan” för lärarutbildning (Carlsson 2013, 2014). En översikt (Forsman/Statens medieråd 2014) visar dock att både IKT- och MIK-området präglas av historisk omedvetenhet och brist på oberoende forskning, samt inga eller svaga strukturer för långsiktighet inom området i landets lärarutbildningar, snarare har aktörerna inom området länge varit projektfinansierade ”eldsjälar” eller externa organisationer.Nu börjar myndigheter som Statens medieråd och organisationer som Surfa Lugnt eller andra alltmer ta över ”MIK-området” medan ”IKT” och implementeringen av digitala och nätverksbundna undervisningsteknologier präglas av medie- och IT-företag som tillhandahåller och har inflytande över plattformar, nätverk, hårdvaror, program, lärarfortbildning, utvecklandet av pedagogiska online modeller, virtuella klassrum etc. Därmed blir kunskapsintresset inom både MIK som IKT gärna policyorienterat, presentistiskt och kortsiktigt, och mediesynen såväl deterministisk (teknik är grunden till social förändring) som instrumentell (teknik är ”i sig” neutral). Kritik har också riktats mot den ideologi som ligger bakom skolans digitaliseringen (Selwyn 2014) och även ”MIK-paradigmet” har kritiserats, för att vara nyliberalt och individualiserande (Drotner et.al. 2017, Wallis & Buckingham 2013). Annan kritik gäller avsaknaden av perspektiv på materiella och infrastrukturella dimensioner av skolans digitalisering och samhällets medialisering.Skola och utbildning är en mångmiljardmarknad och en samhällelig infrastruktur och sålunda högintressant för ”Info Tech Giants” som Apple, Google och andra vars affäsmodeller bygger på kapitaliseringen av kommunikativa aktiviteter, sökningar, och innehållsproduktioner som användare av plattformar och nätverk står för; vilket brukar knytas till begrepp som free labor, connectivity och plattformization (van Dijck 2013, Fuchs 2015). Hur kan och bör det offentliga skolsys§temet förhålla sig till dessa mekanismer? Är ett ökat fokus på multi-literacitet och multi-modalitet (Kress 2010) svaret? Eller kan kritisk (medie)literacitet (c.f. Kellner & Share 2007) inom ramen för en längre tradition av bildning (jfr. Livingstone et.al 2008) vara en motkraft? Kanske kan det mer instrumentella begreppet ”digital kompetens” visa vägen?Under 2016 gjorde Skolverket (2015:01153) tillägg i Lgr 11 för att ytterligare betona vikten av digitalisering. Häri ges begreppet ”digital kompetens” en framskjuten plats. Detta är ett begrepp som har använts länge inom OECD och EU och som har sin plats inom nyliberal styrning (governance) och educational-management. Ur ett mer kritisk och historicerande perspektiv kan ”digital kompetens” förstås som en form för temporalisering och politisk styrning i skapandet av socio-teknologiska framtidsbilder (jfr. Jasanoff 2015).Målet med min presentation är att med hjälp av Kosellecks (1985/2004) “historiska semantik” följa “digital kompetens” som ett led i synkroniseringen av korporativa intressen med svensk läroplan. I detta kombinerar jag medialiseringsteori (Hepp, 2012, Lundby, 2014) och läroplansteori (ex. Popkewitz, 2015) med en kritisk förståelse av digitaliseringen av utbildning och undervisning (Selwyn 2014). Jag avslutar med att fråga om det instrumentella övertagandet av utbildning kan mötas av en icke- individualiserad syn på literacitet, kommunikation och kritiskt tänkande, med rötter i Dewey och progressiv pedagogik (jfr. Gordon & Mihailidis, 2016).

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: The revolutionary imaginary. : .

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Beyond stereotypes?. Gothenburg : Nordicom, 2017. 193-202.

This article describes how Swedish teens use selfies for gendered self-representation in online peer-to-peer communication. The aim of the article is to critically question and add on to the extensive tradition of studies of large scale mass mediated stereotypes, by looking at how gender selfie stereotypes are produced and performed in social media through the interaction and participation of school children. The article combines constructionist perspectives on representation and gender with social semiotics. Based on empirical data from focus group interviews with student from grade 7 in four Stockholm schools (N=41) the article show that the way the selfie genre is played out and negotiated among teens is marked by gender stereotypes. These stereotypes are used to confirm a dualistic separation of sexes, the subordination of women, and a heteronormative order for sexuality, but also used for “stereotype vitalization” where prevailing gender norms are renegotiated, jested and mocked.

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Filosofisk Tidskrift 2017, : 26-38.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Literacy and Numeracy Studies 2017, 25 (1): 4-19.

The study examines online searching as a digital health literacy practice and focuses on parents of children with congenital heart defects. Over the period of four years, we have conducted interviews with couples at different stages of pregnancy or parenthood and have encouraged them to reflect on their literacy practices when receiving a heart defect diagnosis, during the remaining time of their pregnancy and when living with a child with a heart defect. We have also read and analysed health blogs written by parents and focused on extracts where literacy events are described. Searching for information and support online is one of the most frequent practices amongst the participants in the study. The aim of this paper is therefore to highlight the complexity of looking for information online in order to take health decisions and provide care to a child with congenital illness. Based on what parents say they do when searching online, we focus on three main paths to knowledge: looking for medical facts, looking for other parents’ experiences and looking for practical information. We discuss digital health literacy practices as complex activities that often involve parents in the diagnosis and in the child’s medical care to such an extent that parents build up knowledge and become experts, not only in finding information and support but in talking and writing about their child’s illness. We also problematise the notion of trustworthy health information and show how facts and opinions often go hand in hand in platforms where health issues are discussed. Finally, we show some of the affordances and restrictions inherent in using the internet as a source for meaning making and learning about children’s health. The results reinforce our understanding of the socially framed nature of health literacy and make us focus on the digital as an additional important aspect in the practice of health literacy.

AuthorPublishing yearSubject

Theres Bellander

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 235-256.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Stockholm : Stockholms läns landsting, 2017. ( ; )

Föreliggande rapport är en inventering över pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt i Stockholms län som på olika sätt relaterar till begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN).Begreppet kulturella och kreativa näringar kommer ur en viss historisk kontext och relaterar till specifika politiska fält. Dessa ges en kort bakgrund innan författarba ringar in hur man valt att förstå och arbeta med begreppet inom uppdraget. De projekt som ingår i rapporten, pågick eller avslutades under perioden från 1 januari 2015 till 30 juni 2017. De är antingen finansierade av de etablerade forskningsfinansiärerna eller utförda inom ramen för lärosätenas fakultetsmedel eller medel för konstnärlig utveckling. Se ytterligare detaljering och avgränsningar i introduktionen.

AuthorPublishing yearSubject

Karolina Uggla

Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2017, 2 : 77-90.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Wolrath-Söderberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Studi Slavistici 2017, 14 : 67-89.

Righting the Writing. The Power Dynamic of Soviet Ukraine Language Policies and Reforms in the 1920s-1930s The first post-revolutionary decades became decisive for the development of the Ukrainian language, national culture and identity. The Ukrainian language, previously subject to a number of bans, finally entered the stage of intensive status and corpus planning. Thanks to this, it became a decisive factor in the rivalry between different forms of statehood vying on the Ukrainian territory after 1917. At the same time, the status upgrade and broader public use called for the standardisation of the language. The first practical steps towards the unification of different orthographic traditions were undertaken from 1918 to 1921. The turbulence of civil war, however, determined the failure of comprehensive language reform. Calls for linguistic unification gained new force in the second half of the 1920s: with the introduction of Ukrainizacija, the local variant of the all-Union nationalities policy of korenizacija introduced in 1923, the Ukrainian language was acknowledged as the means to the republic’s Sovietisation. This was part and parcel of the Soviet "affirmative action empire" (Terry Martin) which had to contain the 1917-1921 rise of nationalism of the empire’s minorities. Locally, the elites had to negotiate their own interests and the centre’s demands. How exactly do the debates on the "correct" codification of the language and the actual steps towards different ideals reflect the changing power dynamic between the centre and the republics in the interbellum ussr This is the problem this study sets out to tackle using the example of Soviet Ukraine. The paper explores the link between language and politics in Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s. While examining the political preconditions for the language policies in Ukraine, significant attention will also be devoted to the specifics of the 1928 spelling reform and its reception by the general public in Ukraine and abroad. In general, it is argued that in the Soviet Union language was often used as a tool of political consolidation, and the power struggle between different visions of the future of the republics can be seen in debates and reforms of language. Hence, the correlation between Soviet language policies and the subsequent Sovietisation (or Russification) is highlighted. The subsequent debates around the status of the Ukrainian language, its orthography and vocabulary exposed the unbridgeable differences between the political elites in the republic and powers in Moscow. The draft of the new orthography was thoroughly discussed by academics and linguists, representing different parts of Ukraine and the final draft was publicly discussed republic-wide. The spelling reform, adopted in 1929, can rightly be regarded as one of the greatest achievements of Ukrainizacija. This newly-acquired status was significantly challenged by the centralisation drive of the Moscow party leadership. This orthography, widely known as ’skrypnykivka’ (after the then Commissar for Education Mykola Skrypnyk) or ’Charkiv orthography’ was attacked for its attempts to dissociate the Ukrainian language from Russian and ’westernise’ the language. After 1933, the main principles of the spelling reform were labelled ’nationalistic’. The reform was quickly abandoned. Furthermore, after 1937, all the corpus planning attempts were geared towards ’purifying’ the Ukrainian language from foreign influence, when Russian equivalents and cognates were introduced or prioritised. © 2017 Author(s).

AuthorPublishing yearSubject

O. Palko

Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Lambda Nordica 2017, 22 (4): 133-137.

AuthorPublishing yearSubject
Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Dynamics of Mediatization. London : Palgrave Macmillan, 2017. 315-332.

AuthorPublishing yearSubject

Andreas Hepp

Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

London : Palgrave Macmillan, 2017.

This volume sheds light on the underlying dynamics of mediatization, disentangling the actual unfolding of mediatization processes. The wide adoption and deep embedding of digital media and technology brings new questions to mediatization studies: how can we grasp this ‘deep mediatization’? In which way should we develop existing approaches of mediatization to analyse such dynamics? What are the consequences of this for theorising and empirically studying mediatization?  By using these questions as a starting point, this book presents an innovative and original collection that is dedicated to both the underlying dynamics of mediatization and recent dynamics related to digital media.

AuthorPublishing yearSubject

Oliver Driessens

Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Kritiker: nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik 2017, 45-46 : 11-16.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Karlstad : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.

Den elfte artikeln tar upp lärarstudenter med inriktning förskoleklass till årskurs 3 och deras skrivprocesser. Mer exakt tar sig författarna an examensarbeten, som ställer krav på vetenskaplighet samtidigt som de ska vara relevanta för lärargärningen. Att lyckas med det besvärliga examensarbetet innebär inte minst att kunna hantera skrivandet, som sker under lång tid och utanför lektionssalar och seminarierum. Hort och Ledin tar avstamp i forskningsfältet academic literacies (ACLITS) för att visa hur de komplexa skrivprocesserna kan se ut. Det innebär att de utgår från ett situerat perspektiv och från de sociala praktikersom studenterna förhåller sig till. Författarna betonar materialiteten i skrivandet och låter de tre framgångsrika studenter som följts i studien till största delen själva skapa empirin och delge den till forskarna. Särskilt utgår Hort och Ledin från det de kallar olika textverktyg. De skiljer mellan den framväxande måltexten (uppsatsen) och stödtexter, vilka är de textverktyg som tas i bruk för att reflektera och skriva vidare.Ett huvudresultat är att studenterna skiljer sig åt. Eli använder många stödtexter, vilket främjar ett kritiskt-analytiskt perspektiv. Sanna och Benji använder inte stödtexter lika mycket, även om Sanna i delar av arbetet låter måltexten fungera som stödtext. Eli och Benji utmärks av tydliga globala skrivstrategier, dvs. de har blicken riktad mot slutprodukten, medan Sanna oftare fastnar i det lokala, i vissa formuleringar. Resultaten visar sammantaget att skrivandet av examensarbeten, även för framgångsrika skribenter, tar tid och kräver enstrategiskt upplagd skrivprocess.

AuthorPublishing yearSubject

Sofia Hort

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Modernitetens uttryck och avtryck. Åbo : Föreningen Granskaren, 2017. 241-250.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: När skiftet äger rum. Stockholm : Tankesmedjan Tiden, 2017. 153-186.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Work, Employment and Society 2017, 31 (6): 954-971.

When encountering problems and dissatisfaction in the workplace, employees may choose between three strategies: voice; exit; or silence. Using survey data and interview material from a study of employees in an elderly care organization in Sweden, this article investigates the workers' perceptions of the eligibility and prospects of these strategies and which individual characteristics and situational factors might affect them. The focus is on racialized workers (operationalized through their region of birth) who, according to earlier studies, are less likely than other employees to choose voice behaviour. Contrary to some earlier studies, the results here attribute such a propensity to the importance of power differences across racial hierarchies' rather than to differences in cultural values. Individuals in this (racialized) category have a lower occupational status, earn less and experience less favourable relationships with their managers.

AuthorPublishing yearSubject

Alireza Behtoui

Soheyla Yazdanpanah

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 217-255.

AuthorPublishing yearSubject
Nicholas Smith

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 105-133.

AuthorPublishing yearSubject
Jakob Staberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 257-283.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 47-75.

AuthorPublishing yearSubject
Erik Bryngelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia SjöholmErik Bryngelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
AestheticsPhilosophy

Research area for doctoral studies

-

Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet 2017, 9 : 42-60.

The article suggests a comparative reading of the art and art theory of the artists Hilma af Klint and Ivan Aguéli, as well as of their position in the art historical narration.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Retracing the Past. Santa Cruz, California : International Association for Aesthetics, 2017. 29-41.

AuthorPublishing yearSubject

Camilla Flodin

Karl Axelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: En modern myndighet. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 113-145.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Neues Licht auf Ellen Key Quo vadis Europa?. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Claudia Lindén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

Health, Risk and Society 2017, 19 (7-8): 351-368.

Western culture can be seen as permeated by risk-consciousness. In particular, parents are under scrutiny in their roles as risk managers. In this article, we address parental experiences of children more at risk than other children, children with food allergy, and the management of allergy risk in everyday life. Drawing on a notion of risk as ‘situated’ in local everyday life, we argue that a further exploration of parental understandings of child food allergy risk would benefit from an analysis of studies across different local contexts. In this article, we draw on a secondary qualitative cross-cultural analysis of interview data from several studies of parents in Sweden and Scotland through 2006–2010, which focused on parents’ understandings of the nature of food allergy and the children’s management of the allergy risk. We found some common themes in the different data sets. First, parents depicted food allergy as life-threatening, a ‘death risk’ lurking in the background, more or less constantly present in different everyday situations, amounting to an existential condition in parenting. Second, they talked about food allergy risk as a relational phenomenon, meaning that the risk emerged in the encounter between the young person’s individual competence to manage allergy risk and the understandings of allergy risk in others – thus depending on contexts and interaction between several actors. Finally, the analysis showed that unpredictability and risk in constant flux are the prominent aspects of living with food allergy. We also discussed the ways risk and trust are related, as well as how the involvement of others can be seen as both a risk and a safeguard. 

AuthorPublishing yearSubject

A. Worth

Marie-Louise Stjerna

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Aiolos: Tidskrift för litteratur teori och estetik 2017, 57-58 : 123-128.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotta Weigelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Samtider. Göteborg : Daidalos, 2017. 37-58.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap 2017, 3 : 32-34.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Dixikon 2017, 27 november : -.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Samtider. Göteborg : Daidalos, 2017. 327-344.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

: Södertörns högskola, 2017.

AuthorPublishing yearSubject

Paromita Chakrabarti

Yulia Gradskova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. (Förvaltningsakademin ; 14)

Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals.De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen. De resonerar om den balansgång som följer av att vara en myndighet och att samtidigt likna ett företag, och om dragkampen mellan det ”det hårda” och ”det mjuka”.Genom en väv av röster, sammanställda och tolkade med hjälp av narratologi och teori om organisationskultur, skapas en övergripande berättelse om Trafikverket i ett tidigt skede i den unga myndighetens historia.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Känslornas revolution. Stockholm : Appell förlag, 2017. 183-212.

AuthorPublishing yearSubject
Yulia Gradskova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Historical Studies

In: Språk och norm. Uppsala : ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

De flesta svenska landsting rekryterar aktivt läkare, framför allt specialister, i andra länder. Hela 58 procent av de läkare som fick sin svenska läkarlegitimation 2014 var utbildade i ett annat land. Vårt forskningsprojekt berör läkare som rekryterats från Öst-och Sydeuropa och som får intensivutbildning i svenska i Polen, innan de börjar sina anställningar i Sverige. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur en yrkesrelaterad språkutbildning som äger rum utanför målspråksmiljön förbereder deltagarna för mötet med svenskt arbetsliv. Inledningsvis har vi undersökt utbildningen på plats i Polen vid tre tillfällen för att få svar på frågor som hur språkutbildningen förbereder för arbetet på ett nytt arbetsspråk och vilka kommunikativa färdigheter som tränas. Senare, efter att läkarna påbörjat sina anställningar i Sverige, kommer vi att undersöka hur väl förberedda de är inför de kommunikativa utmaningar de ställs inför i mötet med den svenska sjukvården.  I denna delstudie fokuserar vi på läkarnas förväntningar om sitt arbetsliv i Sverige och deras föreställningar om vad bytet av arbetsspråk kan innebära. Vi intresserar oss för hur deras tidigare erfarenheter från arbete som läkare kan överföras till den nya kontexten och hur deras erfarenheter kan tillämpas på ett nytt språk. Materialet består av intervjuer och fokusgruppssamtal som genomförts med läkarna i slutet av deras språkutbildning, där de utbyter tankar om läkarens samtalskompetens (interaktionskompetens) och hur sådan utvecklas. Visst material från intervjuer med läkare som hunnit påbörja sitt arbete i Sverige ingår också.

AuthorPublishing yearSubject

Mihaela Oana Romanitan

Ingela TykessonLinda Kahlin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språktidningen 2017, 5 : 34-35.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Mechanisms of Tolerance. Stockholm : The Living History Forum, 2017. 256-276.

AuthorPublishing yearSubject
Elisabet Langmann

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: Anti-gender campaigns in Europe. London and New York : Rowman & Littlefield International, 2017. 175-194.

This paper examines the mobilization against “gender” which has spread across Poland since 2012, pointing to both local specificities and links to the transnational context. It is shown that while Polish anti-genderism is part of a boarder transnational trend (a fact long invisible to most of Poland’s liberal defenders of gender), some aspects of this phenomenon are indeed locally embedded. The campaign has consisted of many initiatives undertaken by the Catholic Church and conservative groups to fight gender equality education and legislation, sexual and reproductive rights, as well as the very use of the term “gender” in policy documents and public discourse. Polish anti-gender campaigners claim that their aim is to protect the Polish family (especially children) against feminists and the “homosexual lobby”; to defend authentic Polish cultural values (which are equated with Catholic values) against the foreign influence of the corrupt West and liberal European Union. Targets include sexual education, ratification of the Istanbul Convention and gender equality policies more broadly. The authors argue that the current wave of anti-gender mobilization in Poland is not business as usual or another wave of conservative backlash, but a new ideological and political configuration, which successfully combines the local and the transnational, making possible a politically effective mass movement. We argue that the success of anti-gender mobilization can be explained by its leaders’ skillful references to ordinary people’s dignity and their identity as an oppressed majority. Anti-genderism consistently presents itself as an effort to defend authentic indigenous values against foreign forces and corrupt elites – a discourse which we interpret as a variant of right-wing appropriation of the anti-colonial frame. What may be construed as an Eastern European peculiarity is that in the region gender tends to be discredited as totalitarian ideology as exemplified by the following statement made in 2013 by Polish Bishop Tadeusz Pieronek: “Gender ideology is worse than communism and Nazism put together”. While the contested policies are coming from the West and are presented as Western impositions, genderism itself is seen as a vast project of social engineering rooted in Marxism and comparable to Stalinism. This tension or ambivalence persists in many of the documents and statements examined here: genderism is demonized as a cultural imposition a foreign body that is Western and Eastern at the same time.

AuthorPublishing yearSubject

Agnieszka Graff

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Global Dialogue 2017, 7 (1): -.

Gender matters in global politics. After the US elections, we know this better than ever: the mass appeal of Trump’s blatant misogyny is just a part of the problem. Populism in the US and elsewhere feeds not only on economic instability and fear, but also on anxieties around gender relations, (homo)sexuality and reproduction. In country after country, critiques of what conservatives (especially Catholics) term “gender” or “genderism” – gender equality policies, sex education, LGBTQ and reproductive rights – have helped to mobilize men as well as women, paving the way for populist leaders. This article argues that while opposition to feminism and gender equality policies is not new, the current upsurge marks a departure from the previous neoconservative paradigm: social conservatism is now explicitly linked to hostility towards global capital.

AuthorPublishing yearSubject

Agnieszka Graff

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Southern Literary Review 2017, November 16 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Kerstin Shands

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds 2017, X (3): 53-62.

The article provides a closer reading of Walter Benjamin’s essays Experience and Poverty and Moscow, by juxtaposing the records of his visit to Russia in 1926–1927 with the author’s reflections on the nature of the transformations in the urban space of an early Soviet city. By using the dystopian image of Mickey Mouse as the desired inhabitant of modernity introduced by Benjamin in Experience and Poverty, Seits gives the allegorical and comparative interpretation to the substantial changes in the living space of Moscow that were witnessed by Walter Benjamin.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Seits

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

HumaNetten 2017, 38 : 128-140.

AuthorPublishing yearSubject

Ida Melander

Jessica HolmdahlKarin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

HumaNetten 2017, 38 : 26-39.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Reconsidering class. : Brill Academic Publishers, 2017. 255-272.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik StiernstedtPeter Jakobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Studies in Philosophy and Education 2017, : -.

This paper rethinks the fostering task of the teacher in a time when it, paradoxically, has tended to become marginalized and privatized despite its public urgency. Following post-holocaust thinkers such as Hannah Arendt and Zygmunt Bauman, the position explored here is radical in the sense that it takes ‘the crisis of traditions’ and the erosion of a common moral ground or value basis seriously, and it is conservative in the sense that it insists on responding educationally to the call from the past by returning to (a) the moral character of our existence and (b) our own embeddedness in the incompleteness of living traditions. The argument is that there is a difference between educating for common values—which entails a belief in pre-existing commonalities—and making values common in and through education. The latter, we argue, entails an aspiration for continuously creating new commonalities and for cultivating the ability to act and judge as a thinking moral agent in specific, lived and worldly cases. In this sense, the fostering task of the teacher is to create commonality of what is not (yet) common, turning the liberal democratic values of the past into contested objects of study.

AuthorPublishing yearSubject
Elisabet LangmannLovisa Bergdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Societies 2017, 7 (21): 1-11.

This paper explores the potential for cultural gerontology to extend its ideas of diversity in aging experiences by opening space to rethink conceptions of successful aging futures. We propose a ‘queering’ of aging futures that disrupts the ways that expectations of a good later life and happy aging are seen to adhere to some bodies and subjectivities over others. Drawing on feminist, queer, and crip theories, we build on existing critiques of ‘successful aging’ to interrogate the assumptions of heteronormativity, able-bodiedness and able-mindedness that shape the dividing lines between success and failure in aging, and which inform attempts to ‘repair’ damaged futures. Conclusions suggest that recognizing diversity in successful aging futures is important in shaping responses to the challenges of aging societies, and presents an opportunity for critical cultural gerontology to join with its theoretical allies in imagining more inclusive alternatives.

AuthorPublishing yearSubject

Barbara L. Marshall

Linn Sandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Rebellious parents. Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 2017. -.

This chapter examines fathers’ activism in contemporary Poland, focusing on the ways in which activists frame the problem, their claims and expected outcomes, and on the specificity of the fathers’ activism in a post-socialist context in comparison to other cultural and political environments. The authors apply analytical tools of social movement theory, specifically the notion of framing, which is defined as a process of interpretation and meaning production in a given political, cultural and social context. Three main frames that the Polish activists have employed are distinguished: 1) “misogynist” frame which highlights fathers’ rights as men rights, 2) “state violence” frame which focus on fathers rights as citizens, and 3) “equality” frame which stresses fathers’ engagement as part of a gender equality agenda. Each of these types of self-representation and arguments combines to a different degree transnational and local discourses on fathering, masculinity, and the family, which reflects the hybrid nature of contemporary discourses and ideals of fathering. The empirical illustration of the analysis is derived from a case-study of fathers' activism in Poland between 2012 and 2014.

AuthorPublishing yearSubject

Renata Hryciuk

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Civil society revisited. New York : Berghahn Books, 2017. 314-324.

AuthorPublishing yearSubject

Kerstin Jacobsson

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Civil society revisited. New York : Berghahn Books, 2017. 1-35.

The text argues that a re-assessment of the post-socialist civil societies in general and Polish civil society in particular is called for on both empirical and theoretical grounds. For the purpose of such re-thinking, the authors address critically the way in which civil society has been conceptualized in the post-socialist context, with special focus on Poland; and, secondly, discuss the limitations of the common indicators used to assess the strength and character of the civil societies in the region. It is argued that there are forms of collective action that have tended to escape observers’ lenses for theoretical, methodological as well as normative and ideological reasons. Consequently, the authors calls attention to the exclusionary practices entailed in the “making up” of civil societies in the region, revealing how the concept of civil society as commonly applied in political discourses as well as empirical research in fact excludes many forms of social activism.

AuthorPublishing yearSubject

Kerstin Jacobsson

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Rebellious parents. Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 2017. -.

This chapter introduces the readers to the theme of a broad range of parental movements that have emerged in contemporary Central-Eastern Europe and Russia over the past two decades. Examples of such movements include social mobilizations of conservative parental groups against legal and discursive changes that would affect gender equality in Ukraine and Russia, Czech parents opposing mandatory vaccination of children, and fathers’ groups in Poland and the Czech Republic focusing on custody rights. Parental activism is increasingly visible and influential, but it has been the subject of relatively little research to date. The aim is to rectify this by analyzing representative cases of parental movements in Central-Eastern Europe and Russia, with the hope to enrich and explain the current interpretations of social activism and civil society in the postcommunist region, which is often associated with a low level of social engagement and weak civil society, and to offer new conceptualization of mothers’ and fathers’ activism that may be applicable in other geographical contexts. The introduction to the collection of essays aims to fill a gap in the scholarship on civil society and social movements that is both empirical and theoretical, presenting an entirely new set of observations on the developments in contemporary parental activism in Central-Eastern Europe and Russia and proposing new conceptualizations of civic activism and civil society.

AuthorPublishing yearSubject

Katalin Fábián

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 2017.

Parental movements are strengthening around the world and often spark tense personal and political debate. With an emphasis on Russia and Central and Eastern Europe, this collection analyzes formal organizations as well as informal networks and online platforms which mobilize parents to advocate for change on a grassroots level. In doing so, the work collected here explores the interactions between the politics, everyday life, and social activism of mothers and fathers. From fathers’ rights movements to natural childbirth to vaccination debates, these essays provide new insight into the identities and strategies applied by these movements as they confront local ideals of gender and family with global ideologies. “This is an excellent collection with conceptual and methodological unity and high quality contributions that are thoroughly researched.... The work makes a real contribution to the field (both theoretically and empirically), challenges stereotypes, and presents new areas of valuable research.” — Nanette Funk, coeditor of Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the Former Soviet Union “We see here evidence of engaged citizens, not directly challenging political leaders about broad economic or political policies, but seeking to change public atti¬tudes to vital issues facing people in their everyday lives as parents. ...This is very much a contribution to scholarship and knowledge. We just don’t know about this type of activism.” —David Ost, author of The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe

AuthorPublishing yearSubject

Katalin Fábián

Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Cultural Identities, National Borders. Göteborg : Centrum för Europaforskning, 2017. 7-20.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Tiden. Nyhamnsläge : Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen i samarbete med Makadam, 2017. 33-41.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2017, 7 (2): 35-39.

Den här texten handlar om ett högskolepedagogiskt samarbete som syftat till att skapa en ämnesintegrerad introduktion i akademiskt skrivande för polisstudenter vid Södertörns högskola. I texten beskrivs hur samarbetet har sett ut och vad som har fått introduktionen att leva kvar i programmet. Vi diskuterar utmaningar som uppstått och avslutar med några råd till den som vill genomföra liknande satsningar och samarbeten.

AuthorPublishing yearSubject
Anders NordströmHedda SöderlundhTherese Lind

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Police Education

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Språk och norm. Language and norms. Uppsala : ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

AuthorPublishing yearSubject
Jan HjalmarssonKajsa Sköldvall

Maria Eklund Heinonen

Zoe Nikolaidou

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina KalininaLiudmila Voronova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismMedia and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Phenomenology and the Cognitive Sciences 2017, : 1-20.

This paper presents and explicates the theory of empathy found in Edith Stein’s early philosophy, notably in the book On the Problem of Empathy, published in 1917, but also by proceeding from complementary thoughts on bodily intentionality and intersubjectivity found in Philosophy of Psychology and the Humanities published in 1922. In these works Stein puts forward an innovative and detailed theory of empathy, which is developed in the framework of a philosophical anthropology involving questions of psychophysical causality, social ontology and moral philosophy. Empathy, according to Stein, is a feeling-based experience of another person’s feeling that develops throughout three successive steps on two interrelated levels. The key to understanding the empathy process á la Stein is to explicate how the steps of empathy are attuned in nature, since the affective qualities provide the energy and logic by way of which the empathy process is not only inaugurated but also proceeds through the three steps and carries meaning on two different levels corresponding to two different types of empathy: sensual and emotional empathy. Stein’s theory has great potential for better understanding and moving beyond some major disagreements found in the contemporary empathy debate regarding, for instance, the relation between perception and simulation, the distinction between what is called low-level and high-level empathy, and the issue of how and in what sense it may be possible to share feelings in the empathy process. © 2017 The Author(s)

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources.The material is examined from the following vantage points: Michel Foucault’s discursive theory of power, postcolonial theory, Jürgen Habermas’s theory of the public sphere, Pierre Bourdieu’s field theory, Jacques Derrida’s hauntology and Ernesto Laclau’s concept of the empty signifier. The methods of analysis include conceptual history (Reinhart Koselleck), critical linguistics and qualitative discourse analysis (a discourse-historical approach inspired by the Vienna school) and quantitative content analysis (in Klaus Krippendorff’s interpretation).The national narratives of Europe in Ukraine, Russia and Poland are characterised by a dependence on the West. Historically, these narratives vacillated between idealising admiration, materialist pragmatics and geopolitical demonising. They have been present in each country to some extent, intertwined with their own identification.These discourses of Europe were rekindled and developed on during Euromaidan (2013–2014). Nine major Ukrainian, Russian and Polish newspapers with diverse orientations struggled to define Europe as a continent, as the EU or as a set of values. Political orientation defined attitude; liberal publications in all three countries focused on the positives whereas conservative and business newspapers were more critical of Europe. There were, however, divergent national patterns. Coverage in Ukraine was positive mostly, in Russia more negative and the Polish perception significantly polarised.During and after Euromaidan, Ukrainian journalists used their powerful Europe-as-values concept to actively intervene in the political field and promote it in official foreign policy. This was enabled by abandoning journalistic neutrality. By comparison, Russian and Polish journalists were more dependent on the foreign policy narratives dispensed by political elites and more constrained in their social practice.

AuthorPublishing yearSubject

Johan Fornäs

Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Society and Animals 2017, 25 (6): 573-591.

The aim of this study is to enhance the understanding of how sport dressage riders describe rider-horse communication when riding, and to relate these descriptions to current research on human-horse communication. Interviews with 15 amateur dressage riders were analyzed using a qualitative approach. The study shows that the interviewed riders describe the communication with the horses partly in a behavioristic way, applying concepts based on learning theory, which deviate from the description of riders as lacking understanding of these concepts put forth by some researchers. The riders connect the timing of their aids to equestrian feel, which they describe as the most difficult yet the most awarding aspect of the interspecies communication that riding is. Simultaneously, they acknowledge that horses are fully capable of choosing to listen to and cooperate with their requests.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotte Lundgren

Mari Zetterqvist Blokhuis

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Over the past few decades there have emerged greater possibilities for users and consumers of media to create or engage in the creation of digital media technologies. This PhD dissertation explores the ways in which the broadening of possibilities for making technologies, specifically software, has been taken advantage of by new producers of digital culture – freelancers, aspiring digital media creators and small studios – in the production of digital visual media. It is based on two empirical case studies that concern the making of free software for computer graphics animation production in two contexts: by a loose collective of anime fans in Siberia, Russia, and by a small animation studio in Amsterdam, Netherlands. The case studies are presented and analysed in the scope of four journal articles and one book chapter which form the core of the dissertation.The dissertation draws on a media practice perspective and an understanding of software as an artefact that concentrates and mediates specific infrastructural arrangements that entangle politics of technological production, economic interests and practice-related concerns. The analytical focus of the research problematises in particular practices of software decommodification and its further repair and development by non-programmers; the anchoring of software development and repair in actual production practices of computer graphics animations; and a commitment to sharing software, animations and other artefacts online as commons. The thesis combines several concepts from anthropology and science and technology studies to theorise these practices: – politics and regimes of value (Appadurai, 1986); repair and artful integrations (Jackson, 2014; Suchman, 2000); gifting (Baudrillard, 1981; Mauss, 1925/2002) and autonomy (cf Bourdieu, 1993). Bringing together these concepts, the dissertation regards them as constitutive and indicative of what I refer to as ‘media-related infrastructuring practices’, or practices in which non-programmers generate infrastructures through creating and mediating arrangements around technical artefacts like software.The results of the dissertation indicate how making free software for computer graphics media is entangled in diverse conditions of technological unevenness that may enable, but also limit, the possibilities of aspiring media creators to improve their status or work positions in the broader field of digital media.

AuthorPublishing yearSubject

Patrik Åker

Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Journal of Pragmatics 2017, 121 : 175-187.

In this paper, I investigate the Swedish, non-native use of English swear words in Swedish-language comic strips. I first consider the established relationships between both swearing and humor, and comics and humor. I propose that swear word usage and the comic strip framework contribute to a mutual feedback loop, whereby the comic strip derives its humor from the use of English swear words, while at the same time the comic strip context, by invoking a play frame, primes the swear word usage for humorous interpretation. Modeling Siegel (1995), I then consider how a code-switch to English serves as a framing device or contextualization cue for humor in Swedish-language contexts. The analysis of a selection of Swedish comic strips draws from the Encryption Theory of Humor (Flamson and Barrett, 2008), and suggests that humor created via the Swedish practice of swearing in English is a function of shared background knowledge that capitalizes on the fundamental incongruity of two discourse systems operating under different norms of appropriateness.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Advancing multimodal and critical discourse studies. New York : Routledge, 2017. 147-163.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Lambda Nordica 2017, 2-3 : 179-184.

AuthorPublishing yearSubject
Iwo Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Spiritus 2017, Webbpublikation : 15 s.-.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

With rhetoric regaining ground in twenty-first century education, a reappraisal of the history of rhetorical education can give us insight into the goals and methods of school rhetoric and its potential applications in education today. This presentation outlines the development, dynamics and eventual dissolution of protestant humanist education based on the classical trivium: grammar, dialectic and rhetoric. It describes the three components of the classical rhetorical pedagogical program -- theoretical studies, reading of exemplary texts, and writing and speaking exercises -- and considers their role in a contemporary setting.

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Rimm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

AuthorPublishing yearSubject
Stefan Rimm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

In: Toleransens mekanismer. Stockholm : Forum för levande historia, 2017. 247-267.

AuthorPublishing yearSubject
Elisabet Langmann

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Advances in Swearing Research. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017. 65-86.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Advances in Swearing Research. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017. 1-16.

AuthorPublishing yearSubject

Karyn Stapleton

Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017.

Any behavior that arouses, as swearing does, controversy, disagreement, disdain, shock, and indignation as often as it imbues passion, sincerity, intimacy, solidarity, and jocularity should be an obvious target of in-depth scholarship. Rigorous, scholarly investigation of the practice of swearing acknowledges its social and cultural significance, and allows us to discover and better understand the historical, psychological, sociological, and linguistic aspects (among others) of swearwords and swearword usage. The present volume brings together a range of themes and issues central to the existing knowledge of swearing and considers these in two key ‘new’ arenas, that is, in languages other than English, and/or in contexts and media other than spoken interaction. Many of the chapters analysed are based on large and robust collections of data, such as corpora or questionnaire responses, which allow for patterns of swearing to emerge. In other chapters, personally observed instances of swearing comprise the focus, allowing for a close analysis of the relationship between sociolinguistic context and pragmatic function. In each chapter, the cultural aspects of swearing are considered, ultimately affirming the importance of the study of swearing, and further establishing the legitimacy of swearing as a target of research.

AuthorPublishing yearSubject

Karyn Stapleton

Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

Denna bok innehåller en utgåva med svensk översättning av 114 brev, skrivna på latin under den andra hälften av 1600-talet. Breven är författade av de tre bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpe och riktar sig med några få undantag till deras äldre bror Nils som flyttat från hemmet i Åbo till Stockholm för att göra ämbetsmannakarriär.I breven erbjuds vi många glimtar av dåtidens samhälle, av det skånska kriget där en av bröderna deltog, om privata händelser och av de vardagliga problem som ofta handlade om att hålla samman familjen under kärva förhållanden. Vi informeras även om de verksamheter som bedrevs av jurister och ämbetsmän i stormaktstidens svenska statsförvaltning med förgreningar kring hela Östersjön.Förutom sitt värde som historiska källor ger breven inblickar i dåtidens utbildningsväsen med ett särskilt fokus på inlärningen av latin och retorik. De visar också på den höga latinkompetens som individer besatt under tidigmodern tid i Sverige samt hur detta nylatin var ett kommunikationsmedel som smidigt kunde utnyttjas för alla förekommande sociala behov.

AuthorPublishing yearSubject

Daniel Gyldenstolpe

Annika Ström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

In: What is Sustainable Journalism?. New York : Peter Lang Publishing Group, 2017. 277-295.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Stiernstedt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

New Media and Society 2017, : 1-17.

This article discusses how alternative software infrastructures can emerge out offrictions, failure, and repair in the attempts of media creators to evade piracy. Usinga case from the geographical fringes of Russia called Morevna Project, and theoriesof infrastructures and repair, the article suggests how repair can lead to the slow,mundane and fragile formation of what I refer to as ‘situated’ digital infrastructures forcultural production. While pirate-based media production can push creators to searchfor and develop alternative infrastructures, the latter emerge as fragile frameworksthat are constantly threatened from collapse and suspension. The continuous work ofintegrating diverse interests across local and online media-related contexts and practicesbecomes an essential stabilising force needed to perpetuate these infrastructures andprevents them from falling back into oblivion.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Varför språkvetenskap?. Lund : Studentlitteratur AB, 2017. 269-290.

AuthorPublishing yearSubject

Lann Hornscheidt

Daniel Wojahn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Cabinet 2017, 63 : 34-41.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Research ethics and artistic freedom in artistic research. Stockholm : Swedish Research Council, 2017. 16-23.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Civil society revisited. New York : Berghahn Books, 2017. 129-152.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

New York : Berghahn Books, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Kerstin Jacobsson


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 35. Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Abingdon, Oxon : Routledge, 2017.

This book explores and critiques topical debates in educational sciences, philosophy, social work and cognitive neuroscience. It examines constructions of children, parents and the welfare state in relation to neurosciences and its vocabulary of brain architecture, critical periods and toxic stress. The authors provide insight into the historical roots of the relationship between early childhood education policy and practice and sciences. The book argues that the neurophilia in the early childhood education field is not a coincidence, but relates to larger societal changes that value economic arguments over ethical, social and eminently pedagogical concerns. It affects the image of the child, the parent and the very meaning of education in general. Constructions of Neuroscience in Early Childhood Education discusses what neuroscience has to offer, what its limitations are, and how to gain a more nuanced view on its benefits and challenges. The debates in this book will support early childhood researchers, students and practitioners in the field to make their own judgements about new evolutions in the scientific discourse.

AuthorPublishing yearSubject

M. Vandenbroeck

Liselott Mariett Olsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Aiolos 2017, 57-58 : 85-116.

Översättning av och kommentar till utdrag ur Jacques Derridas Glas

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

New Media and Society 2017, : -.

Research on digital activism has gained traction in recent years. At the same time, it remains a diverse and open field that lacks a coherent mode of inquiry. For the better or worse, digital activism remains a fuzzy term. In this introduction to a special issue on digital activism, we review current attempts to periodize and historicize digital activism. Although there is growing body of research on digitial activism, many contributions remain limited through their ahistorical approach and the digital universalism that they imply. Based on the contributions to the special issue, we argue for studying digital activisms in a way that traverses a two-dimensional axis of digital technologies and activist practices, striking the balance between context and media-specificity.

AuthorPublishing yearSubject

Julie Uldam

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

New Media and Society 2017, : -.

The increased influx of refugees in 2015 has led to challenges in transition and destination countries such as Germany, Sweden and Denmark. Volunteer-led initiatives providing urgent relief played a crucial role in meeting the needs of arriving refugees. The work of the volunteers in central stations and transition shelters was mainly organised with the help of Facebook, both in terms of inward and outward communication. This article examines the role of social media for civic participation drawing on Swedish volunteer initiatives that emerged in the context of the migration crisis in 2015 as a case study. Theoretically the article provides an analytical framework including power relations, technological affordances, practices, and discourses that helps to shed light on the interrelation between social media and civic participation.

AuthorPublishing yearSubject

Julie Uldam

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Zeitschrift für Kunstgeschichte 2017, 80 (3): 392-417.

This study investigates how the experience of reproductions – drawings, copperplate engravings, woodcuts, lithography, plaster casts, and so forth – influenced Johann Wolfgang von Goethe’s conception of art in general and his descriptions of art (e.g., ekphrases, reviews, and autobiographical accounts) in particular. Well acquainted with the technologies of reproduction of his time, Goethe, often in collaboration with Johann Heinrich Meyer, acknowledged the crucial role of reproductions for the understanding of the productive idea of the original work. Experiences of reproductions and comparisons between copies, drafts, and the original enabled Goethe to grasp the idea as an ever-transforming productive constant of the continuous process of becoming of the work 

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Slavic and East European Journal 2017, 61 (2): 278-298.

This essay is an attempt to interpret Mikhail Bakhtin’s working notes in a new way, by reading them as instances of fragmented writing produced in exile during the war. To capture the specific way Bakhtin’s thinking reveals itself in a difficult relationship with writing, I read these pieces through the prism of critical categories suggested by Maurice Blanchot in his book The Writing of the Disaster (1980). By means of comparative reading of these two quite disparate authors, I hope to demonstrate that the very fragmentariness of Bakhtin’s writing, a well as its unfinished and ”un-worked” character, opens it up for critical reflection.  The fragments in question should be read as exilic theory rather than merely biographic data or preliminary materials that suffer, not surprisingly, from intellectual and writerly incompleteness. This essay also discusses ambiguities in Bakhtin the asyndetic writer (a stylistic trait especially difficult to solve in translation) as methodologically central for an understanding of his philosophy of history and language.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

History and Theory 2017, 56 (3): 407-417.

Thomas Laqueur has brought together half a century of research on modern European mortuary culture into an impressive narrative of how the Christian churchyard was replaced by the modern cemetery, how interment was partly replaced by the technology of cremation, and how writing and preserving the names of the dead coincided with democratization and social reform. Beyond the grand narrative of the history of modern burial, he also shows how the modern culture of history and memory is intertwined with the transformation of mortuary practices. On a deeper level, he points toward new ways of conceptualizing the relation between the living and the dead, leading up toward, if not fully confronting, the challenge that propels his own endeavor, namely the existential-ontological predicament of living after those who have been and the nature of spectrality.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education. Newcastle upon Thyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. 111-130.

AuthorPublishing yearSubject

Anna Lundberg

Ann Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: . : .

Eva Hoffman is not known for her speculations about the future, but for her engagement with the past. Her autobiography, Lost in Translation (1989), accounts for her personal history as a post-war Polish emigrant to Canada and the US, and her major works of non-fiction examine different aspects of Eastern European and Jewish history. Hoffman repeatedly connects the experiences of the postmemory generation (Hirsch), of children of Holocaust survivors such as herself, with the uncanny. As she explains, “this is . . . the second generation’s difficulty: that it has inherited not experiences, but its shadows. The uncanny, in Freud’s formulation, is the sensation of something that is both very alien and deeply familiar, something that only the unconscious knows. If so, then the second generation has grown up with the uncanny” (ASK 66).This paper explores the uncanny in Hoffman’s little known work of Gothic science fiction (Wasson and Alder), The Secret: A Fable for our Time (2001). The protagonist, Iris, retrospectively narrates her coming-of-age from the vantage of the not-too-distant future of 2025. In The Secret, cloning is a practicable but somewhat disparaged mode of human reproduction, and Iris, the narrator, is the “monstrous” cloned offspring of her single mother. As Iris grows into adulthood, the uncanny similarities and tight bonds between her and her mother lead Iris to develop matrophobia, a strong dread of becoming her mother (Sukenick, Rich). Hoffman’s novel can thus be understood in terms of “the matrophobic Gothic” (Rogers), but, I argue, it also modifies this genre by bringing to it insights into the uncanniness of second-generation experiences of mother-daughter kinship.

AuthorPublishing yearSubject
Liz Kella

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

Man skulle kunna tro att Aristoteles Retoriken är en talarlära i den mening som vi senare möter hos till exempel Cicero, men den är i själva verket en omfångsrik och närmast listbetonad samling topos. Topos är ett omtvistat begrepp, och det gäller särskilt Aristoteles toposbegrepp som Maria Wolrath Söderberg visar i den här boken. I korthet kan topos ses som kollektivt utvecklade diskursiva vanor inom olika verksamheter. Dessa vanor kan man fånga, beskriva som prototypargument och återanvända som argumentativa verktyg i nya situationer.Boken består av sju essäer som på olika vis försöker förstå vad Aristoteles toposlära är, hur den fungerar och vad man kan göra med den. Essäerna tar alla på ett eller annat vis sin utgångspunkt i ett särskilt perspektiv – nämligen att Aristoteles toposlära kan förstås som en verktygsrepertoar för handlingsklokhet – eller vad Aristoteles kallade fronesis.Maria Wolrath Söderberg är fil. dr i retorik och lektor vid Södertörns högskola. Hon har i sin forskning fokuserat på relationen mellan språk, kunskap och lärande och specifikt på toposläran som också stod i centrum för hennes avhandling Topos som meningsskapare – retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Wolrath-Söderberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). While the former remains unpublished, the latter was finally published in 2013. At the time of his premature death, Merleau-Ponty left thousands of pages of working notes. They were supposed to contribute to a major philosophical work, the planned title of which was Être et monde (Being and world). Merleau-Ponty had planned to undertake an extensive examination of language in the last part of the work. However, in the absence of this text, the courses on literary language afford us the possibility of sketching the direction that this research might have taken.The examination of literary language use is, for Merleau-Ponty, made possible by an understanding of language found in Ferdinand de Saussure’s linguistics. Merleau-Ponty’s interpretation of Saussurean linguistics anticipates the structuralist reading that was later to dominate the intellectual scene. Instead of reading the linguistics of Saussure in opposition to phenomenology, he finds in the former an ally that allows him to think Husserlian phenomenology further.In the course notes, Merleau-Ponty explores the relation between sensible experience and linguistic expressions through close readings of Proust, Valéry and Stendhal. In the writing of Marcel Proust, he finds a writer that perpetually examines his experience, searching for expressions that are capable of bringing it forth. In Stendhal’s writing, Merleau-Ponty finds a literary method that makes the world appear through the “small true facts” that describe it. Finally, in Paul Valéry’s poetic writing he finds a writer superimposing words over other words, in order to create new significations. In their literary writing he finds a capacity to seize the world anew, beyond our habitual preconceptions of it, thus bringing us closer to the experience we already perceive.

AuthorPublishing yearSubject

Sharon Rider

Lovisa Andén


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Cham : Palgrave Macmillan, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Games and Culture 2017, : -.

This article provides an analysis of the experiences of user–avatar relations and interaction of people who work in a virtual world. Earlier research often claims that relationships between users and their avatars are, by nature, strong and intense. By analyzing individuals who conducted paid labor in a number of public institutions in a virtual world, this article argues that the frame of work heavily influenced the professional users’ experiences of using an avatar. The user–avatar relationship was mainly related to how and why the user entered the virtual world, their position in their off-line and online workplaces and, as a result, related to aspects of power and control over the framing of the online arena. Because of these factors, many of the professional users regarded their avatar more as a second suit than, as has often been argued, a second self.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Bengtsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Augenblick, Lebenszeit, Geschichte, Ewigkeit. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2017. 93-136.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

The present investigation analyses the political thought of the Czech philosopher Jan Patočka. It focuses on the question of how we are to understand political life: what are its distinguishing features and how we are to circumscribe it conceptually. According to Patočka the experience of politics is one characterized by a loss of meaning, a loss of a foundation or principle that could lend stability to our lives. It is an experience of a tremor by and through which the foundations of our experience are shaken.Philosophy’s political task is, however, not to provide any foundation for political life, but rather to address the question of why man is inclined to posit metaphysical foundations and why refuge in ideological principles is sought. Philosophy must instead engage with the groundlessness and negativity permeating human existence as such. In order to provide an analysis of human existence, and how this very groundlessness of existence is exposed in politics, Patočka calls for an “a-subjective phenomenology” that abandons the traditional notion of the subject and of subjectivity. An “a-subjective” phenomenological analysis is central for the present investigation. The author shows that it is only by and through Patočka’s a-subjective phenomenology that his political thought can be understood; out of his distinctive phenomenological analyses, the negativity, instability and groundlessness of human existence is brought to the fore. Politically, this negativity manifests itself in two phenomena, which, when taken together, constitute the very bedrock for politics: freedom and human coexistence. Human existence is neither stable nor self-sufficient.  On the contrary, it is always already exposed to others, always already engaged in the self-transcending movement of its freedom. Freedom and coexistence are in this respect two interrelated expressions of the inherent negativity of human existence and two phenomena that, accordingly, occupy a privileged position in this study. The author seeks to show that it is by way of an in-depth analysis of freedom and coexistence that the question of politics can be addressed in the work of Patočka since they give testament to the trembling, unnerving, and disorienting nature of politics.

AuthorPublishing yearSubject

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Gustav Strandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Policy & Internet 2017, 9 (4): 374-394.

Digital platforms are not just software-based media, they are governing systems that control, interact, and accumulate. They also solidify markets; that is, social networks of exchange that do not necessarily leave data traces, into infrastructure, that is, material arrangements of traceable activity. This article examines the forms of domination found in this digital platform model, and corrects some existing simplistic theoretical conclusions about digital platforms. It first provides a schematic overview of digital infrastructures of governance, and the attendant systemic mechanics they engender. It then argues that we need a more syncretic, interdisciplinary approach to the platform-based economy. The shifting emphases of different academic disciplines in relation to digital platforms are only partially grounded in their different normative biases; they can also be attributed to use of different disciplinary lenses. The field of information systems management and design studies is chiefly concerned with direct, technical interplatform affordances and connections, and with providing observations of certain systemic attributes of digital platforms. Critical political economy, by contrast, mainly considers the emerging transnational, geopolitical formations of platform capitalism. The interplay between these different systemic mechanics is summarized and presented here in the concept of "platform logic."

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

European Journal of Psychological Assessment 2017, 33 (3): 207-217.

This article presents the cross-cultural validation of the Entitlement Attitudes Questionnaire, a tool designed to measure three facets of psychological entitlement: active, passive, and revenge entitlement. Active entitlement was defined as the tendency to protect individual rights based on self-worthiness. Passive entitlement was defined as the belief in obligations to and expectations toward other people and institutions for the fulfillment of the individual's needs. Revenge entitlement was defined as the tendency to protect one's individual rights when violated by others and the tendency to reciprocate insults. The 15-item EAQ was validated in a series of three studies: the first one on a general Polish sample (N = 1,900), the second one on a sample of Polish students (N = 199), and the third one on student samples from 28 countries (N = 5,979). A three-factor solution was confirmed across all samples. Examination of measurement equivalence indicated partial metric invariance of EAQ for all national samples. Discriminant and convergent validity of the EAQ was also confirmed.

AuthorPublishing yearSubject

Magdalena A. Zemojtel-Piotrowska

Iwo Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Varför språkvetenskap?. Lund : Studentlitteratur, 2017. 75-90.

AuthorPublishing yearSubject

Catharina Nyström Höög

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: The Rouledge Handbook of Critical Discourse Studies. London : Routledge, 2017. 60-76.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Högre Utbildning 2017, 7 (1): 13-28.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Journal of Language and Politics 2017, 16 (4): 566-581.

This paper explores the connection between the rise of new types of online uncivil discourses and the recent success of populism. While discussions on the upsurge of populism have centred on institutionalised politics and politicians, only limited attention has been paid to how the success of the former and the latter was propelled by developments outside of the political realm narrowly conceived. Our interest is therefore in the rise of uncivil society, especially on the web, and in its ‘borderline discourse’ at the verge of civil and uncivil ideas, ideologies and norms. Those discourses – showcased here on the example of the language on immigration/refugees in Austria and Sweden – have been using civil-to-uncivil shifts in the discursive representations of society and politics. They have progressively ‘normalised’ the anti-pluralist views across many European public spheres on a par with nativist and exclusionary views now widely propagated by right-wing populist politics in Europe and beyond.

AuthorPublishing yearSubject

Michal Krzyżanowski

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Scando-Slavica 2017, 63 (1): 43-59.

The aim of this paper is to reconsider the doctrine of Socialist Realism against the backdrop of the tradition of modern realism as an aesthetic form of instructing the modern subject through sentimental political education. Socialist Realism is here considered as a school for instructing the reader to an understanding of historical and social reality that is based on an idea of a transference between reality and literature proper to modern realism. I look in particular at Fedor Gladkov’s rewritings of Cement to examine how reality and literature fuse in a narrative describing the genesis of an oeuvre. I argue that what is characteristic for Gladkov is that he as a writer was willing to learn how to write in the image of Gor′kij because he considered literature as a school of learning how to write and at the same time how to acquire the correct awareness and knowledge of historical reality. This was also what guided him in the editions. The reason for doing so was that he was set on reality, and not on the technique of writing.

AuthorPublishing yearSubject
Tora Lane

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Interface: a journal for and about social movements 2017, 9 (1): 359-367.

During the last three decades processes of urban development have spread speedily across the globe, transforming hundreds of cities into primary sites for the implementation of a neoliberal agenda. As expected, this global phenomenon brings with it a number of negative consequences for the lives of disadvantaged urban residents. Privatization and commercialization of public space and housing stocks, increasing gentrification of neighbourhoods and deregulation of the housing sector are only a few examples of the adverse scenario that people from less well-off backgrounds have to face. These processes constitute capital-driven strategies that have been enforced by displacing, evicting, marginalizing and criminalizing communities who are, at the same time excluded from any participation in the decision-making process of the urban restructuring. These actions, carried out by corporations, investors and developers and closely backed up by entrepreneurial governments (Mayer, 2009) or “centaur-states” (Wacquant, 2012) are embedded in an accelerated process of accumulation by dispossession (Harvey, 2008) that has exacerbated inequality and widened the gap between the rich and the poor. The effects of this growing polarization in the distribution of power and wealth can be easilyobserved in the spatial forms of the cities, in which gated communities, glittering city centre developments and privatized areas under non-stop surveillance coexist in sharp separation with favelas, precarious and informal settlements and impoverished working class neighbourhoods (Harvey, 2012; Lipman, 2011).

AuthorPublishing yearSubject

Katia Valenzuela - Fuentes

Anne KaunDominika Polanska

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

Disability & Society 2017, 32 (7): 966-985.

Taking our point of departure from critical disability studies, this study explores affordances of a day activity centre with an artistic profile. The analysis reveals that this centre has two fundamental meanings to the participants; it is a place to create art, and it is a 'safe haven'. Our conclusion is that the desire to belong, to be in a community and to do artwork, entails a future need for flexible institutional environments, where the social milieu is characterized by increased influence and with an engaging focus, such as that which is offered in cultural work.

AuthorPublishing yearSubject

H. Knutes Nyqvist

Marie-Louise Stjerna

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Research in Phenomenology 2017, 47 (2): 175-189.

In this article, a discussion about memory in exile is presented that takes up the thesis that exile is a condition of post-existence and afterness. The main claim is that exile is not only existence after a cut and separation but is an existing as afterness, in a "present tension" of being with the without and without a with. It reveals a sense of the present and of presence as multi-directed movements, as clusters of echoes and delayings. In exile, memories are not the continuous simultaneity of double images but are rather "photisms," shimmering between images, the coming and going between languages, experiences, a longing back and forth. Exilic memory is the experience that bears witness to the present as the movement of presencing, of appearing while sliding away.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Revolution och existens. Stockholm : Ersatz, 2017. 133-156.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Revolution och existens. Stockholm : Ersatz, 2017. 81-96.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Revolution och existens. Stockholm : Ersatz, 2017. 115-132.

AuthorPublishing yearSubject
Gustav Strandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Svenska Dagbladet 2017, 3 juli : 20-.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Svenska Dagbladet 2017, 2 juli : 18-19.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

London : Rowman & Littlefield International, 2017.

The 'end of the world' opens up philosophical questions concerning the very notion of the world, which is a fundamental element of all existential, phenomenological and hermeneutical philosophy. Is the 'end of the world' for us 'somebody's' death (the end of 'being-in-the-world') or the extinction of many or of all (the end of the world itself)? Is the erosion of the 'world' a phenomenon that does not in fact affect the notion of the world as a fundamental feature of all existential-ontological inquiry?This volume examines the present state of these concerns in philosophy, film and literature. It presents a philosophical hermeneutics of the present state of the world and explores the principal questions of the philosophical accounts of the end of the world, such as finality and finitude. It also shows how literature and cinema have ventured to express the end of the world while asking if a consequent expression of the end of the world is also an end of its expression.

AuthorPublishing yearSubject

Susanna Lindberg

Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 173-186.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Scandinavian Journal of History 2017, 42 (3): 329-353.

The Interpol predecessor, the International Criminal Police Commission (ICPC), gradually came under the control of the Nazi Regime. Besides the task of combatting ordinary criminality', it, since 1934, had combatting of the Gypsy plague' on its agenda. The Swedish contacts were handled independently by the head of the Swedish forensic institute (SKA), Harry Soderman, who had good contacts with the ICPC presidents Heydrich and Nebe. This essay discusses, from a Swedish perspective but also with an international comparative view, critical and apologetic discourses on the ICPC Nazification and antiziganism. It focuses on available ICPC files at Riksarkivet and their archival surroundings, which lead to the Sandler Commission's investigation of police collaboration against the Scandinavian sabotage and resistance organization Wollweber. A main conclusion is that the informal network character of the ICPC and its lack of transparency discouraged critical reflections on this Nazification, and, to this day, obstructed a break with antiziganistic police traditions. In contrast to the independent inquiry commissions of Switzerland and Norway, which discuss the context of antiziganism and the ICPC, the selective governmental initiatives in Sweden have until now neglected the topic. The essay also discusses the problematic ICPC source material situation.

AuthorPublishing yearSubject
Jan Selling

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Journal of Philosophy of Education 2017, 51 (2): 461-475.

In a time of cultural pluralism and legitimation crisis (Habermas), there is an increasing uncertainty among teachers in Sweden about with what right they are fostering other people's children. What does it mean to teach 'common values' to the coming generation? How do teachers find legitimacy and authority for this endeavour, not as family members or as politicians, but as teachers? To respond to this uncertainty, the paper takes the public/private distinction as a starting-point for rethinking the place of the school. Drawing on the work of Hannah Arendt and of Jan Masschelein and Maarten Simons, it argues that the school is an in-between place-a place that transforms values into 'common goods' and turns fostering into a teaching matter. The overall purpose of the paper is to sketch out the consequences of this 'in-betweenness' for what it means to find one's voice as a teacher in fostering the coming generation.

AuthorPublishing yearSubject
Elisabet LangmannLovisa Bergdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Tulsa Studies in Women's Literature 2017, 36 (1): 233-235.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Comparative and Continental Philosophy 2017, 9 (2): 174-183.

This article discusses Alejandro Vallega’s book, Latin American Philosophy: From Identity to Radical Exteriority, proposing a series of questions in which the problem of situating Latin American thought in the topos of Western philosophy is addressed. Further questions considered here include how to rethink identity and difference from the perspective of Latin American experience, and, last but not least, what do “situated thinking” and “engaged thought” mean?

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Review of Metaphysics 2017, 70 (4): 727-765.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotta Weigelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Transnational Ukraine?. : Ibidem-Verlag, 2017. 89-114.

AuthorPublishing yearSubject
Yuliya Yurchuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Historical Studies

Nordicom Review 2017, 38 (1): 133-135.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

European Journal of Cultural Studies 2017, 20 (3): 252-270.

The 1960s witnessed the emergence of television as a global medium. One way of demonstrating the powers and possibilities of television was the production and airing of transnational broadcast events. In order to produce these, national broadcast organizations had to engage in joint production of such events. The article examines two such events: Gagarin's return to Moscow after orbiting the earth in April 1961 and the more well-known Our World' broadcast 6 years later. At the time of their production, these broadcasts were seen as crucial moments in television history, as prototypes of what could be expected of television in the future. They also relied on extensive cooperation between broadcast organizations in socialist and Western countries, organizations that to a large extent shared the same production values but also had to negotiate competing visions of the geography of modern communications networks. The broadcasts discussed in this article thus provide the opportunity to reflect upon the shaping of television history and global media memories. Based on case studies of the planning and production of the broadcasts, the article argues that global power relations have shaped the remembered history of television and therefore must be part of our understanding of it.

AuthorPublishing yearSubject

Christine E. Evans

Lars Lundgren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

European Journal of Cultural Studies 2017, 20 (3): 285-306.

The proliferation and recycling of Soviet popular culture and history is a central ingredient of post-Soviet film and television production, leading to accusations that the Russian media is nurturing nostalgia. Nostalgia can hardly account for the manifold uses of the Soviet past in contemporary Russian television programming. Nevertheless, in the aftermath of the Crimean annexation, it became evident that nostalgia for a strong empire with a strong ruling hand' was part of Putin's symbolic politics for several years. Keeping these considerations in mind, this article investigates how nostalgia extends into the domain of television and becomes an element of symbolic politics, employing a case study of two documentaries produced during Putin's presidency to focus the analysis. This study also examines how contemporary Russian television uses footage and film clips from the socialist period and witness testimonies to dismantle' popular myths.

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina Kalinina

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

British Journal of Religious Education 2017, : 1-10.

Taking its point of departure in the idea that language is never neutral but always coded in the masculine or the feminine (Irigaray), the main purpose of the paper is to explore the gendered coding of Religious Education teaching and how this coding interplays in shaping relationships and knowledge in the classroom. As recent research shows, debates about religion are becoming increasingly aggressive in many Western democracies and Religious Education is not unaffected by this. Drawing on Luce Irigaray’s notion of sexual difference the paper argues that RE tends to have a masculine coding in its overemphasis on beliefs, creeds and concepts. This not only positions both girls and boys as feminine in relation to (masculine) religion, it also fails to offer the more nuanced understanding of religious life so well needed today. The paper is divided into three sections. The first outlines briefly, theoretically and methodologically, the larger study of which this paper is part. The second offers an exposition of Irigaray’s thinking on sexual difference, and the third relates her philosophy to three empirical examples. The paper ends with a summary of the main points of the argument and the implications of language matters for Religious Education teaching.

AuthorPublishing yearSubject
Lovisa Bergdahl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 343-359.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 279-327.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotta Weigelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 177-199.

AuthorPublishing yearSubject
Gustav Strandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 49-87.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Sehlberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 215-236.

AuthorPublishing yearSubject

Charlotte Rising

Maria DanielssonKajsa Sköldvall

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 187-213.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 171-185.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 155-170.

AuthorPublishing yearSubject
Paulina Nyman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 133-154.

AuthorPublishing yearSubject
Ursula Naeve-Bucher

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 73-91.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 55-71.

AuthorPublishing yearSubject
Helene Edberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 13-53.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 5-11.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus ligger på skrivande och skrivundervisning i humaniora och samhällsvetenskap.Här diskuterar författarna, som alla är verksamma vid Södertörns högskola som lärare och forskare, skrivande och skrivundervisning utifrån sina respektive perspektiv. Boken innehåller både teoretiska skrivdidaktiska resonemang och praktiska exempel på skrivuppgifter och lektionsupplägg.

AuthorPublishing yearSubject
Anna Malmbjer

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Dagens Nyheter 2017, 22 februari : 6-7.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Marklund

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 135-161.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017. 9-47.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Hägersten : TankeKraft Förlag, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Johan SehlbergSven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 35-61.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Cederberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 133-151.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 153-177.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 93-132.

AuthorPublishing yearSubject
Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 1-34.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 179-235.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

While both public opinion and scholars around the world are currently pointing out the danger of increasingly popular life-logging devices, this book articulates this debate by distinguishing between automatic and manual life-logging approaches. Since new definitions of life-logging have excluded the latter approach and have been mainly focused on effortless life-logging technologies such as Google Glass and Quantified Self applications in general, the second part of this thesis theoretically frames life-stowing.Through extensive etymological research, I have defined life-stowing as a manual and effortful practice conducted by life-stowers, individuals who devote their life to sampling reality in predefined frameworks. As part of this book, an historical overview introduces life-stowers and distinguishes between Apollonian and Dionysian varieties of these practitioners. Lastly, in order to understand the future reception of life-stowing, particularly in relation to digital media, I have disclosed my ongoing life-stowing project to a small audience.

AuthorPublishing yearSubject

Stina Bengtson

Alberto Frigo


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Stockholm : Faethon, 2017.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Critical Multilingualism Studies 2017, 5 (1): 208-235.

The article proposes a new multimodal approach to literary multilingualism, with special attention devoted to how readers with different language skills partake in making literary multilingualism happen. It presents a critical assessment of previous scholarship on literary multilingualism, which we claim is characterized by monolingual assumptions and a problematic division between mono- and multilingual literature. As a continuation of the theoretical argument, multimodal readings of three contemporary poets Cia Rinne, Caroline Bergvall and Ralf Andtbacka are presented. Instances of contemporary multilingual poetry, the article concludes, can help us to critically scrutinize notions of clear-cut linguistic borders, as well as to study the intricate dynamics between the acoustic and visual aspects of literary multilingualism. 

AuthorPublishing yearSubject

Julia Tidigs

Markus Huss

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Aiolos 2017, 56 : 35-46.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Discourse, Context & Media 2017, 18 : 1-10.

This article is an investigation of the use of English-language swear words by Swedish, non-native speaker PewDiePie in the context of self-recorded, Let’s Play horror videos uploaded to the video-sharing website, YouTube. Situating PewDiePie within the greater media landscape to establish both his success and notoriety, this article addresses the local interpretation of the globalization of English and the use of English swear words in Swedish media. The practice of swearing in the gaming context is discussed, and swearing instances in a selection of three of PewDiePie’s horror game videos are analyzed. The article puts forth the argument that the use of English swear words contributes to the performance of PewDiePie as a specific, online persona, one that is both in line with the context of video gaming and conducive to a para-social relationship, allowing PewDiePie to achieve the overall goals of communicating with his viewers as peers and reducing the social distance between them. The article concludes that PewDiePie’s practice of social swearing not only simulates casual conversation between friends, but actively reduces social distance, creates the illusion of intimacy, and contributes to his unprecedented success on YouTube.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Bristol : Intellect Ltd., 2017.

Europe Faces Europe examines Eastern European perspectives on European identity. The contributors to this volume map narratives of Europe rooted in Eastern Europe, examining their relationship to philosophy, journalism, social movements, literary texts, visual art, and popular music. Moving the debate and research on European identity beyond the geographical power center, the essays explore how Europeanness is conceived of in the dynamic region of Eastern Europe. Offering a fresh take on European identity, Europe Faces Europe comes at an important time, when Eastern Europe and European identity are in an important and vibrant phase of transition.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

The present investigation discusses the phenomenological concept of the phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. A formulation of the absence in question as a dynamic movement of existence opens a new perspective on what it means to do phenomenology: phenomenological thinking does not begin with the immediate givenness of appearance, but through the trembling of meaning in the experience of a loss of the phenomenon.

AuthorPublishing yearSubject

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Krystof Kasprzak

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 37-52.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur 2017, 58-59 : 61-62.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Svenska Dagbladet 2017, 25 januari : 26-.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Språktidningen 2017, 3 : 56-61.

AuthorPublishing yearSubject
Per LedinRobin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Social Semiotics 2017, 27 (3): 323-334.

This paper carries out a social semiotic analysis of an IKEA commercial to show how their contemporary kitchens, despite being market for those on a more modest budget, present an aspirational form of elite space, constructed on the basis of ideas, values and priorities favored by a neoliberal ideology. Using the notions of new writing and technologization, and carrying out an analysis of form, texture and color, we show how the kitchen, its occupants and their actions are designed and represented as a tightly coded and functional whole into which the ideas and values of neoliberalism can be realized. The designs erase personal difference and actual context and in the commercial allow performances which mark aspirational values according to neoliberalism. Here the kitchen space itself, as is usual across IKEA commercials, allows the protagonist to be “creative,” improve his performance, be “dynamic” and “flexible.” Yet these, like the objects and textures in the kitchen, are merely symbolic components which appear reasonable in the context of the tightly coded system.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Svenska Dagbladet 2017, 17 februari : 28-.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

Philosophia (Ramat Gan) 2017, 45 (2): 631-636.

Standard definitions of causal closure focus on where the causes in question are. In this paper, the focus is changed to where they are not. Causal closure is linked to the principle that no cause of another universe causes an event in a particular universe. This view permits the one universe to be affected by the other via an interface. An interface between universes can be seen as a domain that violates the suggested account of causal closure, suggesting a view in which universes are causally closed whereas interfaces are not. On this basis, universes are not affected by other universes directly but rather indirectly. © 2017 The Author(s)

AuthorPublishing yearSubject

Johan Gamper


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

This dissertation traces the history of a diagram. The diagram shows four circles of gradually diminishing sizes, lodged one inside the other, like the layers of a circular or spherical body. For a group of artists, curators, architects, and activists centered around Moderna Museet in Stockholm between the mid-1960s and the mid-1970s, the diagram represented a new type of museum: a museological Information Center modeled on the computer, operating as a site for radically democratic social experiments. The four layers stood for different functions: information capture, processing, interface, storage; or, put differently: social spaces and media resources, workshop floors, exhibition facilities, collection.Through close readings of a series of exhibitions and institutional projects in Sweden, the US, and France, this dissertation follows the development of this diagram: its prehistory and formulation, its different implementations, and its direct and indirect effects. It studies Moderna Museet’s original, unrealized project for Kulturhuset in Stockholm, according to which the museum should project its dynamic energies across the city center, serving as a “catalyst for the active forces in society”. It discusses the museum’s confrontation with digital technologies in the late 1960s, through pioneering museological organizations such as the Museum Computer Network in New York. It analyzes the exhibition formats developed in correspondence with the notion of the museum as a “vast experimental laboratory” and a “broadcasting station”: the exhibition as critical information pattern, as tele-commune. And it studies the diagram’s afterlife as one of the models informing the Centre Pompidou in Paris, during that project’s early phases.The Exhibitionary Complex reads these endeavors and visions as attempts to devise a critical understanding of the exhibitionary apparatus in relation to new information environments and media systems. It sheds light on a largely forgotten aspect of the exhibitionary, museological, and cultural history of the late twentieth century, in Sweden and internationally. But it also seeks to establish new models for grasping the exhibition’s singularity and potentials as a cultural and media technological form, in relation to the emergence of new information networks, as they exert increasing control over social, cultural, and political existence.

AuthorPublishing yearSubject

Sven-Olov Wallenstein

Kim West

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Nationalities Papers 2017, 45 (1): 8-24.

The article seeks to explore the common ground between biopolitics, fashion, patriotism and nostalgia. Taking off from the Foucauldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, I provide an insight into the modern construction of the Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion, and the Great Patriotic War become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies, I will show how the state directly and indirectly regulates people’s lives by producing narratives, which are translated (in some cases designers act as mouthpieces for the state demographic or military politics) into fashionable discourses and, with a core of time, create specific gender norms–women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses, conservative ideals become a ground for the creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these fashionable narratives, people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Fashion produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force.

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina Kalinina

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

London & New York : Routledge, 2017.

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Patrik ÅkerSofia JohanssonAnn Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Gender StudiesJournalismMedia and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 421-428.

AuthorPublishing yearSubject
Kate Larson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 413-420.

AuthorPublishing yearSubject
Ulrika Björk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 391-400.

AuthorPublishing yearSubject
Claudia Lindén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 379-388.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 319-323.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Cederberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 265-273.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 255-264.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Hegardt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 233-241.

AuthorPublishing yearSubject
Cecilia Sjöholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 199-209.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 163-174.

AuthorPublishing yearSubject
Anna-Karin Selberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 155-162.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotta Weigelt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 143-153.

AuthorPublishing yearSubject

Anna-Lena Renqvist


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 133-142.

AuthorPublishing yearSubject
Gustav Strandberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 107-120.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 91-100.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 51-60.

AuthorPublishing yearSubject
Krystof Kasprzak

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

Genom sin distinkta röst och inriktning har Marcia Sá Cavalcante utvidgat det svenska filosofiska språket. I sina texter har hon förvandlat den i hennes eget fall fritt valda exilen till ett tema av större räckvidd. Hennes tänkande är inte bara ett ”lovtal till intet”, som titeln lyder på en av hennes böcker, utan också till mellanrummet, såväl det historiska, kulturella, språkliga och filosofiska mellanrum där förlust och ankomst alltid är sammanlänkade. Genom hennes närvaro har den svenska och nordiska filosofiska miljön blivit rikare, mer mångfacetterad och mer spännande. Hon har också breddat förståelsen för vad filosofi är och därmed utvidgat möjligheterna för vad som är möjligt inom nordisk filosofi. Men hennes inflytande hörs inte bara i norden, utan har även fått internationell genklang och sträcker sig långt utöver det egna ämnets gränser. Om detta vittnar flera av bidragen i denna bok. Det känns följdriktigt att få hylla denna sällsynt mångspråkiga och mångbegåvade filosof med en volym som både genom sin utformning och sitt innehåll utgör en mötesplats for många röster, språk, och uttrycksformer – inte bara filosofin, utan även litteraturen, konsten och musiken.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna BornemarkHans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
PhilosophyStudies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Ad Marciam. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 339-352.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: The International Encyclopedia of Media Effects. : Wiley-Blackwell, 2017. 1182-1187.

Media and communication studies in Scandinavia and the Baltic states has a relatively short institutional history but has been flourishing, particularly since the mid-1990s. One key perspective in developing a (critical) understanding of media usage is mediatization, which is particularly rooted in the Scandinavian research tradition of media and communications but has also flourished within the Baltic states. This entry briefly presents the notion of mediatization from a Scandinavian perspective and discusses some adaptations in the Baltic states. It also reviews dominant trends and patterns in media usage in Scandinavia and the Baltic states and concludes by presenting major research hubs in the area.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Lund : Lunds universitet, 2017. 73-92.

AuthorPublishing yearSubject
Sofia Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Avtryck från ovanlandet = Contemporary art from Sápmi. Umeå : BildMuseet, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte Bydler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Sámi Art and Aesthetics . Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte Bydler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 147-162.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

How should we understand post-war art? How were issues of cultural transfer and curatorial strategies dealt with in the extended 1960s – the era of pop?Art in Transfer in the Era of Pop juxtaposes issues and contexts approaching the concept and reception of Pop Art. Contributors from Europe and beyond weave a web that resists the notion of universialism, adding to art historian Piotr Piotrowski’s “horizontal” art history. This volume avoids the historiographic stance where the US—Europe relationship appears to be a one-way affair. Instead, the reader is drawn into the history of the circulation and cross-pollination of ideas, the aesthetic practices and the various contexts that influenced them.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 215-237.

AuthorPublishing yearSubject
Oscar Svanelid

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 265-287.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 127-159.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 9-20.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Art in Transfer in the Era of Pop. Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 289-319.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries, Vol. 4, 1975-2000. : Rodopi, 2017. -.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Architecture and Culture 2017, 5 (2): 297-314.

AuthorPublishing yearSubject

Tor Lindstrand

Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Mind, culture and activity 2017, 24 (1): 18-31.

This paper targets the multimodal character of children’s play and its potential for scaffolding second language development. We follow children who are newcomers to a Swedish preschool, and analyze their interactions. Play is, we argue, based on rules or tacit agreements between children, originating in the human capacity of imitation, and creates an opportunity to test out cultural patterns. Despite their limited language abilities, the children naturally engage in bodily play interactions where different objects are deployed. This can potentially underpin second language development, not least when a child or teacher with better Swedish language proficiency participates.

AuthorPublishing yearSubject
Per LedinRobin Samuelsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Media Culture and Society 2017, 39 (5): 697-714.

The cultural significance of reality television is based on its claim to represent social reality. On the level of genre, we might argue that reality television constructs a modern day panorama of the social world and its inhabitants and that it thus makes populations appear. This article presents a class analysis of the population of reality television in which 1 year of television programming and over 1000 participants have been analysed. The purpose of this analysis is to deepen our understanding of the cultural and ideological dimensions of reality television as a genre, and to give a more detailed picture of the imaginaries of class in this form of television. The results bring new knowledge about the reality television genre and modify or revise assumptions from previous studies. Most importantly, we show that upper-class people and people belonging to the social elite are strongly over-represented in the genre and appear much more commonly in reality television than in other genres. This result opens up a re-evaluation of the cultural and ideological dimensions of the reality television genre

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik StiernstedtPeter Jakobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Konsthistorisk Tidskrift 2017, 86 (2): 134-137.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Media Culture and Society 2017, 39 (4): 469-486.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Journalism Practice 2017, 11 (5): 544-558.

This article examines how the topic of an ethnically diverse workforce can become an organiz- ational problem (or not) in private media companies. The study is based on interviews with Human Resources managers and persons responsible for diversity issues at these companies. This article favors a communicative approach by relating structures to agency through the concept of expectation. This is in contrast to the bulk of media research, which considers structures as something fixed and objective in determining organizational action. By exploring the expec- tations structures we can see which expectation patterns condition organizational communication. As a result, the main pattern of migrant background as adding value to the organization (or not) could be revealed as a guiding distinction in organizational communication about diverse workforces. 

AuthorPublishing yearSubject
Heike Graf

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Historical Journal of Film, Radio and Television 2017, 37 (2): 315-332.

The sharing of expertise and know-how was an important practice in the early days of television production; delegations from national broadcasters visited each other to negotiate agreements concerning co-production and programme exchange. On one such occasion, in spring 1956, the BBC visited Soviet Central Television and their production facilities in Moscow, Leningrad and Kiev. Using that visit as vantage point, this article examines production values and professional ideologies in relation to the material spaces of television production. The article argues that the British delegation’s encounter with (un)familiar spaces of television production forced them to articulate their own production values in relation to material spaces. The final discussion suggests that the tensions provoked by the discrepancy between production values at Soviet Central Television and at the BBC may inform the main currents of television studies and television history. 

AuthorPublishing yearSubject
Lars Lundgren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: A Companion to Research in teacher Education. Singapore : Springer, 2017. 179-191.

AuthorPublishing yearSubject

Herner Saeverot

Carl Anders Säfström

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

International journal of cultural studies 2017, 20 (1): 14-30.

This article explores the way in which producers of digital cultural commons use new production models based on openness and sharing to interact with and adapt to existing structures such as the capitalist market and the economies of public cultural funding. Through an ethnographic exploration of two cases of open-source animation film production – Gooseberry and Morevna, formed around the 3D graphics Blender and the 2D graphics Synfig communities – we explore how sharing and production of commons generates values and relationships which trigger the movement of producers, software and films between different fields of cultural production and different moral economies – those of the capitalist market, the institutions of public funding and the commons. Our theoretical approach expands the concept of ‘moral economies’ from critical political economy with ‘regimes of value’ from anthropological work on value production, which, we argue, is useful to overcome dichotomous representations of exploitation or romanticization of the commons.

AuthorPublishing yearSubject
Julia VelkovaPeter Jakobsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Journal of Further and Higher Education 2017, 41 (1): 1-15.

The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

AuthorPublishing yearSubject
Christina BergmanAlla EricsonPatrik Dinnétz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2017

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies
Environmental ScienceSwedish

Research area for doctoral studies

-

Divan 2016, 3-4 : 85-91.

AuthorPublishing yearSubject
Jakob Staberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Aesthetics

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: ECER 2016 Leading Education. : .

Since the Bologna Declaration in 1999, independence is a concept that has gained much importance in higher education. Within the Bologna cooperation, an overall European framework has been developed with general learning outcomes and competences for different examination levels. In this framework, independence is a central concept to describe progression. Concerning independence, the independent project on the undergraduate level, also called bachelor essay or degree project, has a special role in ensuring and maintaining the relevant learning outcomes (e.g. Prop. 2004/05, Prosser & Webb 1994), partly due to its pre-dominance as a means of assessing student performance (cf. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), and is therefore of special relevance here.Consequently, independence has become increasingly important in higher education in Europe, in steering documents as well as assessment criteria. Due to different epistemologies in, as well as between, countries (e.g. Fox 1994, Cadman 1997), the different understandings of independence are both varying and complex and needs to be further examined. The complexities and variations also stem from a general problem of implicitness rather than explicitness in higher education (e.g. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), for instance regarding independence.Independence is however a concept which could be understood in different ways in different contexts. Since independence appears to be a central concept in many steering documents on different levels it is reasonable that the higher education practice is influenced by how independence, as a concept, is understood and used. Ambiguities in how independence is understood and used in practice can lead to uncertainty and may even be a barrier to student exchange and hamper international comparability in accordance with the intentions of the Bologna Declaration. The aim of this paper is therefore to explore how the concept of independence is used in steering documents in different countries, Sweden and Russia more specifically, and by that capture different perspectives and meanings of the concept of independence.In this study, a substudy of a three-year research project, we focus on steering documents since the national and local steering documents form the legal basis for the practice of producing independent projects. The steering documents consist of learning outcomes, assessment criteria, instructions and descriptions concerning the independent project. All national and local steering documents relating to the independent project are collected in a corpus, and then analyzed and compared.The framework for our study is based on a socio-cultural and dialogical perspective (Bachtin 1981; Vygotskij 2001, Lea & Stierer 2000; Lillis 1997; 2003, Linell 2011), which proposes that learning and understanding develop in context, and that the role of language is important when it comes to constructing epistemologies and academic knowledge.Bachtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays. Austin: Univ. of Texas P.Cadman, K. (1997). Thesis writing for international students: A question of identity?. English for Specific Purposes, 16(1), 3-14.Fox, H. (1994). Listening to the World: Cultural Issues in Academic Writing. National Council of Teachers of English: Urbana, IL.Lea, M. R., & Stierer, B. (2000). Student writing in higher education: New contexts. Open University Press/Society for Research into Higher Education.Lillis, T. (1997). New Voices in Academia? The Regulative Nature of Academic Writing Conventions. Language and Education, 11(3), 192-207.Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47.Lillis, T. (2003). Student Writing as 'Academic Literacies': Drawing on Bakhtin to Move from Critique to Design. Language and Education, 17(3), 182–199. Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47. Linell, P. (2011). Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.Prosser, M., & Webb, C. (1994). Relating the process of undergraduate essay writing to the finished product. Studies in Higher Education, 19(2), 125-138.Regeringens proposition 2004/05:162 (2005). Ny värld – ny högskola. Prop. 2004/05:162.Scott, M. (1999). Agency and subjectivity in student writing. In: Jones, Carys, Turner, Joan & Street, (Eds.). Students writing in the university: Cultural and epistemological issues (Vol. 8). John Benjamins Publishing.Turner, J. (1999). Academic literacy and the discourse of transparency. Students writing in the university: Cultural and epistemological issues. Amsterdam: John Benjamins, 149-160.Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.     

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan. Malmö : .

Syftet med denna konferenspresentation är att redovisa erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt som undersöker hur begreppet självständighet förstås och användas på olika nivåer, i olika utbildningsprogram i högre utbildning. Undersökningen är fokuserad till två utbildningsprogram: journalist- och lärarutbildning, i två olika länder: Ryssland och Sverige. Sedan Bolognadeklarationen 1999 har begreppet självständighet fått stor betydelse inom den högre utbildningen. Detta inte minst när det gäller det självständiga arbete som alla studenter på kandidat- och masterutbildningar måste genomföra för att kunna ta ut in examen. Självständighet är dock ett begrepp som kan tolkas på olika sätt i olika sammanhang. Eftersom självständighet är ett centralt begrepp i många styrdokument på olika nivåer är det rimligt att utbildningens praxis, alltså hur undervisningen genomförs, påverkas av hur självständighet som begrepp förstås och används. Tveksamheter i hur självständighet kan förstås och används i praktiken kan leda till osäkerhet och kan till och med vara ett hinder för studentutbyte och även försvåra internationell jämförbarhet i enlighet med intentionerna i Bolognadeklarationen. I projekts studeras hur studenters självständighet kommer till uttryck när de genomför sina självständiga arbeten. Projektet genomförs i tre delstudier: för det första genom att studera lokala styrdokument, för det andra genom att undersöka interaktionen mellan lärare och studenter i samband med handledning och för det tredje genom att undersöka tillsynsmyndigheters och studenter åsikter och uppfattningar om självständighet. Den teoretiska ramen för studien är sociokulturell, där sammanhanget för att skriva ett självständigt arbete är av särskild betydelse. Projektet studerar både makroperspektiv genom analys av styrdokument, och mikroperspektiv genom analys av interaktionen vid faktisk handledning. Dessutom har projektet en jämförande ansats, med fokus på skillnader i ideologiska eller värdebaserade perspektiv mellan de två länderna. En uttalad målsättning är att projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckor och utveckla teoretiska ramar om just studenters självständighet i samband med handledning av självständiga arbeten. En annan målsättning är att projektet också ska bidra till att ge verksamma lärare i högre utbildning en teoretisk grund och ett meta-språk för att diskutera och lyfta iakttagelser från sin egen praxis i samband med handledning av självständiga arbeten, vilket i sin tur bör leda till pedagogisk utveckling. Ytterligare en målsättning är att projektet ska bidra med ny kunskap till forskningsområdet högre utbildning och internationalisering. Projektet är beräknat att pågå fram till 2018. 

AuthorPublishing yearSubject

Gregory Goldenzwaig

Jenny MagnussonJan-Olof Gullö

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and EducationSchool of Social Sciences
JournalismSwedish

Research area for doctoral studies

-

In: . : .

I want to raise the question of citizenship; in relation to media literacy, civic engagement, and media pedagogics. I will do this by first talking a bit about the concept of citizenship in relation to literacy and media. This will lead us over to the concept "media citizenship", and the making of "the media citizen", a concept that is linked to the research project Educating the media citizen and the mediatization of school. Curriculum, teaching material, teachers. After some words about this, I will end with some questions that I hope that our workshop can help us advance.

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: . : .

Over the last few decades the Swedish K12 system has undergone a series of implementations of new information and communication technology [ICT] (Hylén 2011, Söderlund 2000). One current aspect of this structural transformation are projects with so called One to One (1:1), meaning that teachers and students alike get their personal laptop or tablet computer to use for daily work inside/outside school.The roots of the 1:1 movement are American but it hit Sweden about 10 years ago, and has since then been well documented and discussed (Fleischer 2013, Grönlund 2014, Kroksmark 2013, Tallvid 2015). One dimension of the 1.1 advocacy are some very influential politico- economical actors packaging the One to One-venture in claims about the relentlessness of digitalization and the benefits (even magic) of educational technologies as problem solution and the necessary road ahead. Often this discourse is linked to OECD-statistics and an urge for a development of “objective indicators of digital competency”, combined with strains of “progressive pedagogics” and notions of multimodality and formative learning (Hattie 2012, Kress 2010). Among the buzzwords one finds: digital natives, network society, communica- tion, innovation, digital literacy, participatory media and life long learning.Concurrent with this top-down implementation of digital media into the everyday life of the Swedish school system there is another process of digitalization and mediatization that is more of bottom-up; as students and their teachers are increasingly dependent on and tethered to ubiquitous media services (c.f. Turkle 2011) in their everyday life, also when it comes tolearning or teaching duties. It is thus accurate to say that the Swedish school system of today is “moulded by the media” (Hepp 2013) and that “media is everywhere” and “everything is media” (c.f. Deuze 2012, Livingstone 2009, 2015) also in this section of everyday life in con- temporary society (Kaun & Fast 2014),.Schools have always been media spaces (c.f. Couldry & McCarthy 2004) and teaching and learning are inexorably linked to different forms of media technologies. It is also well known that the relations between media use for formal educational purposes inside school (books, black boards etc.) and children’s optional usage of media and popular culture outside school is a complex matter (Buckingham 2007, Drotner 2008, Hall & Whannel 1964, Postman 1993). Still, my point not is to position different media technologies and media cultures in relation to each other, nor to contribute to the ongoing pedagogical discussion about “digital literacy”, but rather to discuss how media technologies and the preconceptions surrounding them constitutes a “cultural technology” (Bolin 2012, Miller 2007, Winthrop Young 2013) for fostering not only labor and consumers but also what I refer to as “media citizens (c.f. Dahlgren 2011, Schudson 1999).It is in order to understand and historicise this process that I enter the terrain of mediatization theory (Hepp & Krotz 2014 Hjarvard 2013, Lundby 2014). I start my paper by discussing mediatization both as a general “meta-process” (Krotz 2007) and as something with specifici- ty within the educational system (Breiter 2014). I then relate this to some of the critique that has been directed towards the current digitalization of education − for propagating a neoliber- al and instrumental view on education that makes schools financially and pedagogically de- pendent on corporations like Google, Apple, Intel etc. and others within the growing edu-tech industry (Buckingham 2007, Selwyn 2014).Hereby I want to address digitalization of education as a formal and an informal re- conceptualization of the curriculum; not only understood as steering documents but as a pre- vailing logic and undercurrent (Popkewitz 2015) with implications for the fostering a new form of media citizen (Bennet 2008, Hartley 2010, Mihailidis 2014, Ratto & Bohler 2014).In the final part of my paper I link this discussion to some empirical findings made within a EU-financed school development project, where teacher’s in one Swedish and one German school simultaneously made the shift to 1:1, and where the logics of mediatization and a new understanding of teaching, learning and media citizenship was noticeable.ReferencesBennett, W Lance (2008), ”Changing citizenship in the digital age”, Civic Life Online, Cambridge: MIT Press Bolin, Göran (2012) (ed.). Cultural technology. The shaping of culture in media and society, New York:Routledge.Breiter, Andreas (2014). ”Schools as mediatized worlds”. In Hepp, A. & Krotz F (eds.). Mediatized Worlds.Culture and Society in a Media Age, London: Palgrave & Macmillan.Buckingham, David (2000). After the death of childhood. Growing up in the age of electronic media, Cam-bridge: Polity Press.Buckingham, David (2007). Beyond technology. Children ́s learning in the age of digital culture, Cambridge:Polity Press.Couldry, Nick & Anna McCarthy (2004). MediaSpace: place, scale and culture in a media age, London:Routledge, 2004.Dahlgren, P (2011). “Mediated Citizenships: power, practices, and identities “, Int. J. Electronic Governance,Vol. 4, Nos. 1/2 

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: ECREA 2016 Prague. Abstract book. : .

The aim of this paper is to present the project “Media Citizenship and the Mediatization of School: Curricula, Educational Materials, Teachers”(2016-2018; financed by The Swedish Central Bank’s foundation for Humanities and Social Science/Riksbankens Jubileumsfond). Herein mediatization theory is combined with curriculum theory, to develop an understanding of what we call “the media citizen” (social subjects whose critical abilities, historical awareness and inclination for democratic participation are assumed to be media-dependent). The project comprises three sub-studies; covering curricula, education material and teacher’s training, during the period 1962−2016.     In Sweden as well as in many other countries there is today much emphasis on the structural transformation of education through digitalization; which is promoted and implemented by a conglomerate of influential political-economical-pedagogical interests (municipalities, principals, teacher unions, Apple, Google, miscellaneous digitalization apostles) in ventures meant to raise ”digital competence through, e.g. through “one to one” (one computer, lap top etc. per student/teacher) (Grönlund 2013, Hansson 2014), cloud-services, mandatory courses in computer programming, E-learning etc. (cf. SOU 2014:13). Parallel to this, the citizens breaded by the current school system dwell in a globalized online/offline world with smart phones, internet, and social media (Forsman 2014, Boyd 2014, Turkle 2012). Which also influence views on media and information literacy (MIL) and “media citizenship” (c.f. Bagga-Gupta et al. 2013, Mihailidis 2014), Wilson 2011 et.al).     The ongoing digitization has been compared with earlier shifts in the history of literacy (Goody & Watt 1963), and/or shifts between the ”Discourse Networks” of 1800 and 1900 (Kittler 2012). The implied consequences for schooling appear to be significant and the school’s task of reproducing knowledge and common principles over generations is thoroughly challenged (Bourdieu & Passeron 2008).     Still, much of the debate about the digitalization of education is policy-oriented, shortsighted and techno centric, and it shifts between determinism (technology is the basis of all social change) and instrumentalism (technology is in itself neutral). In contrast, this project study the historical impact of the media on the school’s training of what we call “media citizens” by combining mediatization theory with curriculum theory.     Mediatization theory refers to a historical “meta-process” (Krotz 2007) and how all societal spheres (politics, science, religion, etc.) and aspects of everyday life are increasingly influenced by the institutions, technologies, and “logics of the media” (c.f. Lundby 2014, Hepp 2013, Hjarvard 2013, Kaun & Fast 2014). With a few exceptions (Lingard & Rawolle 2015, Breiter 2014, Livingstone 2015) relatively little has has so far been done on the mediatization of education.It is also striking that mediatization so far has not been addressed much within the wide area of curriculum theory; here "curriculum" carries a wider significance than the specific policy document – referring to the historical, symbolic, material, and scientific conditions under which such documents are designed, as well as the "frame factors" that limit or allow their actualization as teaching (Lundgren 1979/89, 1999; cf. Pinar ed. 2014, Biesta, 2013).     In contrast to much existing discourse on school and media, this project does not suggest normative positions, nor pedagogical MIL-strategies for classroom; instead, it is motivated by an ambition to develop mediatization theory in relation to the field of education and thus contribute to the ongoing discussion about MIL and media and literacy, in Sweden and other countries, by adding an informed, critical and historical perspective.

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Nordicom Information 2016, 38 (2): 82-88.

AuthorPublishing yearSubject
Michael Forsman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 177-192.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Historical Studies

Språktidningen 2016, 2 : 36-37.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Språktidningen 2016, 6 : 36-37.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Ottar 2016, 2 : 18-20.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Zoon Politikon 2016, 7 : 91-113.

This article examines successful mass mobilization against the proposed total ban on abortion, focusing on the Black Protest initiated online in September 2016 and the All-Poland’s Women Strikes which took place on the 3rd and 24th of October 2016. The aim is to explain how the resistance towards the proposed bill emerged and developed over time, and to shed light on the factors behind its success. It is argued that the emergence of and mass participation in the protests resulted from a range of factors including the heightened political climate in Poland and normalization of street protests as a reaction to the closing of regular communication channels between citizens and authorities, as well as an emotional dynamic of mobilization and wide use of social media for sharing information, communication and networking. The success – the government’s decision to reject the project – can be explained as stemming from the mass scale of mobilization but also from favorable political opportunity structure and the lack of popular support for the proposed law. The analysis shows that the protests followed the logic of connective action based on the use of flexible, easily personalized action frames, which were well-embedded in cultural narratives referencing the history of resistance against an oppressive state. 

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Solidarity in Struggle. Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. 32-41.

This article engages with feminists critiques of neoliberalism, specifically with the influential narrative about the NGO-ization of women’s movement and co-optation of feminism by neo-liberalism (Charkiewicz 2009, Fraser 2011, McRobbie 2009). It argues that while the vision of the feminist actors as “the handmaidens” of neoliberalism accurately captures some aspects of contemporary feminist organizing, it obfuscates others, especially new and original forms of resistance taking place beyond the perimeters of what is usually included in the “Western” context (Aslan and Gambetti 2011, Funk 2012). I discuss some examples of the struggles against neoliberal logic and practices in the Polish context, arguing that while there has been a strong trend towards professionalization and de-politicization of civic activism in the country, during the last decade we can observe a growing resistance against this tendency. The paper concludes with discussing various forms of anti-neoliberal women’s organizing highlighting the opportunities and risks involved in employing them in the context of the local and transnational struggles.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Låt alla stenar rulla. Göteborg : Daidalos, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Ulf Lindberg

Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Lychnos 2016, : 205-211.

AuthorPublishing yearSubject
Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Selected Papers of AoIR 2016. : .

This paper explores the internal social structures among producers who are radically committed to openness through sharing technology and content online. It foregrounds that in these practices, openness and sharing are not only about creating open knowledge, public digital culture and technologies, but also trigger practices of self-control, discipline, and contestation over what is to be made public and how. The author argues that the ways in which these are negotiated have implications for the broader domain of cultural production online. The next two papers each look at the social structures promoted through open source practices by exploring how actors committed to them are trying to affect institutional politics.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Nordicom Information 2016, 38 (2): 89-93.

De sociala medierna har förändrat spelplanen för företag som använder berättelser för att stärka sitt varumärke. Numera är företagens berättelser inte längre monologiska, utan berättandet har blivit en gemensam aktivitet. Dagens strategiska berättelser skapas i hög grad i samspel mellan företag, konsumenter och traditionella medier. De digitala arenorna innebär dessutom ökade möjligheter att på ett enkelt sätt skapa interaktion kring berättelserna. Företagen har gått i bräschen, men på senare år har även offentliga organisationer börjat nosa på det digitala berättandet.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Przebudzona rewolucja. Warsaw : Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, 2016. 31-42.

Masowe protesty przeciwko projektowi całkowitego zakazu aborcji w 2016 okazały się sukcesem. Udało się nie tylko zmobilizować do działania setki tysięcy kobiet, ale też wymusić na rządzących zmianę decyzji. Projekt Ordo Iuris został odrzucony po pierwszym czytaniu w Sejmie i choć nie była to z pewnością ostatnia próba zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, udało się wygrać przynajmniej tę bitwę. Skala i zasięg protestów pokazują ogromny potencjał zaangażowania kobiet, które nie mieszkają w wielkich miastach i które nie uczestniczyły do tej pory w życiu politycznym, a przynajmniej nie tak aktywnie jak przy okazji Czarnych Protestów. Okazało się, że polskie społeczeństwo obywatelskie nie jest bynajmniej uśpione i apatyczne, ale aktywne i gotowe do wyjścia na ulice, gdy sytuacja tego wymaga. Ten rozdział stara się odpowiedzieć na pytania: dlaczego kobiety zmobilizowały się właśnie w tym momencie i jak to się stało, że w 2016 roku doszło do masowego buntu Polek.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

Reproductive BioMedicine and Society Online 2016, 3 : 126-133.

This article examines the public debate on reproductive technologies in contemporary Poland, focusing on the rhetoricalstrategies used by the main opponents of IVF: conservative politicians representing the leading parties in the Polish parliament andthe representatives of the Catholic Church. The analysis highlights the exclusionary logic inscribed in the construction of the maincategories of political subjects in this debate, revealing important limitations of reproductive citizenship in the Polish context. Thestudy draws on a variety of texts published in print and electronic media between 2007 and 2015, including articles on infertility andreproductive technologies published in the main Polish daily and weekly print publications, online resources (web pages, forums andFacebook pages), documents issued by the representatives of the Church, politicians and experts, e.g. open letters, commentaries,information for the media and interviews.

AuthorPublishing yearSubject
Elzbieta Korolczuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Politics, Economy and the Organization of Society

In: Innovative Methods in Media and Communication Research. Cham : Palgrave Macmillan, 2016. 311-320.

AuthorPublishing yearSubject

S. Kubitschko

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Innovative Methods in Media and Communication Research. Cham : Palgrave Macmillan, 2016. 1-12.

Kubitschko and Kaun explicate the book’s aim to actively and prolifically approach methodological challenges and opportunities by bringing together empirical research about media transformations as well as studies that do research through media. The chapter highlights that the book gathers unique insights to innovative methodological approaches in media and communication studies while embedding these in the rich history of interdisciplinary empirical research of various fields. Kubitschko and Kaun advocate an inclusive understanding of ‘innovation’ to denote the lively and productive qualities of emerging methods. Innovation here is a call for widening and rethinking research methods to further understandings of the role media technologies and infrastructures play in society. Above all, methodological innovation takes place in doing. To innovate one has to develop, apply and critically reflect on research methods.

AuthorPublishing yearSubject

S. Kubitschko

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Innovative Methods in Media and Communication Research. Cham : Palgrave Macmillan, 2016. 139-159.

Frigo provides an alternative way to look at lifelogging and goes as far as to propose it as an indispensable method for scholars to better sense and understand the complex media-generated landscape around them. The chapter provides a broader historical contextualization of lifelogging and deepens the contemporary discussion on everyday life increasingly governed by sensors and algorithms. Inviting media scholars to embrace technical complexity in an auto-ethnographic fashion, Frigo introduces a set of instructions on how to get started to lifelog as a research method. Lastly, the chapter presents Frigo’s own manual lifelogging methodology as a concrete example of information retrieval and subsequent knowledge production.

AuthorPublishing yearSubject

Alberto Frigo


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Baltic Worlds 2016, IX (4): 83-87.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Brock

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Imprópia 2016, 5 : 15-23.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Brock

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Transgressive Women in Modern Russian and East European Cultures. New York : Routledge, 2016. 192-208.

AuthorPublishing yearSubject

N. Azhgikhina

Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2016, 74 : 55-71.

This text aims at investigating the possible effects that Cassin’s rereading of the battle between the philosophers and the sophist might have on the contemporary understanding of the connection between rhetoric and the political. Through her critique of Plato and Aristotle the conflict between Philosophy and Sophistics is perceived as one regarding being (ontology/logology) rather than, as traditionally, one of knowledge (epistemology/doxology). Finally, a possible foundation for a logological understanding of the political is sketched with the help of concepts from Lacanian psychoanalysis.

AuthorPublishing yearSubject
Alexander Stagnell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры 2016, 14 (2): 87-101.

В этой статье я подхожу к вопросу памяти об Организации Украинских Нацио- налистов и Украинской Повстанческой Армии (ОУН и УПА соответственно) в региональной перспективе. На примере одного конкретного случая построения памятника одному из командиров УПА – Климу Савуру – прослеживается, как героическая память об ОУН и УПА устанавливалась в Ровенской области. Эта область входит в один исторический регион – Волынь. Именно здесь сформиро- вались первые группы УПА в 1942 году, а также именно на Волыни произошли самые трагические события в истории УПА – убийства польского населения в 1943 году, которые потом перенеслись на Галичину. Я не рассматриваю историю самого украинско-польского конфликта (заинтересованный читатель может обра- титься к цитированной ниже литературе), а то, как история ОУН и УПА входила в культуру памяти региона, начиная с 1991 года. Памятник Климу Савуру – пример того, как место и форма памяти могут быть основаны больше на амнезии, чем на воспоминании. Как мы увидим, через про- цесс мифологизации его биографии почти все исторические факты о личности командира УПА исчезли. Единственная характеристика, на которой основывает- ся коммеморация – это архетип, который выражает ценности и интересы деяте- лей, которые занимались строительством памятника и продвижением героиче- ской формы памяти об ОУН и УПА. Такая мифологизация позволила проводить политику памяти через призывы к исторической справедливости, забывая при этом о тех несправедливостях, которые произошли под командованием этой исторической личности.

AuthorPublishing yearSubject
Yuliya Yurchuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Aiolos, 2016.

Vår begeistring av texter är, det menar den österrikiska författaren Ingeborg Bachmann, egentligen en begeistring av det vita, oskrivna bladet, alltså av "en brist som är så stor att den sporrar oss att handskas med litteraturen som en utopi". Utopin som en estetisk erfarenhet av något ofullbordat och något som inte kan fullbordas går som en röd tråd genom de läsningar av Herder, Schlegel, Novalis, Hölderlin, Musil, Mann, Celan, Szondi, Bachmann och Jelinek som är samlade här. Hos dessa gestaltas det utopiska som ett ständigt någon annanstans och någon annan tid, en icke-plats i tid och rum.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Commons: revista de comunicación y ciudadanía digital 2016, 5 (2): 93-117.

Many scholars have noted the lack of interdisciplinary dialogue and research between the areas of social movements studies and that of media and communications. While social movement studies fail to fully analyse media practices and communicative processes in relation to mobilization, in media and communication the social and political aspects of mobilization are seldom taken into account when analysing communication in social movements. This apparent lack of dialogue is presented in the paper as a consequence of north-centred theorization in the fields of social movement studies and media and communication, which is addressed by spelling out the contribution of Latin American communication scholarship and a view of mobilization as anchored in communication.

AuthorPublishing yearSubject
Paola Sartoretto

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Wirkendes Wort 2016, 66 (3): 385-396.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Made in Sweden. New York : Routledge, 2016. 189-199.

AuthorPublishing yearSubject
Ann Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : Liber, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Stina BengtssonGöran BolinMichael ForsmanPeter JakobssonPer StåhlbergSofia Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Fiktion och verklighet, mångvetenskapliga möten. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject
Claudia Lindén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist I. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 347-364.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist I. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 237-252.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrika Spindler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist I. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 81-112.

AuthorPublishing yearSubject
Claudia LindénHans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative LiteraturePhilosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Göteborg : Makadam Förlag, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Victoria Fareld

Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Göteborg : Makadam Förlag, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Patricia Lorenzoni

Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist II. : Makadam Förlag, 2016. 177-192.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist III. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 77-106.

AuthorPublishing yearSubject
Staffan Ericson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Philosophy today (Celina) 2016, 60 (4): 827-838.

In this text, a dialogue about the difficult task of seizing the sense of history today is presented. The point of departure is the difficulty of the times to begin and the necessity to rethink the difference between historiography and historicity, and further between events, the event and the advent. The dialogue proposes to revisit the meaning of beginning from out of the experience of improvisation and to reflect upon the possibility of developing improvisation as a sense of history.

AuthorPublishing yearSubject

Jean-Luc Nancy

Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Communication 2016, 10 : 5324-5341.

This article investigates the Nostal'giia channel, a channel reproducing the daily schedule of Soviet Tsentralnoe Televidenie (Central Television) of the 1970s-1980s. The broadcast day comprises a flow of program reruns and a number of newly produced talk shows and documentaries. Reruns provide content flow that creates a particular experience of time passing while viewers can relive the experience of watching television in the 1980s. Meanwhile, new productions serve as commentaries on this content and connect bits and pieces into a complete picture by interpreting and providing contextual information. By doing so, the producers of the channel aim to create the feeling of historical continuity. By applying autoethnography, I investigate the experience of watching the channel and the flow of nostalgic sentiments that emerge while experiencing mediated narrations of the past. The aim is to not only explore the channel content, but also come to terms with nostalgia as a subjective experience and the difficulties that appear in the process of researching it.

AuthorPublishing yearSubject
Ekaterina Kalinina

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Communication 2016, 10 : 5213-5232.

Time and media have multiple interfaces as media shape temporalities while changing through history. In three steps, this article explores how cultural time is mediated and how it changes through history. First, Paul Ricoeur's hermeneutics is presented as a fruitful way to understand cultural time as "third time," mediating between lived, subjective time and cosmic, objective time. Clocks, calendars, generational successions, archives, and documents are third-time tools linking internal to external time flows and producing text-based intersubjective temporality. Second, Ricoeur's analysis needs to be historicized. After discussing mediatization and its temporal development, the concept of waves is proposed to bridge the concepts of leap and growth. Particular attention is then paid to the latest, digital wave of mediatization. Referring to John Durham Peters and other media historians, some characteristics of this phase of time remediation are listed. Finally, critical, and political aspects are discussed, concluding that, although new technologies may threaten third time, this threat is counteracted by remediation that links digital time back to inherited modes of temporal representation.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Communication 2016, 10 : 5362-5380.

This article historicizes the emergence of television satellite infrastructure by exploring a key moment: a 1967 transnational satellite broadcast called Our World, that was to reach viewers across the northern hemisphere, including the USSR. Drawing on archival sources that reveal extensive negotiations among the producing sides, we find that Our World's claimed creation of "global presence" was indeed, as Lisa Parks has argued, a fantasy of modernization tied to temporal and spatial hierarchies of modernization, but one neither exclusive to the West nor uncontested by the show's socialist participants. We argue that the program's temporal claim to conquer space via liveness required the constant assertion of spatial hierarchies and conflicting temporalities, based on unequal and unpredictable material infrastructures, personal relationships, and rival symbolic claims. We describe these temporalized and spatialized conflicts as "geographies of liveness."

AuthorPublishing yearSubject

Christine Evans

Lars Lundgren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Lambda Nordica 2016, 1-2 : 46-79.

White femininity embodies a complex position. It manages to occupy the presumed empty, universal position, which is held to be racially unmarked, untouched, and clean, meanwhile whiteness is always already articulated from a somatechnical knowledge and practice. This article discusses how “natural” makeup acts as an (in)visible extension (and enabling) of white (un)clean Russian and Swedish femininity, and also as a way to establish boundaries between “natural” and “artificial” white bodies. Makeup, as an extension of the white femininity, sculptures temporal fantasies about the present and the past, as well as fantasies of modern and outmoded bodies. These kinds of separations allow for a structuring of asymmetric differences between white modern/“civilized” and non-modern/“non-civilized” femininities. The idea of natural/clean bodies (and their practice of modification) privileges some white femininities over others, through the way that artificial/“impure” expressions are associated with the part of whiteness that is “marked” by devalued class and race expressions. This infected forms of whiteness thus acts as the Other in relation to the clean subjectivity of whiteness and operates as a flexibility that keeps the radiance of whiteness intact and unchallenged. Based on this paradox the article wishes to show how white femininity should be understood in terms of a fantasm and construction, and it is as a fantasm the opportunity arises to reject various forms of femininities, meanwhile the fantasm have different components depending on where it is formulated.

AuthorPublishing yearSubject
Maria Lönn

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

International Journal of Communication 2016, 10 : 5304-5323.

This article examines Ingmar Bergman's first (and only) television adaptations of dramatist August Strindberg: The Storm (1960) and A Dream Play (1963). Both were broadcast live and favorably received by contemporary critics. A recurrent reaction was that television finally "did justice" to these plays from the early 20th century; implying, as did Raymond Williams in his 1974 book on television, that Strindberg's later drama somehow "anticipated" television. This claim is explored in relation to various thematic and formal expressions of temporality in both plays (motifs of enclosed spaces, telephones, clouds, and faces and the dialectics of progress and repetition) and the specificities of television (the "management of liveness," " mobile privatization," monitoring, etc.). The type of historicity involved in the claim that art may anticipate oncoming media technology is related to Walter Benjamin's notion of pre- and post-history.

AuthorPublishing yearSubject
Staffan Ericson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Theory, application, analysis. Lisbon : BonD & CELGA-ILTEC.

This article reports on a study investigating the digital literacy context on a distance course in criminology, at a Swedish university[1]. The aim is to explore if and how students and teachers ”build” a context for the participation and writing through their use of the VLE and discussions over the platform´s chat room. Drawing on Macken- Horarik (1996) and Macken-Horarik et. al. (2006), the study analyses the digital writing among both students and teachers on one hand, and the design of the VLE on the other.The study is a part of the project WIDE ”Writing to learn in a Digital Environment” 2010-12, financed by The Swedish Research Council. Project members, in addition of the author: Ola Knutsson, Petter Karlström, Tessy Ceratto, Dep. of Computer Science, Stockholm University and Mona Blåsjö, Dep. of Scandinavian Languages, Stockholm University. Some of the quotations from the student-teacher communication in the article will also be found in Knutsson et.al. (2012).One point of departure is that virtual learning platforms (VLEs) offer an arena for a major focus on writing, compared to oral communication in for example traditional seminars.  Another point of departure is that the VLE, among other digital tools, gives us a perhaps new learning situation, for example a different student-teacher relation concerning knowledge and control of the tools in use.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016.

This collection reflects the need for suitable methods to answer emerging questions that result from the ever-changing media environment. As media technologies and infrastructures become inseparably interwoven with social constellations, scholars from varying disciplines increasingly investigate their characteristics, functioning, relevance and impact - facing new methodological challenges as well as opportunities. Innovative Methods in Media and Communication Research engages with the substantial need to rethink established methods to research acute changes in the media environment. The book gathers chapters dedicated to the multifacetedness and liveliness of emerging methods - from lifelogging and ethnography to digital methods and visualization - while embedding them in the rich history of interdisciplinary empirical research. Innovation here is a call for widening and rethinking research methods to stimulate a sophisticated debate on and exploration of contemporary methodological approaches for scholars at various levels of academic life. Accompanied by introductory sections of prominent scholars, the majority of empirical studies gathered in this volume are accomplished through early-career scholars who strive to advance cutting-edge and in parts even provocative approaches for the study of media and communication. The book’s four sections on Materiality, Technology, Experience and Visualization are introduced by Saskia Sassen, Noortje Marres, Sarah Pink and Lev Manovich.

AuthorPublishing yearSubject

Sebastian Kubitschko

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Nordicom Information 2016, 38 (3): 41-55.

The article proposes that social media platforms enable large volumes of user-driven circulation of media content, and argues for a combination of qualitative and quantitative considerations when analysing data from such platforms. Issues of context are vital; context must be understood both qualitatively (cultural setting) and quantitatively (statistical reference points for comparison). The authors emphasise that the possibilities of ‘big data’ should not tilt analyses so that sensitivities to subtler meanings are lost. By examining a recent research project of our own, examples are given of how topological network analysis can be successfully combined with close readings of strategically selected parts of the data and how, by doing so, context shifts can be identified that increase the reliability of the analysis. Consequently, it is recommended that mere number crunching is not enough, and that questions of ‘how,’ ‘why,’ and ‘whether’ are required in order to understand the phenomena in their societal settings. 

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hammarlund

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Aiolos 2016, 20 (55): 99-114, 139-143.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds 2016, IX (4): 28-34.

Adorno’s understanding of realism in the present is often taken to have been simply negative. In the posthumously published Aesthetic Theory, too, the negative view is predominant; there are, however, traces of another concep-tion of realism. Adorno proposes, although with some caveats, that what he calls an adequate conception of realism is not only possible, but also something that art in the present cannot and must not avoid.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Nordicom Review 2016, 37 (Special Issue): 41-55.

Cooperation and communication play an important role for environmental governance. This holds true for the Baltic Sea in Northern Europe, one of the most disturbed ecosystems in the world, where insufficient cooperation between different stakeholders is one reason for goal failure. This article addresses the linkages between (media) framing on the one hand, and cooperation on the other. The case in focus is a set of negotiations related to the Baltic Sea Action Plan, the most central governance strategy in the Baltic Sea region. Our results show that in order to influence political decision-making, key stakeholders compete over the power to define and interpret problems, causes and solutions to an extent impeding cooperation. We focus the analysis on eutrophication, which we show to be a complex and controversial topic, framed in incompatible ways by different stakeholders.

AuthorPublishing yearSubject

Mikael Karlsson

Anna Maria Jönsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds 2016, IX (4): 70-82.

The concepts of social realism and new realism are developed in relation to the artworks of Lena Svedberg and Olle Kåks. A comparison between the artists’ uses of the concepts of social realism and function is presented. How the realist approach during the years around 1970 played out in the force field of society and the psyche, the collective realm and the individual, is exemplified by our two very different case studies. Svedberg’s political narratives compose mon-tages in which fictional, metaphorical figures are inserted side by side with political leaders drawn from newspaper clips. Kåks’s allegory-like oil painting shows a stone worker working in the face of his imminent disappearance. They both reveal myths as opposed to historically manifested commodity relations.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte BydlerDan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Phenomenology of Pregnancy. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 7-14.

This anthology takes its starting point in the conviction that a phenomenologyof pregnancy could play an important role in contemporary thought. Stating this is also an acknowledgment that it doesn’t play such a role—yet. The aim of this anthology is to contribute to making philosophical reflectionon pregnancy a greater part of the discussions to come.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna BornemarkNicholas Smith

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
PhilosophyStudies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Språk & Stil 2016, 26 : 130-160.

Research has shown that the Swedish female suffrage movement used language as a means to affect the public opinion, and used the means developed by the popular movements to educate women. The aim of this article is to examine howthefemalesuffrage movement among its members spread communicativeoralskillsto participate in meetings. We depart from four research questions: 1) How was learning organized through the courses on citizenship that the movement arranged? 2) What part did written instructions play? 3) How was learning organized in the local branches of the movement? 4) How did the anti-suffrage movement and the misogyny of the time influence the strategies deployed?The theoretical framework used was ethnography of communication and the material consisted of meeting minutes, course programs, news articles and handbooks from the archives of the Swedish female suffrage movement.The results show 1) that the courses were successful and contained both practical meeting exercises and lectures by skilled lecturers, 2) that the movement both used existing handbooks and produced their own, 3) that the work in the local branches gave the participating women substantial meeting experience. And finally, 4) that the anti-suffrage movement paradoxically may have functioned as one of the driving forces behind the educational initiatives that enhanced the skills of women and strengthened the suffrage movement.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Språk & Stil 2016, 26 : 260-263.

AuthorPublishing yearSubject
Mats Landqvist

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

AuthorPublishing yearSubject

Mats Rosengren

Alexander Stagnell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

In: Historiens hemvist III. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Trond Lundemo

Johan Hegardt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Historiens hemvist III. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject
Johan Hegardt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Ord och bild 2016, 3-4 : 78-78.

AuthorPublishing yearSubject
Johan HegardtMarcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art HistoryPhilosophy

Research area for doctoral studies

-

Big Data and Society 2016, 3 (2): -.

This article explores the ways in which data centre operators are currently reconfiguring the systems of energy and heat supply in European capitals, replacing conventional forms of heating with data-driven heat production, and becoming important energy suppliers. Taking as an empirical object the heat generated from server halls, the article traces the expanding phenomenon of ‘waste heat recycling’ and charts the ways in which data centre operators in Stockholm and Paris direct waste heat through metropolitan district heating systems and urban homes, and valorise it. Drawing on new materialisms, infrastructure studies and classical theory of production and destruction of value in capitalism, the article outlines two modes in which this process happens, namely infrastructural convergence and decentralisation of the data centre. These modes arguably help data centre operators convert big data from a source of value online into a raw material that needs to flow in the network irrespective of meaning. In this conversion process, the article argues, a new commodity is in a process of formation, that of computation traffic. Altogether data-driven heat production is suggested to raise the importance of certain data processing nodes in Northern Europe, simultaneously intervening in the global politics of access, while neutralising external criticism towards big data by making urban life literally dependent on power from data streams.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Helene Billgren. Stockholm : Orosdi-Back, 2016. 5-12.

I artikeln diskuteras Helene Billgrens objekt, i relation till konstnärskapet i sin helhet och till några referenspunkter i konsthistorien.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Europe-Asia Studies 2016, 68 (9): 1617-1619.

AuthorPublishing yearSubject
Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Women’s Reproductive Health 2016, 3 (3): 145-159.

The study was designed to examine expressions for menstruation (e.g., shark week) in English and Swedish from a linguistic perspective, and thus provide linguistic insight into how people think of, perceive, and talk about menstruation. This article presents a systematic examination of expressions using linguistic analytical frameworks, such as semantic domains, euphemisms and dysphemisms, and conceptual metaphors to identify how menstruation is categorized and construed. It shows that the forms of menstrual linguistic expressions perpetuate dominant discourses of shame and negativity, but also that the creativity and humor displayed by expressions are used as a part of menstrual activism to challenge negative discourse.

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Sveen


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Baltic Worlds In-house edition 2016, : 45-46.

AuthorPublishing yearSubject
Yuliya Yurchuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Disputed Memory. Boston : Walter de Gruyter, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject
Yuliya Yurchuk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryHistorical Studies

Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2016, 3 : 89-103.

Postcolonial theory has recently come under critique as an interpretative scheme applied to Eastern Europe and particularly Ukraine. However, a closer look suggests that the critique applies only to some aspects of the approach, such as a focus on power relations and representations, while the key question should be rephrased as whether the Ukrainian subject was constituted as a colonial subject. A range of empirical material from 1920s Ukrainian discourses, both Soviet and émigré, is analyzed to shed light on how Ukrainians constructed their subjectivity as “a site of disorder” (Dipesh Chakrabarty), splitting themselves into uncultured peasant masses to be modernized and erased as a voiceless subaltern subject, on the one hand, and modernizing elites, on the other. This split can be understood as an epitome of the colonial condition.

AuthorPublishing yearSubject
Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryHistorical Studies

Tidskrift för Genusvetenskap 2016, 37 (4): 3-13.

AuthorPublishing yearSubject

Signe Bremer

Iwo Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016. 61-67.

AuthorPublishing yearSubject

Erika Alm

Iwo Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Transgender Studies Quarterly 2016, 3 (3-4): 611-617.

This article reviews Gin Müller's play Trans Gender Moves, arguing that it has translation, on several levels and in its broadest sense, at the core of its themes and aesthetics. Based on the performers’ real-life stories, Trans Gender Moves is about what it might mean to live in transition between and across genders, but also languages, cultures, and times. With a departure from their own translational experience as an audience member, the author looks at how the play connects translation to interpretation and discusses how the stage is crafted into a “translation site,” or “translocality,” where the overlapping places, times, and languages of the performers’ everyday lives are explored. It is crucial to the politics of Trans Gender Moves that all the actors, as well as the director, have themselves experienced living trans lives and that the play, by telling the life stories in the words of the people who lived them, brings trans voices into the realm of authority. Moreover, it is especially noteworthy that the performers and the audience are involved in a form of engagement that begins from multiplicity. The author suggests that the play might be used to further reflect on the challenge of how we are to escape monolingualism in transgender studies.

AuthorPublishing yearSubject
Iwo Nord

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Europe-Asia Studies 2016, 68 (8): 1457-1458.

AuthorPublishing yearSubject
Roman Horbyk

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Nordic Journal of Aesthetics 2016, 51 : 35-54.

Departing from a critical assessment of the most widespread and initiated definitions of Contemporary Art from the last decade and a half, sustaining a world-wide discourse on contemporary art and contemporaneity, by Arthur Danto, Hans Belting, Peter Osborne and Terry Smith respectively, I will concentrate this talk on two aspects of an immodest proposal captured by the keywords actualization and anachrony. While current discussions on contemporary art are arguably reproducing modernist assumptions on the primacy of novelty and innovation, bolstered by a veiled avant-garde logic, the proposal to regard contemporary art as actualized art upsets not only ideas on what art after postmodernism might mean, but the whole edifice of historicist historiography. An anachronic perspective, a bi- or polychronic situatedness of the work of art, could be used to liberate art from being defined according to its unique descent, and to embrace, instead, a chronologic open to art’s continuous “life” through its successive aesthetic accessions and actualizations in time.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Historiens hemvist I. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 27-52.

AuthorPublishing yearSubject
Dan Karlholm

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Rethinking Society for the 21st Century. Princeton, N.J. : International Panel on Social Progress, 2016. -.

Developments in digital technologies over the last 30 years have expanded massively human beings' capacity to communicate and connect. Media infrastructures have acquired huge complexity as a result of rapid technological change and the uneven spread of access. This is a good time to think critically about 'connection' and its potential contribution to social progress. We first explore key developments in media infrastructures and communication flows across the world, bringing out salient differences in the local evolution of, and inequalities in media access. Second, we examine how media – as infrastructures of connection – contribute to public knowledge and enable new types of encounter between people on various scales, while also enabling counter-movements for social progress. Third, we examine the changing governance of media infrastructures, the issues of social justice that such infrastructures raise and the counter-movements to which they give rise. Fourth, we consider media as a specific site of struggle for social progress, arguing that measures of social progress themselves need to be expanded to take account of the human needs (such as voice) that media serve. Overall the chapter reflects on how media and communications flows and infrastructures both maintain and challenge asymmetries of power, with complex implications for social progress.

AuthorPublishing yearSubject

Nick Couldry

Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Place Branding and Public Diplomacy 2016, 12 (2): 236-241.

This afterword is an attempt to draw some general conclusions from the case studies presented in the individual articles and try to situate the analyses from these in a broader context of globalisation and modernity. It is specifically argued that symbolic assets and actions are becoming increasingly important for the modern project, and hence that new types of value forms, e.g. sign value, are coming to be important as the basis for the transformation of nations and regions into commodities. The article ends with discussing some epistemological and ontological implications for future research in this area.

AuthorPublishing yearSubject
Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Pragmatics 2016, 26 (4): 653-657.

Studies in CDA have revealed the nature of the marketized language that now infuses universities and other public institutions, but there is no comprehensive study as to how this language enters the everyday practices of the university through different levels of steering documents and meetings. In this paper, taking one example from a corpus of data from a larger project on New Public Management in Sweden, we show how successively more detailed documents are created by professional administrators in order to present vision statements, that are first operationalized into strategies and then into more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators. These documents re-contextualize practices of teaching and research in line with marketized goals, yet do so through consistent lack of clear agency, causality and process. A number of linguistic and multimodal resources are deployed in a chain of interrelated documents legitimizing this process as one made by careful, technical, management expertise, although the result is a fragmentation of the actual interconnected processes that comprise university work.

AuthorPublishing yearSubject

David Machin

Per Ledin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning 34. Lund : Lunds universitet.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Magnusson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Textual Practice 2016, : 1-18.

In his recent book L’uso dei corpi, Giorgio Agamben investigates the philosophical genealogy of his central concept of inoperosità through a reconsideration of the classical notion of chresis or ‘use’. According to Agamben, the latter points to an alternative constitution of human nature, one that would not be guided by a principle of necessary actualisation (energeia), would not exhaust itself in the realisation of an end (ergon), but would rather preserve its potentiality in a thoroughly non-subjective (‘contemplative’) relation of the body to itself. For Agamben, it is only through the recognition and mobilisation of this alternative foundation of the human, that the pervasive division of life (between natural and political, ‘bare’ and ‘autarchic’, zoe and bios) upon which modern politics is premised, can be overcome. In this article, I propose to read in Mary Shelley’s Frankenstein an instructive rehearsal of these fundamental concepts, focusing on the possible meanings that the notion of monstrosity may acquire when placed against the backdrop of modernity’s commitment to energeia and its associated biopolitical mechanisms.

AuthorPublishing yearSubject
Roberto Del Valle Alcalá

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: The Bloomsbury Companion to Contemporary Philosophy of Medicine. London : Bloomsbury Academic, 2016. 205-226.

The present chapter provides an overview of how phenomenology may enhance our understanding of themes central to medicine: the experience of illness, the meaning of suffering, the role of empathy and dialogue in the clinical encounter, the relationship between medical science on the one hand and medical practice on the other, and, finally, the impact of technology development on contemporary medicine. I will start out by explaining why and how a phenomenology of human embodiment is crucial to comprehend the experiences of illness in relation and contrast to biological dysfunctions of the body – diseases. I will then proceed by arguing that such an understanding of embodied illness can be developed and extended by way of comprehending the suffering of patients as embedded in a life world of human concerns. 

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Psykiatri. Lund : Studentlitteratur AB, 2016. 69-75.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Psykiatri. Lund : Studentlitteratur AB, 2016. 37-43.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Journal of Indian Council of Philosophical Research 2016, 33 (3): 515-518.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Journal of Phenomenological Psychology 2016, 47 (1): 83-89.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Dagens Nyheter 2016, 31 oktober : 4-4.

At Södertörn University a purposeful decade long work has been done to integrate the arts in teaching education, following a range of strategic phases and quality criterion. Pre-service teachers meet dance, music, visual art, film, theatre and creative writing, preparing for their mission in a school for the future. Professional dancers, actors, musicians and artists teach aesthetic skills and understanding in curriculum subjects as well as artistic expression in its own right, adding to Södertörn University's interdisciplinary, intercultural and liberal arts ethos, dealing with relational, aesthetic and ethical issues and challenges in eduction, society and the world at large.

AuthorPublishing yearSubject
Paul Moerman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education

-


Research area for doctoral studies

-

Encyclopedia of the Bible and Its Reception 2016, 12 : -.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Svenska Dagbladet 2016, Del:1 (2 mars): 24-24.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Medborgardialog – om det svåra i att mötas. Stockholm : Arkus, 2016. 129-144.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Medborgardialog – om det svåra i att mötas. Stockholm : Arkus, 2016. 9-17.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Stockholm : Arkus, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar. Stockholm : Liber, 2016. 169-183.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Early Phenomenology . London, New York : Bloomsbury Academic, 2016. 161-179.

AuthorPublishing yearSubject
Jonna Bornemark

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Göteborg : Makadam Förlag, 2016. (RJ:s skriftserie ; 13)

AuthorPublishing yearSubject
Hans RuinMarkus HussUlla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative LiteratureGender StudiesPhilosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Apparatus 2016, 2-3 : -.

In his Theresienstadt 1941/1945, Hans Günther Adler describes episodes of film making in Theresienstadt giving most attention to the history of the production of the 1944 film. He sums up the episode calling its purpose and organisation by the SS "the gruesome carnival". Interesting enough, while giving a whole chapter in the book to a description of Theresienstadt's cultural life, Adler never mentions the film among other examples of cultural expression but inserts its description into Theresienstadt's administrative chronicle. The film receives a place for itself within the context of the bureaucratic transformations of Theresienstadt from a closed camp into a "ghetto" and finally into a purely decorative "Jewish settlement". This latter transformation Adler describes as part of the cynical campaign of "Verschönerung" of Theresienstadt, an attempt of the SS and the administration to make it presentable to international observers. Adler describes the cruel film carneval as the campaign's piece de resistance and thus resolutely excludes the film from the domain of cultural phenomena as if rejecting any possibility for its redemption. Instead, he inscribes the project into the administrative logic of extermination, filmmaking becoming an additional – inventive in its cruelty and effective – technique of moral extermination in the world of "der verwaltete Mensch". In this article, I emphasize Adler's view of the moving image as a predominantly administrative means, and not a medium of cultural expression. This view becomes quite challenging and complex if Adler's witness account of the film project in Theresienstadt is read together with his reflection on mechanically reproducible, and especially moving, images in Adler's fiction. I will focus on Adler's treatment of the image and image technology in his novels Panorama and Eine Reise / The Journey, with a special attention to the way he considers the relation between the apparatus, memory, and witnessing.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Slavic Review 2016, 75 (3): 787-788.

AuthorPublishing yearSubject
Irina Sandomirskaja

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016. 77-81.

AuthorPublishing yearSubject
Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Historiens hemvist II. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 15-24.

AuthorPublishing yearSubject

Patricia Lorenzoni

Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Historiens hemvist II. Göteborg : Makadam Förlag, 2016. 129-147.

AuthorPublishing yearSubject
Ulla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Lambda Nordica 2016, 1-2 : 23-45.

Technologies always implicate their own failures, breakdowns, and glitches. The purpose of this article is to develop an understanding of gender in general – and femininity in particular – as something fundamentally technological, and, as such, broken. Drawing on the technological undercurrent in current posthumanist feminist theory, arguing for a re-introduction of technologies in the midst of feminist posthumanist critique, the author puts into play a vocabulary of malfunctioning, broken, vulnerable technologies of gender. In particular, the term “glitch” is put to use to account for machinic failures in gender within the digital domain. By using glitch as a way of theorizing gender, the article is a dual contribution to digital media studies and feminist theory in a technological vein. Glitch is the spinning wheel on the computer screen, the delay between a command given and its execution. Etymologically, glitch (possibly) derives from the Yiddish word glitsh, meaning a “slippery place” or “a slip.” Glitch signals the slipperiness of something or someone off balance and a loss of control. It usually refers to a sudden unexpected event, a surge of current or an illegitimate signal that breaks the flow of energy, information, and affect. Glitch is, fundamentally, a struggle with binary code. Gender is a similar struggle to cope with binaries, with a loss of binaries, and about what happens when the vulnerability of the system is revealed. On this side of glitch, the tendency is toward hesitation and anticipation, irritation and annoyance, as well as pain and anxiety in the face of technologies and bodies that skip, crash, or get stuck. The default mode of gender is technological failure, and cis-gender normativity – what the author calls gender “high fidelity” – an unobtainable ideal of impossible perfection. If to glitch is to slip, to stutter, to stumble, gender high fidelity is to slip by unnoticed. In contrast to the notion of cis-gender normativity as a desire to cover or remove “noise,” to clear the channel, glitch is that which infiltrate, make dirty, and ultimately put pressure on the norms and ideals that structure gender as pure, clear, cold, binary code. In this sense, glitch is also about a perceived beauty in crashing and skipping, holding an intriguing critical, aesthetic, activist potential. In the hands of glitch artists, circuit breakers, and gamers, but also queers, and trans-performers, glitch becomes a celebration of the beauty of malfunction and gender-technological fragility.

AuthorPublishing yearSubject
Jenny Sundén

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Huddinge : Södertörns högskola, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Konsten på Södertörns högskola. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 44-65.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Konsten på Södertörn. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 8-29.

AuthorPublishing yearSubject
Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

Hjärnstrom 2016, 123-124 : 44-50.

AuthorPublishing yearSubject

Tor Lindstrand

Håkan Nilsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

London : Routledge, 2016.

Digital piracy cultures and peer-to-peer technologies combined to spark transformations in audio-visual distribution between the late 1990s and the mid-2000s. Digital piracy also inspired the creation of a global anti-piracy law and policy regime, and counter-movements such as the Swedish and German Pirate Parties. These trends provide starting points for a wide-ranging debate about the prospects for deep and lasting changes in social life enabled by piratical technology practices. This edited volume brings together contemporary scholarship in communication and media studies, addressing piracy as a recombinant feature of popular communication, technological innovation, and communication law and policy. An international collection of contributors highlights key debates about piracy, popular communication, and social change, and provides a lasting resource for global media studies.

AuthorPublishing yearSubject

Patrick Burkart

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Migrationen i medierna. Stockholm : Institutet för mediestudier, 2016. 174-191.

AuthorPublishing yearSubject

Johan Hammarlund

Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

In: Människorna, medierna & marknaden. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016. 133-164.

AuthorPublishing yearSubject
Jonas Andersson Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural TheoryPolitics, Economy and the Organization of Society

Stockholm : Axl Books, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Anna Lundberg

Ann Werner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

International Journal of Communication 2016, 10 : 5252-5269.

A criticism raised about mediatization research is that although the concept of mediatization presupposes a long-term temporal perspective, there are few projects that have studied the process methodologically over time. This article argues that a generational approach can serve as one suggested analytical solution to the problem of studying long-term social, cultural, and societal change. The article describes a recently finished project on media generations in Sweden and Estonia and discusses overcoming the problem of conducting research on mediatization as a long-term process. Through intergenerational and cross-cultural analysis, the article shows how media memories from childhood and the formative years of youth can reveal specific traits in the historical process and how the role of the media has changed over time in the minds of different generations. The article focuses on four generations that had their formative years during significant historical moments in the late 20th century; these formative moments were marked by specificities both in the respective national media landscapes and in the vast historical and geopolitical differences between the two countries.

AuthorPublishing yearSubject
Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

London : Routledge, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Göran Bolin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Celebrity Audiences. London : Routledge, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject
Sofia Johansson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Media and the Ukraine Crises. New York : Peter Lang Publishing Group, 2016. 3-18.

Scholarly attention regarding the conflict between Russia and Ukraine has mainly concentrated on so-called Russian propaganda, directed both towards Russian-speaking populations and the international public, but less attention has been paid to the management of information from Ukraine. In this chapter is proposed that the conflict between Ukraine and Russia has engaged an entirely new set of actors engaged in the management of information, most notably from PR and nation branding activities, as well as journalists, oligarchs and various individuals with an interest in Ukraine’s international image. These new actors bring with them competences, ideologies and practices from their field of origin which impact on the practice and expressive character of information warfare. In this chapter we analyse three domains of communication used by Ukraine to address external audiences; the Ukraine Crisis Media Centre (UCMC), the English language news channel Ukraine Today and the fact checking website StopFake. With a focus on both individuals as well as the institutions they represent, this chapter explores the way in which actors in Ukraine have attempted to shape the content of the messages communicated.

AuthorPublishing yearSubject
Göran Bolin

Paul Jordan

Per Ståhlberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 282-306.

AuthorPublishing yearSubject

Ilaria Fiorentini

Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 257-281.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 202-230.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 181-201.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 85-113.

AuthorPublishing yearSubject

Hanna Andersdotter Sveen

Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Watching TV with a Linguist. Syracuse : Syracuse University Press, 2016. 1-13.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

Syracuse : Syracuse University Press, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Kristy Beers Fägersten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
English

Research area for doctoral studies

-

In: Methodological Reflections on Researching Communication and Social Change. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. 139-160.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Politics, Civil Society and Participation. Bremen : edition lumière, 2016. 337-347.

Teaching the ethnographic approach is a challenging effort in higher education due to the increasing time constraints that characterize current academia. A debate about how to teach ethnography is therefore particularly urgent. As a contribution to foster this debate, this article presents and discusses a practical exercise, first tested at the SuSo 2015 Summer School. The method is based on taking pictures of media practices, texts and technologies in public spaces. The mediation of the camera allows students to engage with the field and to experiment with the ‘denaturalizing’ vision that generally characterizes eth-nographic approaches to media use and consumption. This reflexive stance is further fostered by a classroom discussion on the practice of observation and on the materials produced. In this way, the exercise aims at an acceptable com-promise between the reduced time available for teaching and the advantages of allowing students to personally experience the practicalities of method

AuthorPublishing yearSubject

Simone Tosoni

Fredrik Stiernstedt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Blurring the lines. Göteborg : Nordicom, 2016. 123-131.

Native advertising is often perceived as the future of both media and advertising. Notonly is it said to lead to better, more effective advertising, it is also thought to be partof the solution to journalism’s current economic crisis. Both supporters and critics areconvinced of its future success: the transition to native is supposedly both smooth andunproblematic. This chapter seeks to nuance such accounts, using the example of Sweden.There are at least three main dilemmas, or barriers – economic, ideological/organisationaland regulatory – for those who wish to ‘go native’ or in other ways maximise theinfluence of advertising upon editorial content. Analysing them suggests some avenuesfor action, including targeted protection of particular forms of media content such asnews, and greater public support for a structurally divided media system: if commercialmedia can no longer manage to uphold a ‘wall’ within their companies, then the ‘wall’might instead run through the media system at large.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Stiernstedt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Baltic Rim Economies (BRE) review 2016, 4 : 51-52.

AuthorPublishing yearSubject
Hanna Sofia Rehnberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

Academy of Public AdministrationSchool of Culture and EducationSchool of Social Sciences
Swedish

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Visual Anthropology 2016, 29 (1): 81-92.

AuthorPublishing yearSubject

Paul Hockings

Johan Hegardt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Philosophy and the end of sacrifice. Sheffield, UK : Equinox Publishing, 2016. 221-229.

This final chapter closes the historical circuit by addressing the continuation of sacrificial themes in contemporary continental philosophy. Marcia Sá Cavalcante Schuback’s point of departure is the relation between philosophy and sacrifice in Jean-Luc Nancy’s readings of the philosophy of sacrifice as proposed by Georges Bataille in the 1940s. In showing how Bataille’s philosophy of sacrifice accomplishes rather than overcomes the philosophical sacrifice of the singular for the sake of the universal, Nancy argues for a suspension of the philosophical concept of sacrifice and addresses the idea of an open offering of singular finite being. In question here is not the end of sacrifice, nor the sacrifice for ends, but the unsacrificeable finite offering of existence.

AuthorPublishing yearSubject
Marcia Cavalcante

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

In: Philosophy and the end of sacrifice. Sheffield, UK : Equinox Publishing, 2016. 197-218.

Against the backdrop of anti-pagan Christian imperial policies during the 4th century, Hans Ruin draws attention to the core of the Christian canon: the letters of Paul. While taking its lead from Stroumsa’s overall interpretative scheme concerning the transformation and internalization of sacrifice during and after the time of Christ, as essentially a transformation within Jewish culture itself, the analysis differs when it comes to the specific role and meaning of the Pauline letters. These canonical documents for Christianity, notably Romans, Hebrews, and First Corinthians, are interpreted as decisive expressions of precisely this inner critical transformation of Jewish spiritual culture in the direction of an internalized sacrifice. They also became the cornerstone for the emergence of a new “sacrificial subjectivity.” The analysis critically engages with Hegel’s understanding of Christianity, and also revokes Foucualt’s and Hadot’s work on the ancient culture of care for the self. Finally it acknowledges the work of Derrida, thus building a bridge to the last section of the book.

AuthorPublishing yearSubject
Hans Ruin

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Детские чтения, Detskie chtenia 2016, 9 (1): 61-68.

Оригинальность повестей о муми-троллях не вызывает сомнения, и, тем не менее, эти тексты вполне можно рассматривать в ретроспективе долгой традиции философии гуманизма. Книги Туве Янссон рассказывают о «ситуации человека» таким образом, что это внятно и взрослому читателю, и читателю-ребенку. В мире муми-троллей ценятся вещи простые и обыденные, его обитатели весьма невелики, а все грандиозное и патетическое вызывает скорее иронию, чем восхищение.Во второй книге цикла о муми-троллях мы знакомимся с философом Ондатром. Муми-папа, гостеприимно пригласивший Ондатра внутрь, тут же оказывается под впечатлением от радикально пессимистической философии своего гостя, отрицающего все сущее в мире. В то время как молодые обитатели Муми-дола — Муми-тролль а Снифф,  — не разделяют мрачного взгляда на мир, а Муми-тролль и вовсе полагает, что Муми-дол является «лучшей долиной на свете».Этот контраст наивности и пессимизма позволяет вспомнить повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм», вышедшую в свет в 1759 г. Написанный за 200 лет до появления муми-троллей, этот текст, тем не менее на взгляд автора статьи, имеет вечно общее с повестями Янссон, и, возможно, обращение к образу вольтеров¬ского героя позволит более пристально вглядеться в муми-тролля.

AuthorPublishing yearSubject
Bengt Lundgren

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

Annat forskningsområde

Högre Utbildning 2016, 6 (2): 165-170.

Här presenteras en modell för att arbeta med presentationsprogrammet Prezi i seminarier. Det pedagogiska upplägget fokuserar på hur Prezi kan användas för att stimulera samarbete och interaktion mellan studenterna och synliggöra den akademiska litteracitet som seminarieformen kräver. Modellen har testats under två år på ett seminarium i textkritik på Södertörns högskola, och har utvärderats av studenterna på kursen. Texten sammanfattar reflektionerna hos såväl undervisande lärande som hos studenter och argumenterar för att digitala medier kan användas för att öka studentaktiviteten samt att synliggöra processen att tolka och diskutera texter.

AuthorPublishing yearSubject
Ingrid Forsler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Bridges Finland. Phoenix : Tessellations.

This paper presents a teaching and learning program in mathematics drawing on the aesthetic expression of dance as the medium of seeking knowledge and meaning. The program was developed to visualizing, in dancing, the learners’ previous subject knowledge as a base for further acquisition of proficiencies in the discipline. The overall object is to create an effectual interactive space of learning with immediate interaction between teacher, peer learners and the math subject. Aesthetic literacy through dance and math numeracy are enhanced and interplay gainfully. Data gathered from observations of lessons designed according to the program and dealing with a number of math curriculum items are presented and analysed. Conclusions are drawn for further investigation of the intersection of the proficiencies and literacies of aesthetics and mathematics.

AuthorPublishing yearSubject
Paul Moerman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education

-


Research area for doctoral studies

-

International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 2016, 23 (3): 15-32.

This article presents a teaching and learning program in natural sciences starting from the aesthetic expression of dance as the agent in seeking knowledge and meaning. The program was originally conceived as a joyful, effective and threshold lowering activity for learners apprehensive about the science curriculum subject, including students in teacher training. It has been further developed as a mode to visualize learners’ amassed previous science subject knowledge while dancing together. Pre-knowledge is seen as the base for further investigation of the field of knowledge and its adherent concepts and axioms. The program’s overall object is to establish a fruitful interactive space of learning where aesthetic literacy and scientific literacy are enhanced and interplay gainfully. Lesson observation data are presented, indicating intensive classroom interaction on a range of levels crucial to learning, as well as increased learning goals achievement. Suggestions are made for further investigation of teaching and learning modalities in the intersection of aesthetic and science literacies.

AuthorPublishing yearSubject
Paul Moerman

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education

-


Research area for doctoral studies

-

In: Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus. Stockholm : Ordfront förlag, 2016. 18-25.

AuthorPublishing yearSubject
Annika Öhrner

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

International Journal of Communication 2016, 10 : 5395-5408.

Media technologies are crucial for the experience of time and temporality. Hence, changes in the technological configurations of the media ecology have far-reaching consequences for temporal experiences and practices. At the same time, social practices are shaping media technologies in diverse ways. One way the dialectical relationship between time and technology is expressed is the current preservation of the past for future generations. In that context the notion of the archive as practice and institution has long been central to discussions of social organization and cultural production. However, archival practices are changing with digitization. This article explores the changes in temporality of the archive through the lens of protest movements that are both objects of archiving and subjects of self-archiving practices. Combining experiences with different kinds of archives ranging from the institutional physical archive to digital archives including born-digital materials, I ask after the consequences of the changing temporalities and time regimes of the archive in terms of its politics and, ultimately, after the historicity of protest movements.

AuthorPublishing yearSubject
Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

International Journal of Communication 2016, 10 : 52016-5212.

The Special Section presents the work of the Scandinavian network Mediatization Times, which has gathered scholars with diverse backgrounds to discuss the complex relationship between time and the media. The contributions link to discussions of history and memory, liveness, and simultaneous presence as well as cultural techniques and infrastructures for temporal mediation. The section suggests that there is a renewed need to discuss temporal aspects of media and social change in the context of digital culture.

AuthorPublishing yearSubject
Anne KaunJohan FornäsStaffan Ericson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Inifrån och utifrån. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 391-419.

AuthorPublishing yearSubject

Lotte Alsterdal


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Inifrån och utifrån. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 367-390.

AuthorPublishing yearSubject
Carl Cederberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Inifrån och utifrån. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 319-335.

AuthorPublishing yearSubject
Fredrik Svenaeus

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Inifrån och utifrån. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 283-318.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: J. G. Herder. Heidelberg : Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, 2016. 63-77.

AuthorPublishing yearSubject
Mattias Pirholt

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Comparative Literature

Research area for doctoral studies

-

In: Inifrån och utifrån. Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 259-281.

AuthorPublishing yearSubject
Eva Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. The programmes are divided into three categories: aesthetics of attentiveness, aesthetics of tale/storytelling and aesthetics of play. The detailed, thick, descriptions of the programmes emanating from the close-readings shall be, together with the aesthetic categories that I have formulated and expressed in a model, regarded as the survey’s key findings. The starting point of the central theoretical model of the thesis is André Malraux’s idea of an imaginary museum of imagination in which photo reproductions can constitute a collective memory, and thus bepart of an intangible heritage. Based on this idea of ​​an imaginary museum, I have constructed a conceptual model called a medial museum, valid in its own time as well as for posterity. The theoretical models that the study gain support from are characterized by phenomenological and hermeneutical perspectives, as I refer to  a phenomenological-hermeneutical method when analysing the programmes, and at the same time underline the phenomenological-hermeneutically based aesthetics in the analysed programmes, where aesthetic interpretation of learning processes in terms of attentiveness, tale and play is of a phenomenological-hermeneutic character. For a broad perspective on learning processes, theoretical support is acquired both from the German philosopher Hans-Georg Gadamer and his hermeneutic of traditions and from the French philosopher Jacques Rancière and his emancipatory ideas of pedagogy and aesthetics. Furthermore, the French philosopher Paul Ricœur and his thoughts on importance of storytelling for knowledge formation have had significant influence on the work. Regarding the concepts of play, I have made use of both Gadamer’s ideas of ​​art experience as play and of Donald W. Winnicott’s theories about play as transitional area. In the programmes’ aesthetics is found a depiction of a broadened interpretation of Bildung, where processes of learning comprise a direct sensual perceiving, attentiveness, storytelling/tale and play. Moreover, within the programmes’ managing of an intangible cultural heritage, I have found an expression of an interplay between modernity and tradition, with emphasis on the historical significance of the present, and rooting in the past of everyday life, where expectation on the future and the memory of the past can co-exist. To summarise, the study suggests the possibility to understand aesthetics as an epistemology using sensuous experience as basis for a conceptual knowledge about how to understand the world. Thereby, one can comprehend aesthetics as pedagogy per se. 

AuthorPublishing yearSubject

Jakob Staberg

Petra Werner


Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education

Teacher Education

Aesthetics

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Blurring the Lines. Göteborg : Nordicom, 2016. 141-151.

Media usage has always included aspects of commodification. The media audience has been targeted as a recipient of advertising when watching (commercial) TV or reading newspapers. The advent of the Internet has further developed this commodification of the media audience. In many ways, everyday space is becoming more commercial in its organisation, citizens are being transformed into consumers and, in the long run, free speech conducted online is not free as it will be tracked, saved and used for commercial purposes. This chapter draws on a Swedish national representative survey asking re- spondents about their views on different aspects of commodification of their life online. The results indicate a rather sceptical view towards different forms of commodification related to Internet use among Swedish citizens. However, younger respondents, those with liberal market values and frequent Internet users embrace a more permissive view of a more commodified media environment. Two avenues are suggested for resisting such developments, targeting media producers and users. 

AuthorPublishing yearSubject

Bengt Johansson

Stina Bengtsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Jean François Lyotard: Det postmoderna tillståndet. Göteborg : Freudianska föreningen, 2016. 9-24.

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Media Culture and Society 2016, 38 (7): 1090-1108.

Based on the interdisciplinary experience of a Swedish research committee, this article discusses critical conceptual issues raised by the current debate on mediatization – a concept that holds great potential to constitute a space for synthesized understandings of media-related social transformations. In contrast to other, more metaphorical constructions, mediatization can be studied empirically in systematic ways through various sub-processes that together provide a complex picture of how culture and everyday life evolve in times of media saturation. The first part of this article argues that mediatization researchers have sometimes formulated too grand claims as to mediatization’s status as a unitary approach, a meta-theory or a paradigm. Such claims have led to problematic confusions around the concept and should be abandoned in favour of a more open agenda. In line with such a call for openness, the second part of the article introduces historicity, specificity and measurability as three transdisciplinary and transparadigmatic tasks for the contemporary mediatization research agenda. © 2016, © The Author(s) 2016.

AuthorPublishing yearSubject

M. Ekström

Johan Fornäs

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

In: Svenskans beskrivning : [SvB.] 34. Lund : .

AuthorPublishing yearSubject
Stina Hållsten

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2016.

Här tecknar studenter på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, och forskare som undervisar på samma utbildning, en bild av förskolepedagogens praktiska kunskap. Texterna rör sig mellan ett förtroget inifrånperspektiv och ett teoretiskt utifrånperspektiv. Boken kombinerar på så vis en djupgående undersökning av dagsaktuella frågor som relationen mellan omsorg och lärande, det ökade antalet diagnostiserade barn, resursbrist, lek och utbildningens betydelse, samtidigt som den sätter dessa frågor i relation till vilken förskola, och vilket samhälle, vi vill ha.

AuthorPublishing yearSubject

Lotte Alsterdal

Maria Pröckl

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

First Monday 2016, 21 (10): -.

The economies of the Internet are largely driven by sharing. Much of it is often veiled in a celebratory discourse that emphasizes how sharing artifacts online through gift exchanges removes hierarchies and creates broader access to public knowledge, such as in projects of free culture and open source software development. The article critically interrogates these assumptions and the gift economy of open cultural production more generally. Using a practice called open source animation film making, developed by Blender, an organisation at the core of the largest open source 3D computer graphics community, this paper shows that the discourse surrounding free culture online has largely misunderstood the complexity and ambiguities of the economy below the cultural politics of openness. With the help of classical theories of gift and value I discuss issues of debt, obligation, status, discipline, and social hierarchies created by exchanging online a variety of digital artifacts of different value, such as software, culture, and labor. This article shows that the wealth of open cultural production relies on combining multiple dimensions of gifting with fiscal and hidden forms of capital, producing a culture of secrecy in parallel to that of openness.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

The present investigation develops the notion of sociality based on Emmanuel Levinas’s thought, and proposes an understanding of sociality that resists becoming a common foundation: an un-common sociality which interrupts the reciprocal shared common, and thereby, paradoxically, makes it possible. By engaging in the larger debate on community, this work gives voice to Levinas on the question of community without a common ground, a topic and a debate where he has previously been underestimated. In this way, the aim is to reveal new directions opened up by Levinas’s philosophy in order to think an un-common sociality.

AuthorPublishing yearSubject

Fredrika Spindler

Ramona Rat

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Bibliotekariens praktiska kunskap. Stockholm : Regionbibliotek Stockholm, 2016. 57-74.

AuthorPublishing yearSubject
Eva Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Stockholm : Regionbibliotek Stockholm, 2016.

AuthorPublishing yearSubject
Eva Schwarz

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

In: Uppdrag Afghanistan. Stockholm : CSMS, Centrum för Studier av Militär och Samhälle, 2016. 217-230.

AuthorPublishing yearSubject
Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Stockholm : CSMS, Centrum för Studier av Militär och Samhälle, 2016.

AuthorPublishing yearSubject

Peter Tillberg

Lotta Tillberg

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2016.

This book examines how a geopolitical grammar works in Nordic and Russian academic feminism and how understandings of a joint feminist “we”, of “Nordicness” and ideas of an “East/West-Divide” shape the formation of gender research fields. In three distinct chapters, each with a different approach to theories, methods and source materials, the book explores the implications of language, translation, and situated knowledges in the development of gender research as a geopolitical area and particular academic space during the mid-1970s until 2005, and considers feminist knowledge production as a field of power relations.

AuthorPublishing yearSubject

Marianne Liljeström

Ulrika DahlUlla Manns

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Gender Studies

Research area for doctoral studies

-

Rhetorica Scandinavica 2016, 71/72 : 9-16.

AuthorPublishing yearSubject
Alexander Stagnell

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

CBEESSchool of Culture and Education
Rhetoric

Research area for doctoral studies

-

In: Families, Intergenerationality, and Peer Group Relations. Singapore : Springer, 2016. 1-18.

Depending on definition and academic discipline, home can refer to a place, a space, a feeling, or certain practices. House and home are often conflated, but the physical dwelling is only one dimension. Home can be shorthand for an ideal and comfortable haven but is also recognized, by feminist researchers for example, as a place where gender and age represent key dimensions for how members of a household view the meaning of home (Saunders and Williams 1988). Home is therefore understood as a multidimensional concept (see Mallet 2004 for a review). In this chapter we discuss where children and young people localize risks, as well as how they manage risks in different settings with reference to the home in particular. Following a brief review of children and young people's understandings and management of risk in different settings, this chapter draws on two case studies involving health risks in everyday life. The case studies involve children and young people from Scotland who live with parents who smoke and those from Sweden who have a food allergy. These cases are then discussed in relation to the wider literature to illuminate issues such as gender, spatial risk management, and child–parent relations within the home.

AuthorPublishing yearSubject

Neneh Rowa-Dewar

Marie-Louise Stjerna

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Education

Research area for doctoral studies

-

Konsthistorisk Tidskrift 2016, 85 (3): 205-207.

AuthorPublishing yearSubject
Charlotte BydlerKatarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

-

In: Virtual Workers and the Global Labour Market. London : Palgrave Macmillan, 2016. 219-237.

AuthorPublishing yearSubject
Stina Bengtsson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Konsthistorisk Tidskrift 2016, 85 (3): 256-269.

AuthorPublishing yearSubject
Katarina Macleod

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Art History

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 2016, 54 : 37-56.

In this article, the cookery book recipe is understood as a textual cultural tool helping in the mundane but important everyday task to get food on the table. The article examines the function and culinary-ideological potential of the recipe through an analysis of pizza-recipes. By using theoretical concepts such as cultural tool, subject position and culinary ideology, the textual activities of the recipes are described and compared. The material consists of different pizza recipes, taken from four cookery books. The cookery books represent four different culinary traditions: one classic/traditional cooking and three dietary regimens: the raw food-diet, the LCHF-diet and the 5:2-diet.The result shows both similarities and differences among the recipes. On one level, all four recipes show the same structure, which is what makes them a cultural tool for teaching the skill to use different ingredients to make a tasty and filling dish. There were also differences between the recipes, according to the different culinary ideologies of the cookery books. The analysis shows how the recipe’s function as a culinary ideological tool evolves in the interplay between the similarities and differences between the classic and the dietary pizza recipes. The culinary-ideological potential of the recipe as a cultural tool has economic, ecological as well as important health aspects, which make its features, functions and use important to study.

AuthorPublishing yearSubject
Karin Milles

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Swedish

Research area for doctoral studies

-

In: IAMCR 2016 Media Education Research Section. : .

This study seeks to understand how visual art teachers in Sweden understands and manages the legacy of art education in relation to new media. Through content analysis of discussion taking place in social media networks for teachers, three main topics are identified: 1) subject specific topics, e.g. suggestions for projects on a certain theme or recommendations of digital tools 2) self produced content sharing, e.g. students work or planning and 3) meta reflection on the conditions of art education and digital media. This result was followed up with interviews with teachers active in the community, showing an ambiguity in the balance between raising critical and visually literate citizens and the pragmatic stance of “getting the work done”. In the discussion, these findings are connected to the history and terms for the subject as such. Visual arts education as a school subject in Sweden has undergone a change, from a focus on drawing to a focus on visual culture at large. This narrative is important for the teacher community and has led to an ongoing discussion on the boundaries and content of the subject. Further, it is suggested in the paper that critique against consumer society and positivist science is expressed within the art teacher community at the same time as the commercial infrastructures of the media systems remain invisible and unchallenged. Earlier research on the relation between education and new media have mainly focused on technology in a classroom context and less on larger media ecologies as commercial systems. The relation between visual culture and education have been thoroughly examined when it comes to everyday visual media as informal learning environments for children, but the role of the teacher in these environments remains an open question. This paper wishes to contribute to the field of technology and education by highlighting how a certain educational culture can be passed on through narratives in social media and how the tools for communication re-shapes this narrative. The study is a part of an ongoing PhD project that aims to investigate the tension between the educational infrastructure, new media ecologies and the imagined future citizen as expressed in the art teacher communities in Sweden, Estonia and Finland.

AuthorPublishing yearSubject
Ingrid Forsler

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

-

Aiolos 2016, 54 : 63-78.

S 69-78 översättning av utdrag ur Paul Scheerbarts Glasarchitektur (1914)

AuthorPublishing yearSubject
Sven-Olov Wallenstein

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Philosophy

Research area for doctoral studies

-

Socialmedicinsk Tidskrift 2016, 93 (3): 332-332.

AuthorPublishing yearSubject
Martin Gunnarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal. Lengerich : Pabst Science Publishers, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Frederike Ambagtsheer

Martin Gunnarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal. Lengerich : Pabst Science Publishers, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Frederike Ambagtsheer

Martin Gunnarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

In: Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal. Lengerich : Pabst Science Publishers, 2016. -.

AuthorPublishing yearSubject

Assya Pascalev

Martin Gunnarson

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Studies in Practical Knowledge

Research area for doctoral studies

-

Media and Communication 2016, 4 (4): 1-7.

This thematic issue presents the outcome of the 2015 ECREA Communication and Democracy Section Conference “Political Agency in the Digital Age” that was held at the Copenhagen Business School in Denmark. It problematizes changes in the configurations of political agency in the context of digital media. The articles represent a shift from an exclusive focus on political elites to the interrelation between institutionalised politics and political processes in other societal spheres in the field of media and politics research. Political agency as the main notion of the thematic issue draws attention at the (media) practices through which social actors reproduce, reorganise and challenge politics. At the same time, the issue poses questions about the structures—economic, political and social—that allow for, define and also limit these practices. The contributions gathered here suggest an understanding of agency as constituted through the use of knowledge and resources, themselves embedded within structural contexts; at the same time, agency is transformative of the structures within which it is embedded by making use of knowledge and resources in creative and often radical ways. In that context the development of digital media marks a rupture or critical juncture that allows and requires a rethinking of conditions of political agency. Accordingly the contributions critically scrutinize the role of digital media moving beyond celebratory accounts of democratizing potential of digital media. The rethinking of the grammar of political agency is at the heart of this thematic issue.

AuthorPublishing yearSubject

Maria Kyriakidou

Anne Kaun

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

No
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory

Media and Communication 2016, 4 (4): 43-52.

Free software development and the technological practices of hackers have been broadly recognised as fundamental for the formation of political cultures that foster democracy in the digital mediascape. This article explores the role of free software in the practices of digital artists, animators and technicians who work in various roles for the contempo-rary digital visual media industries. Rather than discussing it as a model of organising work, the study conceives free software as a production tool and shows how it becomes a locus of politics about finding material security in flexible capitalism. This politics is ultimately contradictory in that it extends creative and craft autonomy of digital artists but does not mobilise a critical project. Instead, it nurtures further precarious labour. Empirically, the article draws on eth-nographically collected material from the media practices of digital artists and programmers who engage with two popular free software production tools, Blender and Synfig.

AuthorPublishing yearSubject
Julia Velkova

Research linked to the Baltic region and Eastern Europe

Yes
2016

School/Centre

School of Culture and Education
Media and Communication Studies

Research area for doctoral studies

Critical and Cultural Theory