Höstterminen 2018

Student med ballonger vid Södertörns högskola

Det är mycket praktiskt att hålla reda på i början av studierna, och många frågor brukar dyka upp. Därför har vi samlat all viktig information om terminsstarten. Här hittar du snabbt och enkelt svar på dina frågor.

Du som är antagen till en utbildning, har fått en reservplats, eller du som redan läser på högskolan hittar det mesta av den information du behöver under flikarna nedan, och länkarna till höger. Observera att informationen på dessa sidor kan komma att uppdateras/förändras fram till terminsstart.

Titel OmfattningAnmälningskodStudietid/-taktÖvrigtVisa info
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi 180.00 hp SH-41803 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34. 

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Arkivvetenskap A inom programmet. 

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik 180.00 hp SH-41804 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Arkivvetenskap A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se

 

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-41805 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Arkivvetenskap A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi 180.00 hp SH-41806 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Arkeologi A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi 180.00 hp SH-41807 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Etnologi A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia 180.00 hp SH-41808 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Historia A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning 

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria 180.00 hp SH-41809 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Idéhistoria A inom programmet. 

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap 180.00 hp SH-41810 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Konstvetenskap A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

Schema, termin 1

Mer information

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-41811 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 10:30
Plats: MC 518

Du som är antagen till Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Religionsvetenskap A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

Schema, termin 1

Mer information

Economics Master's Programme 60.00 credits SH-43842 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-06-19

If you are admitted to the Economics Master´s Programme, 60 credits, you will receive an
e-mail with information about the roll-call and the registration on the 22nd of August.

If you want to take the programme you need to register for it. You register for the programme by attending the roll-call with information on the 2Xth of August at YZ:00 AM.

Please note that if you are admitted with conditions you need to prove that you meet the entry requirements before you can register. Contact nek@sh.se by the 29th of August, otherwise you will lose your place on the programme.

Schedule, syllabus and course literature

You are supposed to take four 7,5-credit courses.

Books can be bought at Harrys böcker or borrowed at the library.

SH-Card and userID

If you are a new student here at Södertörn University you need to have a SH-Card. When you collect your card you will also get your userID.

If you are already a student here your SH-Card and your userID will be updated when you have registered for the course.

 

More information

Economics: Master's Programme 120.00 credits SH-43850 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-06-19

If you are admitted to the Economics Master´s Programme, 120 credits, you will receive an
e-mail with information about the roll-call and the registration. You will get the e-mail on the 22nd of August.

If you want to take the programme you need to register for it. You register for the programme by attending the roll-call with information on the 2Xth of August at YZ:00 AM.

Please note that if you are admitted with conditions you need to prove that you meet the entry requirements before you can register. Contact nek@sh.se by the 29th of August, otherwise you will lose your place on the programme.

Schedule, syllabus and course literature

You are supposed to take four 7,5-credit courses.

Books can be bought at Harrys böcker or borrowed at the library.

SH-Card and userID

If you are a new student here at Södertörn University you need to have a SH-Card. When you collect your card you will also get your userID.

If you are already a student here your SH-Card and your userID will be updated when you have registered for the course.

 

More information

Ekonomi, teknik och design 180.00 hp SH-43845 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 13:00
Plats: MA624

Ekonomi, teknik och design, 180hp, HT 2018

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Ekonomi, teknik och design, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)

 

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Uppropet äger rum: 

Dag: 2018-08-28
Tid: 13:00-14:00
Lokal: MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet

Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.

Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.
Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. Om du är ny student, så ska du skaffa SH-kort När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18

Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Ekonomi, teknik och design kull H18, läsordning, höstterminen 2018:

Period 1: Vad är design? 7,5 hp
Period 2: Ekonomisk vetenskap och metodlära (inom Företagsekonomi A), 7,5 hp
Period 3: Kommunikation, 7,5 hp
Period 4: Medierna, offentligheten och moderniteten, 7,5 hp

Kursrum och programpanel

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.
Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Ekonomi, teknik och design. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

 

 

Mer information

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi 180.00 hp SH-43805 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 10:00
Plats: Aulan, Hus B, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet

Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?

Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. 

Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser inom Företagsekonomi A.

Ekonomie kandidatprogrammet inriktning företagsekonomi kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Ekonomisk vetenskap och metodlära, 7,5 hp
Period 2: Redovisning och beskattning, 7,5 hp
Period 3: Samhälle, marknad och företagande, 7,5 hp
Period 4: Ekonomistyrning, 7,5 hp


Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Ekonomie kandidatprogrammet. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

 

 

Mer information

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi 180.00 hp SH-43841 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-06-19

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi, 180 hp, med start höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till
din eventuella plats på programmet.

Behörighet

Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad. Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott.
Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.

Frågor?

Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. 

Du når oss enklast via e-post, på adressen nek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Kursrum och programpanel

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Ekonomie kandidatprogrammet. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

Mer information

Entreprenörskap, innovation och marknad 180.00 hp SH-43807 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 15:00
Plats: MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser inom Ekonomi – kultur, struktur och samhälle.

Entreprenörskap, innovation och marknad, kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Entreprenörskap - introduktion 7,5 hp
Period 2: Ekonomisk teori, 7,5 hp
Period 3: Ekonomi – kultur, struktur och samhälle, 7,5 hp
Period 4: Ekonomisk doktrinhistoria, 7,5 hp


Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Entreprenörskap, innovation och marknad. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

 

 

Mer information

Estetikprogrammet 180.00 hp SH-42803 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Estetikprogrammet!

Starten för programmet och den första kursen, Estetik A, äger rum måndag 3 september kl. 14-17 i sal UB425 (Bibliotekshuset). Som programstudent på Estetikprogrammet kommer du att läsa tillsammans med studenter som läser fristående kurser.
Du som är antagen till Estetikprogrammet kommer att få en kallelse till den e-postadress du angivit på www.antagning.se. Kallelsemejlet skickas ut under vecka 33 (fr o m 13 augusti) och kommer bl a att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Innan du har tillgång till ditt kursrum via Studiewebben hittar du schema och kursplan med litteraturlista via länkarna nedan:
Terminsschema HT18, Estetik A
Kursplan med litteraturlista, Estetik A

Den 3 september kl. 10-10.45 bjuds alla nya studenter in till terminsstartsceremoni i aulan.

Obligatorisk webbregistrering 20/8-28/8

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Du som är antagen till Estetikprogrammet ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop.
Du kan webbregistrera dig (på kursen Estetik A) fr.o.m. 2018-08-20 till och med 2018-08-28. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats på programmet. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via estetik@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

Här finns en beskrivning för hur du webbregistrerar dig.

SH-konto och SH-kort

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mejl från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. Du kan då komma åt den aktuella kursens så kallade Studiewebb där kursspecifik information publiceras. Om du redan är student på Södertörns högskola, loggar du in på Studiewebben och klickar på länken Student-Ladok i boxen för Mina studier. 

Du behöver också ett SH-kort. SH-kortetet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Ca 24 timmar efter att du registrerat dig kan du hämta ut ditt SH-kort i receptionen i Moas båge mot uppvisad giltig legitimation. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut ditt SH-kort.

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 27/8. 

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys böcker på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. De flesta böcker går även att köpa hos olika internetbokhandlar.

Återbud/Studieavbrott

Om du inte vill ha din plats på programmet och ännu inte registrerat dig loggar du in på www.antagning.se och meddelar ett "återbud". Om du av någon anledning inte vill ha din plats på programmet, men har hunnit registrera dig, vänligen meddela detta till oss så snart du kan till estetik@sh.se, så platsen kan ges till annan sökande.

Frågor

Har du frågor om programmet eller någon av programmets kurser som du inte hittar svar på här, kontakta estetik@sh.se eller programsamordnare Åsa Arketeg. Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola – kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00 eller e-post studentservice@sh.se.

Terminstid HT2018: 2018-09-03 – 2019-01-20

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi 180.00 hp SH-41824 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-27
Tid: 13.00-15.00
Plats: MC518

Du som är antagen till Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kurserna som löper under höstterminen inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 27 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema HT18
Kurslitteratur HT18:
Delkurs 1
Delkurs 2
Delkurs 3
Delkurs 4

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt 180.00 hp SH-41823 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-27
Tid: 13.00-15.00
Plats: MC518

Du som är antagen till Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kurserna som löper under höstterminen inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 27 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema HT18
Kurslitteratur HT18:
Delkurs 1
Delkurs 2
Delkurs 3
Delkurs 4

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-41822 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-27
Tid: 13.00-15.00
Plats: MC518

Du som är antagen till Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kurserna som löper under höstterminen inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 27 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema HT18
Kurslitteratur HT18:
Delkurs 1
Delkurs 2
Delkurs 3
Delkurs 4

Mer information

Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-41821 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-27
Tid: 13.00-15.00
Plats: MC518

Du som är antagen till Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kurserna som löper under höstterminen inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 27 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Schema HT18
Kurslitteratur HT18:
Delkurs 1
Delkurs 2
Delkurs 3
Delkurs 4

Mer information

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 210.00 hp SH-34826 Di100% Mer info

Upprop/registrering

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.


Du ska webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.


Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.


Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig.

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.
Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.
1. Logga in på Studiewebben.
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Aktuella reserver som kan erbjudas en reservplats kommer vi att kontakta via telefon och e-post till den e-postadress som du angivit på antagning.se mellan 22-23 augusti 2018.

 

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.
Undervisningsdagen är på fredagar.

Det preliminära schemat hittar du här.
Kursplan och litteraturlista hittar du här. Litteraturlistan är under punk 7 i kursplanen - klicka på länken där som heter "HT 2018".

 

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem 180.00 hp SH-34845 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot fritidshem!

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen.
Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben


Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:


1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att
webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera.
Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte
registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka
sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig:


1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att
webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera.
Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte
registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka
sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se 
innan den 21 augusti 2017. Ange ditt namn, personnummer och vilken av  våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv - reservupprop:

Tisdagen den 28 augusti kommer ett reservupprop att hållas. De reserver som är aktuella för en studieplats kommer att få ett kallelsemejl där lokalen för reservuppropet anges. Kallelsen skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se.

Om du blir kallad till reservuppropet och inte har möjlighet att komma kan du skicka ett ombud. Ombudet behöver inte ha med sig någon fullmakt utan ska bara tacka ja i ditt ställe. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad. Om du inte tackar ja själv eller via ett ombud går din plats till nästa person i turordningen.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.
Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 1279UA 

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier
på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se

Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

 

 

Mer information

Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 240.00 hp SH-34828 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6!

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben


Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.
1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv - reservupprop:

Tisdagen den 28 augusti kommer ett reservupprop att hållas. De reserver som är aktuella för en studieplats kommer att få ett kallelsemejl där lokalen för reservuppropet anges. Kallelsen skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se.

Om du blir kallad till reservuppropet och inte har möjlighet att komma kan du skicka ett ombud. Ombudet behöver inte ha med sig någon fullmakt utan ska bara tacka ja i ditt ställe. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad. Om du inte tackar ja själv eller via ett ombud går din plats till nästa person i turordningen.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.
Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 1228UA 

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 240.00 hp SH-34829 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3!

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben


Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.
1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv - reservupprop:

Tisdagen den 28 augusti kommer ett reservupprop att hållas. De reserver som är aktuella för en studieplats kommer att få ett kallelsemejl där lokalen för reservuppropet anges. Kallelsen skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se.

Om du blir kallad till reservuppropet och inte har möjlighet att komma kan du skicka ett ombud. Ombudet behöver inte ha med sig någon fullmakt utan ska bara tacka ja i ditt ställe. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad. Om du inte tackar ja själv eller via ett ombud går din plats till nästa person i turordningen.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.
Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap 1 1225UA 

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

IT, medier och design 180.00 hp SH-44806 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för IT, medier och design

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på medieteknik@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-08-27. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta medieteknik@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema (för terminens första kurs)

Schema

Kursplan och litteraturlista (för terminens första kurs)

Medieteknik A

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Infectious Disease Control 60.00 credits SH-44840 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-09-03

Welcome to registration for the programme Infectious Disease Control!

You who have been offered a place on the programme should register for the autumn semester courses via the internet. You do not need to come to the university in person to register. However, if you have received a conditional offer you can’t register via the internet. Instead you must contact us, at naturochmiljo@sh.se, and prove that you fulfil the entry requirements before registration.

Registration via the internet

You can register via the internet from 13-08-2018 until 27-08-2018. Instructions for registration are available under the headline, “More information”.

Obligatory registration

All students at Södertörn University must register prior to every semester. Registration means that you accept your place at the university. You will lose your place if your do not register. Please contact naturochmiljo@sh.se if you don’t succeeded with your registration.

Waiting list applicants

If the course is not full after the registration period, for the admitted students, ends then we will contact applicants on the waiting list. The applicants will be contacted by e-mail so it is important, if you are on the waiting list, that you check your e-mail.

Note that we may contact applicants on the waiting list in advance of the closure of the registration period for the admitted students.

SH-Card and SH-Account

Your SH-Card works as a keycard, library card and printing and copying card at Södertörn University. As a new student you need to have your photograph taken for your SH-Card. During weeks 34 and 35 you can have your photograph taken, as well as collect your SH-Card and SH-Account, outside MA 636 in the Moa Building (floor 6). Reception deals with these issues at other times. Please note that you must be registered to be able to collect your card.

You use your SH-Account (username and password) to log in to the university’s learning platform, SH Study Web, and to access your email, library services, and to access e-resources from home.

If you are a new student at Södertörn University and register via the internet, your SH-Account will be emailed to the email address you provide within 24 hours.

Timetable, syllabus and reading list (for the semesters first course)

Schedule

Syllabus and reading list

Course literature can be bought from the bookshop, Harrys böcker, at the university, and also borrowed from the university library.

 

More information

Interactive Media Design 60.00 credits SH-44805 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-09-03 - 2019-01-20

Welcome to registration for Interactive Media Design

If you have been offered a place on the course you will need to register via the internet. You do not need to come to the university in person to register. However, if you have received a conditional offer you cannot register via the internet. In this case, contact us at medieteknik@sh.se, and send proof (i.e. copy of grades, bachelor's diploma) that you fulfil the entry requirements before registration.

Registration via the internet

You can register via the internet from 13-08-2018 until 27-08-2018. Instructions for registration are available under the headline, “More information”.

Compulsory registration

All students at Södertörn University must register prior to every semester. Registration means that you accept your place at the university. You will lose your place if your do not register. Please contact medieteknik@sh.se if you don’t succeed with your registration.

Waiting list applicants

If there is available places on the program after the registration period has ended, we will contact applicants on the waiting list. The applicants will be contacted by e-mail, it is therefore important that you check your e-mail if you are on the waiting list.

Note that we may contact applicants on the waiting list in advance of the closure of the registration period for the admitted students.

SH-Card and SH-Account

Your SH-Card works as a keycard, library card and printing and copying card at Södertörn University. As a new student you need to have your photograph taken for your SH-Card. During weeks 34 and 35 you can have your photograph taken, as well as collect your SH-Card and SH-Account, outside MA 636 in the Moa Building (floor 6). Reception deals with these issues at other times. Please note that you must be registered to be able to collect your card.

You use your SH-Account (username and password) to log in to the university’s learning platform, SH Study Web, and to access your email, library services, and to access e-resources from home.

If you are a new student at Södertörn University and register via the internet, your SH-Account will be emailed to the email address you provide within 24 hours.

Course literature can be bought from the bookshop, Harrys böcker, at the university, and also borrowed from the university library.

Schedule

More information

Interkulturellt företagande, inriktning etnologi 180.00 hp SH-41814 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 10:00-11:00
Plats: MA456

Du som är antagen till programmet Interkulturellt företagande, inriktning etnologi, kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.

Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Religionsvetenskap A inom programmet.

Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturenkan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 Schema

Mer information

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi 180.00 hp SH-41815 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 10:00-11:00
Plats: MA456

Du som är antagen till programmet Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi, kommer att få en kallelse till uppropet via e-post under vecka 34.


Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Religionsvetenskap A inom programmet.


Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.


Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.


Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

  Schema

Mer information

Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-41816 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 10:00-11:00
Plats: MA456

Du som är antagen till Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap, kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.


Upprop

Uppropet äger rum på Södertörns högskola under vecka 35 och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går
bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid uppropet. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen Religionsvetenskap A inom programmet.


Reserv

Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via mail eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.


Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.


Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 Schema

Mer information

International Master's Programme in Journalism 60.00 credits SH-43836 Day100% Mer info

Roll call/registrationWelcome to the registration for International Master's Programme in Journalism!


You do not need to come to the university to register in person.

However, if you have received a conditional offer, you must, before registering, come to the university to register and prove that you fulfil the entry requirements, or send it to journalistik@sh.se.


Obligatory registration

All students at Södertörn University must register prior to every semester.

Registration means that you accept your place at the university. You will lose your place if your do not register.
Web registration is available from 2018-08-13 to 2018-08-26. Information about how to register via the internet is below the heading “Web registration for courses”.

Web registration for courses

How you register via the internet depends on whether you already have an SH-Account or not, see below.
If you are a new student at Södertörn University, please do the following to register:
Once you have received your definitive admission decision for a course or programme that offers web registration, you will need login details for Södertörn University (SH-Account). You will be sent an email by the university that has information about how to create an SH-Account.
Once you have received your SH-Account you can log in to Student-Ladok and register via the internet.
Do this as follows:
1. Log in to Student-Ladok via this link
2. Click on Välj lärosäte [Select higher education institution] and then select Södertörn University.
3. Click on Proceed to Login and then enter your user information.
4. The courses to which you have been admitted are listed below UPCOMING. If it is possible to register for the course via the internet, there will be a button that says Register. This button is only available during the registration period. If the registration period has not opened, the date it will open is shown.
5. Click on Register for the course you want to register on. Then click on Register me.
6. You are now registered and the course is listed below CURRENT.
If you experience problems with web registration, please contact your study information desk.


If you have previously studied at Södertörn University and already have an SH-Account, please do the following to register on your course(s).

1. Log in to SH-StudyWeb
2. Click on the Student-Ladok link in the Mina studier [My Studies] box.
3. Click on Välj lärosäte [Select higher education institution] and then select Södertörn University.
4. Click on Proceed to Login and then enter your user information.
5. The courses to which you have been admitted are listed below UPCOMING. If it is possible to register for the course via the internet, there will be a button that says Register. This button is only available during the registration period. If the registration period has not opened, the date it will open is shown.
6. Click on Register for the course you want to register on. Then click on Register me.
7. You are now registered and the course is listed below CURRENT.

 

Questions?

If, for some reason, you have not succeeded in registering via the internet, please contact journalistik@sh.se only between 2018-08-13 to 2018-08-24 to register.
More information about the start of the semester, timetable and the reading list is available at sh.se/semesterstart.
Contact journalistik@sh.se for questions about your course.
Contact Student Services if you have general questions about studying at Södertörn University:
studentservice@sh.se
08- 608 32 00

Welcome to Södertörn University.

More information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi 180.00 hp SH-43852 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning etonolgi, 180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018. Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14 mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked) att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion - ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9 i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

 

Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS, checklista m.m.

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia 180.00 hp SH-43853 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning historia,
180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för
dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan
webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018.
Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen
har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din
registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14
mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte
webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked)
att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om
dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion – ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9
i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro
med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner
som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en
lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för
salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att
komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som
möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

 

 Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast
via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen
måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS,
checklista m.m.

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt 180.00 hp SH-43854 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning offentlig rätt,
180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för
dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan
webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018.
Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen
har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din
registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14
mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte
webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked)
att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om
dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion – ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9
i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro
med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner
som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en
lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för
salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att
komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som
möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast
via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen
måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS,
checklista m.m.

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-43855 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning religionsvetenskap,
180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för
dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan
webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018.
Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen
har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din
registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14
mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte
webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked)
att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om
dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion – ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9
i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro
med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner
som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en
lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för
salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att
komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som
möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast
via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen
måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS,
checklista m.m.

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi 180.00 hp SH-43856 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning sociologi,
180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för
dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan
webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018.
Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen
har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din
registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14
mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte
webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked)
att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om
dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion – ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9
i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro
med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner
som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en
lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för
salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att
komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som
möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast
via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen
måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS,
checklista m.m.

 

 

Mer information

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-43970 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-31
Tid: 9-12
Plats: MA636

Du är antagen* eller reserv* till IMER-programmet med inriktning statsvetenskap,
180 hp, höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för
dig.)

Registrering eller upprop?

Antagen

Du som är antagen utan villkor (se ditt antagningsbesked), kan
webbregistrera dig på kursen under perioden 13 augusti – 20 augusti 2018.
Registrering sker via  www.sh.se/kursregistrering. Se till att du antingen
har fått bekräftelse på registreringen via mejl eller att du kan se din
registrering i Ladok på webb. Om du inte har registrerat dig senast den 14
mars, så går din plats på kursen till någon på reservlistan.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor (se ditt antagningsbesked), kan inte
webbregistrera dig utan måste kontakta institutionen, via mejl, på imer@sh.se.

Reserv

Blir det platser lediga kommer du som reserv (se ditt antagningsbesked)
att kontaktas via mejl om du skulle bli erbjuden en plats.Mer information om
dina studier

Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart.

Obligatorisk introduktion – ej för reserver

Vi kommer att ha en obligatorisk introduktionsdag 31 augusti med start kl 9
i MA636 där alla som är registrerade måste närvara, vi kommer att ta nävaro
med. Vi kommer att prata om programmet, upplägg, de stöd och hjälpfunktioner
som finns på högskolan samt ha en eller två alumner. Vi kommer även bjuda på en
lunchsmörgås och dricka när det är slut.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort, legitimation för
salsskrivningar samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att
komma åt högskolans intranät och studiewebben. Är du ny student
fotograferar du dig på Plan 6 i Moas båge. Du bör fotografera dig så fort som
möjligt, eftersom det kan ta upp till en vecka att producera SH-kortet.

Schema och litteratur

Schema

Kursplan inkl litteraturlista för programmets första kurs

Har du några frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast
via e-post, på adressen imer@sh.se. Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen
måndag-torsdag 12:30–15:00.

Checklista och kårinformation

På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS,
checklista m.m.

 

 

Mer information

Internationella ekonomprogrammet 180.00 hp SH-43808 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 13:00
Plats: MB416, Hus B, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Internationella ekonomprogrammet, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser inom Företagsekonomi A.

Internationella ekonomprogrammet kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Samhälle, marknad och företagande, 7,5 hp
Period 2: Ekonomisk vetenskap och metodlära, 7,5 hp
Period 3: Ekonomistyrning, 7,5 hp
Period 4: Redovisning och beskattning, 7,5 hp


Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Internationella ekonomprogrammet. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

 

 

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi 180.00 hp SH-43818 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi, 180 hp, start höstterminen 2018.


Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17 - 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.


Så kursregistrerar du dig via webben


När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.
Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

Studier vid Södertörns högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)

Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.
Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

För frågor om frågor om etnologistudier, kontakta etnologi@sh.se
För specifika frågor om journalistikstudier kontakta journalistik@sh.se

Välkommen till höstterminen på Södertörn Högskola!

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia 180.00 hp SH-43820 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.

Det gör du under perioden 17 - 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

 

Så kursregistrerar du dig via webben

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).


Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.
Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.


Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

Studier vid Södertörns högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)

 

Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.
Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Kontakta historia@sh.se för frågor om frågor om historiastudier.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria 180.00 hp SH-43822 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17 - 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver
Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

Så kursregistrerar du dig via webben
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).


Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.
När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.
Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

 

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

 

Allmänt om studier vid Södertörns högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)

Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.

Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Kontakta idehistoria@sh.se för frågor om frågor om idéhistoriastudier.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier

 

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö 180.00 hp SH-43833 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17 - 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

 

Så här kursregistrerar du dig via webben:


När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.


Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

 

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

Allmän information

Studera vid Södertörns högskola (länk)

Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.

Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

För frågor om frågor om miljö och människastudier, kontakta naturochmiljo@sh.se  
För specifika frågor om journalistikstudier kontakta journalistik@sh.se

Välkommen.

 

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi 180.00 hp SH-43824 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

 

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17 - 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

 

Så kursregistrerar du dig via webben
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

 

Studera vid Södertörn Högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)


Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.

Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se


Kontakta nek@sh.se för frågor om ämnet nationalekonomi.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier.

 

Välkommen!

 

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap 180.00 hp SH-43827 Dag100% Mer info

Upprop/registrering


På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap, 180 hp, start höstterminen 2018.


Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17- 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

 

Så kursregistrerar du dig via webben
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.


Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

Studera vid Sädertörn Högskola

 Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)


Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.

Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se


Kontakta religion@sh.se för frågor om ämnet religionsvetenskap.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier.

Välkommen!

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi 180.00 hp SH-43829 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17- 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september.

När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

Så kursregistrerar du dig via webben

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.

 

Studera vid Södertörns högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)


Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.
Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Kontakta sociologi@sh.se för frågor om ämnet sociologi.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier.

Välkommen!

 

Mer information

Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap 180.00 hp SH-43831 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

På den här sidan finns information för dig som är antagen eller reserv till programmet Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap, 180 hp, start höstterminen 2018.

 

Registering

Registrering sker via www.sh.se/kursregistrering.
Det gör du under perioden 17- 26 augusti 2018. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du inte registrerar dig, så förlorar du din plats på kursen.

Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart 3 september. När du tackat ja till din plats via e-post (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.


Reserver

Reserver kommer att kallas vid behov och efter turordning från och med den 27 augusti. Bevaka din e-post. Det kommer inte att hållas något reservupprop.

 

Så kursregistrerar du dig via webben

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto).

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du:
1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du har inloggningsuppgifter (SH-konto) ska du registrera dig via Student-Ladok. Student-Ladok hittar du under Mina studier när du är inloggad på studiewebben.

Så här gör du:
1. Logga in på studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Vid problem med webbregistreringen, kontakta journalistik@sh.se.


Studera vid Södertörns högskola

Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)


Frågor

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola
Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

 


Kontakta statsvetenskap@sh.se för frågor om ämnet statsvetenskap.
Kontakta journalistik@sh.se för specifika frågor om journalistikstudier.

Välkommen!

Mer information

Journalistik och digitala medier 180.00 hp SH-43839 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-28
Tid: 10
Plats: Södertörns högskola, Moas Båge sal MA 505

Upprop


På uppropet tackar du ja till din studieplats. Om du uteblir från uppropet, så förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet. Observera att du som är antagen med villkor måste styrka din behörighet före terminsstart. När du tackat ja till din plats vid uppropet (och är behörig), så kommer du att bli registrerad inom ramen för programmet.

Uppropet äger rum


Dag: Tisdagen den 28 augusti

Tid: 10:00

Lokal: MB505, Södertörns högskola, Flemingsberg

Upprop för reserver

Du som står som reserv och har fått en kallelse via e-post är välkommen till uppropet. Reservuppropet äger rum i anslutning till ordinarie upprop.

Schema och litteratur


Länk till preliminärt schema för första terminens kurs: Journalistik A, 30 hp, schema VT18
Länk till kursplan med litteraturlista för första terminens kurs: Journalistik A, 30 hp, kursplan inkl. litteraturlista

Allmänt om studier vid Södertörns högskola


Allmän information om att studera vid Södertörns högskola (länk)

Frågor?


Kontakta journalistik@sh.se med specifika frågor om dina journalistikstudier.

Kontakta Studentservice för allmänna frågor om att studera på Södertörns högskola.
Telefon: 08-608 32 00
E-post: studentservice@sh.se

Mer information

Kommunikatörsprogrammet 180.00 hp SH-42814 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Kommunikatörsprogrammet

Om du är antagen till Kommunikatörsprogrammet så kommer en kallelse att skickas via mejl till den e-postadress du angivit på antagning.se. Mejlet kommer att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Schema Svenska A (termin 1)

Kursplan inklusive litteraturlista Svenska A (termin 1)

Obligatorisk webbregistrering 13/8-26/8

Du som är antagen till Kommunikatörsprogrammet ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Hur du går till väga för att registrera dig via webben framgår under rubriken ”Kursregistrera dig via webben”. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop. Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 till och med 2018-08-26. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via svenska@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

SH-konto för studiewebb med mera

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mejl från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. Du kan då komma åt intranätet och den aktuella kursens så kallade Studiewebb där kursspecifik information publiceras. Om du redan är student på Södertörns högskola så loggar du in på Studiwebben och klickar på länken Student-ladok i boxen för Mina studier.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 27/8.

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Biologi 90.00 hp SH-34830 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Biologi

 

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Biologi ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska 90.00 hp SH-34831 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska


Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Filosofi 90.00 hp SH-34832 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Filosofi

 

Om du är antagen:


Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Filosofi
ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Företagsekonomi 90.00 hp SH-34833 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Företagsekonomi

 

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Företagsekonomi ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Geografi 90.00 hp SH-34834 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Geografi


Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Geografi ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Historia 90.00 hp SH-34835 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Historia

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Historia
ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Psykologi 90.00 hp SH-34836 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Psykologi

 

Om du är antagen:
Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Psykologi 
ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?
Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap 90.00 hp SH-34837 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap

 

Om du är antagen:
Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap  ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap 90.00 hp SH-34838 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap


Om du är antagen:
Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben
Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska 90.00 hp SH-34839 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska

 

Om du är antagen:
Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.

Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former 1269UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Konst, kultur och ekonomi 180.00 hp SH-43844 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27
Tid: 14
Plats: MA624

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Konst, kultur och ekonomi, 180 hp, med start höstterminen 2018.


(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)
Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.
Uppropet äger rum
Dag: måndag  27 augusti 2018
Tid: 14
Lokal: MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.
Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.

Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Konst, kultur och ekonomi kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Kultur- och konstbegrepp 7,5 hp
Period 2: Ekonomisk vetenskap och metodlära (inom Företagsekonomi A), 7,5 hp
Period 3: Kommunikation, 7,5 hp
Period 4: Medierna, offentligheten och moderniteten, 7,5 hp


Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Konst, kultur och ekonomi. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

Mer information

Logistik och ekonomi 180.00 hp SH-43812 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 14.00
Plats: MA624, Moas båge, Flemingsberg

Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt för alla antagna och för kallade reserver. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Mer information om dina studier
Mer information om dina studier finns på www.sh.se/terminsstart. Välj fliken ”Program” och sedan ”Logistik och ekonomi”.

Om du har frågor om dina studier, så är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Schema och litteratur
Schema och litteraturlista för terminens första kurs hittar du på www.sh.se/terminsstart.

Skaffa SH-kort och Användar-ID
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18
Period 1: Samhälle, marknad och företagande 7,5 hp
Period 2: Ekonomisk vetenskap och metodlära 7,5 hp
Period 3: Ekonomistyrning 7,5 hp
Period 4: Redovisning och beskattning 7,5 hp

Kursrum och programinfopanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.
Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Ekonomie kandidatprogrammet. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.


Checklista och kårinformation
På www.sh.se/terminsstart hittar du även information om studentkåren SöderS, checklista m.m.

 

Mer information

Magisterprogram i arkeologi 60.00 hp SH-41817 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Plats: Registrering via mejl till arkeologi@sh.se

Du som är antagen till Magisterprogram i arkeologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar Ann Mellquist för registrering på mailadressen arkeologi@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på  Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

 

Mer information

Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys 60.00 hp SH-41801 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-13 - 2018-06-28
Plats: Registrering via e-post

Du som är antagen till Magisterprogram i etnologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen etnologi@sh.se senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.


Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.


Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.


Schema

Kursplaner inklusive litteraturlistor för termin 1:
Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng  
Kultur- och samhällsanalyser, 7,5 högskolepoäng  
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi, 7,5 högskolepoäng  
Vetenskapsteori, etnologi, 7,5 högskolepoäng

Mer information

Magisterprogram i företagsekonomi 60.00 hp SH-43810 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-29
Tid: 14:00
Plats: ME452, Hus E, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Masterprogrammet i företagsekonomi, 120 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Masterprogrammet i företagsekonomi, kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Innovation, entreprenörskap och företagande 7,5 hp
Period 2: Förändringens dynamik, 7,5 hp
Period 3: Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, 7,5 hp
Period 4: Innovation, institution och konkurrens i en global kontext, 7,5 hp


Kursrum
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

.

 

 

 

Mer information

Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete 60.00 hp SH-42809 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-06-18 - 2018-09-17

Välkommen till Magisterprogram i genusvetenskap!

Om du är antagen till Magisterprogram i genusvetenskap så kommer en kallelse att skickas via mejl till den e-postadress du angivit på antagning.se. Mejlet kommer vecka någon gång i mitten av augusti. Mejlet kommer att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Obligatorisk webbregistrering 22–26 augusti

Du som är antagen till Magisterprogram i genusvetenskap ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Hur du gör ser du via länken längre ner på sidan. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop. Du kan webbregistrera dig från och med 22/8 till och med 26/8 2018. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via genus@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 27 augusti.

Mer information

Magisterprogram i historia 60.00 hp SH-41812 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-13 - 2018-08-28
Plats: Registrering via e-post till historia@sh.se

Du som är antagen till Magisterprogram i historia kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.


Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen historia@sh.se senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

Kursplaner inklusive litteraturlistor för termin 1:

Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng , 1363ÖV
Individuell uppsatsförberedande läskurs i historia, 7,5 högskolepoäng, 1167HI
Orientering i historieforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng , 1117HI
Vetenskapsteori, historia, 7,5 högskolepoäng, 1134HI

 

Mer information

Magisterprogram i idéhistoria 60.00 hp SH-41819 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Plats: Registrering via mejl till idehistoria@sh.se

Du som är antagen till Magisterprogram i idéhistoria kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar Ann Mellquist för registrering på mailadressen idehistoria@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2018-08-28.  Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med  villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på  Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

 

 

Mer information

Magisterprogram i internationellt företagande 60.00 hp SH-43809 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-29
Tid: 15:00
Plats: ME452, Hus E, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Magisterprogrammet i internationellt företagande, 60 hp, med start höstterminen 2018. (*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Magisterprogrammet i internationellt företagande, kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Forskning om det globala företaget 15 hp
Period 2: Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringar 15 hp


Kursrum
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

.

 

 

 

Mer information

Magisterprogram i praktisk kunskap 60.00 hp SH-42807 Di50% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Magisterprogrammet i praktisk kunskap

Om du är antagen till Magisterprogrammet i praktisk kunskap så kommer en kallelse att skickas via mejl till den e-postadress du angivit på antagning.se. Mejlet skickas den 6 augusti och kommer att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Obligatorisk webbregistrering 13/8-27/8

Du som är antagen till Magisterprogrammet i praktisk kunskap ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Hur du går till väga för att registrera dig via webben framgår under rubriken ”Kursregistrera dig via webben”. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop. Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 till och med 2018-08-27. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via retorik@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

SH-konto för studiewebb med mera

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mejl från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. Du kan då komma åt intranätet och den aktuella kursens så kallade Studiewebb där kursspecifik information publiceras. Om du redan är student på Södertörns högskola så loggar du in på Studiwebben och klickar på länken Student-ladok i boxen för Mina studier.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 28/8.

Mer information

Magisterprogram i religionsvetenskap 60.00 hp SH-41825 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-31

Du som är antagen till Magisterprogram i religionsvetenskap kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.


Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen religion@sh.se senast 2018-08-31. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Mer information

Management med IT 180.00 hp SH-43846 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 11:00
Plats: MA624

Management med IT, 180hp, HT 2018


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Management med IT, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Uppropet äger rum: 

Dag: 2018-08-28
Tid: 11-12
Lokal: Sal MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet

Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.

Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.
Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. Om du är ny student ska du skaffa ett SH kort. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18

Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Management med IT kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1-4: Digital Affärsutveckling I, 30 hp

Kursrum och programpanel

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.
Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Management med IT. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

 

 

 

Mer information

Master's Programme in Environmental Science 120.00 credits SH-44841 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-09-03

Welcome to registration for the Master´s Programme in Environmental Science!

You who have been offered a place on the programme should attend the roll-call at Södertörn University

Registration via the internet

You can register via the internet from 13-08-2018 until 27-08-2018. Instructions for registration are available under the headline, “More information”.

Obligatory registration

All students at Södertörn University must register prior to every semester. Registration means that you accept your place at the university. You will lose your place if your do not register. Please contact naturochmiljo@sh.se if you don’t succeeded with your registration.

Waiting list applicants

If the course is not full after the registration period, for the admitted students, ends then we will contact applicants on the waiting list. The applicants will be contacted by e-mail so it is important, if you are on the waiting list, that you check your e-mail.

Note that we may contact applicants on the waiting list in advance of the closure of the registration period for the admitted students.

SH-Card and SH-Account

Your SH-Card works as a keycard, library card and printing and copying card at Södertörn University. As a new student you need to have your photograph taken for your SH-Card. During weeks 34 and 35 you can have your photograph taken, as well as collect your SH-Card and SH-Account, outside MA 636 in the Moa Building (floor 6). Reception deals with these issues at other times. Please note that you must be registered to be able to collect your card.

You use your SH-Account (username and password) to log in to the university’s learning platform, SH Study Web, and to access your email, library services, and to access e-resources from home.

Timetable, syllabus and reading list (for the semesters first course at each specialization)

Ecosystem Management

Schedule
Syllabus and reading list

Environment, Communication and Politics

Schedule
Syllabus and reading list

Infectious Disease Control

Schedule
Syllabus and reading list

Course literature can be bought from the bookshop, Harrys böcker, at the university, and also borrowed from the university library.

 

More information

Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis 120.00 credits SH-42811 Day100% Mer info

Roll call/registration

 

After having received your second (final) notification of selection results, you will get an email with instructions on how to do your web registration for the Autumn Semester. If you are admitted to the Programme, you may expect this information by the middle of August at the earliest.  

More information

Masterprogram i Filosofi 120.00 hp SH-42806 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Masterprogrammet i Filosofi!

Du som är antagen till Masterprogrammet i Filosofi kommer att få en kallelse till den e-postadress du angivit på www.antagning.se. Kallelsemejlet skickas ut under vecka 33 (fr o m 13 augusti) och kommer bl a att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Starten för programmet och den obligatoriska kursen "Filosofins historia II: temastudium" äger rum tisdag 4 september kl. 14-16 i sal MC241.
Den 3 september kl. 10-10.45 bjuds alla nya studenter in till terminsstartsceremoni i aulan.

Som antagen student på Masterprogrammet i Filosofi ska du under HT18 läsa tre obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp. Du ska utöver dessa också välja en valbar kurs om 7,5 hp, se nedan. För att kunna registrera dig på alla terminens fyra kurser innan terminsstart behöver du mejla ditt val av valbar kurs till filosofi@sh.se så snart som möjligt när du blivit antagen och tackat jag till din plats, men allra senast 26 augusti. Först kort därefter kommer du att kunna registrera dig på den valbara kursen.

Mer information om programmet och ingående kurser finns att läsa i ämnesfoldern.

Innan du har tillgång till ditt/dina kursrum via Studiewebben hittar du scheman och kursplaner med litteraturlistor för första terminens kurser via länkarna nedan.

Obligatoriska programkurser HT18:
Terminsschema HT18, observera att det tillkommer tillfällen för de valbara kurserna
Filosofins historia II: temastudium, 1034FI - Kursplan med litteraturlista
Filosofins historia I: verkstudium, 1033FI - Kursplan med litteraturlista
Filosofi, forskningsseminarium I, 1036FI - Kursplan med litteraturlista

Valbara programkurser HT18:
Metafysik i den post-metafysiska traditionen, 1030FI - Kursschema och kursplan med litteraturlista
Hermeneutisk teori och metod, 1027FI - Kursplan med litteraturlista, läses på egen hand. Ev. träffar bestäms med läraren.
Grekiska för filosofer, 1024FI - Kursschema och kursplan med litteraturlista


Obligatorisk webbregistrering 20/8-31/8

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Du som är antagen till Masterprogrammet i filosofi ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop.
Du ska ska webbregistrera dig på alla fyra terminskurser fr.o.m. 2018-08-20 till och med 2018-08-31. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats på programmet. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via filosofi@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

Här finns en beskrivning för hur du webbregistrerar dig.

SH-konto och SH-kort

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mejl från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. Du kan då komma åt den aktuella kursens så kallade Studiewebb där kursspecifik information publiceras. Om du redan är student på Södertörns högskola, loggar du in på Studiewebben och klickar på länken Student-Ladok i boxen för Mina studier. 

Du behöver också ett SH-kort. SH-kortetet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Ca 24 timmar efter att du registrerat dig kan du hämta ut ditt SH-kort i receptionen i Moas båge mot uppvisad giltig legitimation. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut ditt SH-kort.

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 27/8. 

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys böcker på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna. De flesta böcker går även att köpa hos olika internetbokhandlar.

Återbud/Studieavbrott

Om du inte vill ha din plats på programmet och ännu inte registrerat dig loggar du in på www.antagning.se och meddelar ett "återbud". Om du av någon anledning inte vill ha din plats på programmet, men har hunnit registrera dig, vänligen meddela detta till oss så snart du kan till filosofi@sh.se, så platsen kan ges till annan sökande.

Frågor

Har du frågor om programmet eller någon av programmets kurser som du inte hittar svar på här, kontakta filosofi@sh.se eller programsamordnare Charlotta Weigelt. Gäller det allmänna frågor om studier på Södertörns högskola – kontakta Studentservice på telefon 08-608 32 00 eller e-post studentservice@sh.se.

Terminstid HT2018: 2018-09-03 – 2019-01-20

Mer information

Masterprogram i arkeologi 120.00 hp SH-41818 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Plats: Registrering via mejl till arkeologi@sh.se

Du som är antagen till Masterprogram i arkeologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar Ann Mellquist för registrering på mailadressen arkeologi@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja
till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med
villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på
Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek  tillhandahåller böckerna.

 

 

Mer information

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa 120.00 hp SH-41802 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-13 - 2018-06-28
Plats: Registrering via e-post

Du som är antagen till Masterprogram i etnologi kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen etnologi@sh.se senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.


Schema

Kursplaner inklusive litteraturlistor för termin 1:
Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng
Kultur- och samhällsanalyser, 7,5 högskolepoäng
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi, 7,5 högskolepoäng
Vetenskapsteori, etnologi, 7,5 högskolepoäng

Mer information

Masterprogram i företagsekonomi 120.00 hp SH-43811 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-29
Tid: 14:00
Plats: ME452, Hus E, Södertörns högskola, Flemingsberg


Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Masterprogrammet i företagsekonomi, 120 hp, med start höstterminen 2018.(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.) 

Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Masterprogrammet i företagsekonomi, kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Innovation, entreprenörskap och företagande 7,5 hp
Period 2: Förändringens dynamik, 7,5 hp
Period 3: Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, 7,5 hp
Period 4: Innovation, institution och konkurrens i en global kontext, 7,5 hp


Kursrum
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

.

 

 

 

Mer information

Masterprogram i historia 120.00 hp SH-41813 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-13 - 2018-08-28
Plats: Registrering via e-post till historia@sh.se

Du som är antagen till Masterprogram i historia kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

 

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen historia@sh.se senast 2018-08-28. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

Kursplaner inklusive litteraturlistor för termin 1:

Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng , 1363ÖV
Individuell uppsatsförberedande läskurs i historia, 7,5 högskolepoäng, 1167HI
Orientering i historieforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng , 1117HI
Vetenskapsteori, historia, 7,5 högskolepoäng, 1134HI

Mer information

Masterprogram i idéhistoria 120.00 hp SH-41820 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Plats: Registrering via mejl till idehistoria@sh.se

Du som är antagen till Masterprogram i idéhistoria kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.

Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar Ann Mellquist för registrering på mailadressen idehistoria@sh.se alternativt telefonnummer 08-608 40 17 senast 2018-08-28.  Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Observera att du som antagits med
villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Reserv

De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post eller telefon efter den 28 augusti. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post och telefon under uppsikt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek  tillhandahåller böckerna.

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi 120.00 hp SH-43803 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 16
Plats: ME452

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi, 120 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.
Uppropet äger rum
Dag: veckodag dag månad år
Tid: från-till
Lokal: Sal, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.


Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.


Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Organsiationer i samhället 7,5 hp
Period 2: Förändring, reformer och styrning 7,5 hp
Period 3: Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
Period 4: Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 hp


Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi 120.00 hp SH-43804 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 16
Plats: ME452

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi, 120 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.
Uppropet äger rum
Dag: veckodag dag månad år
Tid: från-till
Lokal: Sal, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.

Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.

Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Organsiationer i samhället 7,5 hp
Period 2: Förändring, reformer och styrning 7,5 hp
Period 3: Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
Period 4: Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 hp

Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

Mer information

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap 120.00 hp SH-43806 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-28
Tid: 16
Plats: ME452

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap, 120 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)


Välkommen på upprop
Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.
Uppropet äger rum
Dag: veckodag dag månad år
Tid: från-till
Lokal: Sal, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott
Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.

Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.

Skaffa SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge.


Läsordning HT18
Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1: Organsiationer i samhället 7,5 hp
Period 2: Förändring, reformer och styrning 7,5 hp
Period 3: Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
Period 4: Förvaltningspolitikens förändring, 7,5 hp

Kursrum och programpanel
I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är student och inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter.

Mer information

Masterprogram i religionsvetenskap 120.00 hp SH-41879 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-27 - 2018-08-31

Du som är antagen till Masterprogram i religionsvetenskap kommer att få en kallelse via e-post under vecka 34.


Registrering

Du som har blivit antagen och vill läsa programmet kontaktar institutionssekreteraren för registrering på e-postadressen religion@sh.se senast 2018-08-31. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet. Observera att du som antagits med villkor måste styrka din behörighet vid registreringen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan köpas på Harrys bokhandel på Campus Flemingsberg eller lånas på Södertörns högskolas bibliotek. Även andra bokhandlar och bibliotek tillhandahåller böckerna.

Funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning ska, så snart du blivit antagen, kontakta funka@sh.se.

 

Mer information

Masterprogram i svenska 120.00 hp SH-42813 Dag100% Inställd Mer info
Medievetarprogrammet 180.00 hp SH-42810 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till programmet Medievetarprogrammet! 

Om du är antagen till Medievetarprogrammet är du välkommen till upprop på Södertörns högskola. Kallelse skickas ut vecka 33.

Dag 28 augusti
Tid 10:00
Plats Södertörns högskola
Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg
Sal MA636

Upprop
Uppropet äger rum på Södertörns högskola och då tackar du ja till din studieplats. Det är viktigt att du som har blivit kallad kommer i tid. Om du uteblir från uppropet förlorar du din studieplats. Det går bra att skicka ett ombud till uppropet om du inte själv kan närvara. När du tackat ja till din plats kommer du att bli registrerad på kursen.

Reserver
Om kursen inte fylls av redan antagna studenter, erbjuds du som är reserv en plats efter turordning. De reserver som är aktuella för en plats kommer att kontaktas via e-post efter uppropet. Det kommer att vara kort om tid att tacka ja eller nej om du erbjuds en plats, så det är viktigt att du håller din e-post under uppsikt. Observera att inga reserver kommer att antas i samband med uppropet!

Behörighet
Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta mkv@sh.se och be om att få bli registrerad. 

Frågor?
Mer information inför terminsstarten, schema och litteraturlista hittar du på sh.se/terminsstart. Bifogat finns en PDF med karta över campus och en steg-för-steg-guide med det praktiska du behöver göra inför dina studier på Södertörns högskola.

Mer information

Miljö och utveckling 180.00 hp SH-44813 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för programmet miljö och utveckling

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på naturochmiljo@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-08-27. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta naturochmiljo@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema och litteraturlista (för terminens första kurs)

Schema

Kursplan och litteraturlista

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi 180.00 hp SH-43813 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Personalvetarprogrammet med inriktning Psykologi

Om Du har blivit antagen och vill läsa programmet ska du webbregistrera dig under perioden 13-21 augusti. Genom att registrera dig, tackar du ja till din studieplats. Observera att om du inte registrerar dig i tid, förlorar du din plats på programmet. Mer information om webbregistrering hittar du på http://www.sh.se/kursregistrering.

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.
När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Om du får problem vid registreringen eller av någon anledning inte kan webbregistrera dig, måste du ta kontakt med utbildningsadministrationen på pvp@sh.se senast den 21 augusti för att behålla din plats på kursen.

Antagen med villkor
Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig. Du måste styrka din behörighet senast den 21 augusti för att inte förlora din plats. Kontakta pvp@sh.se för information om hur du gör.

SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum.

Schema och litteraturlista

Schema och kursplan med litteraturlista hittar du på sh.se/terminsstart. Välj mellan flikarna ”Program” respektive ”Kurs” och sök fram din utbildning. Kursplan och litteraturlista hittar du också i ditt kursrum på studiewebben. Litteraturen finns att köpa på bokhandeln Harrys böcker vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Funktionsnedsättning
Om du behöver stöd i studierna på grund av en varaktig funktionsnedsättning kontaktar du så snart som möjligt handläggare på Studentavdelningen på e-post likavillkor@sh.se.

Reservantagning
Om det blir aktuellt med reserver så kommer vi med kort varsel att kalla via e-post. Är du reserv så kontrollera din e-post regelbundet. Vid kallelse av reserver är det mycket kort svarstid.

Om du inte önskar behålla din plats är vi tacksamma om du går in via antagning.se och tackar nej. Du kan även meddela oss via e-post till pvp@sh.se, glöm inte ditt personnummer samt vilket proram du tackar nej till.

Frågor?
Mer information inför terminsstarten hittar du på sh.se/terminsstart.


Vid frågor eller problem med                   … Så får du hjälp av …                      Du hittar oss i …
SH-kort: allmänna frågor                              Receptionen                                  Moas båge vid huvudentrén
utlåning av böcker                                        Biblioteket                                      Biblioteket
utskrift och kopiering                                    Kontakt- och MedieCenter             Moas båge plan 5
SH-konto                                                      Kontakt- och MedieCenter             Moas båge plan 5
Kårmedlemskap                                           Studentkåren                                 F-huset plan 5
Mecenatkort, studentrabatter                       Studentkåren                                 F-huset plan 5
Studiewebben                                              studiewebben@sh.se

Andra frågor
Studentservice
08-608 32 00
studentservice@sh.se

Har du kursspecifika frågor är du välkommen att e-posta till pvp@sh.se

Mer information

Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi 180.00 hp SH-43814 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Personalvetarprogrammet med inriktning Sociologi


Om Du har blivit antagen och vill läsa programmet ska du webbregistrera dig under perioden 13-21 augusti. Genom att registrera dig, tackar du ja till din studieplats. Observera att om du inte registrerar dig i tid, förlorar du din plats på programmet. Mer information om webbregistrering hittar du på http://www.sh.se/kursregistrering.

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.
När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Om du får problem vid registreringen eller av någon anledning inte kan webbregistrera dig, måste du ta kontakt med utbildningsadministrationen på pvp@sh.se senast den 21 augusti för att behålla din plats på kursen. 

Antagen med villkor
Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig. Du måste styrka din behörighet senast den 21 augusti för att inte förlora din plats. Kontakta pvp@sh.se för information om hur du gör.


SH-kort och SH-konto
SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studiewebb och kursrum.

Schema och litteraturlista
Schema och kursplan med litteraturlista hittar du på sh.se/terminsstart. Välj mellan flikarna ”Program” respektive ”Kurs” och sök fram din utbildning. Kursplan och litteraturlista hittar du också i ditt kursrum på studiewebben. Litteraturen finns att köpa på bokhandeln Harrys böcker vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Funktionsnedsättning
Om du behöver stöd i studierna på grund av en varaktig funktionsnedsättning kontaktar du så snart som möjligt handläggare på Studentavdelningen på e-post likavillkor@sh.se.

Reservantagning
Om det blir aktuellt med reserver så kommer vi med kort varsel att kalla via e-post. Är du reserv så kontrollera din e-post regelbundet. Vid kallelse av reserver är det mycket kort svarstid.

Om du inte önskar behålla din plats är vi tacksamma om du går in via antagning.se och tackar nej. Du kan även meddela oss via e-post till pvp@sh.se, glöm inte ditt personnummer samt vilket program du tackar nej till.

Frågor?
Mer information inför terminsstarten hittar du på sh.se/terminsstart.

Vid frågor eller problem med …          Så får du hjälp av …           Du hittar oss i …
SH-kort: allmänna frågor                     Receptionen                       Moas båge vid huvudentrén
utlåning av böcker                               Biblioteket                           Biblioteket
utskrift och kopiering                           Kontakt- och MedieCenter  Moas båge plan 5
SH-konto                                             Kontakt- och MedieCenter  Moas båge plan 5
Kårmedlemskap                                  Studentkåren                      F-huset plan 5
Mecenatkort, studentrabatter              Studentkåren                      F-huset plan 5
Studiewebben                                     studiewebben@sh.se

Andra frågor
Studentservice
08-608 32 00
studentservice@sh.se

Har du kursspecifika frågor är du välkommen att e-posta till pvp@sh.se

Mer information

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning 180.00 hp SH-42818 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Välkommen till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning

Om du är antagen till Retorikkonsultptogrammet inriktning mot rådgivning och utbildning så kommer en kallelse att skickas via mejl till den e-postadress du angivit på antagning.se. Mejlet kommer att innehålla den information du finner här på terminstartsidan.

Schema Retorik A (termin 1)

Kursplan inklusive litteraturlista Retorik A (termin 1)

Obligatorisk webbregistrering 13/8-27/8

Du som är antagen till Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning ska registrera dig på webben på Södertörns högskolas webbplats. Hur du går till väga för att registrera dig via webben framgår under rubriken ”Kursregistrera dig via webben”. Du ska alltså inte komma till högskolan personligen för att registrera dig och det är inget upprop. Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 till och med 2018-08-27. Om du inte registrerar dig inom den angivna tiden förlorar du din plats. Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig via webben utan måste kontakta oss via retorik@sh.se. Använd också denna adress om du inte lyckas webbregistrera dig av annan orsak eller om du har övriga frågor.

SH-konto för studiewebb med mera

Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mejl från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. Du kan då komma åt intranätet och den aktuella kursens så kallade Studiewebb där kursspecifik information publiceras. Om du redan är student på Södertörns högskola så loggar du in på Studiwebben och klickar på länken Student-ladok i boxen för Mina studier. 

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så finns hjälp och stöd att få. Läs mer på www.sh.se/funka

Reserver kallas via e-post

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl! Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 28/8. 

Mer information

Socionomprogrammet med storstadsprofil 210.00 hp SH-43837 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210hp, HT2018


Information till dig som är antagen* eller reserv* till Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)

Antagen

För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig.
Det gör du mellan 2018-08-13 och 2018-08-26.
Registrerar du dig inte i tid förlorar du din plats på programmet och din plats kommer att ges till en reserv..

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webregistrering, behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto. När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webregistrera dig.

Informationsträff

Det kommer att vara en informationsträff för nya studenter på programmet.
Du som är antagen och registrerad på programmet är varmt välkommen att delta.

Tid: Torsdag 30 augusti klockan 13:00-15:00
Plats: Södertörns högskola, Flemingsberg i sal MB503

Reserv

Om du blir aktuell för en reservplats så kommer vi att mejla dig via den e-postadress du angivit på antagning.se. Oftast krävs svar med kort varsel så var uppmärksam på din mejl!

Så här gör du för att webregistrera dig:

1. Klicka på Student-Ladok via denna länk.
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i ditt SH-konto/inloggningsuppgifter
4. Under KOMMANDE hittar du de kurser som du är antagen till. Observera att Södertörns högskola inte har registrering på program, utan du registrera dig på kurserna som ingår i programmet.
5. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, webregistrerar dig och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen på socionomprogrammet@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott.
Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott och du kan söka utbildningsprogrammet vid en senare termin.

Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema samt litteraturlista för terminens första kurs: Introduktion till socialt arbete via länkarna nedan.

Schema för Introduktion till socialt arbete för HT1018

Länk till kursplan för Introduktion till socialt arbete (inkl. litteraturlista)

Kursrum och programinfopanel

I kursrummet, som du kommer åt när du är registrerad, hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om den kurs som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.
Generell information om programmet hittar du på programinfopanelen för Socionomprogrammet. Där finns bland annat läsordning, blanketter och kontaktuppgifter.

Frågor?

Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta administrationen.
Du når oss enklast via e-post, på adressen socionomprogrammet@sh.se.
Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen måndag-torsdag 12:30–15:00

 

Mer information

Spelprogrammet - inriktning grafik 180.00 hp SH-44807 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för Spelprogrammet - inriktning grafik

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på medieteknik@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-08-27. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta medieteknik@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema (för terminens första kurser)

Schema

Kursplaner och litteraturlistor (för terminens första kurser)

Medieteknik A för spelprogrammet

Spelgrafik I

Spelutveckling och projekthantering

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting 180.00 hp SH-44808 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för Spelprogrammet - inriktning  speldesign och scripting

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på medieteknik@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2018-08-27. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta medieteknik@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema (för terminens första kurser)

Schema

Kursplaner och litteraturlistor (för terminens första kurser)

Medieteknik A för spelprogrammet

Spelprogrammering I

Spelutveckling och projekthantering

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Sport Management 180.00 hp SH-43847 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-08-21
Tid: 13:00
Plats: MA624

Sport Management, 180hp, HT 2018

Information till dig som är antagen* eller reserv* till utbildningsprogrammet Sport Management, 180 hp, med start höstterminen 2018.
(*Se i ditt antagningsbesked vad som gäller för dig.)

Välkommen på upprop

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte deltar i uppropet, så förlorar du din plats (som antagen eller på reservlistan). Om du inte själv kan delta i uppropet, så kan du skicka ett ombud som tackar ja till din eventuella plats på programmet.

Uppropet äger rum

Dag: 2018-08-21
Tid: 13:00
Lokal: MA624, Södertörns högskola, Flemingsberg

Behörighet

Om du inte är behörig vid uppropet måste du själv, när du har blivit behörig, kontakta utbildningsadministrationen och be om att få bli registrerad.
Sista dag att uppvisa behörighet för höstterminen 2018 är den 3 september 2018.

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar ja vid uppropet och är behörig, så kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du själv kontakta utbildningsadministrationen för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett s.k. tidigt avbrott.
Frågor?
Om du har allmänna frågor om dina studier, är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss enklast via e-post, på adressen fek@sh.se.
Vår utbildningsexpedition i ME509 är öppen måndag-torsdag 12:30–15:00.

Skaffa SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort. SH-konto behöver du för att komma åt högskolans studieweb och kursrum. Om du är ny student, så ska du skaffa SH-kort. När kortet är färdigproducerat, så hämtar du det tillsammans med ditt SH-konto i huvudreceptionen på plan 5 i Moas båge. 

Läsordning HT18

Läsordningen visar i vilken ordning som du skall läsa höstens delkurser.

Sport Management kull H18, läsordning, höstterminen 2018:
Period 1. Idrott, organisation och samhälle (GIH)
Period 2. Idrott och medier (GIH)
Period 3. Samhälle, marknad och företagande inom Företagsekonomi A (SH)
Period 4. Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)

Information om programmet vid Södertörns högskola (SH)

Information om programmet hittar du på programinfopanelen i Studiewebben för Sport Management. Där finns bland annat terminsöversikter, blanketter och kontaktuppgifter samt information om webbregistrering som du gör inför varje termin på SH (dock inte den första terminen). Du kommer åt programinfopanelen när du är inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Information om kurser vid Södertörns högskola (SH)

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial och annan nödvändig information om de kurser du läser vid Södertörns högskola. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas Studiewebb.

Information om studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Studenter som antas till Sport Management startar sina studier vid GIH. Länk till sport management på GIH

 Välkomstbrev GIH HT18.pdf
Välkommen till gymnastik- och idrottshögskolan HT-18.pdf
 Introduktionsprogram Sport management.pdf
Idrottsvetenskap- en introduktion 1 5 hp HT18.pdf
Välkomstbrev från studentkåren GIH Insparcen 2018.pdf

Mer information

Tourism Studies: Master Programme 60.00 credits SH-44811 Day100% Mer info

Roll call/registration

Date: 2018-09-03

More information

Turismprogrammet 180.00 hp SH-44809 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för Turismprogrammet

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på turism@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2017-08-10 t.o.m. 2017-08-20. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta turism@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema och litteraturlista (för terminens första kurs)

Schema

Kursplan och litteraturlista

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Utveckling och internationellt samarbete 180.00 hp SH-44812 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Datum: 2018-09-03

Välkommen till registrering för programmet Utveckling och internationellt samarbete

Du som är antagen till programmet ska göra din kursregistrering via webben. Du behöver inte komma till högskolan personligen för att registrera dig. Om du är antagen med villkor kan du dock inte registrera dig via webben utan ska istället kontakta oss på naturochmiljo@sh.se. Du måste då styrka din behörighet före registrering.

Webbregistrering

Du kan webbregistrera dig fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-08-27. Hur du går till väga för att registrera dig framgår nedan, tryck på länken ”Webbregistrering” under rubriken "Mer information".

Obligatorisk registrering

Registreringen inför varje termin är obligatorisk för alla studenter på Södertörns högskola. Via registreringen tackar du ja till din studieplats. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats på kursen. Om du av någon
anledning inte lyckas webbregistrera dig, vänligen kontakta naturochmiljo@sh.se.

Reserver

Blir det aktuellt att ta in reserver kommer dessa att kontaktas via e-post, så det är viktigt att du som reserv håller din e-post under uppsikt.

SH-kort och SH-konto

SH-kortet fungerar som passerkort, bibliotekskort samt utskrifts- och kopieringskort på Södertörns högskola. Du som är ny student behöver fotograferas för ditt SH-kort. Det kan du göra innan eller efter registrering, men du bör fotografera dig så fort som möjligt. Fotografering och upphämtning av SH-kort och SH-konto sker på plan 6 utanför MA 636 i Moas båge under vecka 34 och 35, övriga veckor i receptionen vid huvudentrén. Observera att du måste vara registrerad för att kunna hämta ut kortet.

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på högskolans lärplattform studiewebben, komma åt din e-post, komma åt e-resurser hemifrån samt för att använda bibliotekets tjänster.

Om du är ny student på Södertörns högskola och webbregistrerar dig får du inom 24 timmar ditt SH-konto
mejlat till den e-postadress som du angav vid registreringen. Om du har registrerat dig direkt via institutionen hämtar du ut både ditt SH-kort och ditt SH-konto på Södertörns högskola. Observera att det kan ta upp till 4 timmar innan din registrering då har gått igenom.

Schema och litteraturlista (för terminens första kurs)

Schema

Kursplan och litteraturlista

Litteraturen finns att köpa på bokhandeln ”Harrys böcker” vid högskolan samt att låna på Södertörns högskolas bibliotek.

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska 300.00 hp SH-34841 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Engelska ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv: 

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap I Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap I 1284UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Historia 300.00 hp SH-34844 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop


Välkommen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Historia

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Historia ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben


Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se  innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap I Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap I 1284UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap 300.00 hp SH-34842 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop


Välkommen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan:  Religionskunskap

 

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Religionskunskap ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv: 

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap I Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap I 1284UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap 300.00 hp SH-34840 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop


Välkommen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap


Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):
Du som har antagits till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Samhällskunskap ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap I Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap I 1284UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska 300.00 hp SH-34843 Dag100% Mer info

Upprop/registrering

Registrering och reservupprop

Välkommen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska

 

Om du är antagen:

Obligatorisk registrering via webben (ej upprop):

Du som har antagits till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan: Svenska ska kursregistrera dig via webben. Du ska alltså inte komma till högskolan på upprop eller för att registrera dig utan du tackar ja till din studieplats via webbregistreringen. Om du inte webbregistrerar dig förlorar du din plats på programmet. Står du som reserv, se längre ner på sidan vad som gäller för dig.

Du kan webbregistrera dig mellan den 2018-08-13 och 2018-08-21.

Kursregistrera dig via webben

Hur du går till väga för att registrera dig via webben beror på om du har SH-konto sedan tidigare eller inte, se nedan.

Du som är ny student på Södertörns högskola gör så här för att registrera dig:
När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked till ett program eller en kurs, som har webbregistrering behöver du inloggningsuppgifter till Södertörns högskola (SH-konto). Efter det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer du att få ett mail från Södertörns högskola, med information om hur du skapar ditt SH-konto.

När du har fått ditt SH-konto kan du logga in på Student-Ladok och därmed webbregistrera dig.

Så här gör du för att webbregistrera dig:
1. Logga in på Student-Ladok via denna länk
2. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
3. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
4. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
5. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
6. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.

Du som har studerat på Södertörns högskola tidigare och redan har ett SH-konto gör så här för att registrera dig.

1. Logga in på Studiewebben
2. Klicka på länken Student-Ladok i boxen Mina studier.
3. Klicka på Välj lärosäte för inloggning och sök fram Södertörn University.
4. Klicka på Proceed to Login och därefter fyller du i dina användaruppgifter.
5. Under KOMMANDE finns de kurser som du är antagen till. Om det är möjligt att webbregistrera sig på kursen finns det en knapp Registrera. Registreringsknappen är bara tillgänglig under registreringsperioden. Har inte registreringsperioden öppnat, står det vilket datum som den kommer att öppna.
6. Klicka på knappen Registrera vid den kurs som registreringen gäller. Klicka sedan på Registrera mig.
7. Du är nu registrerad och kursen listas under AKTUELLA.


Om du av någon anledning inte lyckas webbregistrera dig, kontakta oss på lararutbildning@sh.se innan den 21 augusti 2018. Ange ditt namn, personnummer och vilken av våra lärarutbildningar du är antagen till.


Om du är reserv:

Från Tisdagen den 28 augusti kommer du som är aktuell som reserv att bli kontaktad via telefon, alternatvt mail.


Kursrum

I kursrummet hittar du schema, kurslitteratur, kursmaterial, kontaktuppgifter och annan nödvändig information om den kurs eller kurser som du för tillfället läser. Du kommer åt kursrummet när du är inloggad på Södertörns högskolas studiewebb.


Schema och kurslitteratur

Du som ännu inte har tillgång till Södertörns högskolas studiewebb och kursrum, hittar schema och kursplan för terminens första delkurs via länkarna nedan.

Det preliminära schemat hittar du här: Utbildningsvetenskap I Schema
Kursplan och litteraturlista hittar du här: Utbildningsvetenskap I 1284UA

Studieavbrott

Om du erbjuds en plats på programmet, tackar du ja genom att webbregistrera dig och då kommer du att bli kursregistrerad inom ramarna för programmet. Bestämmer du dig sedan för att inte fortsätta dina studier på programmet, så måste du kontakta lararutbildning@sh.se för att göra ett formellt studieavbrott. Om avbrottet sker inom tre veckor från terminsstart, så räknas det som ett så kallat tidigt avbrott. Det innebär att du kan ansöka till samma program igen vid ett senare tillfälle.

Frågor?

Skulle du ha några frågor, vänligen besök www.sh.se/terminsstart eller kontakta: Studentservice på telefon 08-608 32 00 helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 12.30-15.00 eller e-post studentservice@sh.se
Kontakta Lärarutbildningen på lararutbildning@sh.se eller telefon 08-608 46 42 måndag-torsdag klockan 12.30 - 14.00 (obs: telefonen är stängd vecka 27-31).

Mer information