Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Utbildning

Utbildningar i medieteknik.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se. För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets/kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Entreprenörskap, innovation och marknad HT16HT17 180 hp EnBShA Inr
Interactive Media Design HT16HT17 60 hp Hp Eng
IT, medier och design HT16HT17 180 hp
Spelprogrammet - inriktning grafik HT17 180 hp EnB
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT16HT17 180 hp EnBMaC
Turismprogrammet HT16HT17 180 hp Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Att skriva för webben och interaktiva medier HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Databaser: hantera data för webben VT17 7.5 hp 50%Di
Digital fotografi och bildbehandling HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT16 7.5 hp Hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT17VT18 7.5 hp 25%Em
E-bokdesign och produktion HT16HT17 7.5 hp Hp 25%Em
Medieteknik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Medieteknik C HT16HT17 30.0 hp Hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT17VT18 7.5 hp Hp
Webbutveckling med PHP HT16VT17 7.5 hp 50%Di

Filtrera tabellen