Om Södertörns högskola / Ämnen

Sociologi

Grafiskt element för ämnet sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Utbildning

Utbildningar i sociologi.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Entreprenörskap, innovation och marknad HT18 180 hp Ja Inr
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi HT18 180 hp
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi HT18VT19 180 hp Ja
Magisterprogram i sociologi VT19 60 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT18 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT18 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT18 120 hp Ja
Masterprogram i sociologi HT18 120 hp Ja
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi HT18 180 hp
Turismprogrammet HT18 180 hp Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Kvalitativa metoder VT19 7.5 hp Ja
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Ja Eng
Sociologi A HT18VT19 30.0 hp
Sociologi B HT18VT19 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT19 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT19 7.5 hp Ja

Filtrera tabellen