Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Utbildning

 

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17 180 hp Ja
Entreprenörskap, innovation och marknad HT17 180 hp Ja Inr
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17 180 hp Ja
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap HT17 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap VT17HT17VT18 180 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT17 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT17 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT17 120 hp Ja
Political Science, Master's Programme HT17 120 hp Ja Eng
Political Science, Master's Programme HT17 60 hp Ja Eng


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Approaches to Political Science HT17 15.0 hp Ja Eng
Comparative European Politics VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Democracy: the Swedish Way HT17 7.5 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT17VT18 30.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Qualitative Research Methods HT17 7.5 hp Ja Eng
Statsvetenskap A VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C VT17HT17VT18 30.0 hp Ja
Theories of International Relations VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng
Theories of Interpretive and Critical Research VT17HT17VT18 7.5 hp Ja Eng

Filtrera tabellen