Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Utbildning

 

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT18 180 hp Ja
Entreprenörskap, innovation och marknad HT18 180 hp Ja Inr
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT18 180 hp Ja
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap HT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap HT18VT19 180 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi HT18 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi HT18 120 hp Ja
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap HT18 120 hp Ja


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Comparative European Politics HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap A HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C HT18VT19 30.0 hp Ja
Theories of International Relations HT18VT19 7.5 hp Ja Eng

Filtrera tabellen