Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Utbildning

Här hittar du våra lärarprogram mot förskola, fritidshem och skola samt alla de fristående kurser som är kopplade till lärarutbildningen.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Förskollärarutbildning med interkulturell profil VT19VT20 210 hp Ja
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT18VT19HT19VT20 210 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT18 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT19 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT19 180 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT20 180 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT18HT19 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 HT18HT19 240 hp Ja
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT18HT19 90 hp Inr
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT18HT19 300 hp Ja Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT19VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning HT18VT19HT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Matematik och språk, avancerad nivå HT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå VT19 15.0 hp Ja 50%
Naturorienterade ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja
Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja