Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Utbildning

Här hittar du våra lärarprogram mot förskola, fritidshem och skola samt alla de fristående kurser som är kopplade till lärarutbildningen.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Förskollärarutbildning med interkulturell profil VT18VT19 210 hp Ja
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad VT18HT18VT19 210 hp Ja Di
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT17VT18 210 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT18 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT17 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT18VT19 180 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT18 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT17 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 HT18 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 HT17 240 hp Ja
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT18 90 hp Inr
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT17 90 hp Inr
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT18 300 hp Ja Inr
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT17 300-330 hp Ja Inr


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT17 90.0 hp Ja Di
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning HT17 45.0 hp Ja 50%Di
Interkulturell handledning av studenter HT17VT18 7.5 hp Ja 25%Di
Matematik och språk, avancerad nivå VT18HT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå HT17VT18VT19 15.0 hp Ja 50%
Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II HT17 45.0 hp Ja 50%Di