Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Affärsjuridik VT18HT18VT19 15.0 hp Ja
Arbetsrätt VT18VT19 7.5 hp
Arkeologi A HT18 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT18 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT18 15.0 hp Ja
Civilrätt - en introduktion VT18HT18VT19 7.5 hp
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Den romska minoritetens historia HT18 7.5 hp 50%DagDi
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Digital fotografi och bildbehandling VT18HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18VT19 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater A med skapande svenska HT18 30.0 hp
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
English A HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Estetik A HT18 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT18 15.0 hp
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT18VT19 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT18 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT18 60.0 hp
EU-rättens grunder HT18 7.5 hp
Filosofi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Filosofins historia VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Företagsekonomi A HT18 30.0 hp Ja
Genus på scen kring 1900 HT18 7.5 hp 50%Di
Genusvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp
Grekiska för filosofer HT18 7.5 hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT18VT19 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT18VT19 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT18 30.0 hp
Historia AB VT18 60.0 hp
Hyperlokal publicering VT18VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A VT18HT18VT19 30.0 hp
Interkulturell handledning av studenter VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Relations A HT18 30.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English VT18 7.5 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Journalistik A VT18HT18VT19 30.0 hp
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT18VT19 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT18 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A VT18HT18VT19 30.0 hp
Kultur och entreprenörskap VT18 15.0 hp Ja 50%
Kultur, religion och hälsa HT18 7.5 hp Di
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT18 7.5 hp 50%Di
Media Production: Visual Narratives HT18 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT18VT19 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT18 15.0 hp Ja 50%Di
Medieproduktion: text och bild VT18VT19 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT18VT19 7.5 hp Ja
Medieteknik A VT18 30.0 hp
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Nationalekonomi A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT18 7.5 hp Ja Eng
Pedagogik A HT18 30.0 hp
Projektarbete inom Historiska studier VT18VT19 7.5 hp Ja
Psykologi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik A VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik i praktiken HT18 7.5 hp 50%Kv
Samtida filosofi VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT18 7.5 hp
Skrivande för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Sociologi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Statistik för miljövetare VT18HT18VT19 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT18 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 2 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 3 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande VT18HT18VT19 30.0 hp
Svenska för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Turismvetenskap A HT18 30.0 hp
Våga tala - praktiska övningar VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Em
Västerländsk esoterism HT18 7.5 hp 50%KvDi