Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Affärsjuridik VT19HT19VT20 15.0 hp Ja
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen VT19VT20 7.5 hp 50%DagDi
Arbetsrätt VT19VT20 7.5 hp
Arkeologi A HT18HT19 30.0 hp
Arkivvetenskap A HT18HT19 30.0 hp
Att skriva för webben och interaktiva medier HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT18HT19 15.0 hp Ja
Civilrätt - en introduktion HT18VT19HT19VT20 7.5 hp
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Datajournalistik för yrkesverksamma VT19VT20 7.5 hp Ja 100%25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Den romska minoritetens historia HT18HT19 7.5 hp 50%DagDi
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Den romska minoritetens nutida situation VT19VT20 7.5 hp 50%DagDi
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia HT19 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Det romska språkets nuvarande situation VT20 7.5 hp 25%
Digital fotografi och bildbehandling HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT19VT20 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater A med skapande svenska HT18HT19 30.0 hp
English A HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English A HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Estetik A HT18HT19 30.0 hp Ja
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT19VT20 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT18HT19 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT18HT19 60.0 hp
EU-rättens grunder HT18HT19 7.5 hp
Filosofi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Filosofins historia HT18VT19HT19VT20 15.0 hp 50%Di
Floristik och faunistik So19 7.5 hp
Företagsekonomi A HT18HT19 30.0 hp Ja
Genus på scen kring 1900 HT18HT19VT20 7.5 hp 50%Di
Genusvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Grekiska för filosofer HT18 7.5 hp 25%
Grunder i romani chib VT19VT20 7.5 hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT19VT20 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning HT18VT19HT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT19VT20 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT18HT19 30.0 hp
Hyperlokal publicering VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
International Relations A HT18HT19 30.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Journalistik A HT18VT19 30.0 hp
Journalistik A HT19VT20 30.0 hp
Journalistik för akademiker HT19 60.0 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT19VT20 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT18HT19 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande A HT18VT19 30.0 hp
Kreativt skrivande A HT19VT20 30.0 hp
Kultur, religion och hälsa HT18VT19 7.5 hp Di
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18HT19 30.0 hp
Marinarkeologi, introduktionskurs HT18HT19 7.5 hp 50%Di
Media Production: Visual Narratives HT18HT19 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Medie - och kommunikationsvetenskap A HT19VT20 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT19VT20 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT18HT19 15.0 hp Ja 50%Di
Medieproduktion: text och bild VT19VT20 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT19VT20 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Miljövetenskap A natur-sam VT19VT20 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18HT19 30.0 hp Ja
Nationalekonomi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Naturorienterade ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja
Offentlig förvaltning A HT19 30.0 hp Ja
Pedagogik A HT18HT19 30.0 hp
Psykologi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap A HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Retorik A HT18VT19HT19 30.0 hp
Retorik A VT20 30.0 hp
Retorik i praktiken HT18HT19 7.5 hp 50%DagKv
Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja
Samtida filosofi HT18VT19HT19VT20 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT19 7.5 hp 50%
Skrivande för högskolestudier HT18HT19VT20 15.0 hp 50%
Sociologi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Statistical analyses and visualization in R: I HT19 15.0 hp 50%DiEng
Statistical analyses and visualization in R: II VT20 15.0 hp Ja 50%DiEng
Statistik för miljövetare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 1 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 2 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 2 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 3 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 3 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Svenska A HT19VT20 30.0 hp
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT18VT19 30.0 hp
Svenska för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Turismvetenskap A HT18HT19 30.0 hp
Våga tala - praktiska övningar HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%DagEm
Västerländsk esoterism HT18HT19 7.5 hp 50%KvDi