Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Advanced Macroeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
Advanced Microeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
Affärsjuridik VT18HT18VT19 15.0 hp Ja
Analytical Tools in Environmental Science VT18 7.5 hp Ja Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Arbetsrätt VT18VT19 7.5 hp
Arkeologi A HT18 30.0 hp
Arkeologi B VT18VT19 30.0 hp Ja
Arkeologi C HT18 30.0 hp Ja
Arkivpedagogik VT18VT19 7.5 hp Ja
Arkivvetenskap A HT18 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT18VT19 30.0 hp Ja
Arkivvetenskap C HT18 30.0 hp Ja
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT18VT19 30.0 hp Ja
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT18VT19 7.5 hp Ja
Att skriva för webben och interaktiva medier VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT18 15.0 hp Ja
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT18VT19 7.5 hp Ja 50%
Biodiversity and Conservation HT18 7.5 hp Ja Eng
Canonical Texts in Media Theory HT18 7.5 hp Ja Eng
Celebrity Cultures VT18 7.5 hp Ja Eng
Cellens värld VT18 15.0 hp Ja
Challenge-driven Innovation with Design Thinking VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course VT18HT18VT19 15.0 hp Ja 50%Eng
Civilrätt - en introduktion VT18HT18VT19 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT18 7.5 hp Ja Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics VT18 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Comparative Journalism Studies HT18 15.0 hp Ja Eng
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Datajournalistik för yrkesverksamma VT18VT19 7.5 hp Ja 25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Den romska minoritetens historia HT18 7.5 hp 50%DagDi
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Det existentiella samtalet HT18 30.0 hp Ja 50%Di
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Digital fotografi och bildbehandling VT18HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT18VT19 30.0 hp Ja
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Economics B VT18 30.0 hp Ja Eng
Economics B HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Economics C VT18 30.0 hp Ja Eng
Economics C HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Ecosystem Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Ekologi och naturresurser VT18 15.0 hp Ja
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
English A VT18 30.0 hp Ja Eng
English A HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English B VT18 30.0 hp Ja Eng
English B VT18 30.0 hp Ja Eng
English B HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English C VT18 30.0 hp Ja Eng
English C HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Environmental Communication VT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Communication VT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Estetik A HT18 30.0 hp Ja
Estetik B VT18VT19 30.0 hp Ja
Estetik C HT18 30.0 hp Ja
Estetikens idéhistoria VT18 15.0 hp
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT18VT19 7.5 hp 50%
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT18 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT18 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT18VT19 15.0 hp Ja
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 VT19 7.5 hp Ja Eng
EU-rättens grunder HT18 7.5 hp
Event and Project Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Event and Project Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap VT18HT18VT19 15.0 hp Ja
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp Ja
Filosofi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Filosofi B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Filosofi B HT18VT19 30.0 hp Ja Di
Filosofi C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Filosofins historia VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT18VT19 7.5 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier VT18VT19 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT18 15.0 hp Ja
Företagsekonomi A HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi B VT18VT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT18 30.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT18 7.5 hp Ja Eng
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Genus på scen kring 1900 HT18 7.5 hp 50%Di
Genushistoria VT18VT19 7.5 hp Ja
Genusvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp
Genusvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Genusvetenskap C VT18VT19 30.0 hp Ja
Grekiska för filosofer HT18 7.5 hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT18VT19 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT18VT19 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT18 30.0 hp
Historia AB VT18 60.0 hp
Historia B, 1900-tal till nutid HT18 30.0 hp Ja
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT18VT19 30.0 hp Ja
Historia C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Hospitality Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Hyperlokal publicering VT18VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A VT18HT18VT19 30.0 hp
Idéhistoria B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Idéhistoria C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Interkulturell handledning av studenter VT18 7.5 hp Ja 25%Di
International Macroeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
International Relations A HT18 30.0 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT18VT19 30.0 hp Ja
Internationella relationer C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Introduction to Academic English VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English VT18 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English VT18 7.5 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Islam och muslimska kulturer VT18VT19 7.5 hp Ja
Journalism and International Conflicts HT18 15.0 hp Ja Eng
Journalistik A VT18HT18VT19 30.0 hp
Journalistik B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Journalistik C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Klassikerläsning: Carl Schmitt VT18 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Christine de Pizans Kvinnostaden - en feministisk utopi VT19 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Jacques Rancière HT18 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The Extentions of Man VT18 7.5 hp Ja
Kommunikationsteori och analys VT18VT19 7.5 hp Ja
Komparativ offentlig rätt HT18 30.0 hp Ja
Konst i det offentliga rummet VT18VT19 7.5 hp Ja
Konst, kritik och kris VT18VT19 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT18 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT18 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap B VT19 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap C HT18 30.0 hp Ja
Kreativt skrivande A VT18HT18VT19 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT18VT19 30.0 hp Ja
Kultur och entreprenörskap VT18 15.0 hp Ja 50%
Kultur- och samhällsanalyser HT18 7.5 hp Ja
Kultur, religion och hälsa HT18 7.5 hp Di
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT18VT19 7.5 hp Ja
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT18 7.5 hp Ja
Kvalitativa metoder VT18VT19 7.5 hp Ja
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT18VT19 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap C HT18 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT18VT19 7.5 hp Ja
Marinarkeologi, introduktionskurs HT18 7.5 hp 50%Di
Matematik och språk, avancerad nivå VT18HT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå VT18VT19 15.0 hp Ja 50%
Media and Culture Industries HT18 7.5 hp Ja Eng
Media and Everyday Life HT18 7.5 hp Ja Eng
Media and Representation VT19 7.5 hp Ja Eng
Media and the Environment HT18 7.5 hp Ja Eng
Media History: Archeology and Archives VT18 7.5 hp Ja Eng
Media Production: Visual Narratives HT18 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 VT18 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT18 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT18VT19 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT18 15.0 hp Ja 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT18VT19 5.0 hp Ja 25%
Mediekritik VT18VT19 15.0 hp Ja
Medieproduktion: text och bild VT18VT19 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT18VT19 7.5 hp Ja
Medieteknik A VT18 30.0 hp
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Medieteknik B VT18VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT18 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT18VT19 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT18VT19 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT18 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18 7.5 hp Ja Eng
Music in the Online Digital Media Age VT18 7.5 hp Ja Eng
Nationalekonomi A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT18VT19 15.0 hp Ja
Nordic Politics in Comparative Perspective VT18 7.5 hp Ja Eng
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT18 30.0 hp Ja
Opinionsbildning i Almedalen So18 7.5 hp Ja 50%
Pedagogik A HT18 30.0 hp
Pedagogik B VT18VT19 30.0 hp Ja
Pedagogik C HT18 30.0 hp Ja
Political Decision Making and Environmental Management I HT18 7.5 hp Ja Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Ja Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Praktik inom Idéhistoria VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Projektarbete inom Historiska studier VT18VT19 7.5 hp Ja
Psykologi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Psykologi B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Psykologi C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Publik- och omvärldsanalys VT18VT19 10.0 hp Ja 75%
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier VT18HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Research Methods and Methodologies HT18 7.5 hp Ja Eng
Retorik A VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Retorik C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Retorik i praktiken HT18 7.5 hp 50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT18VT19 15.0 hp Ja
Samtida demokratiteoretiker HT18 7.5 hp Ja 50%Kv
Samtida filosofi VT18HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 100%50%
Sexualitet och etnicitet VT18 7.5 hp
Skrivande för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Socialt arbete, magisteruppsats VT18VT19 30.0 hp Ja
Sociologi A VT18HT18VT19 30.0 hp
Sociologi B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Sociologi C HT18 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT18VT19 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT18VT19 7.5 hp Ja
Statistics HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare VT18HT18VT19 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT18 7.5 hp Ja Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19 7.5 hp Ja Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT18 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 2 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%75%Eng
Swedish for International Students 3 VT18HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande VT18HT18VT19 30.0 hp
Svenska B VT18HT18VT19 30.0 hp Ja
Svenska C VT18HT18 30.0 hp Ja
Svenska för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT18 7.5 hp Ja
The Tourist Company VT19 7.5 hp Ja Eng
Theories of International Relations VT18 7.5 hp Ja Eng
Theories of International Relations HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Theories of Interpretive and Critical Research VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT18 30.0 hp
Turismvetenskap B VT18VT19 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT18VT19 30.0 hp Ja
Verkligt virtuella rum VT18 7.5 hp Ja
Våga tala - praktiska övningar VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Em
Västerländsk esoterism HT18 7.5 hp 50%KvDi
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18 15.0 hp Ja