Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv VT20 7.5 hp Ja 50%
Advanced Macroeconomics HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Advanced Microeconomics HT18HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Affärsjuridik VT19HT19VT20 15.0 hp Ja
Analytical Tools in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen VT19VT20 7.5 hp 50%DagDi
Arbetsrätt VT19VT20 7.5 hp
Arkeologi A HT18HT19 30.0 hp
Arkeologi B VT19VT20 30.0 hp Ja
Arkeologi C HT18HT19 30.0 hp Ja
Arkivpedagogik VT19VT20 7.5 hp Ja
Arkivvetenskap A HT18HT19 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT19VT20 30.0 hp Ja
Arkivvetenskap C HT18VT19HT19 30.0 hp Ja
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT19VT20 30.0 hp Ja
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT19VT20 7.5 hp Ja
Att skriva för webben och interaktiva medier HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT18HT19 15.0 hp Ja
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT19VT20 7.5 hp Ja 50%
Biodiversity and Conservation HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Canonical Texts in Media Theory HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja 50%Eng
Civilrätt - en introduktion HT18VT19HT19VT20 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Comparative Journalism Studies HT18HT19 15.0 hp Ja Eng
Comparative Socio-Economic Systems HT19 7.5 hp Ja Eng
Corporate Governance HT19 7.5 hp Ja Eng
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Datajournalistik för yrkesverksamma VT19VT20 7.5 hp Ja 100%25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Den romska minoritetens historia HT18HT19 7.5 hp 50%DagDi
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Den romska minoritetens nutida situation VT19VT20 7.5 hp 50%DagDi
Det existentiella samtalet HT18HT19 30.0 hp Ja 50%Di
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia HT19 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Det romska språkets nuvarande situation VT20 7.5 hp 25%
Development economics VT20 7.5 hp Ja Eng
Digital fotografi och bildbehandling HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT19VT20 7.5 hp 25%Em
Digital läsning och e-publicering HT19 7.5 hp Ja 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT18VT19VT20 15.0 hp Ja Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT18HT19 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT19VT20 30.0 hp Ja
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Econometrics HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Economics B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Economics C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Ecosystem Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
English A HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English A HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
English B HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English B HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
English C HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English C HT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Environmental Communication VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics VT20 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Estetik A HT18HT19 30.0 hp Ja
Estetik B VT19 30.0 hp Ja
Estetik B VT19VT20 30.0 hp Ja
Estetik C HT18HT19 30.0 hp Ja
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT19VT20 7.5 hp 50%
Estetikens traditioner VT19 7.5 hp Ja
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja DagDi
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT18HT19 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT18HT19 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT19VT20 15.0 hp Ja
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
EU-rättens grunder HT18HT19 7.5 hp
Event and Project Management VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp Ja
Examensarbete i miljövetenskap HT19VT20 15.0 hp Ja
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp Ja
Filosofi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Filosofi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Filosofi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja Di
Filosofi C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Filosofins historia HT18VT19HT19VT20 15.0 hp 50%Di
Financial Economics HT19 7.5 hp Ja Eng
Floristik och faunistik So19 7.5 hp
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen VT20 7.5 hp Ja
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT19 7.5 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier VT19 15.0 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier 1 VT20 7.5 hp Ja
Fördjupade periodstudier 1 VT20 7.5 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT19 15.0 hp Ja
Företagsekonomi A HT18HT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi B VT19VT20 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT18HT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT18HT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18HT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT18HT19 30.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Genus på scen kring 1900 HT18HT19VT20 7.5 hp 50%Di
Genushistoria VT19VT20 7.5 hp Ja
Genusvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Genusvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Genusvetenskap B HT19VT20 30.0 hp Ja
Genusvetenskap C VT19VT20 30.0 hp Ja
Grekiska för filosofer HT18 7.5 hp 25%
Grunder i romani chib VT19VT20 7.5 hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT19VT20 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT19VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning HT18VT19HT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning VT20 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT19VT20 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT18HT19 30.0 hp
Historia B, 1900-tal till nutid HT18HT19 30.0 hp Ja
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT19VT20 30.0 hp Ja
Historia C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Hospitality Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Hyperlokal publicering VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Idéhistoria B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Idéhistoria C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19HT19 15.0 hp Ja Eng
Innovation and sustainable development HT19 15.0 hp Ja 50%DiEng
Intermediate Macroeconomics HT19 7.5 hp Ja Eng
Intermediate Microeconomics HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
International Macroeconomics HT18HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
International Relations A HT18HT19 30.0 hp Ja Eng
Internationell Handelsteori VT20 7.5 hp Ja
Internationella relationer B VT19 30.0 hp Ja
Internationella relationer C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Introduction to Academic English HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Islam och muslimska kulturer VT19VT20 7.5 hp Ja
Journalism and International Conflicts HT18HT19 15.0 hp Ja Eng
Journalistik A HT18VT19 30.0 hp
Journalistik A HT19VT20 30.0 hp
Journalistik B HT18VT19 30.0 hp Ja
Journalistik B HT19VT20 30.0 hp Ja
Journalistik C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Journalistik för akademiker HT19 60.0 hp Ja
Journalistisk praktik HT19VT20 30.0 hp Ja
Järvaveckan som retorisk arena So19 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Christine de Pizans Kvinnostaden - en feministisk utopi VT19 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Jacques Rancière HT18 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media HT19 7.5 hp Ja 50%
Kommunikationsteori och analys VT19VT20 7.5 hp Ja
Komparativ offentlig rätt HT18HT19 30.0 hp Ja
Konst i det offentliga rummet VT19 7.5 hp Ja
Konst, kritik och kris VT19 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT18HT19 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT19VT20 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap C HT18HT19 30.0 hp Ja
Kreativt skrivande A HT18VT19 30.0 hp
Kreativt skrivande A HT19VT20 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT19VT20 30.0 hp Ja
Kultur- och samhällsanalyser HT18HT19 7.5 hp Ja
Kultur, religion och hälsa HT18VT19 7.5 hp Di
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT19VT20 7.5 hp Ja
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT19 7.5 hp Ja
Kvalitativa metoder VT19VT20 7.5 hp Ja
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18HT19 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT19VT20 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap C HT18HT19 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT19 7.5 hp Ja
Marinarkeologi, introduktionskurs HT18HT19 7.5 hp 50%Di
Matematik och språk, avancerad nivå HT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå VT19 15.0 hp Ja 50%
Media and Culture Industries HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Media and Everyday Life HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Media and Representation VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Media and the Environment HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Media Production: Visual Narratives HT18HT19 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Medie - och kommunikationsvetenskap A HT19 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT19VT20 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT18HT19 15.0 hp Ja 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT19VT20 5.0 hp Ja 25%
Mediekritik VT19VT20 15.0 hp Ja
Medieproduktion: text och bild VT19VT20 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT19VT20 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik B VT19VT20 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT18HT19 30.0 hp Ja
Methods in Critical Media and Communication Research VT20 7.5 hp Ja Eng
Metodstudium VT19 7.5 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19VT20 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19VT20 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18HT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B natur-sam HT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19VT20 30.0 hp Ja
Miljövetenskap C HT19VT20 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT19VT20 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag VT20 7.5 hp Ja
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Nationalekonomi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Naturorienterade ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT19VT20 15.0 hp Ja
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT19 30.0 hp Ja
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT20 30.0 hp Ja
Opinionsbildning i Almedalen So18 7.5 hp Ja 50%
Orientering i historieforskningens metoder HT19 7.5 hp Ja
Originalverk VT19 7.5 hp Ja
Pedagogik A HT18HT19 30.0 hp
Pedagogik B VT19VT20 30.0 hp Ja
Pedagogik C HT18HT19 30.0 hp Ja
Political and Social Institutions HT19 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Ja Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Praktik inom Idéhistoria HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Projektarbete inom Historiska studier VT19VT20 7.5 hp Ja
Psykologi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Psykologi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Psykologi C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Public Law: European Law, Advanced Level HT19 30.0 hp Ja Eng
Publik- och omvärldsanalys VT19VT20 10.0 hp Ja 75%
Quantitative Research Methods VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Religionsvetenskap A HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskap B HT19VT20 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C HT19VT20 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp Ja
Research Methods and Methodologies HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Retorik A HT18VT19HT19 30.0 hp
Retorik A VT20 30.0 hp
Retorik B HT18VT19HT19 30.0 hp Ja
Retorik B VT20 30.0 hp Ja
Retorik C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Retorik i praktiken HT18HT19 7.5 hp 50%DagKv
Rättsstat och offentlig rätt VT19VT20 15.0 hp Ja
Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs HT19 30.0 hp Ja
Samtida demokratiteoretiker HT18 7.5 hp Ja 50%Kv
Samtida filosofi HT18VT19HT19VT20 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 50%
Sexualitet, kropp, estetik HT19 7.5 hp 50%
Skrivande för högskolestudier HT18HT19VT20 15.0 hp 50%
Socialt arbete, magisteruppsats VT19VT20 30.0 hp Ja
Sociologi A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Sociologi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Sociologi C HT18HT19 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT19VT20 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT19VT20 7.5 hp Ja
Statistical analyses and visualization in R: I HT19 15.0 hp 50%DiEng
Statistical analyses and visualization in R: II VT20 15.0 hp Ja 50%DiEng
Statistics HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 1 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 2 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 2 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 3 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 3 HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Svenska A HT19VT20 30.0 hp
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT18VT19 30.0 hp
Svenska B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Ja
Svenska C HT18VT19 30.0 hp Ja
Svenska C HT19VT20 30.0 hp Ja
Svenska för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT18 7.5 hp Ja
The Tourist Company VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Theories of International Relations HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT19HT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18HT19 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT18HT19 30.0 hp
Turismvetenskap B VT19VT20 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT19VT20 30.0 hp Ja
Våga tala - praktiska övningar HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%DagEm
Västerländsk esoterism HT18HT19 7.5 hp 50%KvDi
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18HT19 15.0 hp Ja