Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Advanced Macroeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
Advanced Microeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
Affärsjuridik HT18VT19 15.0 hp Ja
Analytical Tools in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen VT19 7.5 hp 50%DagDi
Arbetsrätt VT19 7.5 hp
Arkeologi A HT18 30.0 hp
Arkeologi B VT19 30.0 hp Ja
Arkeologi C HT18 30.0 hp Ja
Arkivpedagogik VT19 7.5 hp Ja
Arkivvetenskap A HT18 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT19 30.0 hp Ja
Arkivvetenskap C HT18VT19 30.0 hp Ja
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT19 30.0 hp Ja
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT19 7.5 hp Ja
Att skriva för webben och interaktiva medier HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Beskattningsrätt HT18 15.0 hp Ja
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT19 7.5 hp Ja 50%
Biodiversity and Conservation HT18 7.5 hp Ja Eng
Canonical Texts in Media Theory HT18 7.5 hp Ja Eng
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19 15.0 hp Ja 50%Eng
Civilrätt - en introduktion HT18VT19 7.5 hp
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19 7.5 hp Ja Eng
Comparative European Politics HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Comparative Journalism Studies HT18 15.0 hp Ja Eng
Creative Writing and the Reflective Essay HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Datajournalistik för yrkesverksamma VT19 7.5 hp Ja 25%
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Den romska minoritetens historia HT18 7.5 hp 50%DagDi
Den romska minoritetens historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Den romska minoritetens nutida situation VT19 7.5 hp 50%DagDi
Det existentiella samtalet HT18 30.0 hp Ja 50%Di
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 HT18 7.5 hp 25%
Det romska språkets historia och nutida situation HT18 15.0 hp 25%
Digital fotografi och bildbehandling HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT19 7.5 hp 25%Em
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Dramatext och teater A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Dramatext och teater B med skapande svenska VT19 30.0 hp Ja
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Economics B HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Economics C HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Ecosystem Management HT18 7.5 hp Ja Eng
English A HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English B HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
English C HT18VT19 30.0 hp Ja Eng
Environmental Communication VT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Estetik A HT18 30.0 hp Ja
Estetik B VT19 30.0 hp Ja
Estetik B VT19 30.0 hp Ja
Estetik C HT18 30.0 hp Ja
Estetikens och kulturteorins idéhistoria VT19 7.5 hp 50%
Estetikens traditioner VT19 7.5 hp Ja
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp Ja
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp Ja
EU, den svenska staten och företagandets villkor HT18 30.0 hp
Europa, staten och den offentliga rätten HT18 60.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT19 15.0 hp Ja
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 VT19 7.5 hp Ja Eng
EU-rättens grunder HT18 7.5 hp
Event and Project Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp Ja
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp Ja
Filosofi A HT18VT19 30.0 hp
Filosofi B HT18VT19 30.0 hp Ja
Filosofi B HT18VT19 30.0 hp Ja Di
Filosofi C HT18VT19 30.0 hp Ja
Filosofins historia HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT19 7.5 hp Ja
Fördjupade författarskapsstudier VT19 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT18 15.0 hp Ja
Företagsekonomi A HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi B VT19 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18 30.0 hp Ja
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT18 30.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Genus på scen kring 1900 HT18 7.5 hp 50%Di
Genushistoria VT19 7.5 hp Ja
Genusvetenskap A HT18VT19 30.0 hp
Genusvetenskap B HT18VT19 30.0 hp Ja
Genusvetenskap C VT19 30.0 hp Ja
Grekiska för filosofer HT18 7.5 hp 25%
Grunder i romani chib VT19 7.5 hp 25%
Handelsrättslig översiktskurs VT19 15.0 hp Ja
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning HT18VT19 7.5 hp Ja 25%Di
Historia A, forntid till 1800-tal VT19 30.0 hp
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv HT18 30.0 hp
Historia B, 1900-tal till nutid HT18 30.0 hp Ja
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT19 30.0 hp Ja
Historia C HT18VT19 30.0 hp Ja
Hospitality Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Hyperlokal publicering VT19 7.5 hp 25%
Idéhistoria A HT18VT19 30.0 hp
Idéhistoria B HT18VT19 30.0 hp Ja
Idéhistoria C HT18VT19 30.0 hp Ja
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
International Macroeconomics HT18 7.5 hp Ja Eng
International Relations A HT18 30.0 hp Ja Eng
Internationella relationer B VT19 30.0 hp Ja
Internationella relationer C HT18VT19 30.0 hp Ja
Introduction to Academic English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Academic Writing in English HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Introduction to Business English HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Islam och muslimska kulturer VT19 7.5 hp Ja
Journalism and International Conflicts HT18 15.0 hp Ja Eng
Journalistik A HT18VT19 30.0 hp
Journalistik B HT18VT19 30.0 hp Ja
Journalistik C HT18VT19 30.0 hp Ja
Klassikerläsning: Christine de Pizans Kvinnostaden - en feministisk utopi VT19 7.5 hp Ja 50%
Klassikerläsning: Jacques Rancière HT18 7.5 hp Ja 50%
Kommunikationsteori och analys VT19 7.5 hp Ja
Komparativ offentlig rätt HT18 30.0 hp Ja
Konst i det offentliga rummet VT19 7.5 hp Ja
Konst, kritik och kris VT19 7.5 hp Ja
Konstvetenskap A HT18 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT19 30.0 hp Ja DagDi
Konstvetenskap C HT18 30.0 hp Ja
Kreativt skrivande A HT18VT19 30.0 hp
Kreativt skrivande B VT19 30.0 hp Ja
Kultur- och samhällsanalyser HT18 7.5 hp Ja
Kultur, religion och hälsa HT18VT19 7.5 hp Di
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT19 7.5 hp Ja
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT18 7.5 hp Ja
Kvalitativa metoder VT19 7.5 hp Ja
Litteraturvetenskap A med skapande svenska HT18 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT19 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskap C HT18 30.0 hp Ja
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT19 7.5 hp Ja
Marinarkeologi, introduktionskurs HT18 7.5 hp 50%Di
Matematik och språk, avancerad nivå HT18 15.0 hp Ja 50%
Matematik och språk, grundnivå VT19 15.0 hp Ja 50%
Media and Culture Industries HT18 7.5 hp Ja Eng
Media and Everyday Life HT18 7.5 hp Ja Eng
Media and Representation VT19 7.5 hp Ja Eng
Media and the Environment HT18 7.5 hp Ja Eng
Media Production: Visual Narratives HT18 15.0 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 1 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Media, Culture and Society 2 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT18 7.5 hp Ja Eng
Medie- och kommunikationsvetenskap A HT18VT19 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT18VT19 30.0 hp Ja
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT18VT19 30.0 hp Ja
Medieaktivism och alternativa medier VT19 15.0 hp Ja 50%Di
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser HT18 15.0 hp Ja 50%Di
Mediearbete och yrkesroller VT19 5.0 hp Ja 25%
Mediekritik VT19 15.0 hp Ja
Medieproduktion: text och bild VT19 15.0 hp Ja
Medier, lag och rätt VT19 7.5 hp Ja
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT18 30.0 hp Ja
Metodstudium VT19 7.5 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT19 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT18 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18 7.5 hp Ja Eng
Nationalekonomi A HT18VT19 30.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT19 15.0 hp Ja
Opinionsbildning i Almedalen So18 7.5 hp Ja 50%
Originalverk VT19 7.5 hp Ja
Pedagogik A HT18 30.0 hp
Pedagogik B VT19 30.0 hp Ja
Pedagogik C HT18 30.0 hp Ja
Political Decision Making and Environmental Management I HT18 7.5 hp Ja Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Ja Eng
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp Ja
Praktik inom Idéhistoria HT18VT19 30.0 hp Ja
Projektarbete inom Historiska studier VT19 7.5 hp Ja
Psykologi A HT18VT19 30.0 hp
Psykologi B HT18VT19 30.0 hp Ja
Psykologi C HT18VT19 30.0 hp Ja
Publik- och omvärldsanalys VT19 10.0 hp Ja 75%
Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp Ja
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp Ja
Research Methods and Methodologies HT18 7.5 hp Ja Eng
Retorik A HT18VT19 30.0 hp
Retorik B HT18VT19 30.0 hp Ja
Retorik C HT18VT19 30.0 hp Ja
Retorik i praktiken HT18 7.5 hp 50%Kv
Rättsstat och offentlig rätt VT19 15.0 hp Ja
Samtida demokratiteoretiker HT18 7.5 hp Ja 50%Kv
Samtida filosofi HT18VT19 15.0 hp 50%Di
Samtida kulturteori och politisk filosofi HT18VT19 7.5 hp Ja 50%
Skrivande för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Socialt arbete, magisteruppsats VT19 30.0 hp Ja
Sociologi A HT18VT19 30.0 hp
Sociologi B HT18VT19 30.0 hp Ja
Sociologi C HT18 30.0 hp Ja
Sociologisk teori och aktuell forskning VT19 7.5 hp Ja
Sociologiska analysinriktningar VT19 7.5 hp Ja
Statistics HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT18VT19 7.5 hp Ja
Statsvetenskap A HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap B HT18VT19 30.0 hp Ja
Statsvetenskap C HT18VT19 30.0 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19 7.5 hp Ja Eng
Sweden on Stage: Contemporary Drama and Performance HT18 7.5 hp Ja Eng
Swedish for International Students 1 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 2 HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Swedish for International Students 3 HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande HT18VT19 30.0 hp
Svenska B HT18VT19 30.0 hp Ja
Svenska C HT18VT19 30.0 hp Ja
Svenska för högskolestudier HT18 15.0 hp 50%
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT18 7.5 hp Ja
The Tourist Company VT19 7.5 hp Ja Eng
Theories of International Relations HT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT18 30.0 hp
Turismvetenskap B VT19 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT19 30.0 hp Ja
Våga tala - praktiska övningar HT18VT19 7.5 hp 50%Em
Västerländsk esoterism HT18 7.5 hp 50%KvDi
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18 15.0 hp Ja