Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT18 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT18 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT19 7.5 hp Eng
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT19 7.5 hp
Biodiversity and Conservation HT18 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT18 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19 7.5 hp Eng
Comparative Journalism Studies HT18 15.0 hp Eng
Det existentiella samtalet HT18 30.0 hp 50%Di
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT18VT19 15.0 hp Eng
Ecosystem Management HT18 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT19 7.5 hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT18 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18 7.5 hp Eng
Estetikens traditioner VT19 7.5 hp
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT19 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT19 15.0 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19 7.5 hp Eng
Genushistoria VT19 7.5 hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19 15.0 hp Eng
International Macroeconomics HT18 7.5 hp Eng
Islam och muslimska kulturer VT19 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT18 15.0 hp Eng
Konst i det offentliga rummet VT19 7.5 hp
Konst, kritik och kris VT19 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT18 7.5 hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT19 7.5 hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT18 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT19 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT19 7.5 hp
Matematik och språk, avancerad nivå HT18 15.0 hp 50%
Media and Culture Industries HT18 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT18 7.5 hp Eng
Media and Representation VT19 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT18 7.5 hp Eng
Medical Geography HT18 7.5 hp Eng
Metodstudium VT19 7.5 hp
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18 7.5 hp Eng
Originalverk VT19 7.5 hp
Political Decision Making and Environmental Management I HT18 7.5 hp Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT18VT19 30.0 hp
Research Methods and Methodologies HT18 7.5 hp Eng
Socialt arbete, magisteruppsats VT19 30.0 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT19 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT19 7.5 hp
Statistics HT18 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19 7.5 hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT18 7.5 hp
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Eng