Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Advanced Macroeconomics HT18HT19 7.5 hp Eng
Advanced Microeconomics HT18HT19VT20 7.5 hp Eng
Analytical Tools in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Eng
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier VT19VT20 7.5 hp
Biodiversity and Conservation HT18HT19 7.5 hp Eng
Canonical Texts in Media Theory HT18HT19 7.5 hp Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19HT19VT20 15.0 hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19VT20 7.5 hp Eng
Comparative Journalism Studies HT18HT19 15.0 hp Eng
Comparative Socio-Economic Systems HT19 7.5 hp Eng
Det existentiella samtalet HT18HT19 30.0 hp 50%Di
Digital Media Technologies: Production and Literacy HT18VT19VT20 15.0 hp Eng
Ecosystem Management HT18HT19 7.5 hp Eng
Environmental Communication VT19VT20 7.5 hp Eng
Environmental Economics and Sustainable Development HT18HT19 7.5 hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18HT19 7.5 hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18HT19 7.5 hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18HT19 7.5 hp Eng
Estetikens traditioner VT19 7.5 hp
Exponeringens effekter VT19 7.5 hp
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen VT20 7.5 hp
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria VT19 7.5 hp
Fördjupade författarskapsstudier VT19 15.0 hp
Fördjupade författarskapsstudier 1 VT20 7.5 hp
Fördjupade periodstudier 1 VT20 7.5 hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Eng
Genushistoria VT19VT20 7.5 hp
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18HT19 7.5 hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19HT19 15.0 hp Eng
International Macroeconomics HT18HT19VT20 7.5 hp Eng
Islam och muslimska kulturer VT19VT20 7.5 hp
Journalism and International Conflicts HT18HT19 15.0 hp Eng
Konst i det offentliga rummet VT19 7.5 hp
Konst, kritik och kris VT19 7.5 hp
Kultur- och samhällsanalyser HT18HT19 7.5 hp
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa VT19VT20 7.5 hp
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi HT19 7.5 hp
Kvalitativa metoder VT19VT20 7.5 hp
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori VT19 7.5 hp
Matematik och språk, avancerad nivå HT18 15.0 hp 50%
Media and Culture Industries HT18HT19 7.5 hp Eng
Media and Everyday Life HT18HT19 7.5 hp Eng
Media and Representation VT19VT20 7.5 hp Eng
Media and the Environment HT18HT19 7.5 hp Eng
Medical Geography HT18HT19 7.5 hp Eng
Methods in Critical Media and Communication Research VT20 7.5 hp Eng
Metodstudium VT19 7.5 hp
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag VT20 7.5 hp
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18HT19 7.5 hp Eng
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå HT19 30.0 hp
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå VT20 30.0 hp
Orientering i historieforskningens metoder HT19 7.5 hp
Originalverk VT19 7.5 hp
Political and Social Institutions HT19 7.5 hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management I HT18HT19 7.5 hp Eng
Politics Today: Political Organisation and Political Participation HT18 7.5 hp Eng
Praktik inom Idéhistoria HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Projektarbete inom Historiska studier VT19VT20 7.5 hp
Public Law: European Law, Advanced Level HT19 30.0 hp Eng
Quantitative Research Methods VT19VT20 7.5 hp Eng
Research Methods and Methodologies HT18HT19 7.5 hp Eng
Socialt arbete, magisteruppsats VT19VT20 30.0 hp
Sociologisk teori och aktuell forskning VT19VT20 7.5 hp
Sociologiska analysinriktningar VT19VT20 7.5 hp
Statistics HT18HT19 7.5 hp Eng
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19VT20 7.5 hp Eng
Teoretiska perspektiv för praxisorienterad språkanalys HT18 7.5 hp
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19VT20 30.0 hp Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18HT19 30.0 hp Eng