Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv VT20 7.5 hp 50%
Arkeologi B VT19VT20 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT19VT20 30.0 hp
Corporate Governance HT19 7.5 hp Eng
Development economics VT20 7.5 hp Eng
Digital läsning och e-publicering HT19 7.5 hp 25%Em
Dramatext och teater B med skapande svenska VT19VT20 30.0 hp
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp 25%Em
Econometrics HT19VT20 7.5 hp Eng
Economics B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Eng
English B HT18VT19 30.0 hp Eng
English B HT19VT20 30.0 hp Eng
Environmental Economics VT20 7.5 hp Eng
Estetik B VT19 30.0 hp
Estetik B VT19VT20 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT19VT20 15.0 hp
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 VT19VT20 7.5 hp Eng
Event and Project Management VT19HT19VT20 7.5 hp Eng
Filosofi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Filosofi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Di
Financial Economics HT19 7.5 hp Eng
Företagsekonomi B VT19VT20 30.0 hp
Genusvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Genusvetenskap B HT19VT20 30.0 hp
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT18VT19 7.5 hp 25%Di
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv HT19VT20 7.5 hp 25%Di
Historia B, 1900-tal till nutid HT18HT19 30.0 hp
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT19VT20 30.0 hp
Hospitality Management HT18HT19 7.5 hp Eng
Idéhistoria B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Intermediate Macroeconomics HT19 7.5 hp Eng
Intermediate Microeconomics HT19VT20 7.5 hp Eng
Internationell Handelsteori VT20 7.5 hp
Internationella relationer B VT19 30.0 hp
Journalistik B HT18VT19 30.0 hp
Journalistik B HT19VT20 30.0 hp
Journalistisk praktik HT19VT20 30.0 hp
Järvaveckan som retorisk arena So19 7.5 hp 50%
Klassikerläsning: Christine de Pizans Kvinnostaden - en feministisk utopi VT19 7.5 hp 50%
Klassikerläsning: Jacques Rancière HT18 7.5 hp 50%
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media HT19 7.5 hp 50%
Konstvetenskap B VT19VT20 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande B VT19VT20 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT19VT20 30.0 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Medieteknik B VT19 30.0 hp
Medieteknik B VT19VT20 30.0 hp
Miljövetenskap B natur-sam HT19 30.0 hp
Miljövetenskap B sam-natur VT19VT20 30.0 hp
Modern Tourism HT18HT19 7.5 hp Eng
Pedagogik B VT19VT20 30.0 hp
Psykologi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap B HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Retorik B HT18VT19HT19 30.0 hp
Retorik B VT20 30.0 hp
Rättsstat och offentlig rätt VT19VT20 15.0 hp
Samtida demokratiteoretiker HT18 7.5 hp 50%Kv
Sociologi B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Statsvetenskap B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Svenska B HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
The Tourist Company VT19VT20 7.5 hp Eng
Tourism Management VT19HT19 7.5 hp Eng
Turismvetenskap B VT19VT20 30.0 hp