Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi B VT18VT19 30.0 hp
Arkivvetenskap B VT18VT19 30.0 hp
Cellens värld VT18 15.0 hp
Datajournalistik för yrkesverksamma VT18VT19 7.5 hp 25%
Dramatext och teater B med skapande svenska VT18VT19 30.0 hp
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp 25%Em
Economics B VT18 30.0 hp Eng
Economics B HT18VT19 30.0 hp Eng
Ekologi och naturresurser VT18 15.0 hp
English B VT18 30.0 hp Eng
English B VT18 30.0 hp Eng
English B HT18VT19 30.0 hp Eng
Estetik B VT18VT19 30.0 hp
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa VT18HT18VT19 30.0 hp
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter VT18VT19 15.0 hp
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 VT19 7.5 hp Eng
Event and Project Management VT18 7.5 hp Eng
Event and Project Management VT19 7.5 hp Eng
Filosofi B VT18HT18VT19 30.0 hp
Filosofi B HT18VT19 30.0 hp Di
Företagsekonomi B VT18VT19 30.0 hp
Genusvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv VT18HT18VT19 7.5 hp 25%Di
Historia B, 1900-tal till nutid HT18 30.0 hp
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv VT18VT19 30.0 hp
Hospitality Management HT18 7.5 hp Eng
Idéhistoria B VT18HT18VT19 30.0 hp
Internationella relationer B VT18VT19 30.0 hp
Journalistik B VT18HT18VT19 30.0 hp
Klassikerläsning: Carl Schmitt VT18 7.5 hp 50%
Klassikerläsning: Christine de Pizans Kvinnostaden - en feministisk utopi VT19 7.5 hp 50%
Klassikerläsning: Jacques Rancière HT18 7.5 hp 50%
Konstvetenskap B VT18 30.0 hp DagDi
Konstvetenskap B VT19 30.0 hp DagDi
Kreativt skrivande B VT18VT19 30.0 hp
Litteraturvetenskap B med skapande svenska VT18VT19 30.0 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp
Medieteknik B VT18VT19 30.0 hp
Miljövetenskap B sam-natur VT19 30.0 hp
Modern Tourism HT18 7.5 hp Eng
Opinionsbildning i Almedalen So18 7.5 hp 50%
Pedagogik B VT18VT19 30.0 hp
Psykologi B VT18HT18VT19 30.0 hp
Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik B VT18HT18VT19 30.0 hp
Rättsstat och offentlig rätt VT18VT19 15.0 hp
Samtida demokratiteoretiker HT18 7.5 hp 50%Kv
Sociologi B VT18HT18VT19 30.0 hp
Statsvetenskap B VT18HT18VT19 30.0 hp
Svenska B VT18HT18VT19 30.0 hp
The Tourist Company VT19 7.5 hp Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Eng
Tourism Management VT19 7.5 hp Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Eng
Turismvetenskap B VT18VT19 30.0 hp