Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT17HT18 30.0 hp
Arkivpedagogik VT18VT19 7.5 hp
Arkivvetenskap C HT17HT18 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT18VT19 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT18VT19 7.5 hp 50%
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Eng
Comparative European Politics HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Eng
Economics C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp Eng
English C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp Eng
Estetik C HT17HT18 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Examensarbete i miljövetenskap HT17VT18HT18VT19 15.0 hp
Filosofi C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT17HT18 15.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT17HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT17HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT17HT18 30.0 hp
Genusvetenskap C VT18VT19 30.0 hp
Historia C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT17 90.0 hp Di
Idéhistoria C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Internationella relationer C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Journalistik C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT17HT18 30.0 hp
Konstvetenskap C HT17HT18 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT17HT18 30.0 hp
Matematik och språk, grundnivå HT17VT18VT19 15.0 hp 50%
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Mediearbete och yrkesroller VT18VT19 5.0 hp 25%
Mediekritik VT18VT19 15.0 hp
Medieteknik C HT17HT18 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT18VT19 15.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT18VT19 7.5 hp
Naturresurshushållning VT18VT19 15.0 hp
Pedagogik C HT17HT18 30.0 hp
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Psykologi C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT18VT19 10.0 hp 75%
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Retorik C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Sociologi C HT17HT18 30.0 hp
Statsvetenskap C HT17VT18HT18VT19 30.0 hp
Svenska C HT17VT18HT18 30.0 hp
The Environment and Organisation HT17 15.0 hp Eng
Theories of International Relations HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT17VT18 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT18VT19 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT17HT18 15.0 hp