Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT18 30.0 hp
Arkivpedagogik VT19 7.5 hp
Arkivvetenskap C HT18VT19 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT19 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT19 7.5 hp 50%
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19 7.5 hp 50%Eng
Comparative European Politics HT18VT19 7.5 hp Eng
Economics C HT18VT19 30.0 hp Eng
English C HT18VT19 30.0 hp Eng
Estetik C HT18 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp
Filosofi C HT18VT19 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT18 15.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT18 30.0 hp
Genusvetenskap C VT19 30.0 hp
Historia C HT18VT19 30.0 hp
Idéhistoria C HT18VT19 30.0 hp
Internationella relationer C HT18VT19 30.0 hp
Journalistik C HT18VT19 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT18 30.0 hp
Konstvetenskap C HT18 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT18 30.0 hp
Matematik och språk, grundnivå VT19 15.0 hp 50%
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT18VT19 30.0 hp
Mediearbete och yrkesroller VT19 5.0 hp 25%
Mediekritik VT19 15.0 hp
Medieteknik C HT18 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19 15.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT19 7.5 hp
Naturresurshushållning VT19 15.0 hp
Pedagogik C HT18 30.0 hp
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT18VT19 30.0 hp
Psykologi C HT18VT19 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT19 10.0 hp 75%
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Retorik C HT18VT19 30.0 hp
Sociologi C HT18 30.0 hp
Statsvetenskap C HT18VT19 30.0 hp
Svenska C HT18VT19 30.0 hp
Theories of International Relations HT18VT19 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT19 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18 15.0 hp