Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT16HT17 30.0 hp
Arkivpedagogik VT17VT18 7.5 hp
Arkivvetenskap C HT16HT17 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT17VT18 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT17VT18 7.5 hp 50%
Challenge-driven Innovation with Design Thinking VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Eng
Comparative European Politics HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Eng
Economics C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Eng
English C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Eng
Estetik C HT16HT17 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Examensarbete i miljövetenskap HT16VT17HT17VT18 15.0 hp
Filosofi C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT16HT17 15.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT16HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT16HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT16HT17 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT16HT17 30.0 hp
Genusvetenskap C VT17VT18 30.0 hp
Historia C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet HT16VT17 90.0 hp Di
Idéhistoria C HT16HT17VT18 30.0 hp
Internationella relationer C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Journalistik C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT16HT17 30.0 hp
Konstvetenskap C HT16HT17 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT16 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT17 30.0 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Mediearbete och yrkesroller VT18 5.0 hp 25%
Mediekritik VT17VT18 15.0 hp
Medieteknik C HT16HT17 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT17VT18 15.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT17VT18 7.5 hp
Naturresurshushållning VT17VT18 15.0 hp
Pedagogik C HT16HT17 30.0 hp
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Psykologi C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT17VT18 10.0 hp 75%
Religionskunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet II HT16 90.0 hp Di
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Retorik C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Sociologi C HT16 30.0 hp
Sociologi C HT17 30.0 hp
Statsvetenskap C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Svenska C HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
The Environment and Organisation HT16HT17 15.0 hp Eng
Theories of International Relations HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Eng
Theories of Interpretive and Critical Research HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT17VT18 30.0 hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT17 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT16HT17 15.0 hp