Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Kurser

Istället för att läsa ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram den kurs som passar just dig. För att läsa mer om en kurs klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Kurser på B-nivå, C-nivå och avancerad nivå kräver tidigare högskolestudier. För att se behörighetskravet - klicka på respektive kurs.

Fristående kurs Start Omfattning Övrigt
Arkeologi C HT18HT19 30.0 hp
Arkivpedagogik VT19VT20 7.5 hp
Arkivvetenskap C HT18VT19HT19 30.0 hp
Arkivvetenskapligt projekt och praktik VT19VT20 30.0 hp
Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv VT19VT20 7.5 hp 50%
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%Eng
Comparative European Politics HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Eng
Economics C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp Eng
English C HT18VT19 30.0 hp Eng
English C HT19VT20 30.0 hp Eng
Estetik C HT18HT19 30.0 hp
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp DagDi
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp
Examensarbete i miljövetenskap HT19VT20 15.0 hp
Filosofi C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT19 15.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering HT18HT19 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring HT18HT19 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation HT18HT19 30.0 hp
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning HT18HT19 30.0 hp
Genusvetenskap C VT19VT20 30.0 hp
Historia C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Idéhistoria C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Innovation and sustainable development HT19 15.0 hp 50%DiEng
Internationella relationer C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Journalistik C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Komparativ offentlig rätt HT18HT19 30.0 hp
Konstvetenskap C HT18HT19 30.0 hp
Litteraturvetenskap C HT18HT19 30.0 hp
Matematik och språk, grundnivå VT19 15.0 hp 50%
Medie- och kommunikationsvetenskap C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Mediearbete och yrkesroller VT19VT20 5.0 hp 25%
Mediekritik VT19VT20 15.0 hp
Medieteknik C HT18HT19 30.0 hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19VT20 15.0 hp
Miljövetenskap C HT19VT20 30.0 hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT19VT20 7.5 hp
Naturresurshushållning VT19VT20 15.0 hp
Pedagogik C HT18HT19 30.0 hp
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Psykologi C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Publik- och omvärldsanalys VT19VT20 10.0 hp 75%
Religionsvetenskap C HT19VT20 30.0 hp
Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier HT18VT19 30.0 hp
Retorik C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Sociologi C HT18HT19 30.0 hp
Statsvetenskap C HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Svenska C HT18VT19 30.0 hp
Svenska C HT19VT20 30.0 hp
Theories of International Relations HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Eng
Turismvetenskap C VT19VT20 30.0 hp
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18HT19 15.0 hp