Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi HT17HT18 180 hp Ja
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik HT17HT18 180 hp Ja
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17HT18 180 hp Ja
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi HT17HT18 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT17HT18 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia HT17HT18 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria HT17HT18 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap HT17HT18 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT17HT18 180 hp
Ekonomi, teknik och design HT17HT18 180 hp Ja
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi HT17HT18 180 hp Ja
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi HT17HT18 180 hp Ja
Entreprenörskap, innovation och marknad HT17HT18 180 hp Ja Inr
Estetikprogrammet HT17HT18 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT17 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT18 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt HT17 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt HT18 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT17 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT18 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17 180 hp Ja
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT18 180 hp Ja
Förskollärarutbildning med interkulturell profil VT18VT19 210 hp Ja
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad VT18HT18VT19 210 hp Ja Di
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad HT17VT18 210 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT18 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT17 180 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT18VT19 180 hp Ja Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT18 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT17 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 HT18 240 hp Ja
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 HT17 240 hp Ja
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi HT17HT18 180 hp Ja
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi HT17HT18 180 hp Ja
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap HT17HT18 180 hp Ja
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi HT17HT18 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia HT17HT18 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt HT17HT18 180 hp Ja
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap HT17HT18 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi HT17HT18 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap HT17HT18 180 hp Ja
Internationella ekonomprogrammet HT17HT18 180 hp Ja
IT, medier och design HT17HT18 180 hp
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö HT17 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap HT17VT18 180 hp Ja
Journalistik och digitala medier HT18VT19 180 hp Ja
Journalistik och multimedia HT17VT18 180 hp Ja
Kommunikatörsprogrammet HT17VT18HT18VT19 180 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT18 90 hp Inr
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT17 90 hp Inr
Konst, kultur och ekonomi HT17 180 hp Ja
Konst, kultur och ekonomi HT18 180 hp Ja
Logistik och ekonomi HT17HT18 180 hp Ja
Management med IT HT17 180 hp Ja
Management med IT HT18 180 hp Ja
Medier, engelska och globalisering VT18VT19 180 hp Ja
Medievetarprogrammet HT17HT18 180 hp Ja
Miljö och utveckling HT17VT18HT18VT19 180 hp Ja
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi HT17HT18 180 hp
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi HT17HT18 180 hp
Polisprogrammet VT18HT18VT19 2,5 år Övr
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning VT18 180 hp
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling VT18VT19 180 hp
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning HT18 180 hp
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning HT17 180 hp
Socialt arbete med storstadsprofil HT17VT18 180 hp Ja
Socionomprogrammet med storstadsprofil VT18HT18VT19 210 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning grafik HT17HT18 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT17HT18 180 hp Ja
Sport Management HT17HT18 180 hp Ja
Turismprogrammet HT17HT18 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT17HT18 180 hp Ja
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT18 300 hp Ja Inr
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT17 300-330 hp Ja Inr