Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Referenser

Hur refererar du och varför är det så viktigt? Att använda referenser på rätt sätt är en central del i uppsatsskrivandet och det akademiska arbetssättet. Om du inte är noga med att citera eller referera korrekt kan du komma att anklagas för plagiat. 

Om referenser

Referenser är en viktig del i det akademiska skrivandet. Det är bland annat användandet av referenser som utmärker till exempel en uppsats som just en akademisk text. En uppsats är alltså inte som vilken vanlig text som helst då den förväntas ge ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen. Genom att visa vad andra har skrivit inom ett område och vad du drar för slutsatser utifrån det, visar din text på en viss kvalitet. Detta förväntas av den som läser på högskolan.

Hur du ska skriva referenser beror på vilket referenssystem som används på din kurs. På Södertörns högskola används ofta Harvardsystemet eller Oxfordsystemet. På Röda Korsets Högskola är det istället APA-systemet som gäller. Fråga din lärare om du är osäker.

Citat och referat

Referenser behövs både vid citat och referat av en källa. Att citera innebär att du återger texten ordagrant inom citationstecken, medan att referera betyder att du sammanfattar det viktigaste innehållet med egna ord. Citat ska användas sparsamt, till exempel när det är en mening som särskilt uttrycker det du vill få fram. Läs mer om citat och referat när det gäller upphovsrättsligt skyddade texter.

Vad menas med plagiat?

Plagiat betyder ungefär att man kopierat eller använt någon annans text eller idéer som om det vore sina egna. Den som inte är noga med att referera eller citera på rätt sätt, oavsett om det rör sig om misstag eller medvetet fusk, riskerar alltså att anklagas för plagiat. Varje år blir ett antal studenter vid Södertörns högskola avstängda från sina studier på grund av att de har plagierat andras texter. För att kontrollera att ingen text är använd på fel sätt används systemet Urkund.

Lär dig mer om referenser

Till Studieverkstan i biblioteket kan du komma för att få hjälp med din uppsats och referenser. Studieverkstan arrangerar också Studietipset, en serie föreläsningar för studenter. Några handlar om citat och plagiat och om att förstå och skriva akademisk text.

Via bibliotekets sökhandledning finns det också möjlighet att lära dig mer om referenser.

Lästips

Plagiathandboken
En handbok från Urkund.

Refero - antiplagieringsguide
En guide från Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola.

What is plagiarism?
Ett quiz (på engelska) från Indiana University.

Plagiathandboken
En handbok från Urkund.

Refero - antiplagieringsguide
En guide från Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola.

What is plagiarism?
Ett quiz (på engelska) från Indiana University.