Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Södertörn Lectures

Södertörn Lectures är en serie fakultetsöverskridande föreläsningar som ges av prominenta gästforskare vid högskolan och riktar sig till allmänheten, studenter och till högskolans anställda. Föreläsningsserien startade år 2007 och framstående forskare som Piotr Sztompka (POL), Saskia Sassen (US) och Catherine Delcroix (FRA) har varit inbjudna talare. Södertörn Lectures ges även ut i skriftlig form.

För att föreläsningsserien skall förankras inom högskolan, få kontinuitet och för att stärka mångvetenskapligheten finns en grupp med uppgift dels att ansvara för det praktiska kring föreläsningarna, dels att fungera som redaktion för skriftserien. I gruppen ingår Apostolis Papakostas, Maria Borgström, Monica Hammer, Bengt Jacobsson och Lisa Öberg.

Kontaktpersoner:

Apostolis Papakostas (huvudredaktör), tel: 08-608 42 83, e-post: apostolis.papakostas@sh.se
Karin Edberg (administration och organisation), tel: 08-608 48 51, e-post: karin.edberg@sh.se