Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Sökguide

Som student behöver du kunna söka efter vetenskapliga texter i flera olika sammanhang, inte minst då du skriver uppsats. I denna sökguide får du lära dig mer – hur du kommer igång och vad du behöver tänka på längs vägen.

Sökguidens innehållTvå studenter tittar in i en laptop

Här hittar du tips och hjälp om hur du kommer igång med sökningen, väljer sökverktyg för just din fråga samt utvecklar dina söktekniska kunskaper.

Vi går igenom hur du kritiskt kan värdera texter och vad som kännetecknar vetenskapliga (så kallade peer reviewed) artiklar och andra typer av texter.

Du får även en introduktion till hur du söker fram olika sorters material, såsom böcker, tidskrifter, artiklar, avhandlingar och uppsatser.

Sist men inte minst får du tips på användbara böcker, webbsidor, filmer med mera där du kan lära dig mer om informationssökning i samband med akademiskt skrivande.

Behöver du mer stöd?

Har du tagit del av Sökguidens tips och har behov av fördjupat stöd kring informationssökning? För dig som är student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola finns möjligheten att få sökhandledning av en bibliotekarie. Läs mer på sidan Personlig sökhandledning.

Andra frågor?

Bibliotekets sidor om Sök- och skrivhandledning innehåller även tips om mycket annat som rör akademiskt skrivande. Läs mer på sidorna Referenser, Skriva uppsats och Studieverkstan.