Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Hitta böcker

Biblioteket har både tryckta och elektroniska böcker som du söker via SöderScholar. Om du inte hittar boken du letar efter kan du prova att söka i Libris eller bland Stockholms kommunbibliotek. Du kan även göra ett fjärrlån.

En hand plockar ut en bok från en bokhylla.Bibliotekets böcker

Biblioteket har ett stort antal både tryckta och elektroniska böcker. Du hittar dem i vårt sökverktyg SöderScholar. Till e-böckerna finns länkar och var de tryckta böckerna finns placerade ser du under fliken "Placering och tillgång".

SöderScholar söker också efter tidskriftsartiklar och andra typer av material som till exempel filmer från UR Access. I högra menyraden kan du avgränsa till "Bok/E-bok" för att få med alla böcker eller till "Bibliotekets tryckta samlingar" för tryckta böcker.

För att komma åt allt material hemifrån krävs att du loggar in med ditt SH-konto eller RKH-konto.

Böcker som inte finns i biblioteket

Om du inte hittar det du söker i SöderScholar kan den nationella katalogen Libris vara nästa steg. Där ser du vad som finns på andra svenska forskningsbibliotek. Hittar du något av intresse kan du fjärrlåna boken från oss om den inte finns på något bibliotek i Stockholmsregionen. Då hänvisar vi dig dit istället.

Du kan även prova att söka efter böcker på Stockholms stadsbibliotek (folkbibliotek i Stockholm) eller Bibliotek i Stockholms län (regionbibliotek i Stockholmsregionen). Om till exempel alla exemplar av din kursbok är utlånade kan du se om den finns på ett bibliotek i närheten av där du bor.

Mer om e-böcker

Fördelen med bibliotekets e-böcker är att de är tillgängliga för dig dygnet runt och som regel är en e-bok heller aldrig utlånad. Flera kan läsa samma bok samtidigt. Sitter du hemma använder du ditt SH-konto för att logga in och komma åt e-böckerna som du hittar i SöderScholar.

Vissa böcker från leverantören Dawsonera kan du provläsa i fem minuter samt korttidslåna genom att trycka på knappen där det står "Request rental". Biblioteket har även e-böcker från EBL, Ebrary, Sage, Gale och Oxford. Läs mer om regler och villkor för e-böcker.