Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Personlig sökhandledning

Var söker du efter tidigare forskning till din uppsats? Hur får du fler relevanta sökträffar? Hur skriver du referenser? Kom på sökhandledning med en bibliotekarie och lär dig mer!

Två personer sitter mittemot varandra med en laptop emellan sig vid ett bord. Den ena personen ler mot den andre.

Sommarstängt 2018

Från 1 juni till den 3 september är vår sökhandledning stängd. Vid frågor om att söka litteratur och skriva referenser, vänligen kontakta biblioteket.

Vad är sökhandledning?

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola, skriver uppsats eller liknande och vill lära dig mer om informationssökning eller referenshantering.

Under tillfället arbetar vi tillsammans med att ringa in vilken slags information du behöver, formulera sökord, söka i relevanta databaser, utveckla din sökteknik, kritiskt värdera texter eller skriva referenser.

Sökhandledningen är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande snarare än att få fram ett visst antal texter. Du förväntas därmed själv vara aktiv under tillfället. Dina erfarenheter och behov är vår utgångspunkt!