Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Personlig sökhandledning

Var söker du efter tidigare forskning till din uppsats? Hur får du fler relevanta sökträffar? Hur skriver du referenser? Kom på sökhandledning med en bibliotekarie och lär dig mer!

Två personer sitter mittemot varandra med en laptop emellan sig vid ett bord. Den ena personen ler mot den andre.

Drop in

Från den 28 januari till den 5 juni har biblioteket öppen sökhandledning i Infoverkstan UB 517:
måndag 14.00–16.00 och torsdag 10.00–12.00.

(Den 22 april och den 30 maj är vår drop in- sökhandledning stängd på grund av helgdagar).

Öppen sökhandledning innebär att du kan droppa in med dina frågor om sökning och referenser utan att boka tid. Välkommen att besöka oss flera gånger.

Om det är kö när du kommer – skriv upp dig på kölistan utanför och återkom lite senare. Vid kö får varje student högst 20 minuter handledningstid.

Boka tid

Från den 28 januari till den 5 juni är det även möjligt att boka tid för sökhandledning. Det finns tre bokningsbara tider per vecka: tisdag 14.00–15.00, onsdag 14.00–15.00 och fredag 10.00-11.00.

Du bokar tiden via vårt bokningssystem (inloggning med SH-konto eller RKH-konto krävs).  När bokningen är klar får du en mejlbekräftelse med namnet på den bibliotekarie du ska träffa. Gå till bokningssystemet.

Bibliotekets sökhandledning ges i Infoverkstan UB 517. Som distansstudent har du möjlighet att få sökhandledning via telefon eller e-post – skriv att du läser en distanskurs när du gör din bokning.

Vad är sökhandledning?

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola, skriver uppsats eller liknande och vill lära dig mer om informationssökning eller referenshantering.

Under tillfället arbetar vi tillsammans med något eller några av följande områden: ringa in vilken slags information du behöver, formulera sökord, söka i relevanta databaser, utveckla din sökteknik, kritiskt värdera texter eller skriva referenser.

Sökhandledningen är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande snarare än att få fram ett visst antal texter. Du förväntas därmed själv vara aktiv under tillfället. Dina erfarenheter och behov är vår utgångspunkt.