Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Sommarhögskola för skolungdomar

Södertörns högskola arrangerar sommarhögskola för grundskolelever i samarbete med olika kommuner i Stockholmsregionen.

Sommarhögskolan, som har en tydlig högskoleanknytning, baseras på goda exempel från andra europeiska städer där liknande verksamheter bedrivs – framför allt Strathclydeuniversitetet i Glasgow och deras "Summer Academy".

Varför sommarhögskola?

Vi tror att det är viktigt att tidigt få ungdomar och deras familjer att förstå att vårt samhälle är ett kunskapssamhälle och att det är viktigt att studera vidare både av sociala, yrkesmässiga och privata skäl. Idag avbryter många ungdomar sina studier i förtid och svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för dem är stora.

Verksamheten har flera syften, bland annat att

 • Ge ungdomar chansen att lära sig mer om högskolan.
 • Utveckla kritiskt-analytiskt tänkande.
 • Veta mer om omvärlden.
 • Utveckla studieteknik och förmågan att redovisa sina kunskaper.
 • Utveckla självkänsla och kreativitet.
 • Visa att kunskapsutveckling är roligt.

Vi gör detta genom en rad olika aktiviteter, bland annat

 • "Myth busters": Gör försök – testa själv!
 • Studiebesök på företag, museer och rundtur i Stockholm.
 • "Sommarolympiad".
 • Producerar text, bild och musik.
 • Arbetar kring ett gemensamt tema

Lärare/forskare och personal från Södertörns högskola tillsammans med cirka tio studentmentorer håller i alla aktiviteter. Sommarhögskolan avslutas med en "examensceremoni".

Välkomna att ta del av vår verksamhet och/eller kontakta oss för mer information!

Projektgruppen för sommarhögskolan

Kurre Wallbom (projektledare)
Tel: 0708-69 76 80
E-post: kurrewallbom@hotmail.com