Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Statstjänstemannarollen i förändring

Förvaltningsakademin fyller 5 år! Det firar vi med ett öppet seminarium.

Seminariet kommer att webbsändas live här.

 

Del två. 

 

I kölvattnet av sommarens debatt kring Transportstyrelsens haveri när det gäller outsourcing, och eventuella felaktigheter i fråga om Polisens upphandling av nytt passystem, har flera andra frågor hamnat på agendan. En viktig sådan handlar om statstjänstemannarollen. Samhället och omvärlden har förändrats och vilka krav kan man i dag ställa. Kan eller bör nya krav ställas på den ideala statstjänstemannen bl.a. till följd av att nätverksförvaltningen har kommit för att stanna och att internationalisering ökat och ökar, bl.a. genom EU?

När: torsdag 14 september kl. 13:00-17:00

Var: Sal MA 624, på plan 6 i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Program

Moderator: Jenny Madestam, Förvaltningsakademin

13:00 Välkomna  

Anders lvarsson Westerberg, Förvaltningsakademins föreståndare och Gustav Amberg, högskolans rektor

13:10 Förvaltningsakademins tillkomst och första tid

Sten Heckscher, f d justitieråd och Förvaltningsakademins styrgrupps första ordförande.

13:30 Statstjänstemannarollen i dag och i framtiden

Docent Helena Wockelberg, UU och professor Göran Sundström, SU.

14:30 Kaffe

15:00 Panelsamtal om Statstjänstemannarollen

Civilminister Ardalan Shekarabi inleder för att sedan samtala med Britta Lejon, ordförande i ST tillika ordförande i Förvaltningsakademins styrgrupp och Mikael Sandström, TCO:s chefsekonom och f d statssekreterare.

16:30 Mingel

 

Anmäl dig gärna till forvaltningsakademin@sh.se

Välkommen!