Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Studentförsäkring

Som student på Södertörns högskola omfattas du av en statlig personskadeförsäkring som bekostas av högskolan.

Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringsskyddet omfattar olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Självrisken är 500 kronor.

Om skada har skett

Om du har råkat ut för skada som täcks av försäkringen:Bild på blankett

  • Skriv ut, fyll i och underteckna en skadeanmälan.
  • Lämna/skicka in skadeanmälan till högskolans handläggare på Studentavdelningen för påskrift. Obs! Skadeanmälan ska skickas in snarast efter olyckstillfället. Du måste emellertid oftast själv betala eventuella kostnader först och därefter begära ersättning. Originalkvitton ska bifogas skadeanmälan.

Personskadeforsakring_student.pdf

Skadeanmalan_personskada.pdf

Kontaktuppgifter personskadeförsäkringen

Ann-Louise Ebérus
Studentavdelningen
E-post: studentforsakring@sh.se

Observera att du saknar skydd under fritiden om du inte tecknar en privat olycksfallsförsäkring.

Mer information

Läs mer om försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida.

Save

Save

Hitta din utbildning – Studentförsäkring