Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Studentinflytande

Som student på högskolan har du rätt att påverka din studiesituation, men ska också följa de regler som finns på högskolan.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier vid Södertörns högskola är ett lokalt regelverk som innehåller bestämmelser om relationen mellan studenterna och högskolan.

Syftet med regelverket är att studenter vid Södertörns högskola ska behandlas lika och att det ska vara tydligt vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Rättigheter och skyldigheter.pdf

Studenters inflytande och delaktighet

Enligt högskolelagen har studenter rätt att påverka sin utbildning. Högskolan ska arbeta för att studenterna är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Studenter har rätt att vara representerade när beredning sker eller när beslut fattas i frågor som är av betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Det är studentkåren som utser studentrepresentanter.

Läs mer på www.soders.nu eller besök SöderS på plan 5 i F-huset.