Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Studentkåren

SoderS logotyp

Välkommen till SöderS. Vi kämpar för en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus och en hållbar och transparent studentrörelse.

Behöver du råd eller stöd kan du alltid vända dig till oss. Vi arbetar aktivt med att vägleda och stötta studenter som upplever problem kring studierna eller sin studiesituation. Maila studentombud@soders.nu eller klicka in på soders.nu för mer information.

Vill du få mer inflytande över din utbildning? Genom att bli studentrepresentant kan du direkt påverka innehållet i utbildningen på högskolan. SöderS ansvarar för att tillsätta studentrepresentanter på högskolan. Vi ger även stöd och vägledning i det viktiga arbete som studentrepresentanter utför. Maila vice@soders.nu eller klicka in på soders.nu för mer information.

På SöderS vill vi ge alla studenter möjlighet att förgylla sin studietid. Därför har vi många olika föreningar och verksamheter där du kan engagera dig och utveckla dina intressen. Vill du starta en förening eller veta mer om hur du kan engagera dig? Mejla ordf@soders.nu eller klicka in på soders.nu för mer information.

Välkommen till studentrörelsen.

Medlemskap

SöderS finns till för alla högskolans studenter. För dig som väljer att bli medlem får du dock många förmåner såsom tillträde till SSSB bostadskö, mängder av rabatter på exempelvis restauranger, vår andrahandsbokhandel, SöderS Pub, fester och evenemang. Dagen innan CSN när plånboken gapar tom bjuder SöderS dessutom sina medlemmar på gratis frukost eller fika. Du kan enkelt bli medlem på soders.nu eller genom att besöka vår expedition.

Terminsmedlemskap: 100:-
Helårsmedlemskap: 150:-

Kontakt

Hemsida: soder.nu
E-post: info@soders.nu
Telefon: 072-002 53 89

Du hittar oss även på plan 5 i F-huset.
Välkommen!